Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 2013

Ημερολόγιο συμβάντων

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΙΕΒΟΥ

Ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Κιέβου και Πατριάρχης πάσης Ουκρανίας κ. Φιλάρετος. 04-02-1962.

Έδρα Κίεβο.

Αναπληρωτής του Πατριάρχου ο Περεγιασλάβας Χμιελνικίου Επιφάνιος.

α) Αρχιερείς στην Ουκρανία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Τσερνοβικίου και Βουκοβίνης Δανιήλ. 28-04-1990.
  Έδρα Τσέρνοβιτς.

 2. Ο Νικολαγέβου και Μπογκογιαβλένσκη Βλαδίμηρος. 13-03-1993. (Προαγωγή 28-06-2013).
  Έδρα Νικολαγιέβ.

 3. Ο Χμιελνικίου και Κάμενετς Ποδόλσκ Αντώνιος. 21-07-1996.
  Έδρα Χμιέλνιιτς.

 4. Ο Ιβανοφρανκόβου και Γαλικίας Ιωάσαφ. 06-04-1997.
  Έδρα Ιβανοφρανκόφσκ.

 5. Ο Λβώβου και Σοκάλ Δημήτριος. 16-07-2000.
  Έδρα Λβώβ.

 6. Ο Λούτσκ και Βολυνίας Μιχαήλ. 22-10-2000.
  Έδρα Λούτσκ.

 7. Ο Τσερκάσσι και Τσιγκιρίν Ιωάννης. 30-03-2003.
  Έδρα Τσερκάσσι.

 8. Ο Περεγιασλάβας Χμιελνικίου και Μπελοτσερκώβου Επιφάνιος. 15-11-2009. (Προαγωγή 28-06-2013).
  Έδρα Περεγιασλάβ Χμιελνίτσκι.
  Σημείωση: Στις 28-06-2013 η Ι.Ε. Περεγιασλάβας Χμιελνικίου και Μπορισπόλεως μετωνομάστηκε σε "Περεγιασλάβας Χμιελνικίου και Μπελοτσερκώβου".

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ζιτόμιρ και Όβρουτς Ιζγιασλάβος. 11-09-1994.
  Έδρα Ζιτόμιρ.

 2. Ο Ζαπορόζιε και Μελιτοπόλεως Γρηγόριος. 10-10-1995.
  Έδρα Ζαπορόζιε.

 3. Ο Χερσώνος και Ταυρικής Δαμιανός. 19-10-1997.
  Έδρα Χερσώνα.

 4. Ο Δρογόμπιτς και Σαμπόρ Ιάκωβος. 08-11-1998. (Εκλογή 08-03-2013, από Οδησσού).
  Έδρα Δρογόμπιτς.

 5. Ο Συμφεροπόλεως και Κριμαίας Κλήμης. 23-07-2000.
  Έδρα Συμφερόπολη.

 6. Ο Δονέτσκ και Μαριουπόλεως Σέργιος. 14-12-2002.
  'Εδρα Δονέτσκ.

 7. Ο Σουμύ και Αχτύρκας Μεθόδιος. 06-06-2004.
  Έδρα Σουμύ.

 8. Ο Τσερνοβικίου και Κιτσμάν Ονούφριος. 30-10-2005. (Εκλογή 08-03-2013, από Βιννίτσης).
  Έδρα Κιτσμάν.

 9. Ο Τερνοπόλεως, Κρεμένετς και Μπούτσας Νέστωρ. 05-03-2006.
  Έδρα Τερνοπόλ.

 10. Ο Πολτάβας και Κρεμεντσούγκ Θεόδωρος. 12-11-2006.
  Έδρα Πολτάβα.

 11. Ο Ροβνό και Οστρόγκ Ιλαρίων. 14-05-2008.
  Έδρα Ροβνό.

 12. Ο Τσερνιγόβου κσι Νιέζιν Ευστράτιος. 25-05-2008.
  Έδρα Τσερνιγώβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ούζγκοροδ και Υποκαρπαθίας Κύριλλος. 03-08-2003.
  Έδρα Ούζγκοροδ.

 2. Ο Βιννίτσης και Βρατσλάβας Μιχαήλ. 01-01-2006. (Εκλογή 08-03-2013, από Δρογόμπιτς).
  Έδρα Βίννιτσα.

 3. Ο Κυροβογκράδ και Γκολοβανίβσκ Μάρκος. 01-02-2009.
  Έδρα Κυροβογκράδ.

 4. Ο Τερνοπόλεως και Τερέμποβλιας Παύλος. 29-03-2009.
  Έδρα Τερνοπόλ.

 5. Ο Δνεπροπετρώβου και Κριβόι Ρόγ Συμεών. 21-11-2009.
  Έδρα Δνεπροπετρώβ.

 6. Ο Οδησσού και Μπάλτας Μάρκος. 17-12-2009. (Εκλογή 08-03-2013, από Τσερνοβικίου και Κιτσμάν).
  Έδρα Οδησσός.

 7. Ο Λουγκάνσκ και Σταρομπέλσκ Αθανάσιος. 21-08-2011. (Εκλογή 20-10-2013, από Κονοτόπου).
  Έδρα Λουγκάνσκ.

 8. Ο Κολόμιας και Κόσιβ Ιουλιανός. 19-02-2012. (Εκλογή 08-03-2013, από Γοροδόκ).
  Έδρα Κολόμια.

 9. Ο Χαρκόβου και Μπουγκουδουχώβου Μητροφάνης. 25-08-2013.
  Έδρα Χάρκοβο.

Βικάριοι Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Μπογουσλάβου Αλέξανδρος. 16-01-1994. (Εκλογή 28-06-2013, από Μπελοτσερκώβου).
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Σλαβιάνσκ Παγκράτιος. 06-04-2003.
  Βικάριος της Ι.Ε. Δονέτσκ.

 2. Ο Βασιλικώβου Λαυρέντιος. 13-12-2004. (Εκλογή 27-07-2013, από Χαρκόβου).
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

 3. Ο Βλαδίμης Βολυνίας Ματθαίος. 17-12-2006.
  Βικάριος της Ι.Ε. Λούτσκ.

 4. Ο Βισγορόδου Αγαπητός. 08-08-2010.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

Λοιποί Αρχιερείς

 1. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης. 17-06-1996.
  Προϊστάμενος Σταυροπηγιακής ενορίας Μόσχας.
  Σημείωση: Ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης εντάχθηκε στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Κιέβου στις 28-06-2013 προερχόμενος από την Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας.

 2. Ο Επίσκοπος Ιωάννης. 29-10-2010.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.
  Σημείωση: Ο Επίσκοπος Ιωάννης εντάχθηκε στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Κιέβου στις 13-05-2013 προερχόμενος από την Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας.

 3. Ο Επίσκοπος Αδριανός. 16-02-2011.
  Προϊστάμενος της ενορίας Αγίου Γεωργίου Χμιέλνιτς.
  Σημείωση: Ο Επίσκοπος Αδριανός εντάχθηκε στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Κιέβου στις 13-05-2013 προερχόμενος από την Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας.

β) Υπερόριοι Αρχιερείς.

Μητροπολίτες

 1. Ο Μπογορόδου Αδριανός. 06-02-1994.
  Έδρα .Μπογκορόντσκ Ρωσίας.

 2. Ο Μπελγορόδου και Ομπογιάνου Ιωάσαφ. 19-02-1995.
  Έδρα Μπέλγκοροντ Ρωσίας.

Επίσκοποι

 1. Ο Φαλέστης και Ανατολικής Μολδαβίας Φιλάρετος. 31-07-2005.
  Έδρα Φαλέστη Μολδαβίας.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Βαλουήκη Πέτρος. 13-12-2008.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μπελγορόδου.

Σημείωση: Βικαριάτο της Αυστραλίας. Τοποτηρητής ο Κιέβου Φιλάρετος.

Εξαρχία Ελλάδος

Επίσκοπος

 1. Ο Χερσονήσου Χρυσόστομος. 14-05-2005.

γ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Κολόμιας και Κόσιβ Ιωάννης. 07-07-1996. (Παύση 08-03-2013).

 2. Ο π. Τσερνιγόβου και Νιέζιν Σεβαστιανός. 14-12-2006.

 3. Ο π. Λουγκάνσκ και Σταρομπέλσκ Τύχων. 22-11-2009.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.