Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 2013

ΕΤΟΣ 2013

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ουβαρώβου και Κιρσανώβου κύριος Ιγνάτιος. 25-01-2013.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μαχατσκάλας και Γκρόζνυ κύριος Βαρλαάμ. 27-01-2013.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κύριος Παντελεήμων. 24-02-2013.
(Εκκλησία της Ελλάδος-Νέες Χώρες).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Λύδδης κύριος Δημήτριος. 09-03-2013.
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Καττάρων κύριος Μακάριος. 10-03-2013.
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιεραπόλεως κύριος Ισίδωρος. 16-03-2013.
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Πέλλης κύριος Φιλούμενος. 17-03-2013.
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σμολένσκ και Βιασμά κύριος Ισίδωρος. 17-03-2013.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βασιλικώβου κύριος Νικόλαος. 17-03-2013.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γκάτσινας και Λούγκας κύριος Μητροφάνης. 23-03-2013
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος κύριος Νεκτάριος. 24-03-2013.
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νέου Αζόβου κύριος Βαρσανούφιος. 30-03-2013.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κολπασέβου και Στρεζέβοη κύριος Σιλουανός. 31-03-2013.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νέας Ρωσικής και Γκελεντζίκ κύριος Θεόγνωστος. 14-04-2013.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μακαριέβου κύριος Θεράπων. 28-04-2013.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αχτούμπινσκ και Ενοταέβου κύριος Αντώνιος. 07-05-2013.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελεκεσίου και Τσερντάκλη κύριος Διόδωρος. 19-05-2013.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κλιντσή και Τρουμπτσέβσκ κύριος Σέργιος. 13-06-2013.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αργεντινής και Νοτίου Αμερικής κύριος Λεωνίδας. 17-06-2013.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κοστόμουξας και Κεμ κύριος Ιγνάτιος. 11-07-2013.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σερδώβου και Σπάσκ κύριος Μητροφάνης. 19-08-2013.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μιτσούρινσκ και Μορσάνσκ κύριος Ερμογένης. 27-09-2013.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γιούζνε κύριος Διόδωρος. 29-09-2013.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ρουμπτσώβου κύριος Ρωμανός. 29-09-2013.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τιανέτης, Ψάβης και Χεβσουρέτης κύριος Μιχαήλ. 20-10-2013.
(Πατριαρχείο Γεωργίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αργολίδος κύριος Νεκτάριος. 20-10-2013.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κόκσεταου και Ακμόλας κύριος Σεραπίων. 23-10-2013.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μαργβέτης και Ουμπίσης κύριος Δημήτριος. 27-10-2013.
(Πατριαρχείο Γεωργίας).

Εκοιμήθη στις 23 Ιανουαρίου 2022. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ισίμ και Αρωμασέβου κύριος Τύχων. 03-11-2013.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σαμταβίσης και Κάσπης κύριος Δαμιανός. 03-11-2013.
(Πατριαρχείο Γεωργίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καλατσέβου και Παλασόβκας κύριος Ιωάννης. 06-11-2013.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γκόρνο Αλτάισκ και Τσεμάλ κύριος Καλλίστρατος. 10-11-2013.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σουράμης και Χασούρης κύριος Συμεών. 10-11-2013.
(Πατριαρχείο Γεωργίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λυσκώβου και Λουκογιανώβου κύριος Σιλουανός. 17-11-2013.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μαρνεούλης και Χουτζάμπης κύριος Γεώργιος. 23-11-2013.
(Πατριαρχείο Γεωργίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βορείου Θαλάσσης και Ούμπας κύριος Μητροφάνης. 24-11-2013.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Αρχιεπίσκοπος Τελμησού κύριος Ιώβ. 30-11-2013.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νουβίας κύριος Νάρκισσος. 01-12-2013.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αγαράκ Τσάλκης κύριος Ιωάννης. 01-12-2013.
(Πατριαρχείο Γεωργίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σαγιάνσκ και Νιζνεουντίνσκ κύριος Αλέξιος. 02-12-2013.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γκαρνταμπάνης και Μαρτκόπης κύριος Γρηγόριος. 04-12-2013.
(Πατριαρχείο Γεωργίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.