Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 2013

Κοιμηθέντες κατά το 2013

Χειροτονηθέντες κατά το 2013

Α. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Β. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Γ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ

Δ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Ε. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΩΣΙΑΣ

ΣΤ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΣΕΡΒΙΑΣ

Ζ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Η. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Θ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ι. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΑ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΒ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

ΙΓ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

ΙΔ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

 1. 03/01/2013: Προαγωγή Επισκόπου Ταμπώβου Θεοδοσίου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 2. 05/01/2013: Ίδρυση Ι.Ε. Μογκιλώβου Ποδόλσκ και Σαργορόδου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 3. 05/01/2013: Μετονομασία Ι.Ε. Βιννίτσης και Μογκιλώβου Ποδόλσκ σε "Βιννίτσης και Μπαρ". [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 4. 05/01/2013: Εκλογή Μογκιλώβου Ποδόλσκ Αγαπητού (από π. Βορείου Δονέτσκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 5. 05/01/2013: Ίδρυση Ι.Ε. Ροβένκι και Σβερδλόβου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 6. 05/01/2013: Παραίτηση Βορείου Δονέτσκ Παντελεήμονος. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 7. 05/01/2013: Εκλογή Βορείου Δονέτσκ Νικοδήμου (από Ροβένκι). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 8. 05/01/2013: Εκλογή Ροβένκι Παντελεήμονος (από π. Βορείου Δονέτσκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 9. 07/01/2013: Κοίμηση Μπουζαίου Επιφανίου. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 10. 08/01/2013: Εκλογή Φωτικής Αμβροσίου (από π. Σερβίων). [Εκκλησία της Ελλάδος].

 11. 13/01/2013: Κοίμηση π. Κούρσκ Ιουβεναλίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 12. 16/01/2013: Παραίτηση Κομάνων Γαβριήλ. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 13. 19/01/2013: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Μπορισπόλεως Αντωνίου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 14. 25/01/2013: Χειροτονία Ουβαρώβου Ιγνατίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 15. 27/01/2013: Χειροτονία Μαχατσκάλας Βαρλαάμ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 16. 03/02/2013: Προαγωγή Επισκόπου Τιρασπόλεως Σάββα σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 17. 03/02/2013: Προαγωγή Επισκόπου Μπιρομπιτζάν Ιωσήφ σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 18. 03/02/2013: Προαγωγή Επισκόπου Τσιτά Ευσταθίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 19. 23/02/2013: Κοίμηση π. Κεντρώας και Δυτικής Ευρώπης Αδριανού. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 20. 24/02/2013: Εκλογή Βουλγαρίας Νεοφύτου (από Ρούσε). [Πατριαρχείο Βουλγαρίας].

 21. 24/02/2013: Χειροτονία Μαρωνείας Παντελεήμονος. [Εκκλησία της Ελλάδος-Νέες Χώρες].

 22. 28/02/2013: Εκλογή Μπουζαίου Κυπριανού (από Καμπινεάνου). [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 23. 09/03/2013: Χειροτονία Λύδδης Δημητρίου. [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 24. 10/03/2013: Χειροτονία Κατάρων Μακαρίου. [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 25. 12/03/2013: Ίδρυση Ι.Ε. Βιμπόργου και Πριοζέρσκ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 26. 12/03/2013: Εκλογή Κρονστάνδης Ναζαρίου (από Βιμπόργου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 27. 12/03/2013: Εκλογή Βιμπόργου Ιγνατίου (από Μπρονίτσης). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 28. 12/03/2013: Ίδρυση Ι.Ε. Τιχβίν και Λοντεΰνογε Πόλε. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 29. 12/03/2013: Εκλογή Τιχβίν Μοστισλάβου (από Λοντεΰνογε Πόλε). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 30. 12/03/2013: Ίδρυση Ι.Ε. Γκάτσινας και Λούγκας. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 31. 12/03/2013: Εκλογή Τσάρσκογε Σέλο Μαρκέλλου (από Πετερχώβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 32. 12/03/2013: Ίδρυση Ι.Ε. Νταούγκαυπιλς και Ρέζεκνε. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 33. 12/03/2013: Εκλογή Νταούγκαυπιλς Αλεξάνδρου (από Νταούγκαυπιλς-Τ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 34. 12/03/2013: Ίδρυση Ι.Ε. Νέας Ρωσικής και Γκελεντζίκ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 35. 12/03/2013: Ίδρυση Ι.Ε. Γέισκ και Τιμασιόβσκ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 36. 12/03/2013: Εκλογή Γέισκ Γερμανού (από Γέισκ-Τ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 37. 12/03/2013: Ίδρυση Ι.Ε. Αρμαβίρ και Λάμπινσκ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 38. 12/03/2013: Ίδρυση Ι.Ε. Τιχορέτσκ και Κορενόβσκ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 39. 12/03/2013: Ίδρυση Ι.Ε. Αχτούμπινσκ και Ενοταέβου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 40. 12/03/2013: Μετονομασία Ι.Ε. Αστραχανίου και Ενοταέβου σε "Αστραχανίου και Καμιζιάκ". [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 41. 12/03/2013: Ίδρυση Ι.Ε. Κολπασέβου και Στρεζέβοη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 42. 12/03/2013: Εκλογή Ορεχώβου Ζουέβου Παντελεήμονος (από Σμολένσκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 43. 14/03/2013: Κοίμηση Σμόλεν Νέστωρος. [Πατριαρχείο Βουλγαρίας].

 44. 16/03/2013: Χειροτονία Ιεραπόλεως Ισιδώρου. [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 45. 17/03/2013: Χειροτονία Πέλλης Φιλουμένου. [Πατριαρχείον Ιεροσολύμων].

 46. 17/03/2013: Χειροτονία Σμολένσκ Ισιδώρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 47. 17/03/2013: Χειροτονία Βασιλικώβου Νικολάου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 48. 23/03/2013: Χειροτονία Γκάτσινας Μητροφάνους. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 49. 24/03/2013: Χειροτονία Ανθηδώνος Νεκταρίου. [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 50. 24/03/2013: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Αστραχανίου Ιωνά σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 51. 24/03/2013: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Τόμσκ Ροστισλάβου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 52. 26/03/2013: Κοίμηση Αργολίδος Ιακώβου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 53. 30/03/2013: Χειροτονία Νέου Αζόβου Βαρσανουφίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 54. 31/03/2013: Χειροτονία Κολπασέβου Σιλουανού. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 55. 02/04/2013: Κοίμηση Έλους Νικοδήμου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 56. 12/04/2013: Παραίτηση Πράγας Χριστοφόρου. [Εκκλησία της Τσεχίας και Σλοβακίας].

 57. 14/04/2013: Χειροτονία Νέας Ρωσικής Θεογνώστου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 58. 15/04/2013: Παραίτηση Σικάγου Ματθία. [Πατριαρχείο Ρωσίας-Μετροπόλια].

 59. 17/04/2013: Προαγωγή Επισκόπου Σχάλτας Σπυρίδωνος σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 60. 23/04/2013: Παραίτηση Μπόδβης Δαυΐδ. [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 61. 23/04/2013: Εκλογή Μπόδβης Ιακώβου (από Γκαρνταμπάνης). [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 62. 23/04/2013: Υπαγωγή Ι.Ε. Γκαρνταμπάνης στην Ι.Α. Μετσχέτης. [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 63. 24/04/2013: Παραίτηση Σβορνικίου Βασιλείου. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 64. 28/04/2013: Χειροτονία Μακαριέβου Θεράποντος. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 65. 30/04/2013: Κοίμηση π. Κισάμου Ειρηναίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 66. 07/05/2013: Χειροτονία Αχτούμπινσκ Αντωνίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 67. 19/05/2013: Χειροτονία Μελεκεσίου Διοδώρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 68. 28/05/2013: Παραίτηση Κεντρώας Ευρώπης Κωνσταντίνου. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 69. 29/05/2013: Ίδρυση Ι.Ε. Κοστόμουξας και Κεμ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 70. 29/05/2013: Ίδρυση Ι.Ε. Γέλετς και Λεμπεντιάν. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 71. 29/05/2013: Μετονομασία Ι.Ε. Λίπετσκ και Γέλετς σε "Λίπετσκ και Ζαντόνσκ". [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 72. 29/05/2013: Εκλογή Γέλετς Μαξίμου (από Μπαρναούλης). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 73. 29/05/2013: Εκλογή Μπαρναούλης Σεργίου (από Καμένσκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 74. 29/05/2013: Ίδρυση Ι.Ε. Κλιντσή και Τρουμπτσέβσκ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 75. 29/05/2013: Εκλογή Ντομπριάνκας Νίκωνος (από π. Αικατερινβούργου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 76. 01/06/2013: Παραίτηση Όουλου Παντελεήμονος. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 77. 01/06/2013: Εκλογή Σβορνικίου Χρυσοστόμου (από Μπίχατς). [Πατριαρχείο Σερβίας].

 78. 01/06/2013: Εκλογή Μπίχατς Αθανασίου (από Χβόσνου). [Πατριαρχείο Σερβίας].

 79. 11/06/2013: Παραίτηση Δυτικής και Κεντρώας Ευρώπης Συμεών. [Πατριαρχείο Βουλγαρίας].

 80. 13/06/2013: Χειροτονία Κλιντσή Σεργίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 81. 13/06/2013: Προαγωγή Επισκόπου Μπριάνσκ Αλεξάνδρου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 82. 17/06/2013: Χειροτονία Αργεντινής Λεωνίδου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 83. 23/06/2013: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Λίπετσκ Νίκωνος σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 84. 09.07/2013: Προαγωγή Επισκόπου Σουμύ Ευλογίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 85. 09/07/2013: Κοίμηση Βάρνης Κυρίλλου. [Πατριαρχείο Βουλγαρίας].

 86. 10/07/2013: Παραίτηση Μανχάταν Ιερωνύμου. [Πατριαρχείο Ρωσίας-Υπερόριος].

 87. 11/07/2013: Χειροτονία Κοστόμουξας Ιγνατίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 88. 11/07/2013: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Πετροζαβόδσκ Μανουήλ σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 89. 16/07/2013: Ίδρυση Ι.Ε. Μούρομ και Βιαζνικίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 90. 16/07/2013: Εκλογή Μούρομ Νείλου (από Μούρομ-Τ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 91. 16/07/2013: Ίδρυση Ι.Ε. Αλεξανδρώβου και Γιουρέβου-Πόλσκη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 92. 18/07/2013: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Βλαδίμης Ευλογίου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 93. 15/08/2013: Κοίμηση Μέμφιδος Παύλου. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 94. 19/08/2013: Χειροτονία Σερδώβου Μητροφάνους. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 95. 28/08/2013: Προαγωγή Επισκόπου Γκορλόφκας Μητροφάνους σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 96. 01/09/2013: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Μέστιας Ιλαρίωνος σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 97. 13/09/2013: Κοίμηση π. Χούστ Μεθοδίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 98. 25/09/2013: Ίδρυση Ι.Ε. Μπορισπόλεως και Μπρόβαρι. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 99. 25/09/2013: Εκλογή Μπορισπόλεως Αντωνίου (από Μπορισπόλεως-Τ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 100. 25/09/2013: Εκλογή Μπογιάρκας Θεοδοσίου (από Μπρόβαρι). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 101. 25/09/2013: Ίδρυση Ι.Ε. Ρομνή και Μπουρίν. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 102. 25/09/2013: Εκλογή Ρομνή Ιωσήφ (από Γιάμπολ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 103. 27/09/2013: Χειροτονία Μιτσούρινσκ Ερμογένους. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 104. 29/09/2013: Χειροτονία Γιούζνε Διοδώρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 105. 29/09/2013: Χειροτονία Ρουμπτσώβου Ρωμανού. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 106. 02/10/2013: Ίδρυση Ι.Ε. Κοζέλσκ και Λιουντινώβου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 107. 02/10/2013: Εκλογή Κοζέλσκ Νικήτα (από Λιουντινώβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 108. 02/10/2013: Ίδρυση Ι.Ε. Πέσοτσνιας και Γιουχνώβου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 109. 02/10/2013: Ίδρυση Ι.Ε. Ισίμ και Αρωμασέβου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 110. 02/10/2013: Ίδρυση Ι.Ε. Γκόρνο Αλτάισκ και Τσεμάλ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 111. 08/10/2013: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Τομπόλσκ Δημητρίου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 112. 08/10/2013: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Μουρμάνσκ Σίμωνος σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 113. 11/10/2013: Επανίδρυση Ι.Ε. Μαρτκόπης και Γκαρνταμπάνης. [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 114. 11/10/2013: Επανίδρυση Ι.Ε. Αγαράκ Τσάλκης. [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 115. 11/10/2013: Μετονομασία Ι.Ε. Μαγκλίσης και Τσάλκης σε "Μαγκλίσης και Τετριτσκαρόης". [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 116. 11/10/2013: Ίδρυση Ι.Ε. Σουράμης και Χασούρης. [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 117. 11/10/2013: Ίδρυση Ι.Ε. Γκόρης και Ατένης. [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 118. 11/10/2013: Μετονομασία Ι.Ε. Σαμταβίσης και Γκόρης σε "Σαμταβίσης και Κάσπης". [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 119. 11/10/2013: Ίδρυση Ι.Ε. Μαρνεούλης και Χοτζόρνης. [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 120. 11/10/2013: Εκλογή Μαραμπντάς Θαδδαίου (από Τιανέτης). [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 121. 11/10/2013: Εκλογή Τσουρτάβης Βαχτάνγκι (από Μαργβέτης). [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 122. 11/10/2013: Εκλογή Αντίσης Δαυΐδ (από π. Μπόδβης). [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 123. 11/10/2013: Εκλογή Γκόρης Ανδρέου (από Σαμταβίσης). [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 124. 15/10/2013: Διαίρεση της Μητροπόλεως Ευρώπης στις Μητροπόλεις: α) Γαλλίας, Δυτικής και Νοτίου Ευρώπης β) Γερμανίας και Κεντρώας Ευρώπης και γ) Βρετανίας και Ιρλανδίας. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 125. 15/10/2013: Εκλογή Γαλλίας Ιγνατίου (από Λαρίσης). [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 126. 15/10/2013: Εκλογή Γερμανίας Ισαάκ (από Απαμείας). [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 127. 20/10/2013: Χειροτονία Τιανέτης Μιχαήλ. [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 128. 20/10/2013: Χειροτονία Αργολίδος Νεκταρίου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 129. 23/10/2013: Χειροτονία Κόκσεταου Σεραπίωνος. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 130. 26/10/2013: Κοίμηση Κομάνων Γαβριήλ. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 131. 27/10/2013: Εκλογή Δυτικής και Κεντρώας Ευρώπης Αντωνίου (από Κωνσταντίας). [Πατριαρχείο Βουλγαρίας].

 132. 27/10/2013: Χειροτονία Μαργβέτης Δημητρίου. [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 133. 31/10/2013: Κοίμηση Κανώπου Σπυρίδωνος. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 134. 01/11/2013: Παραίτηση Σλαυονίας Σάββα. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 135. 03/11/2013: Χειροτονία Ισίμ Τύχωνος. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 136. 03/11/2013: Χειροτονία Σαμταβίσης Δαμιανού. [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 137. 06/11/2013: Χειροτονία Καλατσέβου Ιωάννου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 138. 10/11/2013: Χειροτονία Γκόρνο Αλτάισκ Καλλιστράτου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 139. 11/11/2013: Χειροτονία Σουράμης Συμεών. [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 140. 12/11/2013: Παύση Κίτρους Αγαθονίκου. [Εκκλησία της Ελλάδος-Νέες Χώρες].

 141. 16/11/2013: Κοίμηση Νευροκοπίου Ναθαναήλ. [Πατριαρχείο Βουλγαρίας].

 142. 17/11/2013: Χειροτονία Λυσκώβου Σιλουανού. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 143. 23/11/2013: Εκλογή Καβάσων Εμμανουήλ (από Χαρτούμ). [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 144. 23/11/2013: Προαγωγή Επισκόπου Ηλιουπόλεως Θεοδώρου σε εν ενεργεία Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 145. 23/11/2013: Εκλογή Νειλουπόλεως Γενναδίου (από Μποτσουάνας) και προαγωγή σε εν ενεργεία Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 146. 23/11/2013: Μετονομασία Ι.Μ. Χαρτούμ σε "Νουβίας". [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 147. 23/11/2013: Εκλογή Μέμφιδος Νικοδήμου (από Νιτρίας). [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 148. 23/11/2013: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Μπελοτσερκώβου Αυγουστίνου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 149. 23/11/2013: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Σαράνσκι Ανατολίου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 150. 23/11/2013: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Χαρκόβου Ονουφρίου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 151. 23/11/2013: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Περεγιασλάβας Χμιελνικίου Αλεξάνδρου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 152. 23/11/2013: Προαγωγή Επισκόπου Χοτίνσκ Μελετίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 153. 23/11/2013: Χειροτονία Μαρνεούλης Γεωργίου. [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 154. 24/11/2013: Χειροτονία Βορείου Θαλάσσης Μητροφάνους. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 155. 27/11/2013: Παραίτηση Βελγίου Παντελεήμονος. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 156. 27/11/2013: Εκλογή Βελγίου Αθηναγόρου (από Σινώπης). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 157. 30/11/2013: Χειροτονία Τελμησού Ιώβ. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 158. 01/12/2013: Χειροτονία Νουβίας Ναρκίσσου. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 159. 02/12/2013: Χειροτονία Σαγιάνσκ Αλεξίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 160. 03/12/2013: Κοίμηση Κοστρομά Αλεξίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 161. 21/12/2013: Κοίμηση Πηλουσίου Καλλινίκου. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 162. 22/12/2013: Εκλογή Βάρνης Ιωάννου (από Ζνεπόλεως). [Πατριαρχείο Βουλγαρίας].

 163. 25/12/2013: Παραίτηση Μίνσκ Φιλαρέτου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 164. 25/12/2013: Εκλογή Μίνσκ Παύλου (από Ριαζάν). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 165. 25/12/2013: Εκλογή Ριαζάν Βενιαμίν (από Πένζας). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 166. 26/12/2013: Εκλογή Κοστρομά Θεράποντος (από Μακαριέβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας).

 167. 26/12/2013: Ίδρυση Ι.Ε. Ροσσός και Οστρογκόζσκ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 168. 26/12/2013: Εκλογή Ροσσός Ανδρέου (από Οστρογκόζσκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 169. 26/12/2013: Μετονομασία Ι.Ε. Βορονέζ και Μπορισογκλέμπσκ σε "Βορονέζ και Λίσκι". [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 170. 26/12/2013: Ίδρυση Ι.Ε. Μπορισογκλέμπσκ και Μπουτουρλίνοφκας. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 171. 26/12/2013: Ίδρυση Ι.Ε. Σαραπούλ και Μόζγκας. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 172. 26/12/2013: Ίδρυση Ι.Ε. Γκλαζώβου και Ίγκρας. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 173. 26/12/2013: Εκλογή Σμόργκον Πέτρου (από Ντρούτσκη). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 174. 26/12/2013: Εκλογή Μπαλάχνας Ηλία (από Ρουζαέβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.