Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 2014

ΕΤΟΣ 2014

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δρογόμπιτς κύριος Γερόντιος. 14-09-2014.
(Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ζαπορόζιε και Μελιτοπόλεως κύριος Φώτιος. 17-12-2014.
(Πατριαρχείο Κιέβου).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.