Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 2014

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

γ) Μητρόπολη Ριαζάν.

δ) Μητρόπολη Τούλας.

ε) Μητρόπολη Τβερ.

στ) Μητρόπολη Γιαροσλάβου.

ζ) Μητρόπολη Κάτω Νοβγορόδου.

η) Μητρόπολη Ιβανόβου.

θ) Μητρόπολη Μπριάνσκ.

ι) Μητρόπολη Βλαδίμης.

ια) Μητρόπολη Καλούγας.

ιβ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

ιγ) Μητρόπολη Αρχαγγέλου.

ιδ) Μητρόπολη Βιάτκας.

ιε) Μητρόπολη Καρελίας.

ιστ) Μητρόπολη Μουρμάνσκ.

ιζ) Μητρόπολη Βόλογδα.

ιη) Μητρόπολη Νοβγορόδου.

ιθ) Μητρόπολη Αγίας Πετρουπόλεως.

κ) Μητρόπολη Πσκώβου.

κα) Μητρόπολη Ορέλ.

κβ) Μητρόπολη Μορδοβίας.

κγ) Μητρόπολη Μπελγορόδου.

κδ) Μητρόπολη Κούρσκ.

κε) Μητρόπολη Πένζας.

κστ) Μητρόπολη Ταμπώβου.

κζ) Μητρόπολη Λίπετσκ.

κη) Μητρόπολη Βορονέζ.

κθ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

λ) Μητρόπολη Σαρατώβου.

λα) Μητρόπολη Βολγογκράδ.

λβ) Μητρόπολη Σαμάρας.

λγ) Μητρόπολη Ταταρστάν.

λδ) Μητρόπολη Σιμπίρσκ.

λε) Μητρόπολη Τσουβασίας.

λστ) Μητρόπολη Αστραχανίου.

λζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

λη) Μητρόπολη Ντον.

λθ) Μητρόπολη Σταυρουπόλεως.

μ) Μητρόπολη Κουμπάν.

μα) Αρχιερείς στα Ουράλια.

μβ) Μητρόπολη Αικατερινβούργου.

μγ) Μητρόπολη Ορενβούργου.

μδ) Μητρόπολη Μπασκιρίας.

με) Μητρόπολη Τσελιάμπινσκ.

μστ) Μητρόπολη Ουδμουρτίας.

μζ) Μητρόπολη Πέρμης.

μη) Μητρόπολη Χάντι Μανσίησκ.

μθ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

ν) Μητρόπολη Νέας Σιβηρίας.

να) Μητρόπολη Όμσκ.

νβ) Μητρόπολη Κουζμπάς.

νγ) Μητρόπολη Τόμσκ.

νδ) Μητρόπολη Τομπόλσκ.

νε) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία.

νστ) Μητρόπολη Ιρκούτσκ.

νζ) Μητρόπολη Κρασνογιάρσκ.

νη) Μητρόπολη Ζαβαϊκάλης.

νθ) Αρχιερείς στην Άπω Ανατολή.

ξ) Μητρόπολη Παραθαλασσίας.

ξα) Μητρόπολη Αμούρ.

ξβ) Εξαρχία Λευκής Ρωσίας.

ξγ) Μητρόπολη Κεντρώας Ασίας.

ξδ) Μητρόπολη Καζαχστάν.

ξε) Μητρόπολη Μολδαβίας.

ξστ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ουκρανίας.

ξζ) Αυτόνομος Εκκλησία της Εσθονίας.

ξη) Αυτόνομος Εκκλησία της Λεττονίας.

ξθ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες Σοβιετικές Δημοκρατίες.

ο) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

οα) Αρχιερείς εν Υπερορία.

οβ) Ορθόδοξη Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς.

ογ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

οδ) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Ε. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΩΣΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας κύριος Κύριλλος. 14-03-1976.

Έδρα Μόσχα.

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

Μητροπολίτες

 1. Ο Ίστρας Αρσένιος. 05-10-1989. (Προαγωγή 01-02-2014).

 2. Ο Βολοκολάμσκ Ιλαρίων. 14-01-2002.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Μοζάισκ Γρηγόριος. 13-09-1987.

 2. Ο Βερεγίας Ευγένιος. 16-04-1994.

 3. Ο Σεργιέβου Ποσάντ Θεόγνωστος. 31-03-2002.

 4. Ο Γεγκωρέβου Μάρκος. 14-01-2004.

Επίσκοποι

 1. Ο Βίντνογε Τύχων. 10-08-1999.

 2. Ο Κρασνογκόρσκ Ειρήναρχος. 14-04-2002.

 3. Ο Δημητρώβου Θεοφύλακτος. 20-04-2002.

 4. Ο Τροΐτσκη Παγκράτιος. 02-06-2005.

 5. Ο Σερπουχώβου Ρωμανός. 10-08-2006.

 6. Ο Σολνετσνογκόρσκ Σέργιος. 15-02-2007.

 7. Ο Ποδόλσκ Τύχων. 26-04-2009.

 8. Ο Ορεχώβου Ζουέβου Παντελεήμων. 21-08-2010.

 9. Ο Βοσκρεσένσκ Σάββας. 11-07-2011.

 10. Ο Μπαλασίχας Νικόλαος. 01-01-2012.

 11. Ο Ζαράισκ Κωνσταντίνος. 12-08-2012.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος. 26-12-1965.
  Έδρα Μόσχα.

Επίσκοποι

 1. Ο Σμολένσκ και Βιασμά Ισίδωρος. 17-03-2013.
  Έδρα Σμολένσκ.

 2. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Θεράπων. 28-04-2013.
  Έδρα Κοστρομά.

 3. Ο Καλλίνινγκραδ και Βαλτικής (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ρωσίας Κύριλλος.
  Έδρα Καλλίνινγκραδ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Βαλτικής Σεραφείμ. 19-05-2001.
  Βικάριος της Επισκοπής Καλλίνινγκραδ.

γ) Μητρόπολη Ριαζάν (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ριαζάν και Μιχαηλώβου Βενιαμίν. 14-08-2003.
  Έδρα Ριαζάν.

Επίσκοποι

 1. Ο Κασιμώβου και Σασώβου Διονύσιος. 27-11-2011.
  Έδρα Κασιμώβ.

 2. Ο Σκόπιν και Σάτσκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ριαζάν Βενιαμίν.
  Έδρα Σκόπιν.

δ) Μητρόπολη Τούλας (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Τούλας και Εφραιμώβου Αλέξιος. 01-12-1988.
  Έδρα Τούλα.

Επίσκοπος

 1. Ο Μπελιώβου και Αλέξιν Σεραφείμ. 03-09-2011.
  Έδρα Μπελιώφ.

ε) Μητρόπολη Τβερ (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Τβερ και Κάσιν Βίκτωρ. 04-12-1988.
  Έδρα Τβερ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ρζέβου και Τοροπέτς Αδριανός. 21-09-2011.
  Έδρα Ρζεβ.

 2. Ο Μπεζέτσκ και Βεσυεγκόνσκ Φιλάρετος. 25-11-2012.
  Έδρα Μπεζέτσκ.

στ) Μητρόπολη Γιαροσλάβου (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Παντελεήμων. 17-05-1987.
  Έδρα Γιαροσλάβ.

Επίσκοπος

 1. Ο Ρυμπίνσκ και Ούγκλιτς Βενιαμίν. 22-08-2010.
  Έδρα Ρυμπίνσκ.

ζ) Μητρόπολη Κάτω Νοβγορόδου (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά Γεώργιος. 02-02-2003.
  Έδρα Νιζνίι Νόβγοροδ.

Επίσκοποι

 1. Ο Γκοροντέτς και Βετλούζσκης Αυγουστίνος. 08-04-2012.
  Έδρα Γκοροντέτς.

 2. Ο Βύκσας και Παυλώβου Βαρνάβας. 22-04-2012.
  Έδρα Βύκσα.

 3. Ο Λυσκώβου και Λουκογιανώβου Σιλουανός. 17-11-2013.
  Έδρα Λύσκωβο.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Μπαλάχνας Ηλίας. 01-08-2010.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κάτω Νοβγορόδου.

η) Μητρόπολη Ιβανόβου (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ιβανόβου Βοζνεσένσκ και Βιτσούγας Ιωσήφ. 08-09-1998.
  Έδρα Ιβάνοβο.

Επίσκοποι

 1. Ο Σούγιας και Τεηκώβου Νίκων. 01-07-2012.
  Έδρα Σούγια.

 2. Ο Κίνεσμα και Παλέχ Ιλαρίων. 08-07-2012.
  Έδρα Κίνεσμα.

θ) Μητρόπολη Μπριάνσκ (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Μπριάνσκ και Σέβσκ Αλέξανδρος. 02-09-2001.
  Έδρα Μπριάνσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Κλιντσή και Τρουμπτσέβσκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Μπριάνσκ Αλέξανδρος.
  Έδρα Κλιντσή.

ι) Μητρόπολη Βλαδίμης (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Ευλόγιος. 11-11-1990.
  Έδρα Βλαδίμη.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Αλεξανδρώβου και Γιουρέβου-Πόλσκη Ευστάθιος. 30-01-2000. (Εκλογή 30-05-2014, από Τσιτά).
  Έδρα Αλεξαντρώφ.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Αλεξανδρώβου διετέλεσε ο Βλαδίμης Ευλόγιος.

Επίσκοπος

 1. Ο Μούρομ και Βιαζνικίου Νείλος. 02-05-2012.
  Έδρα Μούρομ.

ια) Μητρόπολη Καλούγας (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Καλούγας και Μπορώβου Κλήμης. 08-08-1982.
  Έδρα Καλούγα.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Πέσοτσνιας και Γιουχνώβου Μαξιμιλιανός. 10-04-1993. (Εκλογή 30-05-2014, από Βόλογδα).
  Έδρα Κιρώφ (Πέσοτσνια).
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Πέσοτσνιας διετέλεσε ο Καλούγας Κλήμης.

Επίσκοπος

 1. Ο Κοζέλσκ και Λιουντινώβου Νικήτας. 27-05-2012.
  Έδρα Κοζέλσκ.

ιβ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Επίσκοποι

 1. Ο Σικτιβκάρ και Βορκουτίας Πιτιρίμ. 19-12-1995.
  Έδρα Σικτιβκάρ.

ιγ) Μητρόπολη Αρχαγγέλου (Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Δανιήλ. 11-11-2001.
  Έδρα Αρχάγγελος.

Επίσκοποι

 1. Ο Νάρυαν Μαρ και Μεζέν Ιάκωβος. 25-02-2012.
  Έδρα Νάρυαν Μαρ.

 2. Ο Κοτλάς και Βέλσκ Βασίλειος. 18-11-2012.
  Έδρα Κοτλάς.

ιδ) Μητρόπολη Βιάτκας (Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Βιάτκας και Σλομποδά Μάρκος. 03-09-1995.
  Έδρα Βιάτκα.

Επίσκοποι

 1. Ο Γιαράνσκ και Λούζας Παΐσιος. 06-12-2012.
  Έδρα Γιαράνσκ.

 2. Ο Ουρζούμ και Ομουτνίνσκ Λεωνίδας. 14-12-2014.
  Έδρα Ουρζούμ.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Ουρζούμ διετέλεσε ο Βιάτκας Μάρκος.

ιε) Μητρόπολη Καρελίας (Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Πετροζαβόδσκ και Καρελίας Μανουήλ. 14-08-1990.
  Έδρα Πετροζαβόδσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Κοστόμουξας και Κεμ Ιγνάτιος. 11-07-2013.
  Έδρα Κοστόμουξα.

ιστ) Μητρόπολη Μουρμάνσκ (Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Μουρμάνσκ και Μοντσεγκόρσκ Σίμων. 03-10-1993.
  Έδρα Μουρμάνσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Βορείου Θαλάσσης και Ούμπας Μητροφάνης. 24-11-2013.
  Έδρα Σεβερομόρσκ.

ιζ) Μητρόπολη Βόλογδα (Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Βόλογδα και Κυριλλώβου Ιγνάτιος. 21-08-2011. (Εκλογή 30-05-2014, από Σαχτίνσκ. Προαγωγή 04-11-2014).
  Έδρα Βόλογδα.
  Σημείωση: Στις 23-10-2014 η Ι.Ε. Βόλογδα και Βελίκι Ουστιούνγκ μετωνομάστηκε σε "Βόλογδα και Κυριλλώβου".

Επίσκοποι

 1. Ο Τσερέποβετς και Λευκής Λίμνης Φλαβιανός. 23-11-2014.
  Έδρα Τσερέποβετς.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Τσερέποβετς και Λευκής Λίμνης ιδρύθηκε στις 23-10-2014, με απόσπαση από την Ι.Ε. Βόλογδα.

 2. Ο Βελίκι Ουστιούνγκ και Τότμας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βόλογδα Ιγνάτιος.
  Έδρα Βελίκι Ουστιούνγκ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Βελίκι Ουστιούνγκ και Τότμας ιδρύθηκε στις 23-10-2014, με απόσπαση από την Ι.Ε. Βόλογδα.

ιη) Μητρόπολη Νοβγορόδου (Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Νοβγορόδου και Παλαιάς Ρωσίας Λέων. 01-11-1987.
  Έδρα Νόβγοροδ.

Επίσκοπος

 1. Ο Μποροβίτσι και Πεστώβου Εφραίμ. 05-02-2012.
  Έδρα Μποροβίτσι.

ιθ) Μητρόπολη Αγίας Πετρουπόλεως (Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βαρσανούφιος. 08-02-1991. (Εκλογή 19-03-2014, από Σαράνσκ).
  Έδρα Αγία Πετρούπολη.

Επίσκοποι

 1. Ο Βιμπόργου και Πριοζέρσκ Ιγνάτιος. 07-07-2005.
  Έδρα Βίμποργκ.

 2. Ο Τιχβίν και Λοντεΰνογε Πόλε Μοστισλάβος. 22-05-2012.
  Έδρα Τιχβίν.

 3. Ο Γκάτσινας και Λούγκας Μητροφάνης. 23-03-2013.
  Έδρα Γκάτσινα.

Τιτουλάριος Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Πετερχώβου Αμβρόσιος. 26-03-2005. (Προαγωγή 01-02-2014).
  Βικάριος της Επισκοπής Αγίας Πετρουπόλεως.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Τσάρσκογε Σέλο Μάρκελλος. 27-09-2006.
  Βικάριος της Επισκοπής Αγίας Πετρουπόλεως.

 2. Ο Κρονστάνδης Ναζάριος. 28-05-2009.
  Βικάριος της Επισκοπής Αγίας Πετρουπόλεως.

κ) Μητρόπολη Πσκώβου (Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Πσκώβου και Πορχώβου Ευσέβιος. 01-04-1984.
  Έδρα Πσκώβ.
  Σημείωση: Στις 25-12-2014 η Ι.Ε. Πσκώβου και Βελίκε Λούκι μετωνομάστηκε σε "Πσκώβου και Πορχώβου".

Επίσκοπος

 1. Ο Βελίκε Λούκι και Νεβέλης Σέργιος. 13-06-2013. (Εκλογή 25-12-2014, από Κλιντσή).
  Έδρα Βελίκε Λούκι.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Βελίκε Λούκι και Νεβέλης ιδρύθηκε στις 25-12-2014 με απόσπαση από την Ι.Ε. Πσκώβου.

κα) Μητρόπολη Ορέλ (Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ορέλ και Μπολχώβου Αντώνιος. 22-04-1989. (Προαγωγή 28-08-2014).
  Έδρα Ορέλ.
  Σημείωση: Στις 25-07-2014 η Ι.Ε. Ορέλ και Λίβνι μετωνομάστηκε σε "Ορέλ και Μπολχώβου".

Επίσκοποι

 1. Ο Λίβνι και Μαλοαρχαγγέλου Νεκτάριος. 09-09-2014.
  Έδρα Λίβνι.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Λίβνι και Μαλοαρχαγγέλου ιδρύθηκε στις 25-07-2014 με απόσπαση από την Ι.Ε. Ορέλ.

κβ) Μητρόπολη Μορδοβίας (Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Σαράνσκ και Μορδοβίας Ζηνόβιος. 03-04-2011. (Προαγωγή σε Αρχιεπίσκοπο 01-02-2014. Εκλογή 19-03-2014, από Ελίστας. Προαγωγή σε Μητροπολίτη 30-03-2014).
  Έδρα Σαράνσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Κρασνοσλομπόδσκ και Τεμνικώβου Κλήμης. 02-12-2009.
  Έδρα Κρασνοσλομπόδσκ.

 2. Ο Αρδατώβου και Ατυασέβου Βενιαμίν. 14-10-2011.
  Έδρα Αρντατώβ.

κγ) Μητρόπολη Μπελγορόδου (Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Μπελγορόδου και Στάρυ Οσκόλ Ιωάννης. 04-04-1993.
  Έδρα Μπέλγοροδ.

Επίσκοποι

 1. Ο Γκούπκιν και Γκραηβορόν Σωφρόνιος. 22-07-2012.
  Έδρα Γκούπκιν.

 2. Ο Βαλουήκη και Αλεξέγεφκας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Μπελγορόδου Ιωάννης.
  Έδρα Βαλουήκη.

κδ) Μητρόπολη Κούρσκ (Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Κούρσκ και Ρίλσκ Γερμανός. 28-03-1993.
  Έδρα Κούρσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ζελεζνογκόρσκ και Λγκώβου Βενιαμίν. 01-09-2012.
  Έδρα Ζελεζνογκόρσκ.

 2. Ο Σιγκρύ και Μαντουρώβου Παΐσιος. 19-08-2014.
  Έδρα Σιγκρύ.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Σιγκρύ διετέλεσε ο Κούρσκ Γερμανός.

κε) Μητρόπολη Πένζας (Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Πένζας και Νίζνι Λομώβου Σεραφείμ. 12-09-2012. (Προαγωγή 01-02-2014).
  Έδρα Πένζα.

Επίσκοποι

 1. Ο Σερδώβου και Σπάσκ Μητροφάνης. 19-08-2013.
  Έδρα Σερντώμπσκ.

 2. Ο Κουζνέτσκ και Νικόλσκ Νέστωρ. 18-05-2014.
  Έδρα Κουζνέτσκ.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Κουζνέτσκ διετέλεσε ο Πένζας Σεραφείμ.

κστ) Μητρόπολη Ταμπώβου (Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ταμπώβου και Ρασκαζώβου Θεοδόσιος. 21-04-2002.
  Έδρα Ταμπώβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ουβαρώβου και Κιρσανώβου Ιγνάτιος. 25-01-2013.
  Έδρα Ουβάρωβο.

 2. Ο Μιτσούρινσκ και Μορσάνσκ Ερμογένης. 27-09-2013.
  Έδρα Μιτσούρινσκ.

κζ) Μητρόπολη Λίπετσκ (Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Λίπετσκ και Ζαντόνσκ Νίκων. 31-03-1996.
  Έδρα Λίπετσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Γέλετς και Λεμπεντιάν Μάξιμος. 20-01-2002.
  Έδρα Γέλετς.

κη) Μητρόπολη Βορονέζ (Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Βορονέζ και Λίσκι Σέργιος. 30-01-1983.
  Έδρα Βορονέζ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ροσσός και Οστρογκόζσκ Ανδρέας. 18-09-2011.
  Έδρα Ροσσός.

 2. Ο Μπορισογκλέμπσκ και Μπουτουρλίνοφκας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βορονέζ Σέργιος.
  Έδρα Μπορισογκλέμπσκ.

κθ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Ιόσκαρ Όλα και Μαρίισκ Ιωάννης. 25-07-1993.
  Έδρα Ιόσκαρ Όλα.

λ) Μητρόπολη Σαρατώβου (Περιοχή Βόλγα).

Μητροπολίτης

 1. Ο Σαρατώβου και Βόλσκ Λογγίνος. 19-08-2003.
  Έδρα Σαράτωβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μπαλασώβου και Ρτισέβου Ταράσιος. 17-12-2011.
  Έδρα Μπαλασώβ.

 2. Ο Ποκρώβου και Νικολαέβου Παχώμιος. 19-12-2011.
  Έδρα Ποκρώβσκ (Ένγκελς).

λα) Μητρόπολη Βολγογκράδ (Περιοχή Βόλγα).

Μητροπολίτης

 1. Ο Βολγογκράδ και Καμίσιν Γερμανός. 06-12-1968.
  Έδρα Βολγογκράδ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ουριουπίνσκ και Νοβοανίνσκη Ελισαίος. 31-03-2012.
  Έδρα Ουριουπίνσκ.

 2. Ο Καλατσέβου και Παλασόβκας Ιωάννης. 06-11-2013.
  Έδρα Καλάτς να Ντόνου.

λβ) Μητρόπολη Σαμάρας (Περιοχή Βόλγα).

Μητροπολίτης

 1. Ο Σαμάρας και Συζράν Σέργιος. 05-05-1989.
  Έδρα Σαμάρα.

Επίσκοποι

 1. Ο Οτράντνη και Ποχβιστνέβου Νικηφόρος. 01-04-2012.
  Έδρα Οτράντνη.

 2. Ο Κινέλ και Μπεζεντσούκ Σωφρόνιος. 17-06-2012.
  Έδρα Κινέλ.

λγ) Μητρόπολη Ταταρστάν (Περιοχή Βόλγα).

Μητροπολίτης

 1. Ο Καζάν και Ταταρστάν Αναστάσιος. 11-12-1988.
  Έδρα Καζάν.

Επίσκοποι

 1. Ο Αλμετγιέβσκ και Μπουγκούλμας Μεθόδιος. 11-07-2012.
  Έδρα Αλμετγιέβσκ.

 2. Ο Τσιστοπόλεως και Νιζνεκάμσκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Καζάν Αναστάσιος.
  Έδρα Τσιστοπόλ.

λδ) Μητρόπολη Σιμπίρσκ (Περιοχή Βόλγα).

Μητροπολίτες

 1. Ο Σιμπίρσκ και Νοβοσπάσκογε Πρόκλος. 18-10-1987. (+ 23-03-2014).
  Έδρα Σιμπίρσκ.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Σιμπίρσκ ανέλαβε ο Σαράνσκ Ζηνόβιος.

 2. Ο Σιμπίρσκ και Νοβοσπάσκογε Θεοφάνης. 26-11-2000. (Εκλογή 30-05-2014, από Τσελιάμπινσκ).
  Έδρα Σιμπίρσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μπαρίς και Ίνζας Φιλάρετος. 28-10-2012.
  Έδρα Μπαρίς.

 2. Ο Μελεκεσίου και Τσερντάκλη Διόδωρος. 19-05-2013.
  Έδρα Ντιμίτρωφγκραντ (Μελεκές).

λε) Μητρόπολη Τσουβασίας (Περιοχή Βόλγα).

Μητροπολίτης

 1. Ο Τσεμποξάρυ και Τσουβασίας Βαρνάβας. 30-11-1976.
  Έδρα Τσεμποξάρυ.

Επίσκοποι

 1. Ο Κανάς και Γιαντικώβου Στέφανος. 25-12-2011.
  Έδρα Κανάς.

 2. Ο Αλατίρσκ και Πορέτσκογε Θεόδωρος. 02-12-2012.
  Έδρα Αλατίρ.

λστ) Μητρόπολη Αστραχανίου (Περιοχή Βόλγα).

Μητροπολίτης

 1. Ο Αστραχανίου και Καμιζιάκ Ιωνάς. 25-10-1992.
  Έδρα Άστραχαν.

Επίσκοπος

 1. Ο Αχτούμπινσκ και Ενοταέβου Αντώνιος. 07-05-2013.
  Έδρα Αχτούμπινσκ.

λζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ελίστας και Καλμίκιας Ιουστινιανός. 01-09-1995. (Εκλογή 25-07-2014, από Νάρο Φομίνσκ).
  Έδρα Ελίστα.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Ελίστας διετέλεσε ο Σταυρουπόλεως Κύριλλος.

 2. Ο Βλαδικαυκάσου και Αλανίας Ζωσιμάς. 24-12-1995.
  Έδρα Βλαντικαυκάς.

Επίσκοποι

 1. Ο Μαϊκόπ και Αδυγέας Τύχων. 03-04-2005.
  Έδρα Μαϊκόπ.

 2. Ο Μαχατσκάλας και Γκρόζνυ Βαρλαάμ. 27-01-2013.
  Έδρα Μαχατσκάλα.

λη) Μητρόπολη Ντον (Περιοχή Βορείου Καυκάσου).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ροστόβου και Νοβοτσερκάσκ Μερκούριος. 06-02-2000.
  Έδρα Ροστώβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Βολγοντόνσκ και Σάλσκ Κορνήλιος. 11-09-2011.
  Έδρα Βολγοντόνσκ.

 2. Ο Σαχτίνσκ και Μιλερόβου Σίμων. 11-07-2014.
  Έδρα Καμένσκ Σαχτίνσκη.

λθ) Μητρόπολη Σταυρουπόλεως (Περιοχή Βορείου Καυκάσου).

Μητροπολίτης

 1. Ο Σταυρουπόλεως και Νεβίνομισκ Κύριλλος. 29-11-2009.
  Έδρα Σταυρούπολη.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Πιατιγκόρσκ και Τσερκέσκ Θεοφύλακτος. 24-09-2006. (Προαγωγή 01-02-2014).
  Έδρα Πιατιγκόρσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Γεωργιέβου και Πρασκόβεγιας Γεδεών. 13-12-2012.
  Έδρα Γεωργίεφσκ.

μ) Μητρόπολη Κουμπάν (Περιοχή Βορείου Καυκάσου).

Μητροπολίτης

 1. Ο Αικατερινοδάρ και Κουμπάν Ισίδωρος. 19-06-1977.
  Έδρα Αικατερινοδάρ.

Επίσκοποι

 1. Ο Γέισκ και Τιμασιόβσκ Γερμανός. 01-05-2011.
  Έδρα Γέισκ.

 2. Ο Νέας Ρωσικής και Γκελεντζίκ Θεόγνωστος. 14-04-2013.
  Έδρα Νοβορωσίσκ.

 3. Ο Τιχορέτσκ και Κορενόβσκ Στέφανος. 25-02-2014.
  Έδρα Τιχορέτσκ.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Επισκοπής Τιχορέτσκ διετέλεσε ο Αικατερινοδάρ Ισίδωρος.

 4. Ο Αρμαβίρ και Λάμπινσκ Ιγνάτιος. 13-04-2014.
  Έδρα Αρμαβίρ.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Αρμαβίρ διετέλεσε ο Αικατερινοδάρ Ισίδωρος.

μα) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Κουργάν και Σαδρίνσκ Κωνσταντίνος. 16-06-1991.
  Έδρα Κουργάν.

Επίσκοπος

 1. Ο Σαλεχάρντ και Νέου Ουρενγκόη Νικόλαος. 17-04-2011.
  Έδρα Σαλεχάρντ.

μβ) Μητρόπολη Αικατερινβούργου (Περιοχή Ουραλίων).

Μητροπολίτης

 1. Ο Αικατερινβούργου και Βερχοτούρας Κύριλλος. 15-03-1998.
  Έδρα Αικατερινβούργο.

Επίσκοποι

 1. Ο Νίζνι Ταγκίλ και Σερόβου Ιννοκέντιος. 19-08-2011.
  Έδρα Νίζνι Ταγκίλ.

 2. Ο Καμένσκ και Αλαπαέβου Μεθόδιος. 25-01-2014.
  Έδρα Καμένσκ Ουράλσκη.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Καμένσκ διετέλεσε ο Αικατερινβούργου Κύριλλος.

μγ) Μητρόπολη Ορενβούργου (Περιοχή Ουραλίων).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ορενβούργου και Σαρακτάς Βαλεντίνος. 25-07-1976.
  Έδρα Ορενμπούργκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ορσκ και Γκάη Ειρηναίος. 22-11-2011.
  Έδρα Ορσκ.

 2. Ο Μπουζουλούκου και Σοροτσίνσκ Αλέξιος. 25-03-2012.
  Έδρα Μπουζουλούκ.

μδ) Μητρόπολη Μπασκιρίας (Περιοχή Ουραλίων).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ουφάς και Στερλιταμακίου Νίκων. 26-08-1990.
  Έδρα Ουφά.

Επίσκοποι

 1. Ο Σαλαβάτ και Κουμερτάου Νικόλαος. 27-09-2011.
  Έδρα Σαλαβάτ.

 2. Ο Νεφτεκάμσκ και Μπίρσκ Αμβρόσιος. 04-03-2012.
  Έδρα Νεφτεκάμσκ.

με) Μητρόπολη Τσελιάμπινσκ (Περιοχή Ουραλίων).

Μητροπολίτης

 1. Ο Τσελιάμπινσκ και Ζλατούστ Νικόδημος. 23-03-2008. (Εκλογή 30-05-2014, από Ιενεσέης. Προαγωγή 08-06-2014).
  Έδρα Τσελιάμπινσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μαγκνιτογκόρσκ και Βερχνεουράλσκ Ιννοκέντιος. 11-10-2012.
  Έδρα Μαγκνιτογκόρσκ

 2. Ο Τριάδος και Νοτίων Ουραλίων Γρηγόριος. 16-03-2014.
  Έδρα Τροΐτσκ.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Τριάδος διετέλεσε ο Τσελιάμπινσκ Θεοφάνης.

μστ) Μητρόπολη Ουδμουρτίας (Περιοχή Ουραλίων).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ιζέβου και Ουδμουρτίας Νικόλαος. 21-07-1985.
  Έδρα Ιζέφσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Σαραπούλ και Μόζγκας Βικτωρίνος. 23-02-2014.
  Έδρα Σαραπούλ.

 2. Ο Γκλαζώβου και Ίγκρας Βίκτωρ. 31-08-2014.
  Έδρα Γκλαζώφ.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Γκλαζώβου διετέλεσε ο Σαραπούλ Βικτωρίνος.

μζ) Μητρόπολη Πέρμης (Περιοχή Ουραλίων).

Μητροπολίτης

 1. Ο Πέρμης και Κουνγκούρ Μεθόδιος. 27-04-1980.
  Έδρα Πέρμη.
  Σημείωση: Στις 19-03-2014 η Ι.Ε. Πέρμης και Σολικάμσκ μετωνομάστηκε σε "Πέρμης και Κουνγκούρ".

Επίσκοποι

 1. Ο Κουντιμκάρ και Βερεστσαγκίνου Νίκων. 21-07-1993. (Εκλογή 19-03-2014, από Ντομπριάνκας).
  Έδρα Κουντιμκάρ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Κουντιμκάρ και Βερεστσαγκίνου ιδρύθηκε στις 19-03-2014 με απόσπαση από την Ι.Ε. Πέρμης.

 2. Ο Σολικάμσκ και Τσουσόβοη (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Πέρμης Μεθόδιος.
  Έδρα Σολικάμσκ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Σολικάμσκ και Τσουσόβοη ιδρύθηκε στις 19-03-2014 με απόσπαση από την Ι.Ε. Πέρμης.

μη) Μητρόπολη Χάντι Μανσίησκ (Περιοχή Ουραλίων).

Επίσκοποι

 1. Ο Χάντι Μανσίησκ και Σουργκούτ Παύλος. 12-06-2011.
  Έδρα Χάντι Μανσίησκ.

 2. Ο Γιούγκρας και Νυαγκάν
  Έδρα Γιουγκόρσκ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Γιούγκρας και Νυαγκάν ιδρύθηκε στις 25-12-2014 με απόσπαση από την Ι.Ε. Χάντι Μανσίησκ.

μθ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

Επίσκοποι

 1. Ο Μπαρναούλης και Αλτάισκ Σέργιος. 18-03-2012.
  Έδρα Μπαρναούλη.

 2. Ο Γκόρνο Αλτάισκ και Τσεμάλ Καλλίστρατος. 10-11-2013.
  Έδρα Γκόρνο Αλτάισκ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Ρουμπτσώβου Ρωμανός. 29-09-2013.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μπαρναούλης.

ν) Μητρόπολη Νέας Σιβηρίας (Δυτική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Νέας Σιβηρίας και Μπέρδσκ Τύχων. 19-08-1990.
  Έδρα Νοβοσιμπίρσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ισκιτίμσκ και Τσερεπανώβου Λουκάς. 10-03-2012.
  Έδρα Λίνεβο.

 2. Ο Καρασούκ και Ορντίνσκοε Φίλιππος. 11-03-2012.
  Έδρα Καρασούκ.

 3. Ο Καΐνσκ και Μπαραμπίνσκ Θεοδόσιος. 17-03-2012.
  Έδρα Καΐνσκ (Κουϊμπισέβ).

να) Μητρόπολη Όμσκ (Δυτική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Όμσκ και Ταυριτσέσκη Βλαδίμηρος. 30-06-1985.
  Έδρα Όμσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ισιλκούλ και Ρωσικής Πολιάνας Θεοδόσιος. 04-12-2011. (Εκλογή 25-07-2014, από Μπισκέκ).
  Έδρα Ισιλκούλ.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Ισιλκούλ διετέλεσε ο Όμσκ Βλαδίμηρος.

 2. Ο Καλατσίνσκ και Μουρομτσέβου Πέτρος. 12-07-2012.
  Έδρα Καλατσίνσκ.

 3. Ο Τάρα και Τιουκαλίνσκ Σαββάτιος. 21-07-2012.
  Έδρα Τάρα.

νβ) Μητρόπολη Κουζμπάς (Δυτική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Κεμερόβου και Προκοπιέβου Αρίσταρχος. 20-08-2006.
  Έδρα Κεμέροβο.

Επίσκοποι

 1. Ο Μαρίινσκ και Γιουργκάς Ιννοκέντιος. 21-08-2012.
  Έδρα Μαρίινσκ.

 2. Ο Νέου Κουζνέτσκ και Τασταγκόλ Βλαδίμηρος. 01-09-2014.
  Έδρα Νοβοκουζνέτσκ.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Νέου Κουζνέτσκ διετέλεσε ο Κεμερόβου Αρίσταρχος.

νγ) Μητρόπολη Τόμσκ (Δυτική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Τόμσκ και Ασινόβου Ροστισλάβος. 28-11-1993.
  Έδρα Τόμσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Κολπασέβου και Στρεζέβοη Σιλουανός. 31-03-2013.
  Έδρα Κολπάσεβο.

νδ) Μητρόπολη Τομπόλσκ (Δυτική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Τομπόλσκ και Τιούμεν Δημήτριος. 04-11-1990.
  Έδρα Τομπόλσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Ισίμ και Αρωμασέβου Τύχων. 03-11-2013.
  Έδρα Ισίμ.

νε) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Αμπακάν και Χακασίας Ιωνάθαν. 01-08-1997.
  Έδρα Αμπακάν.

 2. Ο Ουλάν Ουντέ και Μπουριατίας Σαββάτιος. 30-01-2005. (Προαγωγή 01-02-2014).
  Έδρα Ουλάν Ουντέ.

Επίσκοποι

 1. Ο Γιακουτίας και Λένσκ Ρωμανός. 19-06-2011.
  Έδρα Γιακούτσκ.

 2. Ο Κιζίλσκ και Τούβας Θεοφάνης. 30-10-2011.
  Έδρα Κιζίλ.

νστ) Μητρόπολη Ιρκούτσκ (Ανατολική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ιρκούτσκ και Ανγάρσκ Βαδίμ. 04-02-1990.
  Έδρα Ιρκούτσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μπράτσκ και Ούστ Ιλίμσκ Μαξιμιλιανός. 18-12-2011.
  Έδρα Μπράτσκ.

 2. Ο Σαγιάνσκ και Νιζνεουντίνσκ Αλέξιος. 02-12-2013.
  Έδρα Σαγιάνσκ.

νζ) Μητρόπολη Κρασνογιάρσκ (Ανατολική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Κρασνογιάρσκ και Ατσίνσκ Παντελεήμων. 02-05-1993.
  Έδρα Κρασνογιάρσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Καν και Μπογκουτσάνη Φιλάρετος. 24-03-2012.
  Έδρα Καν.

 2. Ο Ιενεσέης και Λεσοσιμπίρσκ Νικάνωρ. 22-06-2014.
  Έδρα Ιενεσέη.
  Σημείωση: Στις 30-05-2014 η Ι.Ε. Ιενεσέης και Νορίλσκ μετωνομάστηκε σε "Ιενεσέης και Λεσοσιμπίρσκ".

 3. Ο Νορίλσκ και Τουρουκάνσκ Αγαθάγγελος. 06-07-2014.
  Έδρα Νορίλσκ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Νορίλσκ και Τουρουκάνσκ ιδρύθηκε στις 30-05-2014 με απόσπαση από τις Επισκοπές Κρασνογιάρσκ και Ιενεσέη.

νη) Μητρόπολη Ζαβαϊκάλης (Ανατολική Σιβηρία).

Επίσκοποι

 1. Ο Τσιτά και Πετρώβου Ζαβαϊκάλης Βλαδίμηρος. 02-12-2011. (Εκλογή 30-05-2014, από Σκόπιν).
  Έδρα Τσιτά.
  Σημείωση: Στις 25-12-2014 η Ι.Ε. Τσιτά και Κρασνοκαμένσκ μετωνομάστηκε σε "Τσιτά και Πετρώβου Ζαβαϊκάλης".

 2. Ο Νερτσίνσκ και Κρασνοκαμένσκ
  Έδρα Νερτσίνσκ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Νερτσίνσκ και Κρασνοκαμένσκ ιδρύθηκε στις 25-12-2014 με απόσπαση από την Ι.Ε. Τσιτά.

νθ) Αρχιερείς στην Άπω Ανατολή.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Μπιρομπιτζάν και Κουλντούρσκη Ιωσήφ. 31-01-1999.
  Έδρα Μπιρομπιτζάν.

 2. Ο Νοτίου Σαχαλίνης και Κουρίλων Τύχων. 23-01-2011. (Προαγωγή 01-02-2014).
  Έδρα Νότιος Σαχαλίνη.

Επίσκοποι

 1. Ο Πετροπαυλώβου και Καμτσάτκας Αρτέμιος. 10-04-2011.
  Έδρα Πετροπαυλώφσκ.

 2. Ο Αναδίρ και Τσουκότκας Σεραφείμ. 22-05-2011.
  Έδρα Αναδίρ.

 3. Ο Μαγαδάν και Σινεγκόρσκ Ιωάννης. 12-10-2011.
  Έδρα Μαγαδάν.

 4. Ο Μπλαγοβέσενσκ και Τίνδας Λουκιανός. 16-10-2011.
  Έδρα Μπλαγοβέσενσκ.

ξ) Μητρόπολη Παραθαλασσίας (Άπω Ανατολή).

Μητροπολίτης

 1. Ο Βλαδιβοστόκ και Παραθαλασσίας Βενιαμίν. 21-09-1992.
  Έδρα Βλαδιβοστόκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Νάχοντκας και Πρεομπραζένιγε Νικόλαος. 01-09-2011.
  Έδρα Νάχοντκα.

 2. Ο Αρσένιεφ και Νταλνεγκόρσκ Γουρίας. 06-11-2011.
  Έδρα Αρσένιεφ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Ουσσουρίησκ Ιννοκέντιος. 07-12-2010.
  Βικάριος της Επισκοπής Βλαδιβοστόκ.

ξα) Μητρόπολη Αμούρ (Άπω Ανατολή).

Μητροπολίτης

 1. Ο Χαμπαρόβου και Πριαμούρ Ιγνάτιος. 29-03-1998.
  Έδρα Χαμπαρόφσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Αμούρ και Τσεγκντομίν Νικόλαος. 29-01-2012.
  Έδρα Κομσομόλσκ του Αμούρ.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Νικολαέβου Αρίσταρχος. 25-01-2012.
  Βικάριος της Επισκοπής Χαμπαρόβου.

 2. Ο Μπικίν Εφραίμ. 28-01-2012.
  Βικάριος της Επισκοπής Χαμπαρόβου.

ξβ) Εξαρχία Λευκής Ρωσίας.

Μητροπολίτης

 1.  Ο Μίνσκ και Ζασλάβ Παύλος, Πατριαρχικός Έξαρχος Λευκής Ρωσίας. 22-03-1992.
  Έδρα Μίνσκ.
  Σημείωση: Στις 23-10-2014 η Ι.Ε. Μίνσκ και Σλούτσκ μετωνομάστηκε σε "Μίνσκ και Ζασλάβ".

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βίτεμπσκ και Ορσά Δημήτριος. 23-07-1989.
  Έδρα Βίτεμπσκ.

 2. Ο Πίνσκ και Λούνινετς Στέφανος. 04-03-1990.
  Έδρα Πίνσκ.

 3. Ο Γροδνό και Βολκόβισκ Αρτέμιος. 04-02-1996.
  Έδρα Γροδνό.

 4. Ο Νοβογρουδόκ και Σλόνιμ Γουρίας. 04-08-1996.
  Έδρα Νοβογρουδόκ.
  Σημείωση: Στις 25-12-2014 η Ι.Ε. Νοβογρουδόκ και Λίδας μετωνομάστηκε σε "Νοβογρουδόκ και Σλόνιμ".

 5. Ο Πόλοτσκ και Γλουμπόκογε Θεοδόσιος. 10-08-1997.
  Έδρα Πόλοτσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μογιλιέβου και Μοστισλάβου Σωφρόνιος. 04-02-2001.
  Έδρα Μογιλέφ.

 2. Ο Μπρέστ και Κόμπριν Ιωάννης. 31-03-2002.
  Έδρα Μπρέστ.

 3. Ο Γομέλ και Ζλόμπιν Στέφανος. 30-01-2005.
  Έδρα Γομέλ.

 4. Ο Μπομπρούϊσκ και Μπουκώβου Σεραφείμ. 22-04-2007.
  Έδρα Μπομπρούϊσκ.

 5. Ο Τουρώβου και Μοζύρ Λεωνίδας. 12-02-2008.
  Έδρα Τουρώφ.

 6. Ο Μπορισώβου και Μαρίινας Γκόρκας Βενιαμίν. 21-03-2010. (Εκλογή 23-10-2014, από Μπορισώβου-Τ).
  Έδρα Μπορισώφ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Μπορισώβου και Μαρίινας Γκόρκας ιδρύθηκε στις 23-10-2014, με απόσπαση από την Ι.Ε. Μίνσκ.

 7. Ο Μολοντέτσνο και Στόλμπτσυ Παύλος. 02-12-2014.
  Έδρα Μολοντέτσνο.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Μολοντέτσνο και Στόλμπτσυ ιδρύθηκε στις 23-10-2014 με απόσπαση από την Ι.Ε. Μίνσκ.

 8. Ο Σλούτσκ και Σολιγκόρσκ
  Έδρα Σλούτσκ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Σλούτσκ και Σολιγκόρσκ ιδρύθηκε στις 23-10-2014, με απόσπαση από την Ι.Ε. Μίνσκ.

 9. Ο Λίδας και Σμόργκον
  Έδρα Λίδα.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Λίδας και Σμόργκον ιδρύθηκε στις 25-12-2014 με απόσπαση από την Ι.Ε. Νοβογρουδόκ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Τζιατλώβου Πέτρος. 24-07-1992. (Εκλογή 25-12-2014, από Σμόργκον).
  Βικάριος της Επισκοπής Νοβογρουδόκ.

ξγ) Μητρόπολη Κεντρώας Ασίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Τασκένδης και Ουζμπεκιστάν Βικέντιος. 02-09-1990.
  Έδρα Τασκένδη.

Επίσκοποι

 1. Ο Ντουσανμπέ και Τατζικιστάν Πιτιρίμ. 01-08-2012.
  Έδρα Ντουσανμπέ.

 2. Ο Μπισκέκ και Κιργιστάν Δανιήλ. 23-12-2012. (Εκλογή 25-07-2014, από Ουρζούμ).
  Έδρα Μπισκέκ.

ξδ) Μητρόπολη Καζαχστάν.

Μητροπολίτης

 1. Ο Αστανάς και Καζαχστάν Αλέξανδρος. 27-09-1989.
  Έδρα Αστάνα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ουράλσκ και Ακτιουμπίνσκ Αντώνιος. 13-10-1985.
  Έδρα Ουράλσκ.

 2. Ο Τσιμκένδης και Τάραζ Ελευθέριος. 15-02-1991.
  Έδρα Τσιμκένδη.

Επίσκοποι

 1. Ο Κοσταναή και Ρούντνη Ανατόλιος. 15-02-1998.
  Έδρα Κοσταναή.

 2. Ο Παυλουπόλεως και Εκιμπαστούζ Βαρνάβας. 14-11-2010.
  Έδρα Παυλοντάρ.

 3. Ο Καραγκαντά και Σαχτίνσκ Σεβαστιανός. 20-02-2011.
  Έδρα Καραγκαντά.

 4. Ο Ουστ Καμενογκόρσκ και Σεμιμπαλαντίνσκ Αμφιλόχιος. 26-02-2012.
  Έδρα Ουστ Καμενογκόρσκ (Όσκεμεν).

 5. Ο Κόκσεταου και Ακμόλας Σεραπίων. 23-10-2013.
  Έδρα Κόκσεταου.

 6. Ο Πετροπαυλώβου και Μπουλαέβου Βλαδίμηρος. 08-06-2014.
  Έδρα Πετροπαυλώφσκ Καζαχστάν.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Ταλντυκοργκάν Νεκτάριος. 20-11-2008. (Εκλογή 25-07-2014, από π. Ντουμπνόβσκη).
  Βικάριος της Επισκοπής Αστανάς.

 2. Ο Κάσκελεν Γεννάδιος. 10-10-2010.
  Βικάριος της Επισκοπής Αστανάς.

ξε) Μητρόπολη Μολδαβίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Βλαδίμηρος. 21-07-1989.
  Έδρα Κισινιέφ.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Τιρασπόλεως και Ντουμποσάρ Σάββας. 12-09-1995.
  Έδρα Τιρασπόλ.

Επίσκοποι

 1. Ο Καγκούλ και Κομράτης Ανατόλιος. 12-09-1998.
  Έδρα Καγκούλ.

 2. Ο Ουνγκένης και Νισπορένης Πέτρος. 13-11-2005.
  Έδρα Ουνγκένη.

 3. Ο Μπελτσύ και Φαλέστης Μάρκελλος. 11-03-2007.
  Έδρα Μπελτσύ.

 4. Ο Γεδνίτσης και Μπριτσένης Νικόδημος. 26-12-2010.
  Έδρα Εντινέτς.

ξστ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ουκρανίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Βλαδίμηρος. 09-07-1966. (+ 05-07-2014).
Σημείωση: Τοποτηρητής της Εκκλησίας της Ουκρανίας ανέλαβε ο Τσερνοβικίου Ονούφριος.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Ονούφριος. 09-12-1990. (Εκλογή 13-08-2014, από Τσερνοβικίου).

Λοιποί Μητροπολίτες

 1. Ο Θεοδοσίας και Κέρτς Πλάτων. 16-12-1973.
  Έδρα Θεοδοσία.

 2. Ο Δνεπροπετρώβου και Παυλουπόλεως Ειρηναίος. 27-07-1975.
  Έδρα Δνεπροπετρώβ.

 3. Ο Οδησσού και Ισμαήλ Αγαθάγγελος. 16-11-1975.
  Έδρα Οδησσός.

 4. Ο Συμφεροπόλεως και Κριμαίας Λάζαρος. 18-04-1980.
  Έδρα Συμφερόπολη.

 5. Ο Χούστ και Βινογραδόβου Μάρκος. 28-07-1988. (Προαγωγή 28-08-2014).
  Έδρα Χούστ.

 6. Ο Τουλτσίν και Βρατσλάβας Ιωνάθαν. 23-04-1989. (Προαγωγή 28-08-2014).
  Έδρα Τουλτσίν.

 7. Ο Ροβνό και Οστρόγκ Βαρθολομαίος. 24-02-1990. (Προαγωγή 28-08-2014).
  Έδρα Ροβνό.

 8. Ο Βολυνίας και Λούτσκ Νήφων. 31-03-1990.
  Έδρα Λούτσκ.

 9. Ο Τερνοπόλεως και Κρεμένετς Σέργιος. 17-02-1991.
  Έδρα Τερνπόλ.

 10. Ο Δονέτσκ και Μαριουπόλεως Ιλαρίων. 29-09-1991.
  Έδρα Δονέτσκ.

 11. Ο Χμιελνικίου και Παλαιού Κωνσταντινώβου Αντώνιος. 27-07-1992.
  Έδρα Χμιέλνιτς.

 12. Ο Κάμενετς Ποδόλσκ και Γοροδόκ Θεόδωρος. 05-08-1992. (Προαγωγή 28-08-2014).
  Έδρα Κάμενετς Ποδόλσκ.

 13. Ο Τσερκάσσι και Κανέβου Σωφρόνιος. 09-08-1992.
  Έδρα Τσερκάσσι.

 14. Ο Όβρουτς και Κοροστέν Βησσαρίων. 24-08-1992.
  Έδρα Όβρουτς.

 15. Ο Νικολαγέβου και Οτσακώβου Πιτιρίμ. 26-08-1992.
  Έδρα Νικολαγιέβ.

 16. Ο Μπελοτσερκώβου και Μπογουσλάβου Αυγουστίνος. 20-09-1992.
  Έδρα Μπελοτσερκώβ.

 17. Ο Σαράνσκι και Πολεσίας Ανατόλιος. 28-10-1993.
  Έδρα Σαρνύ.

 18. Ο Βιννίτσης και Μπαρ Συμεών. 04-05-1996.
  Έδρα Βίννιτσα.

 19. Ο Χαρκόβου και Μπουγκουδουχώβου Ονούφριος. 22-04-2000.
  Έδρα Χάρκοβο.

 20. Ο Λουγκάνσκ και Αλτσέφσκ Μητροφάνης. 30-07-2000. (Προαγωγή 28-08-2014).
  Έδρα Λουγκάνσκ.

 21. Ο Πολτάβας και Μίργοροδ Φίλιππος. 30-12-2001.
  Έδρα Πολτάβα.

 22. Ο Μπορισπόλεως και Μπρόβαρι Αντώνιος. 26-11-2006.
  Έδρα Μπορισπόλ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κριβόι Ρόγ και Νικοπόλεως Εφραίμ. 13-09-1996.
  Έδρα Κριβόι Ρόγ.

 2. Ο Χερσώνος και Ταυρικής Ιωάννης. 13-12-1996.
  Έδρα Χερσώνα.

 3. Ο Τσερνιγόβου και Νοβγορόδου Σέβερσκη Αμβρόσιος. 28-06-1998.
  Έδρα Τσερνιγώβ.

 4. Ο Μογκιλώβου Ποδόλσκ και Σαργορόδου Αγαπητός. 22-11-1998.
  Έδρα Μογκιλώβ Ποδόλσκ.

 5. Ο Ουμάν και Ζβενιγκορόδου Παντελεήμων. 24-12-2000.
  Έδρα Ουμάν.

 6. Ο Ζαπορόζιε και Μελιτοπόλεως Λουκάς. 13-11-2005.
  Έδρα Ζαπορόζιε.

 7. Ο Τσερνοβικίου και Βουκοβίνης Μελέτιος. 30-07-2006. (Εκλογή 16-09-2014, από Χοτίνσκ).
  Έδρα Τσέρνοβιτς.

 8. Ο Μπάλτας και Ανανιέβου Αλέξιος. 19-08-2006.
  Έδρα Μπάλτα.

 9. Ο Γκορλόφκας και Σλαβιάνσκ Μητροφάνης. 28-01-2007.
  Έδρα Γκορλόφκα.

 10. Ο Ιζγιομσκόβου και Κουπιάνσκ Ελισαίος. 31-03-2007.
  Έδρα Ιζιούμ.

 11. Ο Ζιτόμιρ και Νόβογραδ Βολυνίας Νικόδημος. 04-06-2007.
  Έδρα Ζιτόμιρ.

 12. Ο Νιέζιν και Πριλούκη Ειρηναίος. 10-06-2007. (Προαγωγή 28-08-2014).
  Έδρα Νιέζιν.

 13. Ο Βλαδίμης Βολυνίας και Κοβέλ Βλαδίμηρος. 11-06-2007. (Προαγωγή 28-08-2014).
  Έδρα Βλαδίμη Βολυνίας.

 14. Ο Σεπετόφκας και Σλαβούτας Παντελεήμων. 19-10-2007. (Προαγωγή 28-08-2014. Εκλογή 23-12-2014, από Ιβανοφρανκόβου).
  Έδρα Σεπετόφκα.

 15. Ο Σουμύ και Αχτύρκας Ευλόγιος. 25-11-2007.
  Έδρα Σουμύ.

 16. Ο Κυροβογκράδ και Νοβομίργοροδ Ιωάσαφ. 16-12-2007.
  Έδρα Κυροβογκράδ.

 17. Ο Μουκατσέβου και Ούζγκοροδ Θεόδωρος. 23-12-2007.
  Έδρα Μουκατσέβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ροβένκι και Σβερδλόβου Παντελεήμων. 24-09-2008.
  Έδρα Ροβένκι.

 2. Ο Ρομνή και Μπουρίν Ιωσήφ. 18-11-2008.
  Έδρα Ρομνή.

 3. Ο Δνεπροτζερίνσκ και Τσαριτσάνκας Βλαδίμηρος. 22-11-2008.
  Έδρα Ντνεπροτζερίνσκ.

 4. Ο Τζανκόη και Ροζντολνένσκ Αλύπιος. 14-02-2010.
  Έδρα Τζανκόη.

 5. Ο Βορείου Δονέτσκ και Σταρομπέλσκ Νικόδημος. 25-12-2010.
  Έδρα Σεβέροντονετσκ.

 6. Ο Λβώβου και Γαλικίας Φιλάρετος. 02-01-2011.
  Έδρα Λβώβ.

 7. Ο Νέας Κάχοβκας και Γκενιτσέσκ Φιλάρετος. 12-02-2011.
  Έδρα Νέα Κάχοβκα.

 8. Ο Κρεμεντσούγκ και Λουμπένσκη Νικόλαος. 19-06-2011.
  Έδρα Κρεμεντσούγκ.

 9. Ο Κονοτόπου και Γλουχώβου Ρωμανός. 22-07-2012.
  Έδρα Κονοτόπ.

 10. Ο Μπερδιάνσκ και Παραθαλασσίας Εφραίμ. 05-08-2012.
  Έδρα Μπερδιάνσκ.

 11. Ο Βοζνεσένσκ και Περβομάισκε Αλέξιος. 04-09-2012.
  Έδρα Βοζνεσένσκ.

 12. Ο Αλεξανδρείας και Σβιτλοβοδσκόβου Μπογκολέπ. 23-12-2012.
  Έδρα Αλεξάνδρεια.

 13. Ο Ιβανοφρανκόβου και Κολόμιας Τύχων. 28-12-2014.
  Έδρα Ιβανοφρανκόφσκ.

Τιτουλάριοι Μητροπολίτες

 1. Ο Βισγορόδου και Τσερνομπίλ Παύλος. 19-04-1997.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 2. Ο Ποτσαέβου Βλαδίμηρος. 03-12-2000.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 3. Ο Περεγιασλάβας Χμιελνικίου και Βίσνεβε Αλέξανδρος. 19-12-2007.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

Τιτουλάριοι Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κράσνι Λιμάν Αλύπιος. 06-10-1991. (Εκλογή 16-09-2014, από π. Γκορλόφκας. Προαγωγή 04-10-2014).
  Βικάριος της Επισκοπής Γκορλόφκας.

 2. Ο Μπελογορόδου Νικόλαος. 16-07-1992.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 3. Ο Σβιατογκόρσκ Αρσένιος. 05-12-2005.
  Βικάριος της Επισκοπής Δονέτσκ.

 4. Ο Μακέγεφκας Βαρνάβας. 11-02-2007. (Προαγωγή 28-08-2014).
  Βικάριος της Επισκοπής Δονέτσκ.

 5. Ο Γιαγκότιν Σεραφείμ. 16-11-2007.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 6. Ο Γκοροντνίτσης Αλέξανδρος. 16-11-2008.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μακαρώβου Ιλάριος. 29-07-2007.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 2. Ο Ούγκλιας Αντώνιος. 18-05-2008. (Εκλογή 16-09-2014, από π. Αλεξανδρείας).
  Βικάριος της Επισκοπής Χούστ.

 3. Ο Νέου Μοσκώβου Ευλόγιος. 13-12-2009.
  Βικάριος της Επισκοπής Δνεπροπετρώβου.

 4. Ο Μπογιάρκας Θεοδόσιος. 06-01-2011.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 5. Ο Ομπουχώβου Ιωνάς. 10-09-2011.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 6. Ο Πουτίβλ Αντώνιος. 13-05-2012.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 7. Ο Μπαντσένσκη Λογγίνος. 22-05-2012.
  Βικάριος της Επισκοπής Τσερνοβικίου.

 8. Ο Ίρπεν Κλήμης. 23-07-2012.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 9. Ο Οβιδιοπόλεως Αρκάδιος. 04-08-2012.
  Βικάριος της Επισκοπής Οδησσού.

 10. Ο Μποροντιάνκας Βαρσανούφιος. 28-08-2012.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 11. Ο Φαστώβου Δαμιανός. 30-08-2012.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 12. Ο Βασιλικώβου Νικόλαος. 13-03-2013.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 13. Ο Νέου Αζόβου Βαρσανούφιος. 30-03-2013.
  Βικάριος της Επισκοπής Δονέτσκ.

 14. Ο Γιούζνε Διόδωρος. 29-09-2013.
  Βικάριος της Επισκοπής Οδησσού.

 15. Ο Χοτίνσκ Ευσέβιος. 28-09-2014.
  Βικάριος της Επισκοπής Τσερνοβικίου.

 16. Ο Αρτσίζ Βίκτωρ. 29-09-2014.
  Βικάριος της Επισκοπής Οδησσού.

ξζ) Αυτόνομος Εκκλησία της Εσθονίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας Κορνήλιος. 15-09-1990.
  Έδρα Ταλλίνη.

Επίσκοπος

 1. Ο Νάρβας και Πέιπους Λάζαρος. 21-07-2009.
  Έδρα Νάρβα.

ξη) Αυτόνομος Εκκλησία της Λεττονίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Ρίγας και Λατβίας Αλέξανδρος. 23-07-1989.
  Έδρα Ρίγα.

Επίσκοπος

 1. Ο Νταούγκαυπιλς και Ρέζεκνε Αλέξανδρος. 19-08-2006.
  Έδρα Νταούγκαυπιλς.

ξθ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βίλνας και Λιθουανίας Ιννοκέντιος. 26-01-1992.
  Έδρα Βίλνα.

 2. Ο Μπακού και Αζερμπαϊτζάν Αλέξανδρος. 14-01-1999.
  Έδρα Μπακού.

ο) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τόκιο και πάσης Ιαπωνίας Δανιήλ. 14-11-1999.
Έδρα Τόκιο.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Σεντάης και Ανατολικής Ιαπωνίας Σεραφείμ. 15-01-2000.
  Έδρα Σεντάη.

Επίσκοπος

 1. Ο Κυότο (χηρεύει).
  Έδρα Κυότο.

οα) Αρχιερείς εν Υπερορία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βερολίνου και Γερμανίας Θεοφάνης. 11-01-1987.
  Έδρα Βερολίνο.

 2. Ο Βρυξελλών και Βελγίου Σίμων. 11-04-1987.
  Έδρα Βρυξέλλες.

 3. Ο Σούροζ Ελισαίος. 26-11-2006.
  Έδρα Λονδίνο.

Επίσκοποι

 1. Ο Χερσονήσου Νέστωρ. 05-09-2010.
  Έδρα Παρίσι.

 2. Ο Αργεντινής και Νοτίου Αμερικής Λεωνίδας. 17-06-2013.
  Έδρα Μπουένος Άυρες.

 3. Ο Βιέννης και Αυστρίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Γεγκωρέβου Μάρκος.
  Έδρα Βιέννη.

 4. Ο Βουδαπέστης και Ουγγαρίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Γεγκωρέβου Μάρκος.
  Έδρα Βουδαπέστη.

 5. Ο Μπογορόδου (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Γεγκωρέβου Μάρκος.
  Έδρα Ρώμη.

 6. Ο Χάγης και Ολλανδίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βρυξελλών Σίμων.
  Έδρα Χάγη.

Τιτουλάριοι Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κέρτς Ανατόλιος. 03-09-1972.
  Βικάριος της Επισκοπής Σούροζ.

 2. Ο Κλίν Λογγίνος. 11-10-1981. (+ 25-08-2014).
  Εν Ντύσελντορφ.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Κασίρας Ιώβ. 22-06-1997.
  Καναδάς.

 2. Ο Νάρο Φομίνσκ Ιωάννης. 01-08-2014.
  Η.Π.Α.

οβ) Ορθόδοξη Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς.

Μητροπολίτης

 1. Ο Ανατολικής Αμερικής και Νέας Υόρκης Ιλαρίων. 10-12-1984.
  Έδρα Νέα Υόρκη.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Σικάγου και Κεντρώας Αμερικής Αλύπιος. 20-10-1974.
  Έδρα Σικάγο.

 2. Ο Βερολίνου, Γερμανίας και Μεγάλης Βρετανίας Μάρκος. 30-11-1980.
  Έδρα Μόναχο.

 3. Ο Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Κύριλλος. 07-06-1992.
  Έδρα Άγιος Φραγκίσκος.

 4. Ο Μοντρεάλης και Καναδά Γαβριήλ. 07-07-1996.
  Έδρα Μόντρεαλ.

 5. Ο Γενεύης και Δυτικής Ευρώπης Μιχαήλ. 12-07-1996.
  Έδρα Γενεύη.

Επίσκοποι

 1. Ο Καράκας και Νοτίου Αμερικής Ιωάννης. 21-06-2008.
  Έδρα Καράκας Βενεζουέλας.

 2. Ο Σύδνεϋ και Αυστραλίας-Νέας Ζηλανδίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Καμπέρας Γεώργιος.
  Έδρα Σύδνεϋ.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Στουτγάρδης Αγαπητός. 01-05-2001.
  Βικάριος της Επισκοπής Βερολίνου.

 2. Ο Κλήβελανδ Πέτρος. 12-07-2003.
  Βικάριος της Επισκοπής Σικάγου.

 3. Ο Σηάτλ Θεοδόσιος. 07-09-2008.
  Βικάριος της Επισκοπής Αγίου Φραγκίσκου.

 4. Ο Καμπέρας Γεώργιος. 07-12-2008. (Εκλογή 07-10-2014, από Μέηφιλντ).
  Βικάριος της Επισκοπής Σύδνεϋ.

 5. Ο Μανχάταν Νικόλαος. 29-06-2014.
  Βικάριος της Επισκοπής Νέας Υόρκης.

ογ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Όμσκ και Τάρα Θεοδόσιος. 02-12-1962.

 2. Ο π. Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βλαδίμηρος. 30-12-1962. (Παραίτηση 19-03-2014).

 3. Ο π. Μπριάνσκ και Σέβσκ Μελχισεδέκ. 17-06-1965.

 4. Ο π. Μίνσκ και Σλούτσκ Φιλάρετος. 24-10-1965.

 5. Ο π. Βίλνας και Λιθουανίας Χρυσόστομος. 23-04-1972.

 6. Ο π. Τσελιάμπινσκ και Ζλατούστ Ιώβ. 03-01-1975.

 7. Ο π. Ιβανόβου Βοζνεσένσκ και Κίνεσμα Αμβρόσιος. 18-10-1977.

 8. Ο π. Σερπουχώβου Ηλιανός. 25-11-1979.

 9. Ο π. Καννών Βαρνάβας. 29-04-1982. (Καθαίρεση 24-06-2014).

 10. Ο π. Ούστ Καμενογκόρσκ και Σεμιμπαλαντίνσκ Γαβριήλ. 23-07-1988.

 11. Ο π. Ζβενιγκορόδου Νίκανδρος. 07-08-1988.

 12. Ο π. Λουγκάνσκ και Αλτσέφσκ Ιωαννίκιος. 13-12-1988.

 13. Ο π. Πένζας και Κουζνέτσκ Φιλάρετος. 11-03-1990.

 14. Ο π. Ποδόλσκ Βίκτωρ. 25-03-1990.

 15. Ο π. Ζαπορόζιε και Μελιτοπόλεως Βασίλειος. 02-12-1990.

 16. Ο π. Νοτίου Σαχαλίνης και Κουρίλων Αρκάδιος. 21-04-1991.

 17. Ο π. Κυροβογκράδ και Νοβομίργοροδ Παντελεήμων. 25-07-1992.

 18. Ο π. Χούστ και Βινογραδόβου Ιππόλυτος. 16-08-1992.

 19. Ο π. Πετροπαυλώβου και Μπουλαέβου Γουρίας. 14-01-1993. (Παραίτηση 30-05-2014).

 20. Ο π. Ντομοντεντώβου Ευτύχιος. 24-07-1994.

 21. Ο π. Ζιτόμιρ και Νόβογραδ Βολυνίας Γουρίας. 31-07-1994.

 22. Ο π. Βορείου Δονέτσκ και Σταρομπέλσκ Σεραφείμ. 01-08-1994.

 23. Ο π. Κονοτόπου και Γλουχώβου Ιννοκέντιος. 05-10-1994.

 24. Ο π. Σίτκας, Άνκορειτζ και Αλάσκας Νικόλαος. 22-04-2001. (Υπήχθη στο Πατριαρχείο Ρωσίας από τη Μετροπόλια 24-06-2014).

 25. Ο π. Ορέλ και Λίβνι Ιερώνυμος. 02-06-2008.

 26. Ο π. Μανχάταν Ιερώνυμος. 10-12-2008.

 27. Ο π. Σεπετόφκας και Σλαβούτας Διονύσιος. 18-06-2011. (Παραίτηση 23-12-2014).

οδ) Συνοδικοί Αρχιερείς.

Α΄ περίοδος.

 1. Ο Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Βλαδίμηρος.

 2. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βλαδίμηρος.

 3. Ο Μίνσκ και Σλούτσκ Φιλάρετος.

 4. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος.

 5. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Βλαδίμηρος.

 6. Ο Αστανάς και Καζαχστάν Αλέξανδρος.

 7. Ο Τασκένδης και Ουζμπεκιστάν Βικέντιος.

 8. Ο Βολοκολάμσκ Ιλαρίων.

 9. Ο Τερνοπόλεως και Κρεμένετς Σέργιος.

 10. Ο Σταυρουπόλεως και Νεβίμοισκ Κύριλλος.

 11. Ο Κουργάν και Σαδρίνσκ Κωνσταντίνος.

 12. Ο Μπιρομπιτζάν και Κουλντούρσκη Ιωσήφ.

 13. Ο Χερσοννήσου Νέστωρ.

 14. Ο Σαράνσκ και Μορδοβίας Βαρσανούφιος.

Β΄ περίοδος.

 1. Ο Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Βλαδίμηρος.

 2. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βλαδίμηρος.

 3. Ο Μίνσκ και Σλούτσκ Φιλάρετος.

 4. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος.

 5. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Βλαδίμηρος.

 6. Ο Αστανάς και Καζαχστάν Αλέξανδρος.

 7. Ο Τασκένδης και Ουζμπεκιστάν Βικέντιος.

 8. Ο Βολοκολάμσκ Ιλαρίων.

 9. Ο Μπριάνσκ και Σεβσκ Αλέξανδρος.

 10. Ο Τουλτσίν και Βρατσλάβας Ιωνάθαν.

 11. Ο Γενεύης και Δυτικής Ευρώπης Μιχαήλ.

 12. Ο Ελίστας και Καλμίκιας Ζηνόωιος.

 13. Ο Ιενεσέης και Νορίλσκ Νικόδημος.

 14. Ο Σαράνσκ και Μορδοβίας Βαρσανούφιος.

Γ΄ περίοδος.

 1. Ο Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Ονούφριος.

 2. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος.

 3. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Βλαδίμηρος.

 4. Ο Αστανάς και Καζαχστάν Αλέξανδρος.

 5. Ο Τασκένδης και Ουζμπεκιστάν Βικέντιος.

 6. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βαρσανούφιος.

 7. Ο Μίνσκ και Σλούτσκ Παύλος.

 8. Ο Βολοκολάμσκ Ιλαρίων.

 9. Ο Κάμενετς Ποδόλσκ και Γοροδόκ Θεόδωρος.

 10. Ο Βρυξελλών και Βελγίου Σίμων.

 11. Ο Γεδνίτσης και Μπριτσένης Νικόδημος.

 12. Ο Πετροπαυλώβου και Καμτσάτκας Αρτέμιος.

 13. Ο Βόλογδα και Βελίκι Ουστιούνγκ Ιγνάτιος.

οε) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Μητροπολίτης

   Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Βασιγκτώνος και Μητροπολίτης Αμερικής και Καναδά Τύχων. 14-02-2004.
Έδρα Ουάσιγκτον.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ντητρόιτ Ναθαναήλ. 15-11-1980.
  Έδρα Ντητρόιτ (Ρουμανόφωνη Επισκοπή).

 2. Ο Βοστώνης και Νέας Αγγλίας Νίκων. 25-05-2002.
  Έδρα Βοστώνη.

 3. Ο Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Βενιαμίν. 01-05-2004.
  Έδρα Άγιος Φραγκίσκος.

 4. Ο Μεξικού Αλέξιος. 28-05-2005.
  Έδρα Μεξικό.

 5. Ο Πιτσμπούργου και Δυτικής Πενσυλβανίας Μελχισεδέκ. 27-06-2009. (Προαγωγή 21-03-2014).
  Έδρα Πίτσμπουργκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Φιλαδελφείας και Ανατολικής Πενσυλβανίας Μάρκος. 04-12-2004. (Εκλογή 18-03-2014, από Βαλτιμόρης).
  Έδρα Φιλαδέλφεια.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Φιλαδελφείας διετέλεσε ο Πιτσμπούργου Μελχισεδέκ.

 2. Ο Οτάβας και Καναδά Ειρηναίος. 01-10-2009. (Εκλογή 21-10-2014, από Κεμπέκ).
  Έδρα Οτάβα.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Οτάβας διετέλεσε ο Κεμπέκ Ειρηναίος.

 3. Ο Νέας Υόρκης και Νέας Ιερεσέης Μιχαήλ. 08-05-2010.
  Έδρα Νέα Υόρκη.

 4. Ο Τολέδου-Βουλγαροφώνου Επισκοπής Αλέξανδρος. 05-05-2012.
  Έδρα Τολέδο.

 5. Ο Σίτκας, Άνκορειτζ και Αλάσκας Δαυΐδ. 21-02-2014.
  Έδρα Σίτκα.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Σίτκας διατέλεσε ο Αγίου Φραγκίσκου Βενιαμίν.

 6. Ο Σικάγου και Κεντρώας Αμερικής Παύλος. 27-12-2014.
  Έδρα Σικάγο.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Σικάγου διετέλεσε ο Τολέδου Αλέξανδρος.

 7. Ο Ντάλας και Νοτίου Αμερικής (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βοστώνης Νίκων.
  Έδρα Ντάλας.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Ντέρμπορν Χάιτς Ειρηναίος. 02-11-2002.
  Βοηθός της Επισκοπής Ντητρόιτ.

Σχολάζοντες Αρχιερείς

 1. Ο π. Βασιγκτώνος Θεοδόσιος. 06-05-1967.

 2. Ο π. Σεντάης Σεραφείμ. 12-12-1971.

 3. Ο π. Βασιγκτώνος Γερμανός. 10-02-1973.

 4. Ο π. Βοστώνης Μάρκος. 10-11-1979.

 5. Ο π. Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Τύχων. 30-05-1987.

 6. Ο π. Οτάβας και Καναδά Σεραφείμ. 13-06-1987.

 7. Ο π. Οτάβας Λάζαρος. 28-09-1990.

 8. Ο π. Βανκούβερ Βαρλαάμ. 02-10-1994.

 9. Ο π. Βασιγκτώνος Ιωνάς. 01-11-2008.

 10. Ο π. Σικάγου και Κεντρώας Αμερικής Ματθίας. 30-04-2011.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.