Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 2006

Κοιμηθέντες κατά το 2006

Χειροτονηθέντες κατά το 2006

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

 1. 12/01/2006: Εκλογή Βρεσθένης Θεοκλήτου (από π. Θεσσαλιώτιδος). [Εκκλησία της Ελλάδος].

 2. 18/01/2006: Μετονομασία Ι.Μ. Βάδου, Φελεάκου και Κλουζίου σε Κλουζίου, Αλμπέι, Κρισανίου και Μαραμούρες. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 3. 23/01/2006: Προαγωγή Επισκόπου Μιχαλόβτσι Ιωάννου σε Αρχιεπίσκοπο. [Εκκλησία Τσεχίας και Σλοβακίας].

 4. 30/01/2006: Κοίμηση Πρέσοβ Νικολάου. [Εκκλησία Τσεχίας και Σλοβακίας].

 5. 02/02/2006: Κοίμηση π. Λεμεσού Χρυσάνθου. [Εκκλησία της Κύπρου].

 6. 05/02/2006: Χειροτονία Ζήλων Αμβροσίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 7. 06/02/2006: Μετονομασία Ι.Ε. Ντμανίσης σε "Ντμανίσης και Αγαράκ Τασίρ". [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 8. 07/02/2006: Παραίτηση Πειραιώς Καλλινίκου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 9. 08/02/2006: Εκλογή Καρανσεμπές Λουκιανού (από Λουγκοζάνου). [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 10. 08/02/2006: Εκλογή Γκιουργκίου Αμβροσίου (από Σιναΐας). [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 11. 12/02/2006: Προαγωγή Επισκόπου Ολομούτς Συμεών σε Αρχιεπίσκοπο. [Εκκλησία Τσεχίας και Σλοβακίας].

 12. 19/02/2006: Χειροτονία Λουγκοζάνου Παϊσίου. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 13. 24/02/2006: Προαγωγή Επισκόπου Ελίστας Ζωσιμά σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 14. 24/02/2006: Προαγωγή Επισκόπου Πόλοτσκ Θεοδοσίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 15. 24/02/2006: Προαγωγή Επισκόπου Κάτω Νοβγορόδου Γεωργίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 16. 28/02/2006: Εκλογή Πειραιώς Σεραφείμ (από Χριστιανουπόλεως). [Εκκλησία της Ελλάδος].

 17. 04/03/2006: Χειροτονία Σισανίου Παύλου. [Εκκλησία της Ελλάδος - Νέες Χώρες].

 18. 11/03/2006: Εκλογή Πρέσοβ Ιωάννου (από Μιχαλόβτσι). [Εκκλησία Τσεχίας και Σλοβακίας].

 19. 13/03/2006: Παραίτηση Γόρτυνος Θεοφίλου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 20. 08/04/2006: Χειροτονία Κομάρνο Τύχωνος. [Εκκλησία Τσεχίας και Σλοβακίας].

 21. 10/04/2006: Κοίμηση Μπουένος ’υρες Κυρίλλου. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 22. 10/04/2006: Αποκατάσταση π. Κωνσταντίνης Νικηφόρου. [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 23. 11/04/2006: Εκλογή Ντρούτσκη Πέτρου (από π. Μπομπρούϊσκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 24. 30/04/2006: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Νικόζης Ησαΐου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 25. 30/04/2006: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Αχαλτσίχης Θεοδώρου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 26. 02/05/2006: Εκλογή Τσεχίας και Σλοβακίας Χριστοφόρου (από Πράγας). [Εκκλησία της Τσεχίας και Σλοβακίας].

 27. 11/05/2006: Εκλογή Ασκάλωνος Νικηφόρου (από π. Κωνσταντίνης). [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 28. 17/05/2006: Έκπτωση Κύπρου Χρυσοστόμου. [Εκκλησία της Κύπρου].

 29. 27/05/2006: Ίδρυση Επισκοπής Βαλιέβου. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 30. 27/05/2006: Μετονομασία Επισκοπής Σάμπατς και Βαλιέβου σε "Σάμπατς". [Πατριαρχείο Σερβίας].

 31. 27/05/2006: Εκλογή Βαλιέβου Αγαπίου (από Αυστραλίας). [Πατριαρχείο Σερβίας].

 32. 27/05/2006: Εκλογή Δυτικής Αμερικής Μαξίμου (από Χούμ). [Πατριαρχείο Σερβίας].

 33. 01/06/2006: Προαγωγή Επισκόπου Μπόδβης Δαυΐδ σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 34. 08/06/2006: Εκλογή Αμφιπόλεως Βασιλείου (από π. Σεργιέβου). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 35. 11/06/2006: Προαγωγή Επισκόπου Ζουγκδίδης Γερασίμου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 36. 29/06/2006: Εκλογή Μπρεγκαλνίτσης Μάρκου (από Δρεμβίτσης). [Πατριαρχείο Σερβίας].

 37. 02/07/2006: Χειροτονία Βίτσινας Ιωάννου-Κασσιανού. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 38. 06/07/2006: Κοίμηση Πισιδίας Μεθοδίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 39. 09/07/2006: Προαγωγή Επισκόπου Κριβόι Ρόγ Εφραίμ σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 40. 09/07/2006: Προαγωγή Επισκόπου Ποτσαέβου Βλαδιμήρου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 41. 15/07/2006: Χειροτονία Αυστραλίας Ειρηναίου. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 42. 19/07/2006: Παραίτηση Ιβανόβου Βοζνεσένσκ Αμβροσίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 43. 19/07/2006: Εκλογή Ιβανόβου Βοζνεσένσκ Ιωσήφ (από Σάτσκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 44. 19/07/2006: Παραίτηση Κεμερόβου Σωφρονίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 45. 19/07/2006: Εκλογή Μπρονίτσης Αμβροσίου (από Προκοπιέβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 46. 23/07/2006: Χειροτονία Μοραβικίου Αντωνίου. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 47. 26/07/2006: Κοίμηση Κρήτης Τιμοθέου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 48. 28/07/2006: Προαγωγή Επισκόπου Κάμενετς Ποδόλσκ Θεοδώρου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 49. 28/07/2006: Προαγωγή Επισκόπου Πολτάβας Φιλίππου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 50. 30/07/2006: Χειροτονία Χοτίνσκ Μελετίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 51. 10/08/2006: Χειροτονία Σερπουχώβου Ρωμανού. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 52. 16/08/2006: Κοίμηση Κορινθίας Παντελεήμονος. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 53. 19/08/2006: Χειροτονία Μπελγορόδου Δνειστέρου Αλεξίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 54. 19/08/2006: Χειροτονία Νταούγκαυπιλς Αλεξάνδρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 55. 20/08/2006: Χειροτονία Κεμερόβου Αριστάρχου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 56. 30/08/2006: Εκλογή Κρήτης Ειρηναίου (από Κυδωνίας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 57. 01/09/2006: Κοίμηση π. Ριαζάν Σίμωνος. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 58. 15/09/2006: Κοίμηση Κυριακουπόλεως Σιλβέστρου. [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 59. 24/09/2006: Χειροτονία Μαγκνιτογκόρσκ Θεοφυλάκτου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 60. 27/09/2006: Χειροτονία Πετερχώβου Μαρκέλλου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 61. 30/09/2006: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Αχαλκαλάκης Νικολάου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 62. 06/10/2006: Ίδρυση Επισκοπής Ουνγκένης και Νισπορένης (με απόσπαση από την Επισκοπή Κισινιώβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 63. 06/10/2006: Εκλογή Ουνγκένης Πέτρου (από Νισπορένης). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 64. 06/10/2006: Ίδρυση Επισκοπής Μπελτσύ και Φαλέστης (με απόσπαση από την Επισκοπή Κισινιώβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 65. 09/10/2006: Κοίμηση π. Γόρτυνος Θεοφίλου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 66. 13/10/2006: Κοίμηση Εφέσου Χρυσοστόμου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 67. 13/10/2006: Κοίμηση Φιλιππουπόλεως Αρσενίου. [Πατριαρχείο Βουλγαρίας].

 68. 14/10/2006: Χειροτονία Γόρτυνος Ιερεμίου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 69. 15/10/2006: Χειροτονία Μπουένος ’υρες Σιλουανού. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 70. 15/10/2006: Χειροτονία Κορινθίας Διονυσίου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 71. 29/10/2006: Μετονομασία Ι.Ε. Όκλανδ και Ανατολικής Αμερικής σε «Τσάρλεστον, Όκλανδ και Μεσοατλαντικών Πολιτειών». [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 72. 01/11/2006: Παραίτηση Πηλουσίου Παντελεήμονος. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 73. 01/11/2006: Εκλογή Πηλουσίου Καλλινίκου (από Χαρτούμ). [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 74. 01/11/2006: Εκλογή Χαρτούμ Εμμανουήλ (από Βαβυλώνος). [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 75. 01/11/2006: Ίδρυση Ι.Ε. Μοζαμβίκης. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 76. 01/11/2006: Ίδρυση Ι.Ε. Κολουέζι. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 77. 01/11/2006: Αποκατάσταση Νιτρίας Γεωργίου (μετά θάνατον). [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 78. 02/11/2006: Εκλογή Αντινόης Παντελεήμονος (από π. Πηλουσίου). [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 79. 04/11/2006: Χειροτονία Μαρεώτιδος Γαβριήλ. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 80. 05/11/2006: Χειροτονία Κανώπου Σπυρίδωνος. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 81. 05/11/2006: Εκλογή Κύπρου Χρυσοστόμου (από Πάφου). [Εκκλησία της Κύπρου].

 82. 12/11/2006: Χειροτονία Νιτρίας Νικοδήμου. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 83. 14/11/2006: Μετονομασία Ι.Ε. Βαρσέτου σε "Δακίας Φέλιξ". [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 84. 16/11/2006: Προαγωγή Επισκόπου Σαμταβίσης Ανδρέου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 85. 16/11/2006: Χειροτονία Αργυροκάστρου Δημητρίου. [Εκκλησία της Αλβανίας].

 86. 18/11/2006: Χειροτονία Κυδωνίας Δαμασκηνού. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 87. 19/11/2006: Χειροτονία Απολλωνίας Νικολάου. [Εκκλησία της Αλβανίας].

 88. 21/11/2006: Χειροτονία Κρούγιας Αντωνίου. [Εκκλησία της Αλβανίας].

 89. 22/11/2006: Εκλογή Τουλτσίν Ιωνάθαν (από Χερσώνος). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 90. 22/11/2006: Εκλογή Χερσώνος Ιωάννου (από Χούστ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 91. 22/11/2006: Εκλογή Χούστ Ιππολύτου (από Τουλτσίν). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 92. 25/11/2006: Χειροτονία Κολουέζι Μελετίου. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 93. 26/11/2006: Χειροτονία Νειλουπόλεως Γενναδίου. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 94. 26/11/2006: Χειροτονία Μπογορόδου Ελισαίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 95. 26/11/2006: Χειροτονία Μπορισπόλεως Αντωνίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 96. 27/11/2006: Χειροτονία Μοζαμβίκης Θεοδώρου. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 97. 09/12/2006: Χειροτονία Μωκησσού Δημητρίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 98. 21/12/2006: Ίδρυση Ι.Ε. Τκιμπούλης και Τερτζόλας (αποσπασθείσα εκ των Επισκοπών Τσκονδίδης και Μαργβέτης). [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 99. 21/12/2006: Ίδρυση Ι.Ε. Σχάλτας (αποσπασθείσα εκ της Ι.Ε. Βατούμης). [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 100. 21/12/2006: Μετονομασία Ι.Ε. Βατούμης και Σχάλτας σε «Βατούμης και Κομπουλέτης». [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 101. 21/12/2006: Εκλογή Τκιμπούλης Γεωργίου (από Τσκονδίδης). [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 102. 21/12/2006: Εκλογή Τσκονδίδης Πέτρου (από Στεπαντσμίνδης). [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 103. 21/12/2006: Εκλογή Στεπαντσμίνδης Ιεγουδιήλ (από Μπολνίσης). [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 104. 24/12/2006: Χειροτονία Σχάλτας Σπυρίδωνος. [Πατριαρχείο Γεωργίας].

 105. 29/12/2006: Εκλογή Πάφου Γεωργίου (από Αρσινόης). [Εκκλησία της Κύπρου].

 106. 31/12/2006: Κοίμηση Γεδνίτσης Δορυμέδοντος. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 107. 31/12/2006: Χειροτονία Μπολνίσης Εφραίμ. [Πατριαρχείο Γεωργίας].

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.