Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 2006

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία.

ια) Αρχιερείς στην ’πω Ανατολή.

ιβ) Εξαρχία Λευκής Ρωσίας.

ιγ) Μητρόπολη Καζαχστάν.

ιδ) Μητρόπολη Μολδαβίας.

ιε) Αυτόνομος Εκκλησία της Ουκρανίας.

ιστ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες Σοβιετικές Δημοκρατίες.

ιζ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

ιη) Αρχιερείς εν Υπερορία.

ιθ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

κ) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Ε. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΩΣΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας κ. Αλέξιος ο Β΄. 03-09-1961.

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ραμένσκ Νικόλαος. 10-12-1967.

 2. Ο Μοζάισκ Γρηγόριος. 13-09-1987.

 3. Ο Ίστρας Αρσένιος. 05-10-1989.

 4. Ο Βερεγίας Ευγένιος. 16-04-1994.

 5. Ο Ορεχώβου Ζουέβου Αλέξιος. 19-08-1995.

Επίσκοποι

 1. Ο Κρασνογκόρσκ Σάββας. 12-09-1995.

 2. Ο Βίντνογε Τύχων. 10-08-1999.

 3. Ο Δημητρώβου Αλέξανδρος. 02-09-2001.

 4. Ο Σεργιέβου Ποσάντ Θεόγνωστος. 31-03-2002.

 5. Ο Λιουμπερτσή Βενιαμίν. 14-08-2003.

 6. Ο Γεγκωρέβου Μάρκος. 14-01-2004.

 7. Ο Μπρονίτσης Αμβρόσιος. 26-03-2005. (Εκλογή 19-07-2006, από Προκοπιέβου).

 8. Ο Τροΐτσκη Παγκράτιος. 02-06-2005.

 9. Ο Σερπουχώβου Ρωμανός. 10-08-2006.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος. 26-12-1965.
  Έδρα Μόσχα.

 2. Ο Σμολένσκ και Καλλίνινγκραδ Κύριλλος. 14-03-1976.
  Έδρα Σμολένσκ.

 3. Ο Καλούγας και Μπορώβου Κλήμης. 08-08-1982.
  Έδρα Καλούγα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Τούλας και Μπελιώβου Αλέξιος. 01-12-1988.
  Έδρα Τούλα.

 2. Ο Τβερ και Κάσιν Βίκτωρ. 04-12-1988.
  Έδρα Τβερ.

 3. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Αλέξανδρος. 27-09-1989.
  Έδρα Κοστρομά.

 4. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Ευλόγιος. 11-11-1990.
  Έδρα Βλαδίμη.

 5. Ο Ριαζάν και Κασιμώβου Παύλος. 22-03-1992.
  Έδρα Ριαζάν.

 6. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Κύριλλος. 15-03-1998.
  Έδρα Γιαροσλάβ.

 7. Ο Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά Γεώργιος. 02-02-2003. (Προαγωγή 24-02-2006).
  Έδρα Νιζνίι Νόβγοροδ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ιβανόβου Βοζνεσένσκ και Κίνεσμα Ιωσήφ. 08-09-1998. (Εκλογή 19-07-2006, από Σάτσκ).
  Έδρα Ιβάνοβο.

 2. Ο Μπριάνσκ και Σέβσκ Θεοφύλακτος. 20-04-2002.
  Έδρα Μπριάνσκ.

Τιτουλάριος Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Λιουντινώβου Γεώργιος. 23-04-1989.
  Βικάριος της Επισκοπής Καλούγας.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Βαλτικής Σεραφείμ. 19-05-2001.
  Βικάριος της Επισκοπής Σμολένσκ.

 2. Ο Βιασμά Ιγνάτιος. 07-07-2005.
  Βικάριος της Επισκοπής Σμολένσκ.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Βιάτκας και Σλομποδά Χρύσανθος. 23-04-1978.
  Έδρα Βιάτκα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Πετροζαβόδσκ και Καρελίας Μανουήλ. 14-08-1990.
  Έδρα Πετροζαβόδσκ.

 2. Ο Βόλογδα και Βελίκι Ουστιούνγκ Μαξιμιλιανός. 10-04-1993.
  Έδρα Βόλογδα.

 3. Ο Μουρμάνσκ και Μοντσεγκόρσκ Σίμων. 03-10-1993.
  Έδρα Μουρμάνσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Σικτιβκάρ και Βορκουτίας Πιτιρίμ. 19-12-1995.
  Έδρα Σικτιβκάρ.

 2. Ο Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Τύχων. 04-02-1996.
  Έδρα Αρχάγγελος.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βλαδίμηρος. 30-12-1962.
  Έδρα Αγία Πετρούπολη.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Πσκώβου και Βελίκε Λούκι Ευσέβιος. 01-04-1984.
  Έδρα Πσκώβ.

 2. Ο Νοβγορόδου και Παλαιάς Ρωσίας Λέων. 01-11-1987.
  Έδρα Νόβγοροδ.

Τιτουλάριος Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Τιχβίν Κωνσταντίνος. 16-06-1991.
  Βικάριος της Επισκοπής Αγίας Πετρουπόλεως.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Πετερχώβου Μάρκελλος. 27-09-2006.
  Βικάριος της Επισκοπής Αγίας Πετρουπόλεως.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Βορονέζ και Μπορισογκλέμπσκ Σέργιος. 30-01-1983.
  Έδρα Βορονέζ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ορέλ και Λίβνι Παΐσιος. 21-07-1988.
  Έδρα Ορέλ.

 2. Ο Πένζας και Κουζνέτσκ Φιλάρετος. 11-03-1990.
  Έδρα Πένζα.

 3. Ο Σαράνσκ και Μορδοβίας Βαρσανούφιος. 08-02-1991.
  Έδρα Σαράνσκ.

 4. Ο Κούρσκ και Ρίλσκ Γερμανός. 28-03-1993.
  Έδρα Κούρσκ.

 5. Ο Μπελγορόδου και Στάρυ Οσκόλ Ιωάννης. 04-04-1993.
  Έδρα Μπέλγοροδ.

Επίσκοποι

 1. Ο Λίπετσκ και Γέλετς Νίκων. 31-03-1996.
  Έδρα Λίπετσκ.

 2. Ο Ταμπώβου και Μιτσούρινσκ Θεοδόσιος. 21-04-2002.
  Έδρα Ταμπώβ.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

Μητροπολίτες

 1. Ο Βολγογκράδ και Καμίσιν Γερμανός. 06-12-1968.
  Έδρα Βολγογκράδ.

 2. Ο Τσεμποξάρυ και Τσουβασίας Βαρνάβας. 30-11-1976.
  Έδρα Τσεμποξάρυ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Σιμπίρσκ και Μελεκεσίου Πρόκλος. 18-10-1987.
  Έδρα Σιμπίρσκ.

 2. Ο Καζάν και Ταταρστάν Αναστάσιος. 11-12-1988.
  Έδρα Καζάν.

 3. Ο Σαμάρας και Συζράν Σέργιος. 05-05-1989.
  Έδρα Σαμάρα.

 4. Ο Αστραχανίου και Ενοταέβου Ιωνάς. 25-10-1992.
  Έδρα ’στραχαν.

 5. Ο Ιόσκαρ Όλα και Μαρίισκ Ιωάννης. 25-07-1993.
  Έδρα Ιόσκαρ Όλα.

Επίσκοπος

 1. Ο Σαρατώβου και Βόλσκ Λογγίνος. 19-08-2003.
  Έδρα Σαράτωβ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Αλατίρσκ Σαββάτιος. 30-01-2005.
  Βικάριος της Επισκοπής Τσεμποξάρυ.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Μητροπολίτης

 1. Ο Αικατερινοδάρ και Κουμπάν Ισίδωρος. 19-06-1977.
  Έδρα Αικατερινοδάρ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ροστόβου και Νοβοτσερκάσκ Παντελεήμων. 17-05-1987.
  Έδρα Ροστώβ.

 2. Ο Μαϊκόπ και Αδυγέας Παντελεήμων. 02-05-1993.
  Έδρα Μαϊκόπ.

 3. Ο Ελίστας και Καλμίκιας Ζωσιμάς. 24-12-1995. (Προαγωγή 24-02-2006).
  Έδρα Ελίστα.

Επίσκοποι

 1. Ο Σταυρουπόλεως και Βλαδικαυκάσου Θεοφάνης. 26-11-2000.
  Έδρα Σταυρούπολη.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Γέισκ Τύχων. 03-04-2005.
  Βικάριος της Επισκοπής Αικατερινοδάρ.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Μητροπολίτες

 1. Ο Τσελιάμπινσκ και Ζλατούστ Ιώβ. 03-01-1975.
  Έδρα Τσελιάμπινσκ.

 2. Ο Ορενβούργου και Μπουζουλούκου Βαλεντίνος. 25-07-1976.
  Έδρα Ορενμπούργκ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ιζέβου και Ουδμουρτίας Νικόλαος. 21-07-1985.
  Έδρα Ιζέφσκ.

 2. Ο Ουφάς και Στερλιταμακίου Νίκων. 26-08-1990.
  Έδρα Ουφά.

 3. Ο Αικατερινβούργου και Βερχοτούρας Βικέντιος. 02-09-1990.
  Έδρα Αικατερινβούργο.

Επίσκοποι

 1. Ο Κουργάν και Σαδρίνσκ Μιχαήλ. 03-04-1993.
  Έδρα Κουργάν.

 2. Ο Πέρμης και Σολικάμσκ Ειρήναρχος. 14-04-2002.
  Έδρα Πέρμη.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Μαγκνιτογκόρσκ Θεοφύλακτος. 24-09-2006.
  Βικάριος της Επισκοπής Τσελιάμπινσκ.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Όμσκ και Τάρα Θεοδόσιος. 02-12-1962.
  Έδρα Όμσκ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Νέας Σιβηρίας και Μπέρδσκ Τύχων. 19-08-1990.
  Έδρα Νοβοσιμπίρσκ.

 2. Ο Τομπόλσκ και Τιούμεν Δημήτριος. 04-11-1990.
  Έδρα Τομπόλσκ.

 3. Ο Τόμσκ και Ασινόβου Ροστισλάβος. 28-11-1993.
  Έδρα Τόμσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μπαρναούλης και Αλτάισκ Μάξιμος. 20-01-2002.
  Έδρα Μπαρναούλη.

 2. Ο Κεμερόβου και Νέου Κουζνέτσκ Αρίσταρχος. 20-08-2006.
  Έδρα Κεμέροβο.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κρασνογιάρσκ και Ιενεσέης Αντώνιος. 22-04-1989.
  Έδρα Κρασνογιάρσκ.

 2. Ο Ιρκούτσκ και Ανγάρσκ Βαδίμ. 04-02-1990.
  Έδρα Ιρκούτσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Αμπακάν και Κιζίλσκ Ιωνάθαν. 01-08-1997.
  Έδρα Αμπακάν.

 2. Ο Τσιτά και Ζαβαϊκάλης Ευστάθιος. 30-01-2000.
  Έδρα Τσιτά.

 3. Ο Γιακουτίας και Λένσκ Ζωσιμάς. 27-09-2004.
  Έδρα Γιακούτσκ.

ια) Αρχιερείς στην ’πω Ανατολή.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Μπλαγοβέσενσκ και Τίνδας Γαβριήλ. 23-07-1988.
  Έδρα Μπλαγοβέσενσκ.

 2. Ο Βλαδιβοστόκ και Παραθαλασσίας Βενιαμίν. 21-09-1992.
  Έδρα Βλαδιβοστόκ.

 3. Ο Χαμπαρόβου και Πριαμούρ Μάρκος. 03-09-1995.
  Έδρα Χαμπαρόφσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μαγαδάν και Σινεγκόρσκ Γουρίας. 14-01-1993.
  Έδρα Μαγαδάν.

 2. Ο Πετροπαυλώβου και Καμτσάτκας Ιγνάτιος. 29-03-1998.
  Έδρα Πετροπαυλώφσκ.

 3. Ο Μπιρομπιτζάν και Κουλντούρσκη Ιωσήφ. 31-01-1999.
  Έδρα Μπιρομπιτζάν.

 4. Ο Αναδίρ και Τσουκότκας Διομήδης. 10-08-2000.
  Έδρα Αναδίρ.

 5. Ο Νοτίου Σαχαλίνης και Κουρίλων Δανιήλ. 11-11-2001.
  Έδρα Νότιος Σαχαλίνη.

ιβ) Εξαρχία Λευκής Ρωσίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Μίνσκ και Σλούτσκ Φιλάρετος, Πατριαρχικός Έξαρχος Λευκής Ρωσίας. 24-10-1965.
  Έδρα Μίνσκ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βίτεμπσκ και Ορσά Δημήτριος. 23-07-1989.
  Έδρα Βίτεμπσκ.

 2. Ο Πίνσκ και Λούνινετς Στέφανος. 04-03-1990.
  Έδρα Πίνσκ.

 3. Ο Γομέλ και Ζλόμπιν Αρίσταρχος. 29-07-1990.
  Έδρα Γομέλ.

 4. Ο Πόλοτσκ και Γλουμπόκογε Θεοδόσιος. 10-08-1997. (Προαγωγή 24-02-2006).
  Έδρα Πόλοτσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Γροδνό και Βολκόβισκ Αρτέμιος. 04-02-1996.
  Έδρα Γροδνό.

 2. Ο Νοβογρουδόκ και Λίδας Γουρίας. 04-08-1996.
  Έδρα Νοβογρουδόκ.

 3. Ο Μογιλιέβου και Μοστισλάβου Σωφρόνιος. 04-02-2001.
  Έδρα Μογιλέφ.

 4. Ο Μπρέστ και Κόμπριν Ιωάννης. 31-03-2002.
  Έδρα Μπρέστ.

 5. Ο Τουρώβου και Μοζύρ Στέφανος. 30-01-2005.
  Έδρα Τουρώφ.

 6. Ο Μπομπρούϊσκ και Μπουκώβου (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Μογιλιέβου Σωφρόνιος.
  Έδρα Μπομπρούϊσκ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Ντρούτσκη Πέτρος. 24-07-1992. (Εκλογή 11-04-2006, από π. Μπομπρούϊσκ).
  Βικάριος της Επισκοπής Βίτεμπσκ.

ιγ) Μητρόπολη Καζαχστάν.

Μητροπολίτης

 1. Ο Αστανάς και Αλματύ Μεθόδιος. 27-04-1980.
  Έδρα Αστάνα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ουράλσκ και Γούριεβ Αντώνιος. 13-10-1985.
  Έδρα Ουράλσκ.

 2. Ο Τσιμκένδης και Ακμόλας Ελευθέριος. 15-02-1991.
  Έδρα Τσιμκένδη.

ιδ) Μητρόπολη Μολδαβίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Βλαδίμηρος. 21-07-1989.
  Έδρα Κισινιέφ.

Επίσκοποι

 1. Ο Τιρασπόλεως και Ντουμποσάρ Ιουστινιανός. 01-09-1995.
  Έδρα Τιρασπόλ.

 2. Ο Καγκούλ και Κομράτης Ανατόλιος. 12-09-1998.
  Έδρα Καγκούλ.

 3. Ο Γεδνίτσης και Μπριτσένης Δορυμέδων. 08-11-1998. (+ 31-12-2006).
  Έδρα Γεδνίτσα.

 4. Ο Ουνγκένης και Νισπορένης Πέτρος. 13-11-2005. (Εκλογή 06-10-2006, από Νισπορένης).
  Έδρα Ουνγκένη.
  Σημείωση: Η Επισκοπή Ουνγκένης και Νισπορένης ιδρύθηκε στις 06-10-2006, με απόσπαση από την Επισκοπή Κισινιώβου.

 5. Ο Μπελτσύ και Φαλέστης (χηρεύει).
  Έδρα Μπελτσύ.
  Σημείωση: Η Επισκοπή Μπελτσύ και Φαλέστης ιδρύθηκε στις 06-10-2006, με απόσπαση από την Επισκοπή Κισινιώβου.

ιε) Αυτόνομος Εκκλησία της Ουκρανίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Βλαδίμηρος. 09-07-1966.

Λοιποί Μητροπολίτες

 1. Ο Χαρκόβου και Μπουγκουδουχώβου Νικόδημος. 10-08-1961.
  Έδρα Χάρκοβο.

 2. Ο Βιννίτσης και Μογκιλώβου Ποδόλσκ Μακάριος. 07-06-1970.
  Έδρα Βίννιτσα.

 3. Ο Δνεπροπετρώβου και Παυλουπόλεως Ειρηναίος. 27-07-1975.
  Έδρα Δνεπροπετρώβ.

 4. Ο Οδησσού και Ισμαήλ Αγαθάγγελος. 16-11-1975.
  Έδρα Οδησσός.

 5. Ο Συμφεροπόλεως και Κριμαίας Λάζαρος. 18-04-1980.
  Έδρα Συμφερόπολη.

 6. Ο Λουγκάνσκ και Σταρομπέλσκ Ιωαννίκιος. 13-12-1988.
  Έδρα Λουγκάνσκ.

 7. Ο Λούτσκ και Βολυνίας Νήφων. 31-03-1990.
  Έδρα Λούτσκ.

 8. Ο Τσερνοβικίου και Βουκοβίνης Ονούφριος. 09-12-1990.
  Έδρα Τσέρνοβιτς.

 9. Ο Δονέτσκ και Μαριουπόλεως Ιλαρίων. 29-09-1991.
  Έδρα Δονέτσκ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Σουμύ και Αχτύρκας Μάρκος. 28-07-1988.
  Έδρα Σουμύ.

 2. Ο Τουλτσίν και Βρατσλάβας Ιωνάθαν. 23-04-1989. (Εκλογή 22-11-2006, από Χερσώνος).
  Έδρα Τουλτσίν.

 3. Ο Ροβνό και Οστρόγκ Βαρθολομαίος. 24-02-1990.
  Έδρα Ροβνό.

 4. Ο Ζαπορόζιε και Μελιτοπόλεως Βασίλειος. 02-12-1990.
  Έδρα Ζαπορόζιε.

 5. Ο Τερνοπόλεως και Κρεμένετς Σέργιος. 17-02-1991.
  Έδρα Τερνπόλ.

 6. Ο Ιβανοφρανκόβου και Κολόμιας Νικόλαος. 16-07-1992.
  Έδρα Ιβανοφρανκόφσκ.

 7. Ο Χμιελνικίου και Σεπετόφκας Αντώνιος. 27-07-1992.
  Έδρα Χμιέλνιτς.

 8. Ο Κάμενετς Ποδόλσκ και Γοροδόκ Θεόδωρος. 05-08-1992. (Προαγωγή 28-07-2006).
  Έδρα Κάμενετς Ποδόλσκ.

 9. Ο Τσερκάσσι και Κανέβου Σωφρόνιος. 09-08-1992.
  Έδρα Τσερκάσσι.

 10. Ο Όβρουτς και Κοροστέν Βησσαρίων. 24-08-1992.
  Έδρα Όβρουτς.

 11. Ο Νικολαγέβου και Βοζνεσένσκ Πιτιρίμ. 26-08-1992.
  Έδρα Νικολαγιέβ.

 12. Ο Λβώβου και Γαλικίας Αυγουστίνος. 20-09-1992.
  Έδρα Λβώβ.

 13. Ο Σαράνσκι και Πολεσίας Ανατόλιος. 28-10-1993.
  Έδρα Σαρνύ.

 14. Ο Βλαδίμης Βολυνίας και Κοβέλσκι Συμεών. 04-05-1996.
  Έδρα Βλαδίμη Βολυνίας.

 15. Ο Κριβόι Ρόγ και Νικοπόλεως Εφραίμ. 13-09-1996. (Προαγωγή 09-07-2006).
  Έδρα Κριβόι Ρόγ.

 16. Ο Χερσώνος και Ταυρικής Ιωάννης. 13-12-1996. (Εκλογή 22-11-2006, από Χούστ).
  Έδρα Χερσώνα.

 17. Ο Πολτάβας και Κρεμεντσούγκ Φίλιππος. 30-12-2001. (Προαγωγή 28-07-2006).
  Έδρα Πολτάβα.

Επίσκοποι

 1. Ο Κυροβογκράδ και Αλεξανδρείας Παντελεήμων. 25-07-1992.
  Έδρα Κυροβογκράδ.

 2. Ο Χούστ και Βινογραδόβου Ιππόλυτος. 16-08-1992. (Εκλογή 22-11-2006, από Τουλτσίν).
  Έδρα Χούστ.

 3. Ο Ζιτόμιρ και Νόβογραδ Βολυνίας Γουρίας. 31-07-1994.
  Έδρα Ζιτόμιρ.

 4. Ο Μπελοτσερκώβου και Μπογουσλάβου Σεραφείμ. 01-08-1994.
  Έδρα Μπελοτσερκώβ.

 5. Ο Κονοτόπου και Γλουχώβου Ιννοκέντιος. 05-10-1994.
  Έδρα Κονοτόπ.

 6. Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Αμβρόσιος. 28-06-1998.
  Έδρα Τσερνιγώβ.

 7. Ο Μουκατσέβου και Ούζγκοροδ Αγαπητός. 22-11-1998.
  Έδρα Μουκατσέβ.

 8. Ο Γκορλόφκας και Σλαβιάνσκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Δονέτσκ Ιλαρίων.
  Έδρα Γκορλόφκα.

Τιτουλάριοι Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βισγορόδου Παύλος. 19-04-1997.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου

 2. Ο Περεγιασλάβας Χμιελνικίου Μητροφάνης. 30-07-2000.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 3. Ο Ποτσαέβου Βλαδίμηρος. 03-12-2000. (Προαγωγή 09-07-2006).
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Ιζγιομσκόβου Ονούφριος. 22-04-2000.
  Βικάριος της Επισκοπής Χαρκόβου.

 2. Ο Σαργορόδου Παντελεήμων. 24-12-2000.
  Βικάριος της Επισκοπής Βιννίτσης.

 3. Ο Βασιλικώβου Λουκάς. 13-11-2005.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 4. Ο Σβιατογκόρσκ Αρσένιος. 05-12-2005.
  Βικάριος της Επισκοπής Γκορλόφκας.

 5. Ο Χοτίνσκ Μελέτιος. 30-07-2006.
  Βικάριος της Επισκοπής Τσερνοβικίου.

 6. Ο Μπελγορόδου Δνειστέρου Αλέξιος. 19-08-2006.
  Βικάριος της Επισκοπής Οδησσού.

 7. Ο Μπορισπόλεως Αντώνιος. 26-11-2006.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

ιστ) Αυτόνομος Εκκλησία της Εσθονίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας Κορνήλιος. 15-09-1990.
  Έδρα Ταλλίνη.

ιζ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες.

Μητροπολίτες

 1. Ο Βίλνας και Λιθουανίας Χρυσόστομος. 23-04-1972.
  Έδρα Βίλνα.

 2. Ο Τασκένδης και Μέσης Ασίας Βλαδίμηρος. 30-06-1985.
  Έδρα Τασκένδη.

 3. Ο Ρίγας και Λατβίας Αλέξανδρος. 23-07-1989.
  Έδρα Ρίγα.

Επίσκοπος

 1. Ο Μπακού και Κασπίας Αλέξανδρος. 14-01-1999.
  Έδρα Μπακού.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Νταούγκαυπιλς Αλέξανδρος. 19-08-2006.
  Βικάριος της Επισκοπής Ρίγας.

ιη) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τόκιο και πάσης Ιαπωνίας Δανιήλ. 14-11-1999.
Έδρα Τόκιο.

Επίσκοποι

 1. Ο Σεντάης και Ανατολικής Ιαπωνίας Σεραφείμ. 15-01-2000.
  Έδρα Σεντάη.

 2. Ο Κυότο (χηρεύει).
  Έδρα Κυότο.

ιθ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Αργεντινής και Νοτίου Αμερικής Πλάτων. 16-12-1973.
  Έδρα Μπουένος ’υρες.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βερολίνου και Γερμανίας Θεοφάνης. 11-01-1987.
  Έδρα Βερολίνο.

 2. Ο Βρυξελλών και Βελγίου Σίμων. 11-04-1987.
  Έδρα Βρυξέλλες.

 3. Ο Χερσονήσου Ιννοκέντιος. 26-01-1992.
  Έδρα Παρίσι.

Επίσκοποι

 1. Ο Βιέννης και Αυστρίας Ιλαρίων. 14-01-2002.
  Έδρα Βιέννη.

 2. Ο Βουδαπέστης και Ουγγαρίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βιέννης Ιλαρίων.
  Έδρα Βουδαπέστη.

 3. Ο Σούροζ (χηρεύει). Τοποτηρητής μέχρι 09-05-2006 ο Σεργιέβου Βασίλειος. Τοποτηρητής από 09-05-2006 ο Χερσονήσου Ιννοκέντιος. Τοποτηρητής από 26-11-2006 ο Μπογορόδου Ελισαίος.
  Έδρα Λονδίνο.

 4. Ο Χάγης και Ολλανδίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βρυξελλών Σίμων.
  Έδρα Χάγη.

Τιτουλάριοι Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κέρτς Ανατόλιος. 03-09-1972.
  Βικάριος της Επισκοπής Σούροζ.

 2. Ο Κλίν Λογγίνος. 11-10-1981.
  Εν Ντύσελντορφ.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Κασίρας Ιώβ. 22-06-1997.
  Καναδάς.

 2. Ο Ζαράισκ Μερκούριος. 06-02-2000.
  Εν Η.Π.Α.

 3. Ο Μπογορόδου Ελισαίος. 26-11-2006.
  Βικάριος της Επισκοπής Χερσονήσου.

κ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Μπριάνσκ και Σέβσκ Μελχισεδέκ. 17-06-1965.

 2. Ο π. Σεντάης Σεραφείμ. 12-12-1971.

 3. Ο π. Ριαζάν και Κασιμώβου Σίμων. 14-10-1972. (+ 01-09-2006).

 4. Ο π. Κούρσκ και Ρίλσκ Ιουβενάλιος. 16-11-1975.

 5. Ο π. Ιβανόβου Βοζνεσένσκ και Κίνεσμα Αμβρόσιος. 18-10-1977. (Παραίτηση 19-07-2006).

 6. Ο π. Σερπουχώβου Ηλιανός. 25-11-1979.

 7. Ο π. Ζβενιγκορόδου Νίκανδρος. 07-08-1988.

 8. Ο π. Ποδόλσκ Βίκτωρ. 25-03-1990.

 9. Ο π. Νοτίου Σαχαλίνης και Κουρίλων Αρκάδιος. 21-04-1991.

 10. Ο π. Κεμερόβου και Νέου Κουζνέτσκ Σωφρόνιος. 16-05-1991. (Παραίτηση 19-07-2006).

 11. Ο π. Γκορλόφκας και Σλαβιάνσκ Αλύπιος. 06-10-1991.

 12. Ο π. Σεργιέβου Βασίλειος. 07-03-1993. (Παύση 09-05-2006).
  Σημείωση: Στις 08-06-2006 ο π. Σεργιέβου Βασίλειος υπήχθη στο κλίμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

 13. Ο π. Αικατερινβούργου και Βερχοτούρας Νίκων. 21-07-1993.

 14. Ο π. Χούστ και Βινογραδόβου Μεθόδιος. 30-07-1994.

 15. Ο π. Γιαλουτωρώβου Ανατόλιος. 15-02-1998.

κα) Συνοδικοί Αρχιερείς.

Α΄ περίοδος.

 1. Ο Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Βλαδίμηρος.

 2. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βλαδίμηρος.

 3. Ο Μίνσκ και Σλούτσκ Φιλάρετος.

 4. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος.

 5. Ο Σμολένσκ και Καλλίνινγκραδ Κύριλλος.

 6. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Βλαδίμηρος.

 7. Ο Τσεμποξάρυ και Τσουβασίας Βαρνάβας.

 8. Ο Πετροζαβόδσκ και Καρελίας Μανουήλ.

 9. Ο Βλαδιβοστόκ και Παραθαλασσίας Βενιαμίν.

 10. Ο Λίπετσκ και Γέλετς Νίκων.

 11. Ο Γεδνίτσης και Μπριτσένης Δορυμέδων.

 12. Ο Καλούγας και Μπορώβου Κλήμης.

Β΄ περίοδος.

 1. Ο Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Βλαδίμηρος.

 2. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βλαδίμηρος.

 3. Ο Μίνσκ και Σλούτσκ Φιλάρετος.

 4. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος.

 5. Ο Σμολένσκ και Καλλίνινγκραδ Κύριλλος.

 6. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Βλαδίμηρος.

 7. Ο Πένζας και Κουζνέτσκ Φιλάρετος.

 8. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Κύριλλος.

 9. Ο Νοβογρουδόκ και Λίδας Γουρίας.

 10. Ο Μπαρναούλης και Αλτάισκ Μάξιμος.

 11. Ο Ταμπώβου και Μιτσούρινσκ Θεοδόσιος.

 12. Ο Καλούγας και Μπορώβου Κλήμης.

Γ΄ περίοδος.

 1. Ο Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Βλαδίμηρος.

 2. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βλαδίμηρος.

 3. Ο Μίνσκ και Σλούτσκ Φιλάρετος.

 4. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος.

 5. Ο Σμολένσκ και Καλλίνινγκραδ Κύριλλος.

 6. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Βλαδίμηρος.

 7. Ο Βίλνας και Λιθουανίας Χρυσόστομος.

 8. Ο Τούλας και Μπελιώβου Αλέξιος.

 9. Ο Βόλογδα και Βελίκι Ουστιούνγκ Μαξιμιλιανός.

 10. Ο Τόμσκ και Ασινόβου Ροστισλάβος.

 11. Ο Καγκούλ και Κομράτης Ανατόλιος.

 12. Ο Καλούγας και Μπορώβου Κλήμης.

κβ) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Μητροπολίτης

   Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Βασιγκτώνος και Μητροπολίτης Αμερικής και Καναδά Γερμανός. 10-02-1973.
Έδρα Ουάσιγκτον.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Πιτσμπούργου και Δυτικής Πενσυλβανίας Κύριλλος. 09-08-1964.
  Έδρα Πίτσμπουργκ.
  Σημείωση: Ο Πιτσμπούργου Κύριλλος διοικεί ταυτόχρονα και την Βουλγαρόφωνη Επισκοπή.

 2. Ο Ντάλας και Νοτίου Αμερικής Δημήτριος. 22-06-1969.
  Έδρα Ντάλας.

 3. Ο Ντητρόιτ Ναθαναήλ. 15-11-1980.
  Έδρα Ντητρόιτ (Ρουμανόφωνη Επισκοπή).

 4. Ο Σικάγου και Κεντρώας Αμερικής Ιώβ. 29-01-1983.
  Έδρα Σικάγο.

Επίσκοποι

 1. Ο Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Τύχων. 30-05-1987.
  Έδρα ’γιος Φραγκίσκος.

 2. Ο Οτάβας και Καναδά  Σεραφείμ. 13-06-1987.
  Έδρα Οτάβα.

 3. Ο Σίτκας, ’νκορειτζ και Αλάσκας Νικόλαος. 22-04-2001.
  Έδρα Σίτκα.

 4. Ο Βοστώνης και Νέας Αγγλίας Νίκων. 25-05-2002.
  Έδρα Βοστώνη.
  Σημείωση: Ο Επίσκοπος Βοστώνης Νίκων διοικεί ταυτόχρονα και την Αλβανόφωνη Επισκοπή.

 5. Ο Φιλαδελφείας και Ανατολικής Πενσυλβανίας Τύχων. 14-02-2004.
  Έδρα Φιλαδέλφεια.

 6. Ο Νέας Υόρκης και Νέας Ιερεσέης (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βασιγκτώνος Γερμανός.
  Έδρα Νέα Υόρκη.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Ντέρμπορν Χάιτς Ειρηναίος. 02-11-2002.
  Βοηθός της Επισκοπής Ντητρόιτ.

 2. Ο Μπέρκλεϋ Βενιαμίν. 01-05-2004.
  Βοηθός της Επισκοπής Αγίου Φραγκίσκου.

 3. Ο Μεξικού Αλέξιος. 28-05-2005.
  Βοηθός της Εξαρχίας Μεξικού.

Σχολάζοντες Αρχιερείς

 1. Ο π. Βασιγκτώνος Θεοδόσιος. 06-05-1967.

 2. Ο π. Νέας Υόρκης και Νέας Ιερεσέης Πέτρος. 12-09-1968.

 3. Ο π. Σίτκας και Αλάσκας Γρηγόριος. 13-05-1973.

 4. Ο π. Βοστώνης Μάρκος. 10-11-1979.

 5. Ο π. Οτάβας Λάζαρος. 28-09-1990.

 6. Ο π. Βανκούβερ Βαρλαάμ. 02-10-1994.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.