Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 2014

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Τιτουλάριοι Επίσκοποι.

β) Μητροπολίτες στη Δυτική Βουλγαρία.

γ) Μητροπολίτες στην Κεντρική Βουλγαρία.

δ) Μητροπολίτες στην Ανατολική Βουλγαρία.

ε) Υπερόριοι Αρχιερείς.

στ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

Η. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Σόφιας και Πατριάρχης πάσης Βουλγαρίας κ. Νεόφυτος. 08-12-1985.

Έδρα Σόφια.

α) Τιτουλάριοι Επίσκοποι.

 1. Ο Λεύκης Παύλος. 20-12-1992.

 2. Ο Ντεβόλσκι Θεοδόσιος. 19-02-1997.

 3. Ο Μαρκιανουπόλεως Κωνσταντίνος. 27-08-1997.

 4. Ο Αδριανουπόλεως Ευλόγιος. 18-10-1998.
  Ηγούμενος Ι.Μ. Ρίλας.

 5. Ο Τιβεριουπόλεως Τύχων. 06-07-2003.

 6. Ο Βελίκης Σιώνιος. 24-03-2007.
  Ηγούμενος Ι.Μ. Τρογιάν.

 7. Ο Βρανίτσης Γρηγόριος. 29-10-2010.

 8. Ο Γλαβινίτσης Ιωάννης. 30-11-2010.

β) Μητροπολίτες στη Δυτική Βουλγαρία.

 1. Ο Βράτζης Καλλίνικος. 06-12-1971.
  Έδρα Βράτζα.

 2. Ο Βιδινίου Δομητιανός. 15-12-1974.
  Έδρα Βιδίνιο.

 3. Ο Πλεύνης Ιγνάτιος. 19-06-1988.
  Έδρα Πλέβεν.

 4. Ο Νευροκοπίου Σεραφείμ. 18-12-2011. (Εκλογή 19-01-2014, από Μελενίκου).
  Έδρα Νευροκόπι (Γκότσε Ντέλτσεφ).
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Μ. Νευροκοπίου διετέλεσε ο Βιδινίου Δομητιανός.

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Τραϊανουπόλεως Κυπριανός. 03-03-2008.
  Βικάριος της Ι.Μ. Βράτζης.

 2. Ο Μπελογκραντσίκ Πολύκαρπος. 27-07-2014.
  Βικάριος της Ι.Μ. Βιδινίου.

γ) Μητροπολίτες στην Κεντρική Βουλγαρία.

 1. Ο Μεγάλου Τυρνόβου Γρηγόριος. 22-12-1985.
  Έδρα Βελίκο Τύρνοβο.

 2. Ο Στάρας Ζαγόρας Γαλακτίων. 06-07-1986.
  Έδρα Στάρα Ζαγόρα.

 3. Ο Λοβτσού Γαβριήλ. 19-10-1998.
  Έδρα Λόβετς.

 4. Ο Φιλιππουπόλεως Νικόλαος. 07-07-2001.
  Έδρα Φιλιππούπολη (Πλόβντιβ).

Βοηθός Επίσκοπος

 1. Ο Κρουπνικίου Ιννοκέντιος. 19-05-1994.
  Βικάριος της Ι.Μ. Στάρας Ζαγόρας.

δ) Μητροπολίτες στην Ανατολική Βουλγαρία.

 1. Ο Σηλύμνου Ιωαννίκιος. 20-04-1975.
  Έδρα Σλίβεν.

 2. Ο Δοροστόλου Αμβρόσιος. 03-04-1994.
  Έδρα Σιλίστρα.

 3. Ο Ρούσε (Τσερβένου) Ναούμ. 17-03-2007. (Εκλογή 23-03-2014, από Στοβίου).
  Έδρα Ρούσε.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Μ. Ρούσε διετέλεσε ο Σόφιας Νεόφυτος.

 4. Ο Βάρνης και Μεγάλης Πρεσλάβας Ιωάννης. 18-03-2007.
  Έδρα Βάρνα.

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Μεσημβρίας Ιάκωβος. 19-10-1997.
  Βικάριος της Ι.Μ. Ρούσε.

 2. Ο Προβάτας Ιγνάτιος. 06-04-2008.
  Βικάριος της Ι.Μ. Σηλύμνου.

 3. Ο Ζνεπόλεως Αρσένιος. 06-07-2014.
  Βικάριος της Ι.Μ. Φιλιππουπόλεως.

 4. Ο Αγαθουπόλεως Ιερόθεος. 01-10-2014.
  Βικάριος της Ι.Μ. Σηλύμνου.

ε) Υπερόριοι Μητροπολίτες.

 1. Ο Αμερικής και Αυστραλίας Ιωσήφ. 07-12-1980.
  Έδρα Νέα Υόρκη.

 2. Ο Δυτικής και Κεντρώας Ευρώπης Αντώνιος. 23-03-2008.
  Έδρα Βερολίνο.

Βοηθός Επίσκοπος

 1. Ο Δραγοβιτίας Δανιήλ. 20-01-2008.
  Βικάριος της Ι.Μ. Αμερικής.

στ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Δυτικής και Κεντρώας Ευρώπης Συμεών. 14-01-1973.

 2. Ο Αγαθονικείας Βόρις. 22-03-2008.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.