Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 2014

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Μητρόπολη Μουντένιας και Δοβρουτσάς.

β) Μητρόπολη Μολδαβίας και Βουκοβίνης.

γ) Μητρόπολη Τρανσυλβανίας.

δ) Μητρόπολη Κλουζίου,  Μαραμούρες και Σαλαζεάνου.

ε) Μητρόπολη Ολτενίας.

στ) Μητρόπολη Βανάτου.

ζ) Μητρόπολη Βεσσαραβίας.

η) Υπερόριοι Αρχιερείς.

Ζ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Βουκουρεστίου, Μητροπολίτης Μουντένιας και Δοβρουτσάς και Πατριάρχης πάσης Ρουμανίας κ. Δανιήλ. 04-03-1990.

Έδρα Βουκουρέστι.

α) Μητρόπολη Μουντένιας και Δοβρουτσάς.

Μητροπολίτης τιμής ένεκεν

 1. Ο Τιργοβιστίου Νήφων. 24-11-1985.
  Έδρα Ταργοβίστε.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Άρτζες και Μουσκελούλου Καλλίνικος. 17-11-1985.
  Έδρα Κούρτεα ντε Άρτζες.

 2. Ο Κάτω Δουνάβεως Κασσιανός. 18-02-1990.
  Έδρα Γαλάτσι.

 3. Ο Τόμιδος Θεοδόσιος. 03-04-1994.
  Έδρα Κωνστάντα.

 4. Ο Μπουζαίου και Βράντσεα Κυπριανός. 22-09-2002.
  Έδρα Μπουζαίου.

Επίσκοποι

 1. Ο Σλομπόζιας και Καλαρασίου Βικέντιος. 02-02-1994.
  Έδρα Σλομπόζια.

 2. Ο Αλεξανδρείας και Τελέορμαν Γαλακτίων. 01-09-1996.
  Έδρα Αλεξάνδρεια.

 3. Ο Τούλτσεας Βησσαρίων. 12-10-1997.
  Έδρα Τούλτσεα.

 4. Ο Γκιουργκίου Αμβρόσιος. 15-10-2000.
  Έδρα Γκιουργκίου.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Πλοεστίου Βαρλαάμ. 20-12-2009.
  Βικάριος του Πατριάρχου.

 2. Ο Σιναΐας Ιερώνυμος. 29-05-2014.
  Βικάριος του Πατριάρχου.

 3. Ο Πραχοβεάνου Τιμόθεος. 30-10-2014.
  Βικάριος της Ι.Α. Βουκουρεστίου.

β) Μητρόπολη Μολδαβίας και Βουκοβίνης.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιασίου και Μητροπολίτης Μολδαβίας και Βουκοβίνης Θεοφάνης. 15-09-1991.
  Έδρα Ιάσιο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ρωμανού και Μπακάου Ευθύμιος. 30-01-1972. (+ 04-11-2014).
  Έδρα Ρώμαν.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Ρωμανού ανέλαβε ο Μολδαβίας Θεοφάνης.

 2. Ο Σουτσεάβας και Ρανταούτι Ποιμήν. 24-06-1982.
  Έδρα Σουτσεάβα.

 3. Ο Ρωμανού και Μπακάου Ιωακείμ. 01-05-2000. (Εκλογή 16-12-2014, από Μπακάου).
  Έδρα Ρώμαν.

Επίσκοπος

 1. Ο Χουσίων Κορνήλιος. 21-11-1999.
  Έδρα Χούσοι.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Βοτοσιανίων Καλλίνικος. 25-03-1991.
  Βικάριος της Ι.Α. Ιασίου.

γ) Μητρόπολη Τρανσυλβανίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Σιμπίου και Μητροπολίτης Τρανσυλβανίας Λαυρέντιος. 15-08-1996.
  Έδρα Σιμπίου.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Άλβας Ιούλιας Ειρηναίος. 21-11-1990.
  Έδρα Άλβα Ιούλια.

Επίσκοποι

 1. Ο Οραδίας και Μπιχόρ Σωφρόνιος. 21-02-1999.
  Έδρα Οράντεα.

 2. Ο Ντέβας και Χουνεδορεάνου Γουρίας. 05-08-2001.
  Έδρα Ντέβα.

 3. Ο Κοβάσνας και Χαργκίτας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Τρανσυλβανίας Λαυρέντιος.
  Έδρα Μιρκούρεα Τζιους.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Φαγκαρασάνου Ανδρέας. 15-08-2008.
  Βικάριος της Ι.Α. Σιμπίου.

δ) Μητρόπολη Κλουζίου, Μαραμούρες και Σαλαζεάνου.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Βάδου, Φελεάκου και Κλουζίου και Μητροπολίτης Κλουζίου, Μαραμούρες και Σαλαζεάνου Ανδρέας. 25-02-1990.
  Έδρα Κλούζ Ναπόκα.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Μαραμούρες και Σατμάρ Ιουστινιανός. 09-09-1973.
  Έδρα Μπάγια Μάρε.

Επίσκοπος

 1. Ο Σαλαζεάνου Πετρώνιος. 01-10-2000.
  Έδρα Ζαλάου.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Σιχάτας Ιουστίνος. 17-04-1994.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μαραμούρες.

 2. Ο Σομεσάνου Βασίλειος. 15-08-1998.
  Βικάριος της Ι.Α. Βάδου.

ε) Μητρόπολη Ολτενίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κραϊόβης και Μητροπολίτης Ολτενίας Ειρηναίος. 06-10-1991.
  Έδρα Κραϊόβα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ριμνίκου Γεράσιμος. 27-12-1970. (+ 09-04-2014).
  Έδρα Ριμνικουβίλτσεα.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Επισκοπής Ριμνίκου ανέλαβε ο Ολτενίας Ειρηναίος.

 2. Ο Ριμνίκου Βαρσανούφιος. 30-09-2001. (Εκλογή 22-05-2014, από Πραχοβεάνου).
  Έδρα Ριμνικουβίλτσεα.

Επίσκοποι

 1. Ο Σλάτινας και Ρωμανατσίου Σεβαστιανός. 25-03-2001.
  Έδρα Σλάτινα.

 2. Ο Σεβερίνου και Στρεχαϊάνου Νικόδημος. 19-08-2001.
  Έδρα Ντρομπέτα-Τουρνού Σεβερίν.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Λοβιστεάνου Αιμιλιανός. 15-11-2009.
  Βικάριος της Ι.Α. Ριμνίκου.

στ) Μητρόπολη Βανάτου.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Τιμισοάρας και Μητροπολίτης Βανάτου Νικόλαος. 15-01-1961. (+ 28-09-2014).
  Έδρα Τιμισοάρα.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Μ. Βανάτου ανέλαβε ο Ρουμανίας Δανιήλ.

 2. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Τιμισοάρας και Μητροπολίτης Βανάτου Ιωάννης. 20-07-1994. (Εκλογή 16-12-2014, από Κοβάσνας).
  Έδρα Τιμισοάρα.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Αράδου, Ιενοπόλεως και Χαλματζίου Τιμόθεος. 08-02-1976.
  Έδρα Αράντ.

Επίσκοποι

 1. Ο Καρανσεμπές Λουκιανός. 01-10-2000.
  Έδρα Καρανσεμπές.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Λουγκοζάνου Παΐσιος. 19-02-2006.
  Βικάριος της Ι.Α. Τιμισοάρας.

ζ) Επισκοπές υπό την εποπτεία του Πατριάρχου Ρουμανίας.

 1. Ο Δακίας Φέλιξ Δανιήλ. 01-04-2001.
  Έδρα Βέρσατς Σερβίας.

 2. Ο Ουγγαρίας Σιλουανός. 08-07-2007.
  Έδρα Γκιούλα Ουγγαρίας.

η) Μητρόπολη Βεσσαραβίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κισινάου και Μητροπολίτης Βεσσαραβίας Πέτρος. 01-09-1990.
  Έδρα Κισινιέφ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μπελτσύ (χηρεύει).
  Έδρα Μπελτσύ.

 2. Ο Νοτίου Βεσσαραβίας (χηρεύει).
  Έδρα Καντεμίρ.

 3. Ο Ντουμποσάρ και πάσης Υπερδνειστερίας (χηρεύει).
  Έδρα Ντουμποσάρ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Ορχέη Αντώνιος. 24-05-2014.
  Βικάριος της Ι.Α. Κισινάου.

θ) Υπερόριοι Αρχιερείς.

i) Μητρόπολη Γερμανίας και Κεντρώας Ευρώπης.

Μητροπολίτης

 1. Ο Γερμανίας και Κεντρώας Ευρώπης Σεραφείμ. 11-03-1990.
  Έδρα Νυρεμβέργη.

Επίσκοπος

 1. Ο Βορείου Ευρώπης Μακάριος. 02-05-2008.
  Έδρα Στοκχόλμη.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Μπρασόβου Σοφιανός. 11-05-2003.
  Βικάριος της Ι.Μ. Γερμανίας.

ii) Μητρόπολη Δυτικής και Νοτίου Ευρώπης.

Μητροπολίτης

 1. Ο Δυτικής και Νοτίου Ευρώπης Ιωσήφ. 15-03-1998.
  Έδρα Παρίσι.

Επίσκοποι

 1. Ο Ιταλίας Σιλουανός. 21-10-2001.
  Έδρα Γκρόπολι Τοσκάνης.

 2. Ο Ισπανίας και Πορτογαλίας Τιμόθεος. 25-05-2008.
  Έδρα Μαδρίτη.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Νεμτεάνου Μάρκος. 07-05-2005.
  Βικάριος της Ι.Μ. Δυτικής και Νοτίου Ευρώπης.

 2. Ο Μούρες Ιγνάτιος. 11-12-2011.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ισπανίας.

iii) Αυτόνομη Αρχιεπισκοπή Αμερικής.

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Νικόλαος. 14-07-2002.
Έδρα Σικάγο.

Βοηθός Επίσκοπος

 1. Ο Βίτσινας Ιωάννης-Κασσιανός. 02-07-2006.

iv) Λοιπές Επαρχίες.

Επίσκοπος

 1. Ο Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας Μιχαήλ. 20-04-2008.
  Έδρα Σύδνεϋ.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.