Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 2013

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Τιτουλάριοι Επίσκοποι.

β) Μητροπολίτες στη Δυτική Βουλγαρία.

γ) Μητροπολίτες στην Κεντρική Βουλγαρία.

δ) Μητροπολίτες στην Ανατολική Βουλγαρία.

ε) Υπερόριοι Αρχιερείς.

στ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

Η. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Σόφιας και Πατριάρχης πάσης Βουλγαρίας κ. Νεόφυτος. 08-12-1985. (Εκλογή 24-02-2013, από Ρούσε).
Σημείωση: Τοποτηρητής του Πατριαρχικού θρόνου διετέλεσε ο Βάρνης Κύριλλος.

Έδρα Σόφια.

α) Τιτουλάριοι Επίσκοποι.

 1. Ο Λεύκης Παύλος. 20-12-1992.

 2. Ο Ντεβόλσκι Θεοδόσιος. 19-02-1997.

 3. Ο Μαρκιανουπόλεως Κωνσταντίνος. 27-08-1997.

 4. Ο Αδριανουπόλεως Ευλόγιος. 18-10-1998.
  Ηγούμενος Ι.Μ. Ρίλας.

 5. Ο Τιβεριουπόλεως Τύχων. 06-07-2003.

 6. Ο Στοβίου Ναούμ. 17-03-2007.

 7. Ο Αγαθονικείας Βόρις. 22-03-2008.
  Ηγούμενος Ι.Μ. Μπατσκόβου.

 8. Ο Βρανίτσης Γρηγόριος. 29-10-2010.
  Ηγούμενος Ι.Μ. Τρογιάν.

 9. Ο Γλαβινίτσης Ιωάννης. 30-11-2010.

β) Μητροπολίτες στη Δυτική Βουλγαρία.

 1. Ο Βράτζης Καλλίνικος. 06-12-1971.
  Έδρα Βράτζα.

 2. Ο Βιδινίου Δομητιανός. 15-12-1974.
  Έδρα Βιδίνιο.

 3. Ο Πλεύνης Ιγνάτιος. 19-06-1988.
  Έδρα Πλέβεν.

 4. Ο Νευροκοπίου Ναθαναήλ. 25-03-1989. (+ 16-11-2013).
  Έδρα Νευροκόπι (Γκότσε Ντέλτσεφ).
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Μητροπόλεως Νευροκοπίου ανέλαβε ο Βιδινίου Δομητιανός.

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Βελίκης Σιώνιος. 24-03-2007.
  Βικάριος της Ι.Μ. Βιδινίου.

 2. Ο Τραϊανουπόλεως Κυπριανός. 03-03-2008.
  Βικάριος της Ι.Μ. Βράτζης.

 3. Ο Μελενίκου Σεραφείμ. 18-12-2011.
  Βικάριος της Ι.Μ. Νευροκοπίου.

γ) Μητροπολίτες στην Κεντρική Βουλγαρία.

 1. Ο Μεγάλου Τυρνόβου Γρηγόριος. 22-12-1985.
  Έδρα Βελίκο Τύρνοβο.

 2. Ο Στάρας Ζαγόρας Γαλακτίων. 06-07-1986.
  Έδρα Στάρα Ζαγόρα.

 3. Ο Λοβτσού Γαβριήλ. 19-10-1998.
  Έδρα Λόβετς.

 4. Ο Φιλιππουπόλεως Νικόλαος. 07-07-2001.
  Έδρα Φιλιππούπολη (Πλόβντιβ).

Βοηθός Επίσκοπος

 1. Ο Κρουπνικίου Ιννοκέντιος. 19-05-1994.
  Βικάριος της Ι.Μ. Στάρας Ζαγόρας.

δ) Μητροπολίτες στην Ανατολική Βουλγαρία.

 1. Ο Σηλύμνου Ιωαννίκιος. 20-04-1975.
  Έδρα Σλίβεν.

 2. Ο Βάρνης και Μεγάλης Πρεσλάβας Κύριλλος. 29-06-1988. (+ 09-07-2013).
  Έδρα Βάρνα.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Μητροπόλεως Βάρνης ανέλαβε ο Βράτζης Καλλίνικος μέχρι τις 18-07-2013 και από τις 18-07-2013 ο Δοροστόλου Αμβρόσιος.

 3. Ο Δοροστόλου Αμβρόσιος. 03-04-1994.
  Έδρα Σιλίστρα.

 4. Ο Βάρνης και Μεγάλης Πρεσλάβας Ιωάννης. 18-03-2007. (Εκλογή 22-12-2013, από Ζνεπόλεως).
  Έδρα Βάρνα.

 5. Ο Ρούσε (Τσερβένου) (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βουλγαρίας Νεόφυτος.
  Έδρα Ρούσε.

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Μεσημβρίας Ιάκωβος. 19-10-1997.
  Βικάριος της Ι.Μ. Ρούσε.

 2. Ο Προβάτας Ιγνάτιος. 06-04-2008.
  Βικάριος της Ι.Μ. Σηλύμνου.

ε) Υπερόριοι Μητροπολίτες.

 1. Ο Αμερικής και Αυστραλίας Ιωσήφ. 07-12-1980.
  Έδρα Νέα Υόρκη.

 2. Ο Δυτικής και Κεντρώας Ευρώπης Αντώνιος. 23-03-2008. (Εκλογή 27-10-2013, από Κωνσταντίας).
  Έδρα Βερολίνο.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Μ. Δυτικής και Κεντρώας Ευρώπης διετέλεσε ο Μεγάλου Τυρνόβου Γρηγόριος.

Βοηθός Επίσκοπος

 1. Ο Δραγοβιτίας Δανιήλ. 20-01-2008.
  Βικάριος της Ι.Μ. Αμερικής.

στ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Δυτικής και Κεντρώας Ευρώπης Συμεών. 14-01-1973. (Παραίτηση 11-06-2013).

 2. Ο Σμόλεν Νέστωρ. 06-12-1980. (+ 14-03-2013).

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.