Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 2006

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Μητροπολίτες.

β) Αρχιεπίσκοποι.

γ) Επίσκοποι.

δ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

Θ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Μετσχέτης, Μητροπολίτης Τιφλίδος και Καθολικός Πατριάρχης Γεωργίας κ. Ηλίας ο Β΄. 25-08-1963.

Έδρα Τιφλίδα.

α) Μητροπολίτες.

 1. Ο Ρουστάβης και Μαρνεούλης Αθανάσιος. 24-12-1978.
  Έδρα Ρουστάβη.

 2. Ο Μαγκλίσης και Τσάλκης Ανανίας. 15-03-1981.
  Έδρα Μαγκλίση.

 3. Ο Κουταΐδος Γαενάτης Καλλίστρατος. 25-12-1983.
  Έδρα Κουταΐση.

 4. Ο Τκιμπούλης και Τερτζόλας Γεώργιος. 14-10-1988. (Εκλογή 21-12-2006, από Τσκονδίδης).
  Έδρα Τκιμπούλη.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Τκιμπούλης ιδρύθηκε στις 21-12-2006, με απόσπαση από την Επισκοπή Κουταΐδος Γαενάτης.

 5. Ο Ουρμπνίσης και Ρουΐσης Ιώβ. 17-05-1992.
  Έδρα Χασούρη.

 6. Ο Σουχούμης και Αβχαζίας Δανιήλ. 22-05-1992.
  Έδρα Σουχούμη.

 7. Ο Αλαβέρδης Δαυΐδ. 24-05-1992.
  Έδρα Τελάβη.

 8. Ο Νεκρέσης και Χερέτης Σέργιος. 27-12-1992.
  Έδρα Λαγκοδέχη.

 9. Ο Νικόζης και Τσχινβάλης Ησαΐας. 09-04-1995. (Προαγωγή 30-04-2006).
  Έδρα Τσχινβάλη.

 10. Ο Αχαλκαλάκης και Κουμούρντο Νικόλαος. 31-03-1996. (Προαγωγή 30-09-2006).
  Έδρα Αχαλκαλάκη.

 11. Ο Αχαλτσίχης, Ταό-Κλαρέτης και Λαζέτης Θεόδωρος. 27-10-1996. (Προαγωγή 30-04-2006).
  Έδρα Αχαλτσίχη.

β) Αρχιεπίσκοποι.

 1. Ο Τιανέτης, Ψάβης και Χεβσουρέτης Θαδδαίος. 02-08-1978.
  Έδρα Τιανέτη.

 2. Ο Μαργβέτης και Ουμπίσης Βαχτάνγκι. 02-08-1982.
  Έδρα Ζεσταφόνη.

 3. Ο Τσηλκάνης και Ντουσέτης Ζωσίμιος. 14-10-1983.
  Έδρα Τσηλκάνη.

 4. Ο Σεμοκμέδης Ιωσήφ. 07-04-1995.
  Έδρα Οζουργκέτη.

 5. Ο Μπορτζόμης και Μπακουριάνης Σεραφείμ. 20-04-1995.
  Έδρα Μπορτζόμη.

 6. Ο Νικορτσμίνδης Ελισαίος. 17-03-1996.
  Έδρα Νικορτσμίνδα.

 7. Ο Φάσιδος και Χόμπης Γρηγόριος. 24-03-1996.
  Έδρα Πότη.

 8. Ο Χόνης και Σαμτρέντιας Σάββας. 04-11-1996.
  Έδρα Χόνη.

 9. Ο Βατούμης και Κομπουλέτης Δημήτριος. 08-11-1996.
  Έδρα Βατούμη.
  Σημείωση: Στις 21-12-2006 η Ι.Ε. Βατούμης και Σχάλτας μετωνομάστηκε σε "Βατούμης και Κομπουλέτης".

 10. Ο Βάνης και Βαγδάτης Αντώνιος. 10-11-1996."
  Έδρα Βάνη.

 11. Ο Ζουγκδίδης και Τσαΐσης Γεράσιμος. 11-10-1998. (Προαγωγή 11-06-2006).
  Έδρα Ζουγκδίδη.

 12. Ο Μπόδβης Δαυΐδ. 14-10-1998. (Προαγωγή 01-06-2006).
  Έδρα Σιγκνάγκη.

 13. Ο Σαμταβίσης και Γκόρης Ανδρέας. 18-10-1998. (Προαγωγή 16-11-2006).
  Έδρα Γκόρη.

γ) Επίσκοποι.

 1. Ο Τσκονδίδης Πέτρος. 20-10-2002. (Εκλογή 21-12-2006, από Στεπαντσμίνδης).
  Έδρα Μαρτβίλη.

 2. Ο Τσαγέρης και Λεντέχης Στέφανος. 27-10-2002.
  Έδρα Τσαγέρη.

 3. Ο Μέστιας και Άνω Σβανετίας Ιλαρίων. 03-11-2002.
  Έδρα Μέστια.

 4. Ο Γκουρτζαάνης και Βελιστσίχης Ευθύμιος. 24-08-2003.
  Έδρα Γκουρτζαάνη.

 5. Ο Σαγκαρέτζο και Νινοτσμίνδης Λουκάς. 28-08-2003.
  Έδρα Σαγκαρέτζο.

 6. Ο Ντμανίσης και Αγαράκ Τασίρ Ζήνων. 31-08-2003.
  Έδρα Ντμανίση.
  Σημείωση: Στις 06-02-2006 η Ι.Ε. Ντμανίσης μετωνομάστηκε σε "Ντμανίσης και Αγαράκ Τασίρ".

 7. Ο Στεπαντσμίνδης και Χέβης Ιεγουδιήλ. 02-09-2003. (Εκλογή 21-12-2006, από Μπολνίσης).
  Έδρα Καζμπέγκη.

 8. Ο Σενάκης και Τσκορότσκου Σίω. 07-09-2003.
  Έδρα Σενάκη.

 9. Ο Σχάλτας Σπυρίδων. 24-12-2006.
  Έδρα Κέντα.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Σχάλτας ιδρύθηκε στις 21-12-2006, με απόσπαση από την Επισκοπή Βατούμης.

 10. Ο Μπολνίσης Εφραίμ. 31-12-2006.
  Έδρα Μπολνίση.

 11. Ο Τσιατούρας και Σάτσχερε (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Σουχούμης Δανιήλ.
  Έδρα Τσιατούρα.

δ) Υπερόριοι Αρχιερείς.

Μητροπολίτης

 1. Ο Δυτικής Ευρώπης και Αμερικής Αβραάμ. 25-12-1992.
  Έδρα Παρίσι.

ε) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Ουρμπνίσης Γάιος. 26-03-1972.

 2. Ο π. Μπόδβης Ιλαρίων. 24-05-1975.

 3. Ο π. Κουταΐδος Γαενάτης Νικόλαος. 19-02-1978.

 4. Ο π. Νικορτσμίνδης Αμβρόσιος. 13-08-1979.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.