Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 2013

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Μητρόπολη Μουντένιας και Δοβρουτσάς.

β) Μητρόπολη Μολδαβίας και Βουκοβίνης.

γ) Μητρόπολη Τρανσυλβανίας.

δ) Μητρόπολη Κλουζίου,  Μαραμούρες και Σαλαζεάνου.

ε) Μητρόπολη Ολτενίας.

στ) Μητρόπολη Βανάτου.

ζ) Μητρόπολη Βεσσαραβίας.

η) Υπερόριοι Αρχιερείς.

θ) Σχολάζων Αρχιερεύς.

Ζ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Βουκουρεστίου, Μητροπολίτης Μουντένιας και Δοβρουτσάς και Πατριάρχης πάσης Ρουμανίας κ. Δανιήλ. 04-03-1990.

Έδρα Βουκουρέστι.

α) Μητρόπολη Μουντένιας και Δοβρουτσάς.

Μητροπολίτης τιμής ένεκεν

 1. Ο Τιργοβιστίου Νήφων. 24-11-1985.
  Έδρα Ταργοβίστε.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Μπουζαίου και Βράντσεα Επιφάνιος. 09-11-1975. (+ 07-01-2013).
  Έδρα Μπουζαίου.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Αρχιεπισκοπής Μπουζαίου ανέλαβε ο Ρουμανίας Δανιήλ.

 2. Ο Άρτζες και Μουσκελούλου Καλλίνικος. 17-11-1985.
  Έδρα Κούρτεα ντε Άρτζες.

 3. Ο Κάτω Δουνάβεως Κασσιανός. 18-02-1990.
  Έδρα Γαλάτσι.

 4. Ο Τόμιδος Θεοδόσιος. 03-04-1994.
  Έδρα Κωνστάντα.

 5. Ο Μπουζαίου και Βράντσεα Κυπριανός. 22-09-2002. (Εκλογή 28-02-2013, από Καμπινεάνου).
  Έδρα Μπουζαίου.

Επίσκοποι

 1. Ο Σλομπόζιας και Καλαρασίου Βικέντιος. 02-02-1994.
  Έδρα Σλομπόζια.

 2. Ο Αλεξανδρείας και Τελέορμαν Γαλακτίων. 01-09-1996.
  Έδρα Αλεξάνδρεια.

 3. Ο Τούλτσεας Βησσαρίων. 12-10-1997.
  Έδρα Τούλτσεα.

 4. Ο Γκιουργκίου Αμβρόσιος. 15-10-2000.
  Έδρα Γκιουργκίου.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Πραχοβεάνου Βαρσανούφιος. 30-09-2001.
  Βικάριος της Ι.Α. Βουκουρεστίου.

 2. Ο Πλοεστίου Βαρλαάμ. 20-12-2009.
  Βικάριος του Πατριάρχου.

β) Μητρόπολη Μολδαβίας και Βουκοβίνης.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιασίου και Μητροπολίτης Μολδαβίας και Βουκοβίνης Θεοφάνης. 15-09-1991.
  Έδρα Ιάσιο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ρωμανού και Μπακάου Ευθύμιος. 30-01-1972.
  Έδρα Ρώμαν.

 2. Ο Σουτσεάβας και Ρανταούτι Ποιμήν. 24-06-1982.
  Έδρα Σουτσεάβα.

Επίσκοπος

 1. Ο Χουσίων Κορνήλιος. 21-11-1999.
  Έδρα Χούσοι.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Βοτοσιανίων Καλλίνικος. 25-03-1991.
  Βικάριος της Ι.Α. Ιασίου.

 2. Ο Μπακάου Ιωακείμ. 01-05-2000.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ρωμανού.

γ) Μητρόπολη Τρανσυλβανίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Σιμπίου και Μητροπολίτης Τρανσυλβανίας Λαυρέντιος. 15-08-1996.
  Έδρα Σιμπίου.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Άλβας Ιούλιας Ειρηναίος. 21-11-1990.
  Έδρα Άλβα Ιούλια.

 2. Ο Κοβάσνας και Χαργκίτας Ιωάννης. 20-07-1994.
  Έδρα Μιρκούρεα Τζιους.

Επίσκοποι

 1. Ο Οραδίας και Μπιχόρ Σωφρόνιος. 21-02-1999.
  Έδρα Οράντεα.

 2. Ο Ντέβας και Χουνεδορεάνου Γουρίας. 05-08-2001.
  Έδρα Ντέβα.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Φαγκαρασάνου Ανδρέας. 15-08-2008.
  Βικάριος της Ι.Α. Σιμπίου.

δ) Μητρόπολη Κλουζίου, Μαραμούρες και Σαλαζεάνου.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Βάδου, Φελεάκου και Κλουζίου και Μητροπολίτης Κλουζίου, Μαραμούρες και Σαλαζεάνου Ανδρέας. 25-02-1990.
  Έδρα Κλούζ Ναπόκα.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Μαραμούρες και Σατμάρ Ιουστινιανός. 09-09-1973.
  Έδρα Μπάγια Μάρε.

Επίσκοπος

 1. Ο Σαλαζεάνου Πετρώνιος. 01-10-2000.
  Έδρα Ζαλάου.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Σιχάτας Ιουστίνος. 17-04-1994.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μαραμούρες.

 2. Ο Σομεσάνου Βασίλειος. 15-08-1998.
  Βικάριος της Ι.Α. Βάδου.

ε) Μητρόπολη Ολτενίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κραϊόβης και Μητροπολίτης Ολτενίας Ειρηναίος. 06-10-1991.
  Έδρα Κραϊόβα.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Ριμνίκου Γεράσιμος. 27-12-1970.
  Έδρα Ριμνικουβίλτσεα.

Επίσκοποι

 1. Ο Σλάτινας και Ρωμανατσίου Σεβαστιανός. 25-03-2001.
  Έδρα Σλάτινα.

 2. Ο Σεβερίνου και Στρεχαϊάνου Νικόδημος. 19-08-2001.
  Έδρα Ντρομπέτα-Τουρνού Σεβερίν.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Λοβιστεάνου Αιμιλιανός. 15-11-2009.
  Βικάριος της Ι.Α. Ριμνίκου.

στ) Μητρόπολη Βανάτου.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Τιμισοάρας και Μητροπολίτης Βανάτου Νικόλαος. 15-01-1961.
  Έδρα Τιμισοάρα.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Αράδου, Ιενοπόλεως και Χαλματζίου Τιμόθεος. 08-02-1976.
  Έδρα Αράντ.

Επίσκοποι

 1. Ο Καρανσεμπές Λουκιανός. 01-10-2000.
  Έδρα Καρανσεμπές.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Λουγκοζάνου Παΐσιος. 19-02-2006.
  Βικάριος της Ι.Α. Τιμισοάρας.

ζ) Επισκοπές υπό την εποπτεία του Πατριάρχου Ρουμανίας.

 1. Ο Δακίας Φέλιξ Δανιήλ. 01-04-2001.
  Έδρα Βέρσατς Σερβίας.

 2. Ο Ουγγαρίας Σιλουανός. 08-07-2007.
  Έδρα Γκιούλα Ουγγαρίας.

η) Μητρόπολη Βεσσαραβίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κισινάου και Μητροπολίτης Βεσσαραβίας Πέτρος. 01-09-1990.
  Έδρα Κισινιέφ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μπελτσύ (χηρεύει).
  Έδρα Μπελτσύ.

 2. Ο Νοτίου Βεσσαραβίας (χηρεύει).
  Έδρα Καντεμίρ.

 3. Ο Ντουμποσάρ και πάσης Υπερδνειστερίας (χηρεύει).
  Έδρα Ντουμποσάρ.

θ) Υπερόριοι Αρχιερείς.

i) Μητρόπολη Γερμανίας και Κεντρώας Ευρώπης.

Μητροπολίτης

 1. Ο Γερμανίας και Κεντρώας Ευρώπης Σεραφείμ. 11-03-1990.
  Έδρα Νυρεμβέργη.

Επίσκοπος

 1. Ο Βορείου Ευρώπης Μακάριος. 02-05-2008.
  Έδρα Στοκχόλμη.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Μπρασόβου Σοφιανός. 11-05-2003.
  Βικάριος της Ι.Μ. Γερμανίας.

ii) Μητρόπολη Δυτικής και Νοτίου Ευρώπης.

Μητροπολίτης

 1. Ο Δυτικής και Νοτίου Ευρώπης Ιωσήφ. 15-03-1998.
  Έδρα Παρίσι.

Επίσκοποι

 1. Ο Ιταλίας Σιλουανός. 21-10-2001.
  Έδρα Γκρόπολι Τοσκάνης.

 2. Ο Ισπανίας και Πορτογαλίας Τιμόθεος. 25-05-2008.
  Έδρα Μαδρίτη.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Νεμτεάνου Μάρκος. 07-05-2005.
  Βικάριος της Ι.Μ. Δυτικής και Νοτίου Ευρώπης.

 2. Ο Μούρες Ιγνάτιος. 11-12-2011.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ισπανίας.

iii) Αυτόνομη Αρχιεπισκοπή Αμερικής.

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Νικόλαος. 14-07-2002.
Έδρα Σικάγο.

Βοηθός Επίσκοπος

 1. Ο Βίτσινας Ιωάννης-Κασσιανός. 02-07-2006.

iv) Λοιπές Επαρχίες.

Επίσκοπος

 1. Ο Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας Μιχαήλ. 20-04-2008.
  Έδρα Σύδνεϋ.

ι) Σχολάζων Αρχιερεύς.

 1. Ο π. Κεντρώας και Δυτικής Ευρώπης Αδριανός. 27-01-1974. (+ 23-02-2013).

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.