Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 2008

ΕΤΟΣ 2008

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τσερνιγόβου και Νιέζιν κύριος Ιλαρίων. 14-05-2008.
(Πατριαρχείο Κιέβου).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βασιλικώβου κύριος Ευστράτιος. 25-05-2008.
(Πατριαρχείο Κιέβου).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βαλουήκη κύριος Πέτρος. 13-12-2008.
(Πατριαρχείο Κιέβου).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.