Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 2013

ΕΤΟΣ 2013

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χαρκόβου και Μπουγκουδουχώβου κύριος Μητροφάνης. 25-08-2013.
(Πατριαρχείο Κιέβου).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.