Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 2008

Ημερολόγιο συμβάντων

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΙΕΒΟΥ

Ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Κιέβου και Πατριάρχης πάσης Ουκρανίας κ. Φιλάρετος. 04-02-1962.

Έδρα Κίεβο.

α) Αρχιερείς στην Ουκρανία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Λβώβου και Σοκάλ Ανδρέας. 18-04-1990.
  Έδρα Λβώβ.

 2. Ο Τσερνοβικίου και Βουκοβίνης Δανιήλ. 28-04-1990. (Εκλογή 26-11-2008, από Τσερνοβικίου και Κιτσμάν).
  Έδρα Τσέρνοβιτς.

 3. Ο Δνεπροπετρώβου και Κριβόι Ρόγ Αδριανός. 06-02-1994.
  Έδρα Δνεπροπετρώβ.

 4. Ο Ροβνό και Οστρόγκ Ευσέβιος. 07-07-2002.
  Έδρα Ροβνό.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Νικολαγέβου και Μπογκογιαβλένσκη Βλαδίμηρος. 13-03-1993.
  Έδρα Νικολαγιέβ.

 2. Ο Ζιτόμιρ και Όβρουτς Ιζγιασλάβος. 11-09-1994.
  Έδρα Ζιτόμιρ.

 3. Ο Τσερνοβικίου και Κιτσμάν Βαρλαάμ. 14-12-1994. (Εκλογή 26-11-2008, από Τσερνοβικίου και Βουκοβίνης).
  Έδρα Κιτσμάν.

 4. Ο Τερνοπόλεως και Κρεμένετς Ιώβ. 11-05-1995.
  Έδρα Τερνοπόλ.

 5. Ο Ζαπορόζιε και Μελιτοπόλεως Γρηγόριος. 10-10-1995.
  Έδρα Ζαπορόζιε.

 6. Ο Χμιελνικίου και Κάμενετς Ποδόλσκ Αντώνιος. 21-07-1996.
  Έδρα Χμιέλνιιτς..

 7. Ο Ιβανοφρανκόβου και Γαλικίας Ιωάσαφ. 06-04-1997.
  Έδρα Ιβανοφρανκόφσκ.

 8. Ο Χερσώνος και Ταυρικής Δαμιανός. 19-10-1997.
  Έδρα Χερσώνα.

 9. Ο Δονέτσκ και Μαριουπόλεως Γουρίας. 14-05-1999.
  Έδρα Δονέτσκ.
  Σημείωση: Στις 24-11-2008 ο Αρχιεπίσκοπος Γουρίας τέθηκε εκτός της δικαιοδοσία του Πατριαρχείο Κιέβου.

Επίσκοποι

 1. Ο Κολόμιας και Κόσιβ Ιωάννης. 07-07-1996.
  Έδρα Κολόμια.

 2. Ο Οδησσού και Μπάλτας Ιάκωβος. 08-11-1998.
  Έδρα Οδησσός.

 3. Ο Συμφεροπόλεως και Κριμαίας Κλήμης. 23-07-2000.
  Έδρα Συμφερόπολη.

 4. Ο Λούτσκ και Βολυνίας Μιχαήλ. 22-10-2000.
  Έδρα Λούτσκ.

 5. Ο Δονέτσκ και Μαριουπόλεως Σέργιος. 14-12-2002. (Εκλογή 26-11-2008, από Σλαβιάνσκ).
  'Εδρα Δονέτσκ.

 6. Ο Τσερκάσσι και Τσιγκιρίν Ιωάννης. 30-03-2003.
  Έδρα Τσερκάσσι.

 7. Ο Λουγκάνσκ και Σταρομπέλσκ Παγκράτιος. 06-04-2003.
  Έδρα Λουγκάνσκ.

 8. Ο Ούζγκοροδ και Υποκαρπαθίας Κύριλλος. 03-08-2003.
  Έδρα Ούζγκοροδ.

 9. Ο Σουμύ και Αχτύρκας Μεθόδιος. 06-06-2004.
  Έδρα Σουμύ.

 10. Ο Χαρκόβου και Μπουγκουδουχώβου Λαυρέντιος. 13-12-2004.
  Έδρα Χάρκοβο.

 11. Ο Βιννίτσης και Βρατσλάβας Ονούφριος. 30-10-2005.
  Έδρα Βίννιτσα.

 12. Ο Τερνοπόλεως και Μπούτσας Νέστωρ. 05-03-2006.
  Έδρα Τερνοπόλ.

 13. Ο Πολτάβας και Κρεμεντσούγκ Θεόδωρος. 12-11-2006.
  Έδρα Πολτάβα.

 14. Ο Δρογόμπιτς και Σαμπόρ Ματθαίος. 17-12-2006.
  Έδρα Δρογόμπιτς.

 15. Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Ιλαρίων. 14-05-2008.
  Έδρα Τσερνιγώβ.

 16. Ο Κυροβογκράδ και Γκολοβανίβσκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Τσερκάσσι Ιωάννης.
  Έδρα Κυροβογκράδ.

Βικάριοι Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Μπελοτσερκώβου Αλέξανδρος. 16-01-1994.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

 2. Ο Περεγιασλάβας Χμιελνικίου Δημήτριος. 16-07-2000.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Βασιλικώβου Ευστράτιος. 25-05-2008.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

β) Υπερόριοι Αρχιερείς.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ουμάν Αλέξανδρος. 1993.
  Έδρα Ντητρόιτ.

 2. Ο Μπελγορόδου και Ομπογιάνου Ιωάσαφ. 19-02-1995.
  Έδρα Μπέλγκοροντ Ρωσίας.

 3. Ο Τομπόλσκ και Ιενεσέης Βαρούχ. 23-02-1995.
  Έδρα Κουργκάν Ρωσίας.

Επίσκοποι

 1. Ο Φαλέστης και Ανατολικής Μολδαβίας Φιλάρετος. 31-07-2005.
  Έδρα Φαλέστη Μολδαβίας.

 2. Ο Μπογορόδου (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Δνεπροπετρώβου Αδριανός.
  Έδρα .Μπογκορόντσκ Ρωσίας.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Βαλουήκη Πέτρος. 13-12-2008.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μπελγορόδου.

Εξαρχία Ελλάδος

Επίσκοπος

 1. Ο Χερσονήσου Χρυσόστομος. 14-05-2005.

γ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Κυροβογκράδ και Γκολοβανίβσκ Σεραφείμ. 25-09-1992. (Παύση 26-11-2008).

 2. Ο π. Βιννίτσης και Βρατσλάβας Γερόντιος. 24-03-1996.
  Σημείωση: Στις 22-07-2008 ο Αρχιεπίσκοπος Γερόντιος εντάχθηκε στη δικαιοδοσία της "Αποστολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας"

 3. Ο π. Χαρκόβου και Μπουγκουδουχώβου Βλαδίμηρος. 23-02-1997.
  Σημείωση: Στις 14-07-2008 ο Επίσκοπος Βλαδίμηρος εντάχθηκε στη δικαιοδοσία της "Ουκρανικής Αληθινής Ορθόδοξης Εκκλησίας".

 4. Ο π. Βασιλικώβου Παγκράτιος. 27-07-1997.

 5. Ο π. Χαρκόβου και Μπουγκουδουχώβου Φλαβιανός. 05-11-2000.

 6. Ο π. Μπορισπόλεως Παΐσιος. 30-09-2001. (Παύση 13-05-2008).

 7. Ο π. Βασιλικώβου Θεοδόσιος. 28-07-2004.

 8. Ο π. Τσερνιγόβου και Νιέζιν Σεβαστιανός. 14-12-2006. (Παραίτηση 13-05-2008).

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.