Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 2006

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Μητρόπολη Μουντένιας και Δοβρουτσάς.

β) Μητρόπολη Μολδαβίας και Βουκοβίνης.

γ) Μητρόπολη Τρανσυλβανίας.

δ) Μητρόπολη Κλουζίου, Αλμπέι, Κρισανίου και Μαραμούρες.

ε) Μητρόπολη Ολτενίας.

στ) Μητρόπολη Βανάτου.

ζ) Μητρόπολη Βεσσαραβίας.

η) Υπερόριοι Αρχιερείς.

θ) Σχολάζων Αρχιερεύς.

Ζ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Βουκουρεστίου, Μητροπολίτης Μουντένιας και Δοβρουτσάς και Πατριάρχης πάσης Ρουμανίας κ. Θεόκτιστος. 05-03-1950.

Έδρα Βουκουρέστι.

α) Μητρόπολη Μουντένιας και Δοβρουτσάς.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Τιργοβιστίου Νήφων. 24-11-1985.
  Έδρα Ταργοβίστε.

 2. Ο Τόμιδος Θεοδόσιος. 03-04-1994.
  Έδρα Κωνστάντα.

Επίσκοποι

 1. Ο Μπουζαίου και Βράντσεα Επιφάνιος. 09-11-1975.
  Έδρα Μπουζαίου.

 2. Ο Σλομπόζιας και Καλαρασίου Δαμασκηνός. 21-09-1980.
  Έδρα Σλομπόζια.

 3. Ο Άρτζες και Μουσκελούλου Καλλίνικος. 17-11-1985.
  Έδρα Κούρτεα ντε Άρτζες.

 4. Ο Κάτω Δουνάβεως Κασσιανός. 18-02-1990.
  Έδρα Γαλάτσι.

 5. Ο Αλεξανδρείας και Τελέορμαν Γαλακτίων. 01-09-1996.
  Έδρα Αλεξάνδρεια.

 6. Ο Γκιουργκίου Αμβρόσιος. 15-10-2000. (Εκλογή 08-02-2006, από Σιναΐας).
  Έδρα Γκιουργκίου.

 7. Ο Τούλτσεας (χηρτεύει). Τοποτηρητής ο Τόμιδος Θεοδόσιος.
  Έδρα Τούλτσεα.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Πλοεστίου Βικέντιος. 02-02-1994.
  Βικάριος του Πατριάρχου.

 2. Ο Ιλφοβεάνου Σεβαστιανός. 25-03-2001.
  Βικάριος της Ι.Α. Βουκουρεστίου.

 3. Ο Πραχοβεάνου Βαρσανούφιος. 30-09-2001.
  Βικάριος της Ι.Α. Βουκουρεστίου.

 4. Ο Καμπινεάνου Κυπριανός. 22-09-2002.
  Βικάριος του Πατριάρχου.

β) Μητρόπολη Μολδαβίας και Βουκοβίνης.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιασίου και Μητροπολίτης Μολδαβίας και Βουκοβίνης Δανιήλ. 04-03-1990.
  Έδρα Ιάσιο.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Σουτσεάβας και Ρανταούτι Ποιμήν. 24-06-1982.
  Έδρα Σουτσεάβα.

Επίσκοποι

 1. Ο Ρωμανού Ευθύμιος. 30-01-1972.
  Έδρα Ρώμαν.

 2. Ο Χουσίων Ιωακείμ. 24-11-1985.
  Έδρα Χούσοι.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Βοτοσιανίων Καλλίνικος. 25-03-1991.
  Βικάριος της Ι.Α. Ιασίου.

 2. Ο Μπαρλαδεάνου Κορνήλιος. 21-11-1999.
  Βικάριος της Ι.Ε. Χουσίων.

 3. Ο Μπακάου Ιωακείμ. 01-05-2000.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ρωμανού.

γ) Μητρόπολη Τρανσυλβανίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Σιμπίου και Μητροπολίτης Τρανσυλβανίας Λαυρέντιος. 15-08-1996.
  Έδρα Σιμπίου.

Επίσκοπος

 1. Ο Κοβάσνας και Χαργκίτας Ιωάννης. 20-07-1994.
  Έδρα Μιρκούρεα Τζιους.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Ρασιναρεάνου Βησσαρίων. 12-10-1997.
  Βικάριος της Ι.Α. Σιμπίου.

δ) Μητρόπολη Κλουζίου, Αλμπέι, Κρισανίου και Μαραμούρες.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Βάδου, Φελεάκου και Κλουζίου και Μητροπολίτης Κλουζίου, Αλμπέι, Κρισανίου και Μαραμούρες Βαρθολομαίος. 07-02-1993.
  Έδρα Κλούζ Ναπόκα.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Άλβας Ιούλιας Ανδρέας. 25-02-1990.
  Έδρα Άλβα Ιούλια.

Επίσκοποι

 1. Ο Μαραμούρες και Σατμάρ Ιουστινιανός. 09-09-1973.
  Έδρα Μπάγια Μάρε.

 2. Ο Οραδίας, Μπιχόρ και Σαλαζεάνου Ιωάννης. 04-02-1990.
  Έδρα Οράντεα.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Βιστρίτας Ειρηναίος. 21-11-1990.
  Βικάριος της Ι.Α. Βάδου.

 2. Ο Σιχάτας Ιουστίνος. 17-04-1994.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μαραμούρες.

 3. Ο Σομεσάνου Βασίλειος. 15-08-1998.
  Βικάριος της Ι.Α. Βάδου.

 4. Ο Σαλαζεάνου Πετρώνιος. 01-10-2000.
  Βικάριος της Ι.Ε. Οραδίας.

ε) Μητρόπολη Ολτενίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κραϊόβης και Μητροπολίτης Ολτενίας Θεοφάνης. 15-09-1991.
  Έδρα Κραϊόβα.

Επίσκοποι

 1. Ο Ριμνίκου Γεράσιμος. 27-12-1970.
  Έδρα Ριμνικουβίλτσεα.

 2. Ο Σεβερίνου και Στρεχαϊάνου Νικόδημος. 19-08-2001.
  Έδρα Ντρομπέτα-Τουρνού Σεβερίν.

 3. Ο Σλάτινας και Ρωμανατσίου (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ριμνίκου Γεράσιμος.
  Έδρα Σλάτινα.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Σλάτινας Ειρηναίος. 06-10-1991.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ριμνίκου.

 2. Ο Γκορεάνου Γουρίας. 05-08-2001.
  Βικάριος της Ι.Α. Κραϊόβης.

στ) Μητρόπολη Βανάτου.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Τιμισοάρας και Μητροπολίτης Βανάτου Νικόλαος. 15-01-1961.
  Έδρα Τιμισοάρα.

Επίσκοποι

 1. Ο Αράδου, Ιενοπόλεως και Χαλματζίου Τιμόθεος. 08-02-1976.
  Έδρα Αράντ.

 2. Ο Ουγγαρίας Σωφρόνιος. 21-02-1999.
  Έδρα Γκιούλα Ουγγαρίας.

 3. Ο Καρανσεμπές Λουκιανός. 01-10-2000. (Εκλογή 08-02-2006, από Λουγκοζάνου).
  Έδρα Καρανσεμπές.

 4. Ο Δακίας Φέλιξ Δανιήλ. 01-04-2001.
  Έδρα Βέρσατς Σερβίας.
  Σημείωση: Με απόφαση τις Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Ρουμανίας της 14-11-2006 και ύστερα από διαβουλεύσεις με το Πατριαρχείο Σερβίας η Επισκοπή Βαρσέτου μετωνομάστηκε σε "Επισκοπή Δακίας Φέλιξ".

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Λουγκοζάνου Παΐσιος. 19-02-2006.
  Βικάριος της Ι.Α. Τιμισοάρας.

ζ) Μητρόπολη Βεσσαραβίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κισινάου και Μητροπολίτης Βεσσαραβίας Πέτρος. 01-09-1990.
  Έδρα Κισινιέφ.

η) Υπερόριοι Αρχιερείς.

Μητροπολίτες

 1. Ο Γερμανίας και Κεντρώας Ευρώπης Σεραφείμ. 11-03-1990.
  Έδρα Νυρεμβέργη.

 2. Ο Δυτικής και Νοτίου Ευρώπης Ιωσήφ. 15-03-1998.
  Έδρα Παρίσι.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μασσαλίας Σιλουανός. 21-10-2001.
  Βικάριος της Ι.Μ. Δυτικής και Νοτίου Ευρώπης.

 2. Ο Μπρασόβου Σοφιανός. 11-05-2003.
  Βικάριος της Ι.Μ. Γερμανίας.

 3. Ο Νεμτεάνου Μάρκος. 07-05-2005.
  Βικάριος της Ι.Μ. Δυτικής Ευρώπης.

Αυτόνομη Αρχιεπισκοπή Αμερικής

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Νικόλαος. 14-07-2002.
Έδρα Σικάγο.

Βοηθός Επίσκοπος

 1. Ο Βίτσινας Ιωάννης-Κασσιανός. 02-07-2006.

θ) Σχολάζων Αρχιερεύς.

 1. Ο π. Κεντρώας και Δυτικής Ευρώπης Αδριανός. 27-01-1974.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.