Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 2013

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

γ) Μητρόπολη Ριαζάν.

δ) Μητρόπολη Τούλας.

ε) Μητρόπολη Τβερ.

στ) Μητρόπολη Γιαροσλάβου.

ζ) Μητρόπολη Κάτω Νοβγορόδου.

η) Μητρόπολη Ιβανόβου.

θ) Μητρόπολη Μπριάνσκ.

ι) Μητρόπολη Βλαδίμης.

ια) Μητρόπολη Καλούγας.

ιβ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

ιγ) Μητρόπολη Αρχαγγέλου.

ιδ) Μητρόπολη Βιάτκας.

ιε) Μητρόπολη Καρελίας.

ιστ) Μητρόπολη Μουρμάνσκ.

ιζ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

ιη) Μητρόπολη Νοβγορόδου.

ιθ) Μητρόπολη Αγίας Πετρουπόλεως.

κ) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

κα) Μητρόπολη Μορδοβίας.

κβ) Μητρόπολη Μπελγορόδου.

κγ) Μητρόπολη Κούρσκ.

κδ) Μητρόπολη Πένζας.

κε) Μητρόπολη Ταμπώβου.

κστ) Μητρόπολη Λίπετσκ.

κζ) Μητρόπολη Βορονέζ.

κη) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

κθ) Μητρόπολη Σαρατώβου.

λ) Μητρόπολη Βολγογκράδ.

λα) Μητρόπολη Σαμάρας.

λβ) Μητρόπολη Ταταρστάν.

λγ) Μητρόπολη Σιμπίρσκ.

λδ) Μητρόπολη Τσουβασίας.

λε) Μητρόπολη Αστραχανίου.

λστ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

λζ) Μητρόπολη Ντον.

λη) Μητρόπολη Σταυρουπόλεως.

λθ) Μητρόπολη Κουμπάν.

μ) Αρχιερείς στα Ουράλια.

μα) Μητρόπολη Αικατερινβούργου.

μβ) Μητρόπολη Ορενβούργου.

μγ) Μητρόπολη Μπασκιρίας.

μδ) Μητρόπολη Τσελιάμπινσκ.

με) Μητρόπολη Ουδμουρτίας.

μστ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

μζ) Μητρόπολη Νέας Σιβηρίας.

μη) Μητρόπολη Όμσκ.

μθ) Μητρόπολη Κουζμπάς.

ν) Μητρόπολη Τόμσκ.

να) Μητρόπολη Τομπόλσκ.

νβ) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία.

νγ) Μητρόπολη Ιρκούτσκ.

νδ) Μητρόπολη Κρασνογιάρσκ.

νε) Αρχιερείς στην Άπω Ανατολή.

νστ) Μητρόπολη Παραθαλασσίας.

νζ) Μητρόπολη Αμούρ.

νη) Εξαρχία Λευκής Ρωσίας.

νθ) Μητρόπολη Κεντρώας Ασίας.

ξ) Μητρόπολη Καζαχστάν.

ξα) Μητρόπολη Μολδαβίας.

ξβ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ουκρανίας.

ξγ) Αυτόνομος Εκκλησία της Εσθονίας.

ξδ) Αυτόνομος Εκκλησία της Λεττονίας.

ξε) Αρχιερείς στις υπόλοιπες Σοβιετικές Δημοκρατίες.

ξστ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

ξζ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

ξη) Ορθόδοξη Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς.

ξθ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

ο) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Ε. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΩΣΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας κύριος Κύριλλος. 14-03-1976.

Έδρα Μόσχα.

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Βολοκολάμσκ Ιλαρίων. 14-01-2002.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Μοζάισκ Γρηγόριος. 13-09-1987.

 2. Ο Ίστρας Αρσένιος. 05-10-1989.

 3. Ο Βερεγίας Ευγένιος. 16-04-1994.

 4. Ο Σεργιέβου Ποσάντ Θεόγνωστος. 31-03-2002.

 5. Ο Γεγκωρέβου Μάρκος. 14-01-2004.

Επίσκοποι

 1. Ο Βίντνογε Τύχων. 10-08-1999.

 2. Ο Κρασνογκόρσκ Ειρήναρχος. 14-04-2002.

 3. Ο Δημητρώβου Θεοφύλακτος. 20-04-2002.

 4. Ο Τροΐτσκη Παγκράτιος. 02-06-2005.

 5. Ο Σερπουχώβου Ρωμανός. 10-08-2006.

 6. Ο Σολνετσνογκόρσκ Σέργιος. 15-02-2007.

 7. Ο Ποδόλσκ Τύχων. 26-04-2009.

 8. Ο Ορεχώβου Ζουέβου Παντελεήμων. 21-08-2010. (Εκλογή 12-03-2013, από Σμολένσκ).

 9. Ο Βοσκρεσένσκ Σάββας. 11-07-2011.

 10. Ο Μπαλασίχας Νικόλαος. 01-01-2012.

 11. Ο Ζαράισκ Κωνσταντίνος. 12-08-2012.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος. 26-12-1965.
  Έδρα Μόσχα.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Αλέξιος. 19-08-1995. (+ 03-12-2013).
  Έδρα Κοστρομά.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Κοστρομά ανέλαβε ο Μακαριέβου Θεράπων.

Επίσκοποι

 1. Ο Σμολένσκ και Βιασμά Ισίδωρος. 17-03-2013.
  Έδρα Σμολένσκ.

 2. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Θεράπων. 28-04-2013. (Εκλογή 26-12-2013, από Μακαριέβου).
  Έδρα Κοστρομά.

 3. Ο Καλλίνινγκραδ και Βαλτικής (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ρωσίας Κύριλλος.
  Έδρα Καλλίνινγκραδ.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Βαλτικής Σεραφείμ. 19-05-2001.
  Βικάριος της Επισκοπής Καλλίνινγκραδ.

Σημείωση: Στις 28-04-2013 χειροτονήθηκε Επίσκοπος Μακαριέβου, Βοηθός Επίσκοπος της Επισκοπής Κοστρομά ο Αρχιμανδρίτης Θεράπων Κάσιν, ο οποίος στις 26-12-2013 εξελέγη Επίσκοπος Κοστρομά.

γ) Μητρόπολη Ριαζάν (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ριαζάν και Μιχαηλώβου Βενιαμίν. 14-08-2003. (Εκλογή 25-12-2013, από Πένζας).
  Έδρα Ριαζάν.

Επίσκοποι

 1. Ο Κασιμώβου και Σασώβου Διονύσιος. 27-11-2011.
  Έδρα Κασιμώβ.

 2. Ο Σκόπιν και Σάτσκ Βλαδίμηρος. 02-12-2011.
  Έδρα Σκόπιν.

δ) Μητρόπολη Τούλας (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Τούλας και Εφραιμώβου Αλέξιος. 01-12-1988.
  Έδρα Τούλα.

Επίσκοπος

 1. Ο Μπελιώβου και Αλέξιν Σεραφείμ. 03-09-2011.
  Έδρα Μπελιώφ.

ε) Μητρόπολη Τβερ (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Τβερ και Κάσιν Βίκτωρ. 04-12-1988.
  Έδρα Τβερ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ρζέβου και Τοροπέτς Αδριανός. 21-09-2011.
  Έδρα Ρζεβ.

 2. Ο Μπεζέτσκ και Βεσυεγκόνσκ Φιλάρετος. 25-11-2012.
  Έδρα Μπεζέτσκ.

στ) Μητρόπολη Γιαροσλάβου (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Παντελεήμων. 17-05-1987.
  Έδρα Γιαροσλάβ.

Επίσκοπος

 1. Ο Ρυμπίνσκ και Ούγκλιτς Βενιαμίν. 22-08-2010.
  Έδρα Ρυμπίνσκ.

ζ) Μητρόπολη Κάτω Νοβγορόδου (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά Γεώργιος. 02-02-2003.
  Έδρα Νιζνίι Νόβγοροδ.

Επίσκοποι

 1. Ο Γκοροντέτς και Βετλούζσκης Αυγουστίνος. 08-04-2012.
  Έδρα Γκοροντέτς.

 2. Ο Βύκσας και Παυλώβου Βαρνάβας. 22-04-2012.
  Έδρα Βύκσα.

 3. Ο Λυσκώβου και Λουκογιανώβου Σιλουανός. 17-11-2013.
  Έδρα Λύσκωβο.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Λυσκώβου διετέλεσε ο Κάτω Νοβγορόδου Γεώργιος.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Μπαλάχνας Ηλίας. 01-08-2010. (Εκλογή 26-12-2013, από Ρουζαέβου).
  Βικάριος της Ι.Ε. Κάτω Νοβγορόδου.

η) Μητρόπολη Ιβανόβου (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ιβανόβου Βοζνεσένσκ και Βιτσούγας Ιωσήφ. 08-09-1998.
  Έδρα Ιβάνοβο.

Επίσκοποι

 1. Ο Σούγιας και Τεηκώβου Νίκων. 01-07-2012.
  Έδρα Σούγια.

 2. Ο Κίνεσμα και Παλέχ Ιλαρίων. 08-07-2012.
  Έδρα Κίνεσμα.

θ) Μητρόπολη Μπριάνσκ (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Μπριάνσκ και Σέβσκ Αλέξανδρος. 02-09-2001. (Προαγωγή 13-06-2013).
  Έδρα Μπριάνσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Κλιντσή και Τρουμπτσέβσκ Σέργιος. 13-06-2013.
  Έδρα Κλιντσή.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Κλιντσή και Τρουμπτσέβσκ ιδρύθηκε στις 29-05-2013 με απόσπαση από την Ι.Ε. Μπριάνσκ.

ι) Μητρόπολη Βλαδίμης (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Ευλόγιος. 11-11-1990. (Προαγωγή 18-07-2013).
  Έδρα Βλαδίμη.

Επίσκοποι

 1. Ο Μούρομ και Βιαζνικίου Νείλος. 02-05-2012. (Εκλογή 16-07-2012, από Μούρομ-Τ).
  Έδρα Μούρομ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Μούρομ και Βιαζνικίου ιδρύθηκε στις 16-07-2013 με απόσπαση από την Ι.Ε. Βλαδίμης.

 2. Ο Αλεξανδρώβου και Γιουρέβου-Πόλσκη (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βλαδίμης Ευλόγιος.
  Έδρα Αλεξαντρώφ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Αλεξανδρώβου και Γεωργιέβου Πόλσκη ιδρύθηκε στις 16-07-2013 με απόσπαση από την Ι.Ε. Βλαδίμης.

ια) Μητρόπολη Καλούγας (Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Καλούγας και Μπορώβου Κλήμης. 08-08-1982.
  Έδρα Καλούγα.

Επίσκοποι

 1. Ο Κοζέλσκ και Λιουντινώβου Νικήτας. 27-05-2012. (Εκλογή 02-10-2013, από Λιουντινώβου).
  Έδρα Κοζέλσκ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Κοζέλσκ και Λιουντινώβου ιδρύθηκε στις 02-10-2013 με απόσπαση από την Ι.Ε. Καλούγας.

 2. Ο Πέσοτσνιας και Γιουχνώβου (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Καλούγας Κλήμης.
  Έδρα Κιρώφ (Πέσοτσνια).
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Πέσοτσνιας και Γιουχνώβου ιδρύθηκε στις 02-10-2013 με απόσπαση από την Ι.Ε. Καλούγας.

ιβ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Βόλογδα και Βελίκι Ουστιούνγκ Μαξιμιλιανός. 10-04-1993.
  Έδρα Βόλογδα.

Επίσκοπος

 1. Ο Σικτιβκάρ και Βορκουτίας Πιτιρίμ. 19-12-1995.
  Έδρα Σικτιβκάρ.

ιγ) Μητρόπολη Αρχαγγέλου (Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία)

Μητροπολίτης

 1. Ο Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Δανιήλ. 11-11-2001.
  Έδρα Αρχάγγελος.

Επίσκοποι

 1. Ο Νάρυαν Μαρ και Μεζέν Ιάκωβος. 25-02-2012.
  Έδρα Νάρυαν Μαρ.

 2. Ο Κοτλάς και Βέλσκ Βασίλειος. 18-11-2012.
  Έδρα Κοτλάς.

ιδ) Μητρόπολη Βιάτκας (Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία)..

Μητροπολίτης

 1. Ο Βιάτκας και Σλομποδά Μάρκος. 03-09-1995.
  Έδρα Βιάτκα.

Επίσκοποι

 1. Ο Γιαράνσκ και Λούζας Παΐσιος. 06-12-2012.
  Έδρα Γιαράνσκ.

 2. Ο Ουρζούμ και Ομουτνίνσκ Δανιήλ. 23-12-2012.
  Έδρα Ουρζούμ.

ιε) Μητρόπολη Καρελίας (Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Πετροζαβόδσκ και Καρελίας Μανουήλ. 14-08-1990. (Προαγωγή 11-07-2013).
  Έδρα Πετροζαβόδσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Κοστόμουξας και Κεμ Ιγνάτιος. 11-07-2013.
  Έδρα Κοστόμουξα.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Κοστόμουξας και Κεμ ιδρύθηκε στις 29-05-2013 με απόσπαση από την Ι.Ε. Πετροζαβόδσκ.

ιστ) Μητρόπολη Μουρμάνσκ (Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Μουρμάνσκ και Μοντσεγκόρσκ Σίμων. 03-10-1993. (Προαγωγή 08-10-2013).
  Έδρα Μουρμάνσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Βορείου Θαλάσσης και Ούμπας Μητροφάνης. 24-11-2013.
  Έδρα Σεβερομόρσκ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Βορείου Θαλάσσης και Ούμπας ιδρύθηκε στις 02-10-2013 με απόσπαση από την Ι.Ε. Μουρμάνσκ.

ιζ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Πσκώβου και Βελίκε Λούκι Ευσέβιος. 01-04-1984.
  Έδρα Πσκώβ.

ιη) Μητρόπολη Νοβγορόδου (Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Νοβγορόδου και Παλαιάς Ρωσίας Λέων. 01-11-1987.
  Έδρα Νόβγοροδ.

Επίσκοπος

 1. Ο Μποροβίτσι και Πεστώβου Εφραίμ. 05-02-2012.
  Έδρα Μποροβίτσι.

ιθ) Μητρόπολη Αγίας Πετρουπόλεως (Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βλαδίμηρος. 30-12-1962.
  Έδρα Αγία Πετρούπολη.

Επίσκοποι

 1. Ο Βιμπόργου και Πριοζέρσκ Ιγνάτιος. 07-07-2005. (Εκλογή 12-03-2013, από Μπρονίτσης).
  Έδρα Βίμποργκ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Βιμπόργου και Πριοζέρσκ ιδρύθηκε στις 12-03-2013 με απόσπαση από την Ι.Ε. Αγίας Πετρουπόλεως.

 2. Ο Τιχβίν και Λοντεΰνογε Πόλε Μοστισλάβος. 22-05-2012. (Εκλογή 12-03-2013, από Λοντεΰνογε Πόλε).
  Έδρα Τιχβίν.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Τιχβίν και Λοντεΰνογε Πόλε ιδρύθηκε στις 12-03-2013 με απόσπαση από την Ι.Ε. Αγίας Πετρουπόλεως.

 3. Ο Γκάτσινας και Λούγκας Μητροφάνης. 23-03-2013.
  Έδρα Γκάτσινα.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Γκάτσινας και Λούγκας ιδρύθηκε στις 12-03-2013 με απόσπαση από την Ι.Ε. Αγίας Πετρουπόλεως.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Πετερχώβου Αμβρόσιος. 26-03-2005. (Εκλογή 12-03-2013, από Γκάτσινας).
  Βικάριος της Επισκοπής Αγίας Πετρουπόλεως.

 2. Ο Τσάρσκογε Σέλο Μάρκελλος. 27-09-2006. (Εκλογή 12-03-2013, από Πετερχώβου).
  Βικάριος της Επισκοπής Αγίας Πετρουπόλεως.

 3. Ο Κρονστάνδης Ναζάριος. 28-05-2009. (Εκλογή 12-03-2013, από Βιμπόργου).
  Βικάριος της Επισκοπής Αγίας Πετρουπόλεως.

κ) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Ορέλ και Λίβνι Αντώνιος. 22-04-1989.
  Έδρα Ορέλ.

κα) Μητρόπολη Μορδοβίας (Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Σαράνσκ και Μορδοβίας Βαρσανούφιος. 08-02-1991.
  Έδρα Σαράνσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Κρασνοσλομπόδσκ και Τεμνικώβου Κλήμης. 02-12-2009.
  Έδρα Κρασνοσλομπόδσκ.

 2. Ο Αρδατώβου και Ατυασέβου Βενιαμίν. 14-10-2011.
  Έδρα Αρντατώβ.

κβ) Μητρόπολη Μπελγορόδου (Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Μπελγορόδου και Στάρυ Οσκόλ Ιωάννης. 04-04-1993.
  Έδρα Μπέλγοροδ.

Επίσκοποι

 1. Ο Γκούπκιν και Γκραηβορόν Σωφρόνιος. 22-07-2012.
  Έδρα Γκούπκιν.

 2. Ο Βαλουήκη και Αλεξέγεφκας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Μπελγορόδου Ιωάννης.
  Έδρα Βαλουήκη.

κγ) Μητρόπολη Κούρσκ (Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Κούρσκ και Ρίλσκ Γερμανός. 28-03-1993.
  Έδρα Κούρσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ζελεζνογκόρσκ και Λγκώβου Βενιαμίν. 01-09-2012.
  Έδρα Ζελεζνογκόρσκ.

 2. Ο Σιγκρύ και Μαντουρώβου (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Κούρσκ Γερμανός.
  Έδρα Σιγκρύ.

κδ) Μητρόπολη Πένζας (Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Επίσκοποι

 1. Ο Πένζας και Νίζνι Λομώβου Σεραφείμ. 12-09-2012. (Εκλογή 25-12-2013, από Κουζνέτσκ).
  Έδρα Πένζα.

 2. Ο Σερδώβου και Σπάσκ Μητροφάνης. 19-08-2013.
  Έδρα Σερντώμπσκ.

 3. Ο Κουζνέτσκ και Νικόλσκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Πένζας Σεραφείμ.
  Έδρα Κουζνέτσκ.

κε) Μητρόπολη Ταμπώβου (Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ταμπώβου και Ρασκαζώβου Θεοδόσιος. 21-04-2002.   (Προαγωγή 03-01-2013).
  Έδρα Ταμπώβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ουβαρώβου και Κιρσανώβου Ιγνάτιος. 25-01-2013.
  Έδρα Ουβάρωβο.

 2. Ο Μιτσούρινσκ και Μορσάνσκ Ερμογένης. 27-09-2013.
  Έδρα Μιτσούρινσκ.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Επισκοπής Μιτσούρινσκ διετέλεσε ο Ταμπώβου Θεοδόσιος.

κστ) Μητρόπολη Λίπετσκ (Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτη ς

 1. Ο Λίπετσκ και Ζαντόνσκ Νίκων. 31-03-1996. (Προαγωγή 23-06-2013).
  Έδρα Λίπετσκ.
  Σημείωση: Στις 29-05-2013 Ι.Ε. Λίπετσκ και Γέλετς μετωνομάστηκε σε "Λίπετσκ και Ζαντόνσκ".

Επίσκοπος

 1. Ο Γέλετς και Λεμπεντιάν Μάξιμος. 20-01-2002. (Εκλογή 29-05-2013, από Μπαρναούλης).
  Έδρα Γέλετς.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Γέλετς και Λεμπεντιάν ιδρύθηκε στις 29-05-2013 με απόσπαση από την Ι.Ε. Λίπετσκ.

κζ) Μητρόπολη Βορονέζ (Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Βορονέζ και Λίσκι Σέργιος. 30-01-1983.
  Έδρα Βορονέζ.
  Σημείωση: Στις 26-12-2013 η Ι.Ε. Βορονέζ και Μπορισογκλέμπσκ μετωνομάστηκε σε "Βορονέζ και Λίσκι".

Επίσκοποι

 1. Ο Ροσσός και Οστρογκόζσκ Ανδρέας. 18-09-2011. (Εκλογή 26-12-2013, από Οστρογκόζσκ).
  Έδρα Ροσσός.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Ροσσός και Οστρογκόζσκ ιδρύθηκε στις 26-12-2013 με απόσπαση από την Ι.Ε. Βορονέζ.

 2. Ο Μπορισογκλέμπσκ και Μπουτουρλίνοφκας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βορονέζ Σέργιος.
  Έδρα Μπορισογκλέμπσκ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Μπορισογκλέμπσκ και Μπουτουρλίνοφκας ιδρύθηκε στις 26-12-2013 με απόσπαση από την Ι.Ε. Βορονέζ.

κη) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Ιόσκαρ Όλα και Μαρίισκ Ιωάννης. 25-07-1993.
  Έδρα Ιόσκαρ Όλα.

κθ) Μητρόπολη Σαρατώβου (Περιοχή Βόλγα).

Μητροπολίτης

 1. Ο Σαρατώβου και Βόλσκ Λογγίνος. 19-08-2003.
  Έδρα Σαράτωβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μπαλασώβου και Ρτισέβου Ταράσιος. 17-12-2011.
  Έδρα Μπαλασώβ.

 2. Ο Ποκρώβου και Νικολαέβου Παχώμιος. 19-12-2011.
  Έδρα Ποκρώβσκ (Ένγκελς).

λ) Μητρόπολη Βολγογκράδ (Περιοχή Βόλγα).

Μητροπολίτης

 1. Ο Βολγογκράδ και Καμίσιν Γερμανός. 06-12-1968.
  Έδρα Βολγογκράδ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ουριουπίνσκ και Νοβοανίνσκη Ελισαίος. 31-03-2012.
  Έδρα Ουριουπίνσκ.

 2. Ο Καλατσέβου και Παλασόβκας Ιωάννης. 06-11-2013.
  Έδρα Καλάτς να Ντόνου.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Καλατσέβου διετέλεσε ο Βολγογκράδ Γερμανός.

λα) Μητρόπολη Σαμάρας (Περιοχή Βόλγα).

Μητροπολίτης

 1. Ο Σαμάρας και Συζράν Σέργιος. 05-05-1989.
  Έδρα Σαμάρα.

Επίσκοποι

 1. Ο Οτράντνη και Ποχβιστνέβου Νικηφόρος. 01-04-2012.
  Έδρα Οτράντνη.

 2. Ο Κινέλ και Μπεζεντσούκ Σωφρόνιος. 17-06-2012.
  Έδρα Κινέλ.

λβ) Μητρόπολη Ταταρστάν (Περιοχή Βόλγα).

Μητροπολίτης

 1. Ο Καζάν και Ταταρστάν Αναστάσιος. 11-12-1988.
  Έδρα Καζάν.

Επίσκοποι

 1. Ο Αλμετγιέβσκ και Μπουγκούλμας Μεθόδιος. 11-07-2012.
  Έδρα Αλμετγιέβσκ.

 2. Ο Τσιστοπόλεως και Νιζνεκάμσκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Καζάν Αναστάσιος.
  Έδρα Τσιστοπόλ.

λγ) Μητρόπολη Σιμπίρσκ (Περιοχή Βόλγα).

Μητροπολίτης

 1. Ο Σιμπίρσκ και Νοβοσπάσκογε Πρόκλος. 18-10-1987.
  Έδρα Σιμπίρσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μπαρίς και Ίνζας Φιλάρετος. 28-10-2012.
  Έδρα Μπαρίς.

 2. Ο Μελεκεσίου και Τσερντάκλη Διόδωρος. 19-05-2013.
  Έδρα Ντιμίτρωφγκραντ (Μελεκές).
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Επισκοπής Μελεκεσίου διετέλεσε ο Σιμπίρσκ Πρόκλος.

λδ) Μητρόπολη Τσουβασίας (Περιοχή Βόλγα).

Μητροπολίτης

 1. Ο Τσεμποξάρυ και Τσουβασίας Βαρνάβας. 30-11-1976.
  Έδρα Τσεμποξάρυ.

Επίσκοποι

 1. Ο Κανάς και Γιαντικώβου Στέφανος. 25-12-2011.
  Έδρα Κανάς.

 2. Ο Αλατίρσκ και Πορέτσκογε Θεόδωρος. 02-12-2012.
  Έδρα Αλατίρ.

λε) Μητρόπολη Αστραχανίου (Περιοχή Βόλγα).

Μητροπολίτης

 1. Ο Αστραχανίου και Καμιζιάκ Ιωνάς. 25-10-1992. (Προαγωγή 24-03-2013).
  Έδρα Άστραχαν.
  Σημείωση: Στις 12-03-2013 η Ι.Ε. Αστραχανίου και Ενοταέβου μετωνομάστηκε σε "Αστραχανίου και Καμιζιάκ".

Επίσκοπος

 1. Ο Αχτούμπινσκ και Ενοταέβου Αντώνιος. 07-05-2013.
  Έδρα Αχτούμπινσκ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Αχτούμπινσκ και Ενοταέβου ιδρύθηκε στις 12-03-2013 με απόσπαση από την Ι.Ε. Αστραχανίου.

λστ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Βλαδικαυκάσου και Αλανίας Ζωσιμάς. 24-12-1995.
  Έδρα Βλαντικαυκάς.

Επίσκοποι

 1. Ο Μαϊκόπ και Αδυγέας Τύχων. 03-04-2005.
  Έδρα Μαϊκόπ.

 2. Ο Ελίστας και Καλμίκιας Ζηνόβιος. 03-04-2011.
  Έδρα Ελίστα.

 3. Ο Μαχατσκάλας και Γκρόζνυ Βαρλαάμ. 27-01-2013.
  Έδρα Μαχατσκάλα.

λζ) Μητρόπολη Ντον (Περιοχή Βορείου Καυκάσου).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ροστόβου και Νοβοτσερκάσκ Μερκούριος. 06-02-2000.
  Έδρα Ροστώβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Σαχτίνσκ και Μιλερόβου Ιγνάτιος. 21-08-2011.
  Έδρα Καμένσκ Σαχτίνσκη.

 2. Ο Βολγοντόνσκ και Σάλσκ Κορνήλιος. 11-09-2011.
  Έδρα Βολγοντόνσκ.

λη) Μητρόπολη Σταυρουπόλεως (Περιοχή Βορείου Καυκάσου).

Μητροπολίτης

 1. Ο Σταυρουπόλεως και Νεβίνομισκ Κύριλλος. 29-11-2009.
  Έδρα Σταυρούπολη.

Επίσκοποι

 1. Ο Πιατιγκόρσκ και Τσερκέσκ Θεοφύλακτος. 24-09-2006.
  Έδρα Πιατιγκόρσκ.

 2. Ο Γεωργιέβου και Πρασκόβεγιας Γεδεών. 13-12-2012.
  Έδρα Γεωργίεφσκ.

λθ) Μητρόπολη Κουμπάν (Περιοχή Βορείου Καυκάσου).

Μητροπολίτης

 1. Ο Αικατερινοδάρ και Κουμπάν Ισίδωρος. 19-06-1977.
  Έδρα Αικατερινοδάρ.

Επίσκοποι

 1. Ο Γέισκ και Τιμασιόβσκ Γερμανός. 01-05-2011. (Εκλογή 12-03-2012, από Γέισκ-Τ).
  Έδρα Γέισκ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Γέισκ και Τιμασιόβσκ ιδρύθηκε στις 12-03-2013 με απόσπαση από την Ι.Ε. Αικατερινοδάρ.

 2. Ο Νέας Ρωσικής και Γκελεντζίκ Θεόγνωστος. 14-04-2013.
  Έδρα Νοβορωσίσκ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Νέας Ρωσικής και Γκελεντζίκ ιδρύθηκε στις 12-03-2013 με απόσπαση από την Ι.Ε. Αικατερινοδάρ.

 3. Ο Αρμαβίρ και Λάμπινσκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Αικατερινοδάρ Ισίδωρος.
  Έδρα Αρμαβίρ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Αρμαβίρ και Λάμπινσκ ιδρύθηκε στις 12-03-2013 με απόσπαση από την Ι.Ε. Αικατερινοδάρ.

 4. Ο Τιχορέτσκ και Κορενόβσκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Αικατερινοδάρ Ισίδωρος.
  Έδρα Τιχορέτσκ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Τιχορέτσκ και Κορενόβσκ ιδρύθηκε στις 12-03-2013 με απόσπαση από την Ι.Ε. Αικατερινοδάρ.

μ) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Μητροπολίτης

 1. Ο Πέρμης και Σολικάμσκ Μεθόδιος. 27-04-1980.
  Έδρα Πέρμη.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Κουργάν και Σαδρίνσκ Κωνσταντίνος. 16-06-1991.
  Έδρα Κουργάν.

Επίσκοποι

 1. Ο Σαλεχάρντ και Νέου Ουρενγκόη Νικόλαος. 17-04-2011.
  Έδρα Σαλεχάρντ.

 2. Ο Χάντι Μανσίησκ και Σουργκούτ Παύλος. 12-06-2011.
  Έδρα Χάντι Μανσίησκ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Ντομπριάνκας Νίκων. 21-07-1993. (Εκλογή 29-05-2013, από π. Αικατερινβούργου).
  Βικάριος της Ι.Ε. Πέρμης.

μα) Μητρόπολη Αικατερινβούργου (Περιοχή Ουραλίων).

Μητροπολίτης

 1. Ο Αικατερινβούργου και Βερχοτούρας Κύριλλος. 15-03-1998.
  Έδρα Αικατερινβούργο.

Επίσκοποι

 1. Ο Νίζνι Ταγκίλ και Σερόβου Ιννοκέντιος. 19-08-2011.
  Έδρα Νίζνι Ταγκίλ.

 2. Ο Καμένσκ και Αλαπαέβου (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Αικατερινβούργου Κύριλλος.
  Έδρα Καμένσκ Ουράλσκη.

μβ) Μητρόπολη Ορενβούργου (Περιοχή Ουραλίων).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ορενβούργου και Σαρακτάς Βαλεντίνος. 25-07-1976.
  Έδρα Ορενμπούργκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ορσκ και Γκάη Ειρηναίος. 22-11-2011.
  Έδρα Ορσκ.

 2. Ο Μπουζουλούκου και Σοροτσίνσκ Αλέξιος. 25-03-2012.
  Έδρα Μπουζουλούκ.

μγ) Μητρόπολη Μπασκιρίας (Περιοχή Ουραλίων).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ουφάς και Στερλιταμακίου Νίκων. 26-08-1990.
  Έδρα Ουφά.

Επίσκοποι

 1. Ο Σαλαβάτ και Κουμερτάου Νικόλαος. 27-09-2011.
  Έδρα Σαλαβάτ.

 2. Ο Νεφτεκάμσκ και Μπίρσκ Αμβρόσιος. 04-03-2012.
  Έδρα Νεφτεκάμσκ.

μδ) Μητρόπολη Τσελιάμπινσκ (Περιοχή Ουραλίων).

Μητροπολίτης

 1. Ο Τσελιάμπινσκ και Ζλατούστ Θεοφάνης. 26-11-2000.
  Έδρα Τσελιάμπινσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μαγκνιτογκόρσκ και Βερχνεουράλσκ Ιννοκέντιος. 11-10-2012.
  Έδρα Μαγκνιτογκόρσκ

 2. Ο Τριάδος και Νοτίων Ουραλίων (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Τσελιάμπινσκ Θεοφάνης.
  Έδρα Τροΐτσκ.

με) Μητρόπολη Ουδμουρτίας (Περιοχή Ουραλίων).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ιζέβου και Ουδμουρτίας Νικόλαος. 21-07-1985.
  Έδρα Ιζέφσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Σαραπούλ και Μόζγκας
  Έδρα Σαραπούλ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Σαραπούλ και Μόζγκας ιδρύθηκε στις 26-12-2013 με απόσπαση από την Ι.Ε. Ιζέβου.

 2. Ο Γκλαζώβου και Ίγκρας (χηρεύει).
  Έδρα Γκλαζώφ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Γκλαζώβου και Ίγκρας ιδρύθηκε στις 26-12-2013 με απόσπαση από την Ι.Ε. Ιζέβου.

μστ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

Επίσκοποι

 1. Ο Μπαρναούλης και Αλτάισκ Σέργιος. 18-03-2012. (Εκλογή 29-05-2013, από Καμένσκ).
  Έδρα Μπαρναούλη.

 2. Ο Γκόρνο Αλτάισκ και Τσεμάλ Καλλίστρατος. 10-11-2013.
  Έδρα Γκόρνο Αλτάισκ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Γκόρνο Αλτάισκ και Τσεμάλ ιδρύθηκε στις 02-10-2013 με απόσπαση από την Ι.Ε. Μπαρναούλης.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Ρουμπτσώβου Ρωμανός. 29-09-2013.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μπαρναούλης.

μζ) Μητρόπολη Νέας Σιβηρίας (Δυτική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Νέας Σιβηρίας και Μπέρδσκ Τύχων. 19-08-1990.
  Έδρα Νοβοσιμπίρσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ισκιτίμσκ και Τσερεπανώβου Λουκάς. 10-03-2012.
  Έδρα Λίνεβο.

 2. Ο Καρασούκ και Ορντίνσκοε Φίλιππος. 11-03-2012.
  Έδρα Καρασούκ.

 3. Ο Καΐνσκ και Μπαραμπίνσκ Θεοδόσιος. 17-03-2012.
  Έδρα Καΐνσκ (Κουϊμπισέβ).

μη) Μητρόπολη Όμσκ (Δυτική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Όμσκ και Ταυριτσέσκη Βλαδίμηρος. 30-06-1985.
  Έδρα Όμσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Καλατσίνσκ και Μουρομτσέβου Πέτρος. 12-07-2012.
  Έδρα Καλατσίνσκ.

 2. Ο Τάρα και Τιουκαλίνσκ Σαββάτιος. 21-07-2012.
  Έδρα Τάρα.

 3. Ο Ισιλκούλ και Ρωσικής Πολιάνας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Όμσκ Βλαδίμηρος.
  Έδρα Ισιλκούλ.

μθ) Μητρόπολη Κουζμπάς (Δυτική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Κεμερόβου και Προκοπιέβου Αρίσταρχος. 20-08-2006.
  Έδρα Κεμέροβο.

Επίσκοποι

 1. Ο Μαρίινσκ και Γιουργκάς Ιννοκέντιος. 21-08-2012.
  Έδρα Μαρίινσκ.

 2. Ο Νέου Κουζνέτσκ και Τασταγκόλ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Κεμερόβου Αρίσταρχος.
  Έδρα Νοβοκουζνέτσκ.

ν) Μητρόπολη Τόμσκ (Δυτική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Τόμσκ και Ασινόβου Ροστισλάβος. 28-11-1993. (Προαγωγή 24-03-2013).
  Έδρα Τόμσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Κολπασέβου και Στρεζέβοη Σιλουανός. 31-03-2013.
  Έδρα Κολπάσεβο.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Κολπασέβου και Στρεζέβοη ιδρύθηκε στις 12-03-2013 με απόσπαση από την Ι.Ε. Τόμσκ.

να) Μητρόπολη Τομπόλσκ (Δυτική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Τομπόλσκ και Τιούμεν Δημήτριος. 04-11-1990. (Προαγωγή 08-10-2013).
  Έδρα Τομπόλσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Ισίμ και Αρωμασέβου Τύχων. 03-11-2013.
  Έδρα Ισίμ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Ισίμ και Αρωμασέβου ιδρύθηκε στις 02-10-2013 με απόσπαση από την Ι.Ε. Τομπόλσκ.

νβ) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Αμπακάν και Χακασίας Ιωνάθαν. 01-08-1997.
  Έδρα Αμπακάν.

 2. Ο Τσιτά και Κρασνοκαμένσκ Ευστάθιος. 30-01-2000. (Προαγωγή 03-02-2013).
  Έδρα Τσιτά.

Επίσκοποι

 1. Ο Ουλάν Ουντέ και Μπουριατίας Σαββάτιος. 30-01-2005.
  Έδρα Ουλάν Ουντέ.

 2. Ο Γιακουτίας και Λένσκ Ρωμανός. 19-06-2011.
  Έδρα Γιακούτσκ.

 3. Ο Κιζίλσκ και Τούβας Θεοφάνης. 30-10-2011.
  Έδρα Κιζίλ.

νγ) Μητρόπολη Ιρκούτσκ (Ανατολική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ιρκούτσκ και Ανγάρσκ Βαδίμ. 04-02-1990.
  Έδρα Ιρκούτσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μπράτσκ και Ούστ Ιλίμσκ Μαξιμιλιανός. 18-12-2011.
  Έδρα Μπράτσκ.

 2. Ο Σαγιάνσκ και Νιζνεουντίνσκ Αλέξιος. 02-12-2013.
  Έδρα Σαγιάνσκ.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Σαγιάνσκ διετέλεσε ο Ιρκούτσκ Βαδίμ.

νδ) Μητρόπολη Κρασνογιάρσκ (Ανατολική Σιβηρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Κρασνογιάρσκ και Ατσίνσκ Παντελεήμων. 02-05-1993.
  Έδρα Κρασνογιάρσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ιενεσέη και Νορίλσκ Νικόδημος. 23-03-2008.
  Έδρα Ιενεσέη.

 2. Ο Καν και Μπογκουτσάνη Φιλάρετος. 24-03-2012.
  Έδρα Καν.

νε) Αρχιερείς στην Άπω Ανατολή.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Μπιρομπιτζάν και Κουλντούρσκη Ιωσήφ. 31-01-1999. (Προαγωγή 03-02-2013).
  Έδρα Μπιρομπιτζάν.

Επίσκοποι

 1. Ο Νοτίου Σαχαλίνης και Κουρίλων Τύχων. 23-01-2011.
  Έδρα Νότιος Σαχαλίνη.

 2. Ο Πετροπαυλώβου και Καμτσάτκας Αρτέμιος. 10-04-2011.
  Έδρα Πετροπαυλώφσκ.

 3. Ο Αναδίρ και Τσουκότκας Σεραφείμ. 22-05-2011.
  Έδρα Αναδίρ.

 4. Ο Μαγαδάν και Σινεγκόρσκ Ιωάννης. 12-10-2011.
  Έδρα Μαγαδάν.

 5. Ο Μπλαγοβέσενσκ και Τίνδας Λουκιανός. 16-10-2011.
  Έδρα Μπλαγοβέσενσκ.

νστ) Μητρόπολη Παραθαλασσίας (Άπω Ανατολή).

Μητροπολίτης

 1. Ο Βλαδιβοστόκ και Παραθαλασσίας Βενιαμίν. 21-09-1992.
  Έδρα Βλαδιβοστόκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Νάχοντκας και Πρεομπραζένιγε Νικόλαος. 01-09-2011.
  Έδρα Νάχοντκα.

 2. Ο Αρσένιεφ και Νταλνεγκόρσκ Γουρίας. 06-11-2011.
  Έδρα Αρσένιεφ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Ουσσουρίησκ Ιννοκέντιος. 07-12-2010.
  Βικάριος της Επισκοπής Βλαδιβοστόκ.

νζ) Μητρόπολη Αμούρ (Άπω Ανατολή).

Μητροπολίτης

 1. Ο Χαμπαρόβου και Πριαμούρ Ιγνάτιος. 29-03-1998.
  Έδρα Χαμπαρόφσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Αμούρ και Τσεγκντομίν Νικόλαος. 29-01-2012.
  Έδρα Κομσομόλσκ του Αμούρ.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Νικολαέβου Αρίσταρχος. 25-01-2012.
  Βικάριος της Επισκοπής Χαμπαρόβου.

 2. Ο Μπικίν Εφραίμ. 28-01-2012.
  Βικάριος της Επισκοπής Χαμπαρόβου.

νη) Εξαρχία Λευκής Ρωσίας.

Μητροπολίτης

 1.  Ο Μίνσκ και Σλούτσκ Παύλος, Πατριαρχικός Έξαρχος Λευκής Ρωσίας. 22-03-1992. (Εκλογή 25-12-2013, από Ριαζάν).
  Έδρα Μίνσκ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βίτεμπσκ και Ορσά Δημήτριος. 23-07-1989.
  Έδρα Βίτεμπσκ.

 2. Ο Πίνσκ και Λούνινετς Στέφανος. 04-03-1990.
  Έδρα Πίνσκ.

 3. Ο Γροδνό και Βολκόβισκ Αρτέμιος. 04-02-1996.
  Έδρα Γροδνό.

 4. Ο Νοβογρουδόκ και Λίδας Γουρίας. 04-08-1996.
  Έδρα Νοβογρουδόκ.

 5. Ο Πόλοτσκ και Γλουμπόκογε Θεοδόσιος. 10-08-1997.
  Έδρα Πόλοτσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μογιλιέβου και Μοστισλάβου Σωφρόνιος. 04-02-2001.
  Έδρα Μογιλέφ.

 2. Ο Μπρέστ και Κόμπριν Ιωάννης. 31-03-2002.
  Έδρα Μπρέστ.

 3. Ο Γομέλ και Ζλόμπιν Στέφανος. 30-01-2005.
  Έδρα Γομέλ.

 4. Ο Μπομπρούϊσκ και Μπουκώβου Σεραφείμ. 22-04-2007.
  Έδρα Μπομπρούϊσκ.

 5. Ο Τουρώβου και Μοζύρ Λεωνίδας. 12-02-2008.
  Έδρα Τουρώφ.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Σμόργκον Πέτρος. 24-07-1992. (Εκλογή 26-12-2013, από Ντρούτσκη).
  Βικάριος της Επισκοπής Νοβογρουδόκ.

 2. Ο Μπορισώβου Βενιαμίν. 21-03-2010.
  Βικάριος της Επισκοπής Μίνσκ.

νθ) Μητρόπολη Κεντρώας Ασίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Τασκένδης και Ουζμπεκιστάν Βικέντιος. 02-09-1990.
  Έδρα Τασκένδη.

Επίσκοποι

 1. Ο Μπισκέκ και Κιργιστάν Θεοδόσιος. 04-12-2011.
  Έδρα Μπισκέκ.

 2. Ο Ντουσανμπέ και Τατζικιστάν Πιτιρίμ. 01-08-2012.
  Έδρα Ντουσανμπέ.

ξ) Μητρόπολη Καζαχστάν.

Μητροπολίτης

 1. Ο Αστανάς και Καζαχστάν Αλέξανδρος. 27-09-1989.
  Έδρα Αστάνα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ουράλσκ και Ακτιουμπίνσκ Αντώνιος. 13-10-1985.
  Έδρα Ουράλσκ.

 2. Ο Τσιμκένδης και Τάραζ Ελευθέριος. 15-02-1991.
  Έδρα Τσιμκένδη.

Επίσκοποι

 1. Ο Πετροπαυλώβου και Μπουλαέβου Γουρίας. 14-01-1993.
  Έδρα Πετροπαυλώφσκ Καζαχστάν.

 2. Ο Κοσταναή και Ρούντνη Ανατόλιος. 15-02-1998.
  Έδρα Κοσταναή.

 3. Ο Παυλουπόλεως και Εκιμπαστούζ Βαρνάβας. 14-11-2010.
  Έδρα Παυλοντάρ.

 4. Ο Καραγκαντά και Σαχτίνσκ Σεβαστιανός. 20-02-2011.
  Έδρα Καραγκαντά.

 5. Ο Ουστ Καμενογκόρσκ και Σεμιμπαλαντίνσκ Αμφιλόχιος. 26-02-2012.
  Έδρα Ουστ Καμενογκόρσκ (Όσκεμεν).

 6. Ο Κόκσεταου και Ακμόλας Σεραπίων. 23-10-2013.
  Έδρα Κόκσεταου.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Κόκσεταου διετέλεσε ο Αστανάς Αλέξανδρος.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Κάσκελεν Γεννάδιος. 10-10-2010.
  Βικάριος της Επισκοπής Αστανάς.

ξα) Μητρόπολη Μολδαβίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Βλαδίμηρος. 21-07-1989.
  Έδρα Κισινιέφ.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Τιρασπόλεως και Ντουμποσάρ Σάββας. 12-09-1995. (Προαγωγή 03-02-2013).
  Έδρα Τιρασπόλ.

Επίσκοποι

 1. Ο Καγκούλ και Κομράτης Ανατόλιος. 12-09-1998.
  Έδρα Καγκούλ.

 2. Ο Ουνγκένης και Νισπορένης Πέτρος. 13-11-2005.
  Έδρα Ουνγκένη.

 3. Ο Μπελτσύ και Φαλέστης Μάρκελλος. 11-03-2007.
  Έδρα Μπελτσύ.

 4. Ο Γεδνίτσης και Μπριτσένης Νικόδημος. 26-12-2010.
  Έδρα Εντινέτς.

ξβ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ουκρανίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Βλαδίμηρος. 09-07-1966.

Λοιποί Μητροπολίτες

 1. Ο Θεοδοσίας και Κέρτς Πλάτων. 16-12-1973.
  Έδρα Θεοδοσία.

 2. Ο Δνεπροπετρώβου και Παυλουπόλεως Ειρηναίος. 27-07-1975.
  Έδρα Δνεπροπετρώβ.

 3. Ο Οδησσού και Ισμαήλ Αγαθάγγελος. 16-11-1975.
  Έδρα Οδησσός.

 4. Ο Συμφεροπόλεως και Κριμαίας Λάζαρος. 18-04-1980.
  Έδρα Συμφερόπολη.

 5. Ο Βολυνίας και Λούτσκ Νήφων. 31-03-1990.
  Έδρα Λούτσκ.

 6. Ο Τσερνοβικίου και Βουκοβίνης Ονούφριος. 09-12-1990.
  Έδρα Τσέρνοβιτς.

 7. Ο Τερνοπόλεως και Κρεμένετς Σέργιος. 17-02-1991.
  Έδρα Τερνπόλ.

 8. Ο Δονέτσκ και Μαριουπόλεως Ιλαρίων. 29-09-1991.
  Έδρα Δονέτσκ.

 9. Ο Χμιελνικίου και Παλαιού Κωνσταντινώβου Αντώνιος. 27-07-1992.
  Έδρα Χμιέλνιτς.

 10. Ο Τσερκάσσι και Κανέβου Σωφρόνιος. 09-08-1992.
  Έδρα Τσερκάσσι.

 11. Ο Όβρουτς και Κοροστέν Βησσαρίων. 24-08-1992.
  Έδρα Όβρουτς.

 12. Ο Νικολαγέβου και Οτσακώβου Πιτιρίμ. 26-08-1992.
  Έδρα Νικολαγιέβ.

 13. Ο Μπελοτσερκώβου και Μπογουσλάβου Αυγουστίνος. 20-09-1992. (Προαγωγή 23-11-2013).
  Έδρα Μπελοτσερκώβ.

 14. Ο Σαράνσκι και Πολεσίας Ανατόλιος. 28-10-1993. (Προαγωγή 23-11-2013).
  Έδρα Σαρνύ.

 15. Ο Βιννίτσης και Μπαρ Συμεών. 04-05-1996.
  Έδρα Βίννιτσα.
  Σημείωση: Στις 05-01-2013 η Ι.Ε. Βιννίτσης και Μογκιλώβου Ποδόλσκ μετωνομάστηκε σε "Βιννίτσης και Μπαρ".

 16. Ο Χαρκόβου και Μπουγκουδουχώβου Ονούφριος. 22-04-2000. (Προαγωγή 23-11-2013).
  Έδρα Χάρκοβο.

 17. Ο Πολτάβας και Μίργοροδ Φίλιππος. 30-12-2001.
  Έδρα Πολτάβα.

 18. Ο Μπορισπόλεως και Μπρόβαρι Αντώνιος. 26-11-2006. (Προαγωγή 19-01-2013. Εκλογή 25-09-2013, από Μπορισπόλεως-Τ).
  Έδρα Μπορισπόλ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Μπορισπόλεως και Μπρόβαρι ιδρύθηκε στις 25-09-2013 με απόσπαση από την Ι.Ε. Κιέβου.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Χούστ και Βινογραδόβου Μάρκος. 28-07-1988.
  Έδρα Χούστ.

 2. Ο Τουλτσίν και Βρατσλάβας Ιωνάθαν. 23-04-1989.
  Έδρα Τουλτσίν.

 3. Ο Ροβνό και Οστρόγκ Βαρθολομαίος. 24-02-1990.
  Έδρα Ροβνό.

 4. Ο Κάμενετς Ποδόλσκ και Γοροδόκ Θεόδωρος. 05-08-1992.
  Έδρα Κάμενετς Ποδόλσκ.

 5. Ο Κριβόι Ρόγ και Νικοπόλεως Εφραίμ. 13-09-1996.
  Έδρα Κριβόι Ρόγ.

 6. Ο Χερσώνος και Ταυρικής Ιωάννης. 13-12-1996.
  Έδρα Χερσώνα.

 7. Ο Τσερνιγόβου και Νοβγορόδου Σέβερσκη Αμβρόσιος. 28-06-1998.
  Έδρα Τσερνιγώβ.

 8. Ο Μογκιλώβου Ποδόλσκ και Σαργορόδου Αγαπητός. 22-11-1998. (Εκλογή 05-01-2013, από π. Βορείου Δονέτσκ).
  Έδρα Μογκιλώβ Ποδόλσκ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Μογκιλώβου Ποδόλσκ και Σαργορόδου ιδρύθηκε στις 05-01-2013 με απόσπαση από τις επισκοπές Βιννίτσης και Τουλτσίν.

 9. Ο Λουγκάνσκ και Αλτσέφσκ Μητροφάνης. 30-07-2000.
  Έδρα Λουγκάνσκ.

 10. Ο Ουμάν και Ζβενιγκορόδου Παντελεήμων. 24-12-2000.
  Έδρα Ουμάν.

 11. Ο Ζαπορόζιε και Μελιτοπόλεως Λουκάς. 13-11-2005.
  Έδρα Ζαπορόζιε.

 12. Ο Μπάλτας και Ανανιέβου Αλέξιος. 19-08-2006.
  Έδρα Μπάλτα.

 13. Ο Γκορλόφκας και Σλαβιάνσκ Μητροφάνης. 28-01-2007. (Προαγωγή 28-08-2013).
  Έδρα Γκορλόφκα.

 14. Ο Ιζγιομσκόβου και Κουπιάνσκ Ελισαίος. 31-03-2007.
  Έδρα Ιζιούμ.

 15. Ο Ζιτόμιρ και Νόβογραδ Βολυνίας Νικόδημος. 04-06-2007.
  Έδρα Ζιτόμιρ.

 16. Ο Σουμύ και Αχτύρκας Ευλόγιος. 25-11-2007. (Προαγωγή 09-07-2013).
  Έδρα Σουμύ.

 17. Ο Κυροβογκράδ και Νοβομίργοροδ Ιωάσαφ. 16-12-2007.
  Έδρα Κυροβογκράδ.

 18. Ο Μουκατσέβου και Ούζγκοροδ Θεόδωρος. 23-12-2007.
  Έδρα Μουκατσέβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Νιέζιν και Πριλούκη Ειρηναίος. 10-06-2007.
  Έδρα Νιέζιν.

 2. Ο Βλαδίμης Βολυνίας και Κοβέλ Βλαδίμηρος. 11-06-2007.
  Έδρα Βλαδίμη Βολυνίας.

 3. Ο Ιβανοφρανκόβου και Κολόμιας Παντελεήμων. 19-10-2007.
  Έδρα Ιβανοφρανκόφσκ.

 4. Ο Ροβένκι και Σβερδλόβου Παντελεήμων. 24-09-2008. (Εκλογή 05-01-2013, από π. Βορείου Δονέτσκ).
  Έδρα Ροβένκι.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Ροβένκι και Σβερδλόβου ιδρύθηκε στις 05-01-2013 με απόσπαση από την Ι.Ε. Λουγκάνσκ.

 5. Ο Ρομνή και Μπουρίν Ιωσήφ. 18-11-2008. (Εκλογή 25-09-2013, από Γιάμπολ).
  Έδρα Ρομνή.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Ρομνή και Μπουρίν ιδρύθηκε στις 25-09-2013 με απόσπαση από τις Επισκοπές Σουμύ και Κονοτόπου.

 6. Ο Δνεπροτζερίνσκ και Τσαριτσάνκας Βλαδίμηρος. 22-11-2008.
  Έδρα Ντνεπροτζερίνσκ.

 7. Ο Τζανκόη και Ροζντολνένσκ Αλύπιος. 14-02-2010.
  Έδρα Τζανκόη.

 8. Ο Βορείου Δονέτσκ και Σταρομπέλσκ Νικόδημος. 25-12-2010. (Εκλογή 05-01-2013, από Ροβένκι).
  Έδρα Σεβέροντονετσκ.

 9. Ο Λβώβου και Γαλικίας Φιλάρετος. 02-01-2011.
  Έδρα Λβώβ.

 10. Ο Νέας Κάχοβκας και Γκενιτσέσκ Φιλάρετος. 12-02-2011.
  Έδρα Νέα Κάχοβκα.

 11. Ο Σεπετόφκας και Σλαβούτας Διονύσιος. 18-06-2011.
  Έδρα Σεπετόφκα.

 12. Ο Κρεμεντσούγκ και Λουμπένσκη Νικόλαος. 19-06-2011.
  Έδρα Κρεμεντσούγκ.

 13. Ο Κονοτόπου και Γλουχώβου Ρωμανός. 22-07-2012.
  Έδρα Κονοτόπ.

 14. Ο Μπερδιάνσκ και Παραθαλασσίας Εφραίμ. 05-08-2012.
  Έδρα Μπερδιάνσκ.

 15. Ο Βοζνεσένσκ και Περβομάισκε Αλέξιος. 04-09-2012.
  Έδρα Βοζνεσένσκ.

 16. Ο Αλεξανδρείας και Σβιτλοβοδσκόβου Μπογκολέπ. 23-12-2012.
  Έδρα Αλεξάνδρεια.

Τιτουλάριοι Μητροπολίτες

 1. Ο Βισγορόδου και Τσερνομπίλ Παύλος. 19-04-1997.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 2. Ο Ποτσαέβου Βλαδίμηρος. 03-12-2000.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 3. Ο Περεγιασλάβας Χμιελνικίου και Βίσνεβε Αλέξανδρος. 19-12-2007. (Προαγωγή 23-11-2013).
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

Τιτουλάριοι Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Μπελογορόδου Νικόλαος. 16-07-1992.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 2. Ο Σβιατογκόρσκ Αρσένιος. 05-12-2005.
  Βικάριος της Επισκοπής Δονέτσκ.

 3. Ο Χοτίνσκ Μελέτιος. 30-07-2006. (Προαγωγή 23-11-2013).
  Βικάριος της Επισκοπής Τσερνοβικίου.

 4. Ο Γιαγκότιν Σεραφείμ. 16-11-2007.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 5. Ο Γκοροντνίτσης Αλέξανδρος. 16-11-2008.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μακέγεφκας Βαρνάβας. 11-02-2007.
  Βικάριος της Επισκοπής Δονέτσκ.

 2. Ο Μακαρώβου Ιλάριος. 29-07-2007.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 3. Ο Ντουμπνόβσκη Νεκτάριος. 20-11-2008.
  Βικάριος της Επισκοπής Ροβνό.

 4. Ο Νέου Μοσκώβου Ευλόγιος. 13-12-2009.
  Βικάριος της Επισκοπής Δνεπροπετρώβου.

 5. Ο Μπογιάρκας Θεοδόσιος. 06-01-2011. (Εκλογή 25-09-2013, από Μπρόβαρι).
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 6. Ο Ομπουχώβου Ιωνάς. 10-09-2011.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 7. Ο Πουτίβλ Αντώνιος. 13-05-2012.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 8. Ο Μπαντσένσκη Λογγίνος. 22-05-2012.
  Βικάριος της Επισκοπής Τσερνοβικίου.

 9. Ο Ίρπεν Κλήμης. 23-07-2012.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 10. Ο Οβιδιοπόλεως Αρκάδιος. 04-08-2012.
  Βικάριος της Επισκοπής Οδησσού.

 11. Ο Μποροντιάνκας Βαρσανούφιος. 28-08-2012.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 12. Ο Φαστώβου Δαμιανός. 30-08-2012.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 13. Ο Βασιλικώβου Νικόλαος. 13-03-2013.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 14. Ο Νέου Αζόβου Βαρσανούφιος. 30-03-2013.
  Βικάριος της Επισκοπής Δονέτσκ.

 15. Ο Γιούζνε Διόδωρος. 29-09-2013.
  Βικάριος της Επισκοπής Οδησσού.

ξγ) Αυτόνομος Εκκλησία της Εσθονίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας Κορνήλιος. 15-09-1990.
  Έδρα Ταλλίνη.

Επίσκοπος

 1. Ο Νάρβας και Πέιπους Λάζαρος. 21-07-2009.
  Έδρα Νάρβα.

ξδ) Αυτόνομος Εκκλησία της Λεττονίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Ρίγας και Λατβίας Αλέξανδρος. 23-07-1989.
  Έδρα Ρίγα.

Επίσκοπος

 1. Ο Νταούγκαυπιλς και Ρέζεκνε Αλέξανδρος. 19-08-2006. (Εκλογή 12-03-2013, από Νταούγκαυπιλς-Τ).
  Έδρα Νταούγκαυπιλς.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Νταούγκαυπιλς και Ρέζεκνε ιδρύθηκε στις 12-03-2013 με απόσπαση από την Ι.Ε. Ρίγας.

ξε) Αρχιερείς στις υπόλοιπες πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βίλνας και Λιθουανίας Ιννοκέντιος. 26-01-1992.
  Έδρα Βίλνα.

 2. Ο Μπακού και Αζερμπαϊτζάν Αλέξανδρος. 14-01-1999.
  Έδρα Μπακού.

ξστ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τόκιο και πάσης Ιαπωνίας Δανιήλ. 14-11-1999.
Έδρα Τόκιο.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Σεντάης και Ανατολικής Ιαπωνίας Σεραφείμ. 15-01-2000.
  Έδρα Σεντάη.

Επίσκοπος

 1. Ο Κυότο (χηρεύει).
  Έδρα Κυότο.

ξζ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βερολίνου και Γερμανίας Θεοφάνης. 11-01-1987.
  Έδρα Βερολίνο.

 2. Ο Βρυξελλών και Βελγίου Σίμων. 11-04-1987.
  Έδρα Βρυξέλλες.

 3. Ο Σούροζ Ελισαίος. 26-11-2006.
  Έδρα Λονδίνο.

Επίσκοποι

 1. Ο Χερσονήσου Νέστωρ. 05-09-2010.
  Έδρα Παρίσι.

 2. Ο Αργεντινής και Νοτίου Αμερικής Λεωνίδας. 17-06-2013.
  Έδρα Μπουένος Άυρες.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Αργεντινής διετέλεσε ο Νάρο Φομίνσκ Ιουστινιανός.

 3. Ο Βιέννης και Αυστρίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Γεγκωρέβου Μάρκος.
  Έδρα Βιέννη.

 4. Ο Βουδαπέστης και Ουγγαρίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Γεγκωρέβου Μάρκος.
  Έδρα Βουδαπέστη.

 5. Ο Μπογορόδου (χηρεύει). Τοποτηρητής μέχρι τις 16-07-2013 ο Χερσονήσου Νέστωρ και από τις 16-07-2013 ο Γεγκωρέβου Μάρκος.
  Έδρα Ρώμη.

 6. Ο Χάγης και Ολλανδίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βρυξελλών Σίμων.
  Έδρα Χάγη.

Τιτουλάριοι Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κέρτς Ανατόλιος. 03-09-1972.
  Βικάριος της Επισκοπής Σούροζ.

 2. Ο Κλίν Λογγίνος. 11-10-1981.
  Εν Ντύσελντορφ.

 3. Ο Νάρο-Φομίνσκ Ιουστινιανός. 01-09-1995.
  Η.Π.Α.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Κασίρας Ιώβ. 22-06-1997.
  Καναδάς.

ξη) Ορθόδοξη Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς.

Μητροπολίτης

 1. Ο Ανατολικής Αμερικής και Νέας Υόρκης Ιλαρίων. 10-12-1984.
  Έδρα Νέα Υόρκη.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Σικάγου και Κεντρώας Αμερικής Αλύπιος. 20-10-1974.
  Έδρα Σικάγο.

 2. Ο Βερολίνου, Γερμανίας και Μεγάλης Βρετανίας Μάρκος. 30-11-1980.
  Έδρα Μόναχο.

 3. Ο Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Κύριλλος. 07-06-1992.
  Έδρα Άγιος Φραγκίσκος.

 4. Ο Μοντρεάλης και Καναδά Γαβριήλ. 07-07-1996.
  Έδρα Μόντρεαλ.

 5. Ο Γενεύης και Δυτικής Ευρώπης Μιχαήλ. 12-07-1996.
  Έδρα Γενεύη.

Επίσκοποι

 1. Ο Καράκας και Νοτίου Αμερικής Ιωάννης. 21-06-2008.
  Έδρα Καράκας Βενεζουέλας.

 2. Ο Σύδνεϋ και Αυστραλίας-Νέας Ζηλανδίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ανατολικής Αμερικής Ιλαρίων.
  Έδρα Σύδνεϋ.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Στουτγάρδης Αγαπητός. 01-05-2001.
  Βικάριος της Επισκοπής Βερολίνου.

 2. Ο Κλήβελανδ Πέτρος. 12-07-2003.
  Βικάριος της Επισκοπής Σικάγου.

 3. Ο Σηάτλ Θεοδόσιος. 07-09-2008.
  Βικάριος της Επισκοπής Αγίου Φραγκίσκου.

 4. Ο Μέηφιλντ Γεώργιος. 07-12-2008.
  Βικάριος της Επισκοπής Νέας Υόρκης.

ξθ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Όμσκ και Τάρα Θεοδόσιος. 02-12-1962.

 2. Ο π. Μπριάνσκ και Σέβσκ Μελχισεδέκ. 17-06-1965.

 3. Ο π. Μίνσκ και Σλούτσκ Φιλάρετος. 24-10-1965. (Παραίτηση 25-12-2013).

 4. Ο π. Βίλνας και Λιθουανίας Χρυσόστομος. 23-04-1972.

 5. Ο π. Τσελιάμπινσκ και Ζλατούστ Ιώβ. 03-01-1975.

 6. Ο π. Κούρσκ και Ρίλσκ Ιουβενάλιος. 16-11-1975. (+ 13-01-2013).

 7. Ο π. Ιβανόβου Βοζνεσένσκ και Κίνεσμα Αμβρόσιος. 18-10-1977.

 8. Ο π. Σερπουχώβου Ηλιανός. 25-11-1979.

 9. Ο π. Καννών Βαρνάβας. 29-04-1982.

 10. Ο π. Ούστ Καμενογκόρσκ και Σεμιμπαλαντίνσκ Γαβριήλ. 23-07-1988.

 11. Ο π. Ζβενιγκορόδου Νίκανδρος. 07-08-1988.

 12. Ο π. Λουγκάνσκ και Αλτσέφσκ Ιωαννίκιος. 13-12-1988.

 13. Ο π. Πένζας και Κουζνέτσκ Φιλάρετος. 11-03-1990.

 14. Ο π. Ποδόλσκ Βίκτωρ. 25-03-1990.

 15. Ο π. Ζαπορόζιε και Μελιτοπόλεως Βασίλειος. 02-12-1990.

 16. Ο π. Νοτίου Σαχαλίνης και Κουρίλων Αρκάδιος. 21-04-1991.

 17. Ο π. Γκορλόφκας και Σλαβιάνσκ Αλύπιος. 06-10-1991.

 18. Ο π. Κυροβογκράδ και Νοβομίργοροδ Παντελεήμων. 25-07-1992.

 19. Ο π. Χούστ και Βινογραδόβου Ιππόλυτος. 16-08-1992.

 20. Ο π. Ντομοντεντώβου Ευτύχιος. 24-07-1994.

 21. Ο π. Χούστ και Βινογραδόβου Μεθόδιος. 30-07-1994. (+ 13-09-2013).

 22. Ο π. Ζιτόμιρ και Νόβογραδ Βολυνίας Γουρίας. 31-07-1994.

 23. Ο π. Βορείου Δονέτσκ και Σταρομπέλσκ Σεραφείμ. 01-08-1994.

 24. Ο π. Κονοτόπου και Γλουχώβου Ιννοκέντιος. 05-10-1994.

 25. Ο π. Αλεξανδρείας και Σβιτλοβοδσκόβου Αντώνιος. 18-05-2008.

 26. Ο π. Ορέλ και Λίβνι Ιερώνυμος. 02-06-2008.

 27. Ο π. Μανχάταν Ιερώνυμος. 10-12-2008. (Παραίτηση 10-07-2013).

ο) Συνοδικοί Αρχιρείς.

Α΄ Περίοδος

 1. Ο Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Βλαδίμηρος.

 2. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βλαδίμηρος.

 3. Ο Μίνσκ και Σλούτσκ Φιλάρετος.

 4. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος.

 5. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Βλαδίμηρος.

 6. Ο Αστανάς και Καζαχστάν Αλέξανδρος.

 7. Ο Τασκένδης και Ουζμπεκιστάν Βικέντιος.

 8. Ο Βολοκολάμσκ Ιλαρίων.

 9. Ο Όμσκ και Ταυριτσέσκη Βλαδίμηρος.

 10. Ο Πένζας και Νίζνι Λομώβου Βενιαμίν.

 11. Ο Χουστ και Βινογραδόβου Μάρκος/

 12. Ο Μουρμάνσκ και Μοντσεγκόρσκ Σίμων.

 13. Ο Τιρασπόλεως και Ντουμποσάρ Σάββας.

 14. Ο Σαράνσκ και Μορδοβίας Βαρσανούφιος.

Β΄ Περίοδος

 1. Ο Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Βλαδίμηρος.

 2. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βλαδίμηρος.

 3. Ο Μίνσκ και Σλούτσκ Φιλάρετος.

 4. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος.

 5. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Βλαδίμηρος.

 6. Ο Αστανάς και Καζαχστάν Αλέξανδρος.

 7. Ο Τασκένδης και Ουζμπεκιστάν Βικέντιος.

 8. Ο Βολοκολάμσκ Ιλαρίων.

 9. Ο Ροστόβου και Νοβοτσερκάσκ Μερκούριος.

 10. Ο Βερολίνου, Γερμανίας και Μεγάλης Βρετανίας Μάρκος.

 11. Ο Βίτεμπσκ και Ορσά Δημήτριος.

 12. Ο Ροβνό και Οστρόγκ Βαρθολομαίος.

 13. Ο Ουλάν Ουντέ και Μπουριατίας Σαββάτιος.

 14. Ο Σαράνσκ και Μορδοβίας Βαρσανούφιος.

Γ΄ περίοδος

 1. Ο Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Βλαδίμηρος.

 2. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βλαδίμηρος.

 3. Ο Μίνσκ και Σλούτσκ Φιλάρετος.

 4. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος.

 5. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Βλαδίμηρος.

 6. Ο Αστανάς και Καζαχστάν Αλέξανδρος.

 7. Ο Τασκένδης και Ουζμπεκιστάν Βικέντιος.

 8. Ο Βολοκολάμσκ Ιλαρίων.

 9. Ο Τερνοπόλεως και Κρεμένετς Σέργιος.

 10. Ο Σταυρουπόλεως και Νεβίμοισκ Κύριλλος.

 11. Ο Κουργάν και Σαδρίνσκ Κωνσταντίνος.

 12. Ο Μπιρομπιτζάν και Κουλντούρσκη Ιωσήφ.

 13. Ο Χερσοννήσου Νέστωρ.

 14. Ο Σαράνσκ και Μορδοβίας Βαρσανούφιος.

οα) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Μητροπολίτης

   Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Βασιγκτώνος και Μητροπολίτης Αμερικής και Καναδά Τύχων. 14-02-2004.
Έδρα Ουάσιγκτον.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ντητρόιτ Ναθαναήλ. 15-11-1980.
  Έδρα Ντητρόιτ (Ρουμανόφωνη Επισκοπή).

 2. Ο Βοστώνης και Νέας Αγγλίας Νίκων. 25-05-2002.
  Έδρα Βοστώνη.

 3. Ο Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Βενιαμίν. 01-05-2004.
  Έδρα Άγιος Φραγκίσκος.

 4. Ο Μεξικού Αλέξιος. 28-05-2005.
  Έδρα Μεξικό.

Επίσκοποι

 1. Ο Πιτσμπούργου και Δυτικής Πενσυλβανίας Μελχισεδέκ. 27-06-2009.
  Έδρα Πίτσμπουργκ.

 2. Ο Νέας Υόρκης και Νέας Ιερεσέης Μιχαήλ. 08-05-2010.
  Έδρα Νέα Υόρκη.

 3. Ο Τολέδου-Βουλγαροφώνου Επισκοπής Αλέξανδρος. 05-05-2012.
  Έδρα Τολέδο.

 4. Ο Σίτκας, Άνκορειτζ και Αλάσκας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Αγίου Φραγκίσκου Βενιαμίν.
  Έδρα Σίτκα.

 5. Ο Ντάλας και Νοτίου Αμερικής (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βοστώνης Νίκων.
  Έδρα Ντάλας.

 6. Ο Οτάβας και Καναδά (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Κεμπέκ Ειρηναίος.
  Έδρα Οτάβα.

 7. Ο Φιλαδελφείας και Ανατολικής Πενσυλβανίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Πιτσμπούργου Μελχισεδέκ.
  Έδρα Φιλαδέλφεια.

 8. Ο Σικάγου και Κεντρώας Αμερικής (χηρεύει).  Τοποτηρητής ο Τολέδου Αλέξανδρος.
  Έδρα Σικάγο.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Ντέρμπορν Χάιτς Ειρηναίος. 02-11-2002.
  Βοηθός της Επισκοπής Ντητρόιτ.

 2. Ο Βαλτιμόρης Μάρκος. 04-12-2004.
  Βοηθός της Επισκοπής Βασιγκτώνος.

 3. Ο Κεμπέκ Ειρηναίος. 01-10-2009.
  Βοηθός της Επισκοπής Οτάβας.

Σχολάζοντες Αρχιερείς

 1. Ο π. Βασιγκτώνος Θεοδόσιος. 06-05-1967.

 2. Ο π. Σεντάης Σεραφείμ. 12-12-1971.

 3. Ο π. Βασιγκτώνος Γερμανός. 10-02-1973.

 4. Ο π. Βοστώνης Μάρκος. 10-11-1979.

 5. Ο π. Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Τύχων. 30-05-1987.

 6. Ο π. Οτάβας και Καναδά Σεραφείμ. 13-06-1987.

 7. Ο π. Οτάβας Λάζαρος. 28-09-1990.

 8. Ο π. Βανκούβερ Βαρλαάμ. 02-10-1994.

 9. Ο π. Σίτκας, Άνκορειτζ και Αλάσκας Νικόλαος. 22-04-2001.

 10. Ο π. Βασιγκτώνος Ιωνάς. 01-11-2008.

 11. Ο π. Σικάγου και Κεντρώας Αμερικής Ματθίας. 30-04-2011. (Παραίτηση 15-04-2013).

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.