Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 2007

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Μητρόπολη Μουντένιας και Δοβρουτσάς.

β) Μητρόπολη Μολδαβίας και Βουκοβίνης.

γ) Μητρόπολη Τρανσυλβανίας.

δ) Μητρόπολη Κλουζίου, Αλμπέι, Κρισανίου και Μαραμούρες.

ε) Μητρόπολη Ολτενίας.

στ) Μητρόπολη Βανάτου.

ζ) Μητρόπολη Βεσσαραβίας.

η) Υπερόριοι Αρχιερείς.

θ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

Ζ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Βουκουρεστίου, Μητροπολίτης Μουντένιας και Δοβρουτσάς και Πατριάρχης πάσης Ρουμανίας κ. Θεόκτιστος. 05-03-1950. (+30-07-2007).

Σημείωση: Τοποτηρητής του Πατριαρχικού θρόνου ανέλαβε ο Μολδαβίας Δανιήλ.

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Βουκουρεστίου, Μητροπολίτης Μουντένιας και Δοβρουτσάς και Πατριάρχης πάσης Ρουμανίας κ. Δανιήλ. 04-03-1990. (Εκλογή 12-09-2007, από Μολδαβίας).

Έδρα Βουκουρέστι.

α) Μητρόπολη Μουντένιας και Δοβρουτσάς.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Τιργοβιστίου Νήφων. 24-11-1985.
  Έδρα Ταργοβίστε.

 2. Ο Τόμιδος Θεοδόσιος. 03-04-1994.
  Έδρα Κωνστάντα.

Επίσκοποι

 1. Ο Μπουζαίου και Βράντσεα Επιφάνιος. 09-11-1975.
  Έδρα Μπουζαίου.

 2. Ο Σλομπόζιας και Καλαρασίου Δαμασκηνός. 21-09-1980.
  Έδρα Σλομπόζια.

 3. Ο Άρτζες και Μουσκελούλου Καλλίνικος. 17-11-1985.
  Έδρα Κούρτεα ντε Άρτζες.

 4. Ο Κάτω Δουνάβεως Κασσιανός. 18-02-1990.
  Έδρα Γαλάτσι.

 5. Ο Αλεξανδρείας και Τελέορμαν Γαλακτίων. 01-09-1996.
  Έδρα Αλεξάνδρεια.

 6. Ο Γκιουργκίου Αμβρόσιος. 15-10-2000.
  Έδρα Γκιουργκίου.

 7. Ο Τούλτσεας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Τόμιδος Θεοδόσιος.
  Έδρα Τούλτσεα.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Πλοεστίου Βικέντιος. 02-02-1994.
  Βικάριος του Πατριάρχου.

 2. Ο Ιλφοβεάνου Σεβαστιανός. 25-03-2001.
  Βικάριος της Ι.Α. Βουκουρεστίου.

 3. Ο Πραχοβεάνου Βαρσανούφιος. 30-09-2001.
  Βικάριος της Ι.Α. Βουκουρεστίου.

 4. Ο Καμπινεάνου Κυπριανός. 22-09-2002.
  Βικάριος του Πατριάρχου.

β) Μητρόπολη Μολδαβίας και Βουκοβίνης.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιασίου και Μητροπολίτης Μολδαβίας και Βουκοβίνης (χηρεύει).
  Έδρα Ιάσιο.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Σουτσεάβας και Ρανταούτι Ποιμήν. 24-06-1982.
  Έδρα Σουτσεάβα.

Επίσκοποι

 1. Ο Ρωμανού Ευθύμιος. 30-01-1972.
  Έδρα Ρώμαν.

 2. Ο Χουσίων Ιωακείμ. 24-11-1985.
  Έδρα Χούσοι.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Βοτοσιανίων Καλλίνικος. 25-03-1991.
  Βικάριος της Ι.Α. Ιασίου.

 2. Ο Μπαρλαδεάνου Κορνήλιος. 21-11-1999.
  Βικάριος της Ι.Ε. Χουσίων.

 3. Ο Μπακάου Ιωακείμ. 01-05-2000.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ρωμανού.

γ) Μητρόπολη Τρανσυλβανίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Σιμπίου και Μητροπολίτης Τρανσυλβανίας Λαυρέντιος. 15-08-1996.
  Έδρα Σιμπίου.

Επίσκοπος

 1. Ο Κοβάσνας και Χαργκίτας Ιωάννης. 20-07-1994.
  Έδρα Μιρκούρεα Τζιους.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Ρασιναρεάνου Βησσαρίων. 12-10-1997.
  Βικάριος της Ι.Α. Σιμπίου.

δ) Μητρόπολη Κλουζίου, Αλμπέι, Κρισανίου και Μαραμούρες.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Βάδου, Φελεάκου και Κλουζίου και Μητροπολίτης Κλουζίου, Αλμπέι, Κρισανίου και Μαραμούρες Βαρθολομαίος. 07-02-1993.
  Έδρα Κλούζ Ναπόκα.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Άλβας Ιούλιας Ανδρέας. 25-02-1990.
  Έδρα Άλβα Ιούλια.

Επίσκοποι

 1. Ο Μαραμούρες και Σατμάρ Ιουστινιανός. 09-09-1973.
  Έδρα Μπάγια Μάρε.

 2. Ο Οραδίας και Μπιχόρ Σωφρόνιος. 21-02-1999. (Εκλογή 13-02-2007, από Ουγγαρίας).
  Έδρα Οράντεα.
  Σημείωση: Στις 24-10-2007 η Ι.Ε. Οραδίας, Μπιχόρ και Σαλαζεάνου μετωνομάστηκε σε Οραδίας και Μπιχόρ.

 3. Ο Σαλαζεάνου (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Οραδίας Σωφρόνιος.
  Έδρα Ζαλάου.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Σαλαζεάνου ιδρύθηκε στις 24 -10-2007 με απόσπαση από την Επισκοπή Οραδίας.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Βιστρίτας Ειρηναίος. 21-11-1990.
  Βικάριος της Ι.Α. Βάδου.

 2. Ο Σιχάτας Ιουστίνος. 17-04-1994.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μαραμούρες.

 3. Ο Σομεσάνου Βασίλειος. 15-08-1998.
  Βικάριος της Ι.Α. Βάδου.

 4. Ο Σαλαζεάνου Πετρώνιος. 01-10-2000.
  Βικάριος της Ι.Ε. Οραδίας.

ε) Μητρόπολη Ολτενίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κραϊόβης και Μητροπολίτης Ολτενίας Θεοφάνης. 15-09-1991.
  Έδρα Κραϊόβα.

Επίσκοποι

 1. Ο Ριμνίκου Γεράσιμος. 27-12-1970.
  Έδρα Ριμνικουβίλτσεα.

 2. Ο Σεβερίνου και Στρεχαϊάνου Νικόδημος. 19-08-2001.
  Έδρα Ντρομπέτα-Τουρνού Σεβερίν.

 3. Ο Σλάτινας και Ρωμανατσίου (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ριμνίκου Γεράσιμος.
  Έδρα Σλάτινα.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Σλάτινας Ειρηναίος. 06-10-1991.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ριμνίκου.

 2. Ο Γκορεάνου Γουρίας. 05-08-2001.
  Βικάριος της Ι.Α. Κραϊόβης.

στ) Μητρόπολη Βανάτου.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Τιμισοάρας και Μητροπολίτης Βανάτου Νικόλαος. 15-01-1961.
  Έδρα Τιμισοάρα.

Επίσκοποι

 1. Ο Αράδου, Ιενοπόλεως, Χαλματζίου και Χουνεδορεάνου Τιμόθεος. 08-02-1976.
  Έδρα Αράντ.
  Σημείωση: Το 2007 η Ι.Ε. Αράδου, Ιενοπόλεως και Χαλματζίου μετωνομάστηκε σε "Αράδου, Ιενοπόλεως, Χαλματζίου και Χουνεδορεάνου".

 2. Ο Καρανσεμπές Λουκιανός. 01-10-2000.
  Έδρα Καρανσεμπές.

 3. Ο Δακίας Φέλιξ Δανιήλ. 01-04-2001.
  Έδρα Βέρσατς Σερβίας.

 4. Ο Ουγγαρίας Σιλουανίας. 12-02-2008.
  Έδρα Γκιούλα Ουγγαρίας.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Λουγκοζάνου Παΐσιος. 19-02-2006.
  Βικάριος της Ι.Α. Τιμισοάρας.

ζ) Μητρόπολη Βεσσαραβίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κισινάου και Μητροπολίτης Βεσσαραβίας Πέτρος. 01-09-1990.
  Έδρα Κισινιέφ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μπελτσύ (χηρεύει).
  Έδρα Μπελτσύ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Μπελτσύ ιδρύθηκε στις 24-10-2007.

 2. Ο Νοτίου Βεσσαραβίας (χηρεύει).
  Έδρα Καντεμίρ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Νοτίου Βεσσαραβίας ιδρύθηκε στις 24-10-2007.

 3. Ο Ντουμποσάρ και πάσης Υπερδνειστερίας (χηρεύει).
  Έδρα Ντουμποσάρ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Ντουμποσάρ και πάσης Υπερδνειστερίας ιδρύθηκε στις 24-10-2007.

η) Υπερόριοι Αρχιερείς.

i) Μητρόπολη Γερμανίας και Κεντρώας και Βορείου Ευρώπης.

Μητροπολίτης

 1. Ο Γερμανίας και Κεντρώας Ευρώπης Σεραφείμ. 11-03-1990.
  Έδρα Νυρεμβέργη.

Επίσκοποι

 1. Ο Βορείου Ευρώπης (χηρεύει).
  Έδρα Στοκχόλμη.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Βορείου Ευρώπης ιδρύθηκε στις 24-10-2007.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Μπρασόβου Σοφιανός. 11-05-2003.
  Βικάριος της Ι.Μ. Γερμανίας.

ii) Μητρόπολη Δυτικής και Νοτίου Ευρώπης.

 1. Ο Δυτικής και Νοτίου Ευρώπης Ιωσήφ. 15-03-1998.
  Έδρα Παρίσι.

Επίσκοποι

 1. Ο Ιταλίας (χηρεύει).
  Έδρα Γκρόπολι Τοσκάνης.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Ιταλίας ιδρύθηκε στις 21-06-2007.

 2. Ο Ισπανίας και Πορτογαλίας (χηρεύει).
  Έδρα Μαδρίτη.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Ισπανίας και Πορτογαλίας ιδρύθηκε στις 24-10-2007.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μασσαλίας Σιλουανός. 21-10-2001.
  Βικάριος της Ι.Μ. Δυτικής και Νοτίου Ευρώπης.

 2. Ο Νεμτεάνου Μάρκος. 07-05-2005.
  Βικάριος της Ι.Μ. Δυτικής και Νοτίου Ευρώπης.

iii) Αυτόνομη Αρχιεπισκοπή Αμερικής.

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Νικόλαος. 14-07-2002.
Έδρα Σικάγο.

Βοηθός Επίσκοπος

 1. Ο Βίτσινας Ιωάννης-Κασσιανός. 02-07-2006.

iv) Λοιπές Επαρχίες.

Επίσκοπος

 1. Ο Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας (χηρεύει).
  Έδρα Σύδνεϋ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας ιδρύθηκε στις 24-10-2007.

θ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Κεντρώας και Δυτικής Ευρώπης Αδριανός. 27-01-1974.

 2. Ο π. Οραδίας, Μπιχόρ και Σαλαζεάνου Ιωάννης. 04-02-1990.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.