Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 2006

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Τιτουλάριοι Επίσκοποι.

β) Μητροπολίτες στη Δυτική Βουλγαρία.

γ) Μητροπολίτες στην Κεντρική Βουλγαρία.

δ) Μητροπολίτες στην Ανατολική Βουλγαρία.

ε) Υπερόριοι Αρχιερείς.

στ) Σχολάζων Αρχιερεύς.

Η. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Σόφιας και Πατριάρχης πάσης Βουλγαρίας κ. Μάξιμος. 30-12-1956.

Έδρα Σόφια.

α) Τιτουλάριοι Επίσκοποι.

 1. Ο Μελενίκου Γεννάδιος. 10-10-1992.

 2. Ο Λεύκης Παύλος. 20-12-1992.

 3. Ο Ντεβόλσκι Θεοδόσιος. 19-02-1997.

 4. Ο Μαρκιανουπόλεως Κωνσταντίνος. 27-08-1997.

 5. Ο Αδριανουπόλεως Ευλόγιος. 18-10-1998.
  Ηγούμενος Ι.Μ. Ρίλας.

 6. Ο Ζνεπόλεως Νικόλαος. 07-07-2001.

β) Μητροπολίτες στη Δυτική Βουλγαρία.

 1. Ο Βράτζης Καλλίνικος. 06-12-1971.
  Έδρα Βράτζα.

 2. Ο Βιδινίου Δομητιανός. 15-12-1974.
  Έδρα Βιδίνιο.

 3. Ο Πλεύνης Ιγνάτιος. 19-06-1988.
  Έδρα Πλέβεν.

 4. Ο Νευροκοπίου Ναθαναήλ. 25-03-1989.
  Έδρα Νευροκόπι (Γκότσε Ντέλτσεφ).

Βοηθός Επίσκοπος

 1. Ο Βρανίτσης Αμβρόσιος. 03-04-1994.
  Βικάριος της Ι.Μ. Βράτζης.

γ) Μητροπολίτες στην Κεντρική Βουλγαρία.

 1. Ο Φιλιππουπόλεως Αρσένιος. 30-03-1969. (+ 13-10-2006).
  Έδρα Φιλιππούπολη (Πλόβντιβ).
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως ανέλαβε ο Βάρνης Κύριλλος.

 2. Ο Μεγάλου Τυρνόβου Γρηγόριος. 22-12-1985.
  Έδρα Βελίκο Τύρνοβο.

 3. Ο Στάρας Ζαγόρας Γαλακτίων. 06-07-1986.
  Έδρα Στάρα Ζαγόρα.

 4. Ο Λοβτσού Γαβριήλ. 19-10-1998.
  Έδρα Λόβετς.

δ) Μητροπολίτες στην Ανατολική Βουλγαρία.

 1. Ο Δοροστόλου Ιλαρίων. 21-01-1973.
  Έδρα Σιλίστρα.

 2. Ο Σηλύμνου Ιωαννίκιος. 20-04-1975.
  Έδρα Σλίβεν.

 3. Ο Ρούσε (Τσερβένου) Νεόφυτος. 08-12-1985.
  Έδρα Ρούσε.

 4. Ο Βάρνης και Μεγάλης Πρεσλάβας Κύριλλος. 29-06-1988.
  Έδρα Βάρνα.

Βοηθός Επίσκοπος

 1. Ο Μεσημβρίας Ιάκωβος. 19-10-1997.
  Βικάριος της Ι.Μ. Ρούσε.

ε) Υπερόριοι Μητροπολίτες.

 1. Ο Δυτικής και Κεντρώας Ευρώπης Συμεών. 14-01-1973.
  Έδρα Βερολίνο.

 2. Ο Αμερικής και Αυστραλίας Ιωσήφ. 07-12-1980.
  Έδρα Νέα Υόρκη.

Βοηθός Επίσκοπος

 1. Ο Τιβεριουπόλεως Τύχων. 06-07-2003.
  Βικάριος της Ι.Μ. Δυτικής και Κεντρώας Ευρώπης.

στ) Σχολάζων Αρχιερεύς.

 1. Ο Σμόλεν Νέστωρ. 06-12-1980.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.