Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 2006

ΕΤΟΣ 2006

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πολτάβας και Κρεμεντσούγκ κύριος Μιχαήλ. 01-01-2006.
(Πατριαρχείο Κιέβου).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τερνοπόλεως και Μπούτσας κύριος Νέστωρ. 05-03-2006.
(Πατριαρχείο Κιέβου).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πολτάβας και Κρεμεντσούγκ κύριος Θεόδωρος. 12-11-2006.
(Πατριαρχείο Κιέβου).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τσερνιγόβου και Νιέζιν κύριος Σεβαστιανός. 14-12-2006.
(Πατριαρχείο Κιέβου).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δρογόμπιτς και Σαμπόρ κύριος Ματθαίος. 17-12-2006.
(Πατριαρχείο Κιέβου).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.