Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 2004

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία.

ια) Αρχιερείς στην ’πω Ανατολή.

ιβ) Εξαρχία Λευκής Ρωσίας.

ιγ) Μητρόπολη Καζαχστάν.

ιδ) Μητρόπολη Μολδαβίας.

ιε) Αυτόνομος Εκκλησία της Ουκρανίας.

ιστ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες Σοβιετικές Δημοκρατίες.

ιζ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

ιη) Αρχιερείς εν Υπερορία.

ιθ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

κ) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Ε. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΩΣΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας κ. Αλέξιος ο Β΄. 03-09-1961.

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ραμένσκ Νικόλαος. 10-12-1967.

 2. Ο Μοζάισκ Γρηγόριος. 13-09-1987.

 3. Ο Ίστρας Αρσένιος. 05-10-1989.

 4. Ο Βερεγίας Ευγένιος. 16-04-1994.

 5. Ο Ορεχώβου Ζουέβου Αλέξιος. 19-08-1995. (Προαγωγή 29-02-2004).

Επίσκοποι

 1. Ο Κρασνογκόρσκ Σάββας. 12-09-1995.

 2. Ο Βίντνογε Τύχων. 10-08-1999.

 3. Ο Δημητρώβου Αλέξανδρος. 02-09-2001.

 4. Ο Σεργιέβου Ποσάντ Θεόγνωστος. 31-03-2002.

 5. Ο Λιουμπερτσή Βενιαμίν. 14-08-2003.

 6. Ο Γεγκωρέβου Μάρκος. 14-01-2004.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος. 26-12-1965.
  Έδρα Μόσχα.

 2. Ο Σμολένσκ και Καλλίνινγκραδ Κύριλλος. 14-03-1976.
  Έδρα Σμολένσκ.

 3. Ο Καλούγας και Μπορώβου Κλήμης. 08-08-1982. (Προαγωγή 29-02-2004).
  Έδρα Καλούγα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ιβανόβου Βοζνεσένσκ και Κίνεσμα Αμβρόσιος. 18-10-1977.
  Έδρα Ιβάνοβο.

 2. Ο Τούλας και Μπελιώβου Αλέξιος. 01-12-1988.
  Έδρα Τούλα.

 3. Ο Τβερ και Κάσιν Βίκτωρ. 04-12-1988.
  Έδρα Τβερ.

 4. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Αλέξανδρος. 27-09-1989.
  Έδρα Κοστρομά.

 5. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Ευλόγιος. 11-11-1990.
  Έδρα Βλαδίμη.

 6. Ο Ριαζάν και Κασιμώβου Παύλος. 22-03-1992.
  Έδρα Ριαζάν.

 7. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Κύριλλος. 15-03-1998.
  Έδρα Γιαροσλάβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μπριάνσκ και Σέβσκ Θεοφύλακτος. 20-04-2002.
  Έδρα Μπριάνσκ.

 2. Ο Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά Γεώργιος. 02-02-2003.
  Έδρα Νιζνίι Νόβγοροδ.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Λιουντινώβου Γεώργιος. 23-04-1989.
  Βικάριος της Επισκοπής Καλούγας.

 2. Ο Σάτσκ Ιωσήφ. 08-09-1998.
  Βικάριος της Επισκοπής Ριαζάν.

 3. Ο Βαλτικής Σεραφείμ. 19-05-2001.
  Βικάριος της Επισκοπής Σμολένσκ.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Βιάτκας και Σλομποδά Χρύσανθος. 23-04-1978. (Προαγωγή 29-02-2004).
  Έδρα Βιάτκα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Πετροζαβόδσκ και Καρελίας Μανουήλ. 14-08-1990.
  Έδρα Πετροζαβόδσκ.

 2. Ο Βόλογδα και Βελίκι Ουστιούνγκ Μαξιμιλιανός. 10-04-1993. (Προαγωγή 29-02-2004).
  Έδρα Βόλογδα.

 3. Ο Μουρμάνσκ και Μοντσεγκόρσκ Σίμων. 03-10-1993. (Προαγωγή 29-02-2004).
  Έδρα Μουρμάνσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Σικτιβκάρ και Βορκουτίας Πιτιρίμ. 19-12-1995.
  Έδρα Σικτιβκάρ.

 2. Ο Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Τύχων. 04-02-1996.
  Έδρα Αρχάγγελος.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βλαδίμηρος. 30-12-1962.
  Έδρα Αγία Πετρούπολη.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Πσκώβου και Βελίκε Λούκι Ευσέβιος. 01-04-1984.
  Έδρα Πσκώβ.

 2. Ο Νοβγορόδου και Παλαιάς Ρωσίας Λέων. 01-11-1987.
  Έδρα Νόβγοροδ.

Τιτουλάριος Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Τιχβίν Κωνσταντίνος. 16-06-1991.
  Βικάριος της Επισκοπής Αγίας Πετρουπόλεως.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Βορονέζ και Μπορισογκλέμπσκ Σέργιος. 30-01-1983.
  Έδρα Βορονέζ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ορέλ και Λίβνι Παΐσιος. 21-07-1988.
  Έδρα Ορέλ.

 2. Ο Πένζας και Κουζνέτσκ Φιλάρετος. 11-03-1990. (Προαγωγή 29-02-2004).
  Έδρα Πένζα.

 3. Ο Σαράνσκ και Μορδοβίας Βαρσανούφιος. 08-02-1991.
  Έδρα Σαράνσκ.

 4. Ο Κούρσκ και Ρίλσκ Γερμανός. 28-03-1993. (Εκλογή 17-08-2004, από Γιακουτίας).
  Έδρα Κούρσκ.

 5. Ο Μπελγορόδου και Στάρυ Οσκόλ Ιωάννης. 04-04-1993.
  Έδρα Μπέλγοροδ.

Επίσκοποι

 1. Ο Λίπετσκ και Γέλετς Νίκων. 31-03-1996.
  Έδρα Λίπετσκ.

 2. Ο Ταμπώβου και Μιτσούρινσκ Θεοδόσιος. 21-04-2002.
  Έδρα Ταμπώβ.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

Μητροπολίτες

 1. Ο Βολγογκράδ και Καμίσιν Γερμανός. 06-12-1968.
  Έδρα Βολγογκράδ.

 2. Ο Τσεμποξάρυ και Τσουβασίας Βαρνάβας. 30-11-1976.
  Έδρα Τσεμποξάρυ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Σιμπίρσκ και Μελεκεσίου Πρόκλος. 18-10-1987.
  Έδρα Σιμπίρσκ.

 2. Ο Καζάν και Ταταρστάν Αναστάσιος. 11-12-1988.
  Έδρα Καζάν.

 3. Ο Σαμάρας και Συζράν Σέργιος. 05-05-1989.
  Έδρα Σαμάρα.

 4. Ο Αστραχανίου και Ενοταέβου Ιωνάς. 25-10-1992.
  Έδρα ’στραχαν.

 5. Ο Ιόσκαρ Όλα και Μαρίισκ Ιωάννης. 25-07-1993. (Προαγωγή 29-02-2004).
  Έδρα Ιόσκαρ Όλα.

Επίσκοπος

 1. Ο Σαρατώβου και Βόλσκ Λογγίνος. 19-08-2003.
  Έδρα Σαράτωβ.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Μητροπολίτης

 1. Ο Αικατερινοδάρ και Κουμπάν Ισίδωρος. 19-06-1977.
  Έδρα Αικατερινοδάρ.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Ροστόβου και Νοβοτσερκάσκ Παντελεήμων. 17-05-1987.
  Έδρα Ροστώβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μαϊκόπ και Αδυγέας Παντελεήμων. 02-05-1993.
  Έδρα Μαϊκόπ.

 2. Ο Ελίστας και Καλμίκιας Ζωσιμάς. 24-12-1995.
  Έδρα Ελίστα.

 3. Ο Σταυρουπόλεως και Βλαδικαυκάσου Θεοφάνης. 26-11-2000.
  Έδρα Σταυρούπολη.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Μητροπολίτες

 1. Ο Τσελιάμπινσκ και Ζλατούστ Ιώβ. 03-01-1975.
  Έδρα Τσελιάμπινσκ.

 2. Ο Ορενβούργου και Μπουζουλούκου Βαλεντίνος. 25-07-1976. (Προαγωγή 29-02-2004).
  Έδρα Ορενμπούργκ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ιζέβου και Ουδμουρτίας Νικόλαος. 21-07-1985.
  Έδρα Ιζέφσκ.

 2. Ο Ουφάς και Στερλιταμακίου Νίκων. 26-08-1990.
  Έδρα Ουφά.

 3. Ο Αικατερινβούργου και Βερχοτούρας Βικέντιος. 02-09-1990.
  Έδρα Αικατερινβούργο.

Επίσκοποι

 1. Ο Κουργάν και Σαδρίνσκ Μιχαήλ. 03-04-1993.
  Έδρα Κουργάν.

 2. Ο Πέρμης και Σολικάμσκ Ειρήναρχος. 14-04-2002.
  Έδρα Πέρμη.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Όμσκ και Τάρα Θεοδόσιος. 02-12-1962.
  Έδρα Όμσκ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Νέας Σιβηρίας και Μπέρδσκ Τύχων. 19-08-1990.
  Έδρα Νοβοσιμπίρσκ.

 2. Ο Τομπόλσκ και Τιούμεν Δημήτριος. 04-11-1990.
  Έδρα Τομπόλσκ.

 3. Ο Κεμερόβου και Νέου Κουζνέτσκ Σωφρόνιος. 16-05-1991.
  Έδρα Κεμέροβο.

 4. Ο Τόμσκ και Ασινόβου Ροστισλάβος. 28-11-1993. (Προαγωγή 29-02-2004).
  Έδρα Τόμσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Μπαρναούλης και Αλτάισκ Μάξιμος. 20-01-2002.
  Έδρα Μπαρναούλη.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κρασνογιάρσκ και Ιενεσέης Αντώνιος. 22-04-1989.
  Έδρα Κρασνογιάρσκ.

 2. Ο Ιρκούτσκ και Ανγάρσκ Βαδίμ. 04-02-1990.
  Έδρα Ιρκούτσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Αμπακάν και Κιζίλσκ Ιωνάθαν. 01-08-1997.
  Έδρα Αμπακάν.

 2. Ο Τσιτά και Ζαβαϊκάλης Ευστάθιος. 30-01-2000.
  Έδρα Τσιτά.

 3. Ο Γιακουτίας και Λένσκ Ζωσιμάς. 27-09-2004.
  Έδρα Γιακούτσκ.

ια) Αρχιερείς στην ’πω Ανατολή.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Μπλαγοβέσενσκ και Τίνδας Γαβριήλ. 23-07-1988.
  Έδρα Μπλαγοβέσενσκ.

 2. Ο Βλαδιβοστόκ και Παραθαλασσίας Βενιαμίν. 21-09-1992.
  Έδρα Βλαδιβοστόκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μαγαδάν και Σινεγκόρσκ Γουρίας. 14-01-1993.
  Έδρα Μαγαδάν.

 2. Ο Χαμπαρόβου και Πριαμούρ Μάρκος. 03-09-1995.
  Έδρα Χαμπαρόφσκ.

 3. Ο Πετροπαυλώβου και Καμτσάτκας Ιγνάτιος. 29-03-1998.
  Έδρα Πετροπαυλώφσκ.

 4. Ο Μπιρομπιτζάν και Κουλντούρσκη Ιωσήφ. 31-01-1999.
  Έδρα Μπιρομπιτζάν.

 5. Ο Αναδίρ και Τσουκότκας Διομήδης. 10-08-2000.
  Έδρα Αναδίρ.

 6. Ο Νοτίου Σαχαλίνης και Κουρίλων Δανιήλ. 11-11-2001.
  Έδρα Νότιος Σαχαλίνη.

ιβ) Εξαρχία Λευκής Ρωσίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Μίνσκ και Σλούτσκ Φιλάρετος, Πατριαρχικός Έξαρχος Λευκής Ρωσίας. 24-10-1965.
  Έδρα Μίνσκ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βίτεμπσκ και Ορσά Δημήτριος. 23-07-1989.
  Έδρα Βίτεμπσκ.

 2. Ο Πίνσκ και Λούνινετς Στέφανος. 04-03-1990.
  Έδρα Πίνσκ.

 3. Ο Γομέλ και Ζλόμπιν Αρίσταρχος. 29-07-1990.
  Έδρα Γομέλ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μπομπρούϊσκ και Οσιποβίτσι Πέτρος. 24-07-1992. (Εκλογή 24-12-2004, από Τουρώβου).
  Έδρα Μπομπρούϊσκ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Μπομπρούϊσκ και Οσιποβίτσι ιδρύθηκε στις 24-12-2004 με απόσπαση από την Ι.Ε. Μογιλιέβου.

 2. Ο Γροδνό και Βολκόβισκ Αρτέμιος. 04-02-1996.
  Έδρα Γροδνό.

 3. Ο Νοβογρουδόκ και Λίδας Γουρίας. 04-08-1996.
  Έδρα Νοβογρουδόκ.

 4. Ο Πόλοτσκ και Γλουμπόκογε Θεοδόσιος. 10-08-1997.
  Έδρα Πόλοτσκ.

 5. Ο Μογιλιέβου και Μοστισλάβου Σωφρόνιος. 04-02-2001.
  Έδρα Μογιλέφ.

 6. Ο Μπρέστ και Κόμπριν Ιωάννης. 31-03-2002.
  Έδρα Μπρέστ.

 7. Ο Τουρώβου και Μοζύρ (χηρεύει).
  Έδρα Τουρώφ.

ιγ) Μητρόπολη Καζαχστάν.

Μητροπολίτης

 1. Ο Αστανάς και Αλματύ Μεθόδιος. 27-04-1980.
  Έδρα Αστάνα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ουράλσκ και Γούριεβ Αντώνιος. 13-10-1985.
  Έδρα Ουράλσκ.

 2. Ο Τσιμκένδης και Ακμόλας Ελευθέριος. 15-02-1991. (Προαγωγή 29-02-2004).
  Έδρα Τσιμκένδη.

ιδ) Μητρόπολη Μολδαβίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Βλαδίμηρος. 21-07-1989.
  Έδρα Κισινιέφ.

Επίσκοποι

 1. Ο Τιρασπόλεως και Ντουμποσάρ Ιουστινιανός. 01-09-1995.
  Έδρα Τιρασπόλ.

 2. Ο Καγκούλ και Κομράτης Ανατόλιος. 12-09-1998.
  Έδρα Καγκούλ.
  Σημείωση: Στις 07-10-2004 η Ι.Ε. Καγκούλ και Λαπουσνιάνης μετωνομάστηκε σε "Καγκούλ και Κομράτης".

 3. Ο Γεδνίτσης και Μπριτσένης Δορυμέδων. 08-11-1998.
  Έδρα Γεδνίτσα.

ιε) Αυτόνομος Εκκλησία της Ουκρανίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Βλαδίμηρος. 09-07-1966.

Λοιποί Μητροπολίτες

 1. Ο Χαρκόβου και Μπουγκουδουχώβου Νικόδημος. 10-08-1961.
  Έδρα Χάρκοβο.

 2. Ο Βιννίτσης και Μογκιλώβου Ποδόλσκ Μακάριος. 07-06-1970.
  Έδρα Βίννιτσα.

 3. Ο Δνεπροπετρώβου και Παυλουπόλεως Ειρηναίος. 27-07-1975.
  Έδρα Δνεπροπετρώβ.

 4. Ο Οδησσού και Ισμαήλ Αγαθάγγελος. 16-11-1975.
  Έδρα Οδησσός.

 5. Ο Συμφεροπόλεως και Κριμαίας Λάζαρος. 18-04-1980.
  Έδρα Συμφερόπολη.

 6. Ο Λουγκάνσκ και Σταρομπέλσκ Ιωαννίκιος. 13-12-1988.
  Έδρα Λουγκάνσκ.

 7. Ο Λούτσκ και Βολυνίας Νήφων. 31-03-1990.
  Έδρα Λούτσκ.

 8. Ο Τσερνοβικίου και Βουκοβίνης Ονούφριος. 09-12-1990.
  Έδρα Τσέρνοβιτς.

 9. Ο Δονέτσκ και Μαριουπόλεως Ιλαρίων. 29-09-1991.
  Έδρα Δονέτσκ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Χερσώνος και Ταυρικής Ιωνάθαν. 23-04-1989.
  Έδρα Χερσώνα.

 2. Ο Ροβνό και Οστρόγκ Βαρθολομαίος. 24-02-1990.
  Έδρα Ροβνό.

 3. Ο Ζαπορόζιε και Μελιτοπόλεως Βασίλειος. 02-12-1990.
  Έδρα Ζαπορόζιε.

 4. Ο Τερνοπόλεως και Κρεμένετς Σέργιος. 17-02-1991.
  Έδρα Τερνπόλ.

 5. Ο Ιβανοφρανκόβου και Κολόμιας Νικόλαος. 16-07-1992.
  Έδρα Ιβανοφρανκόφσκ.

 6. Ο Χμιελνικίου και Σεπετόφκας Αντώνιος. 27-07-1992.
  Έδρα Χμιέλνιτς.

 7. Ο Τσερκάσσι και Κανέβου Σωφρόνιος. 09-08-1992.
  Έδρα Τσερκάσσι.

 8. Ο Όβρουτς και Κοροστέν Βησσαρίων. 24-08-1992.
  Έδρα Όβρουτς.

 9. Ο Νικολαγέβου και Βοζνεσένσκ Πιτιρίμ. 26-08-1992.
  Έδρα Νικολαγιέβ.

 10. Ο Λβώβου και Γαλικίας Αυγουστίνος. 20-09-1992.
  Έδρα Λβώβ.

 11. Ο Σαράνσκι και Πολεσίας Ανατόλιος. 28-10-1993. (Προαγωγή 28-07-2004).
  Έδρα Σαρνύ.

 12. Ο Βλαδίμης Βολυνίας και Κοβέλσκι Συμεών. 04-05-1996.
  Έδρα Βλαδίμη Βολυνίας.

 13. Ο Χούστ και Βινογραδόβου Ιωάννης. 13-12-1996. (Προαγωγή 28-08-2004).
  Έδρα Χούστ.

Επίσκοποι

 1. Ο Κυροβογκράδ και Αλεξανδρείας Παντελεήμων. 25-07-1992.
  Έδρα Κυροβογκράδ.

 2. Ο Κάμενετς Ποδόλσκ και Γοροδόκ Θεόδωρος. 05-08-1992.
  Έδρα Κάμενετς Ποδόλσκ.

 3. Ο Τουλτσίν και Βρατσλάβας Ιππόλυτος. 16-08-1992.
  Έδρα Τουλτσίν.

 4. Ο Ζιτόμιρ και Νόβογραδ Βολυνίας Γουρίας. 31-07-1994.
  Έδρα Ζιτόμιρ.

 5. Ο Μπελοτσερκώβου και Μπογουσλάβου Σεραφείμ. 01-08-1994.
  Έδρα Μπελοτσερκώβ.

 6. Ο Κονοτόπου και Γλουχώβου Ιννοκέντιος. 05-10-1994.
  Έδρα Κονοτόπ.

 7. Ο Κριβόι Ρόγ και Νικοπόλεως Εφραίμ. 13-09-1996.
  Έδρα Κριβόι Ρόγ.

 8. Ο Σουμύ και Αχτύρκας Ιώβ. 22-06-1997.
  Έδρα Σουμύ.

 9. Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Αμβρόσιος. 28-06-1998.
  Έδρα Τσερνιγώβ.

 10. Ο Μουκατσέβου και Ούζγκοροδ Αγαπητός. 22-11-1998.
  Έδρα Μουκατσέβ.

 11. Ο Πολτάβας και Κρεμεντσούγκ Φίλιππος. 30-12-2001.
  Έδρα Πολτάβα.

 12. Ο Γκορλόφκας και Σλαβιάνσκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Δονέτσκ Ιλαρίων.
  Έδρα Γκορλόφκα.

Τιτουλάριοι Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βισγορόδου Παύλος. 19-04-1997.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου

 2. Ο Περεγιασλάβας Χμιελνικίου Μητροφάνης. 30-07-2000.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Ιζγιομσκόβου Ονούφριος. 22-04-2000.
  Βικάριος της Επισκοπής Χαρκόβου.

 2. Ο Ποτσαέβου Βλαδίμηρος. 03-12-2000.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 3. Ο Βασιλικώβου Παντελεήμων. 24-12-2000.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

ιστ) Αυτόνομος Εκκλησία της Εσθονίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας Κορνήλιος. 15-09-1990.
  Έδρα Ταλλίνη.

ιζ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες.

Μητροπολίτες

 1. Ο Βίλνας και Λιθουανίας Χρυσόστομος. 23-04-1972.
  Έδρα Βίλνα.

 2. Ο Τασκένδης και Μέσης Ασίας Βλαδίμηρος. 30-06-1985.
  Έδρα Τασκένδη.

 3. Ο Ρίγας και Λατβίας Αλέξανδρος. 23-07-1989.
  Έδρα Ρίγα.

Επίσκοπος

 1. Ο Μπακού και Κασπίας Αλέξανδρος. 14-01-1999.
  Έδρα Μπακού.

ιη) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τόκιο και πάσης Ιαπωνίας Δανιήλ. 14-11-1999.
Έδρα Τόκιο.

Επίσκοποι

 1. Ο Σεντάης και Ανατολικής Ιαπωνίας Σεραφείμ. 15-01-2000.
  Έδρα Σεντάη.

 2. Ο Κυότο (χηρεύει).
  Έδρα Κυότο.

ιθ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Αργεντινής και Νοτίου Αμερικής Πλάτων. 16-12-1973. (Προαγωγή 29-02-2004).
  Έδρα Μπουένος ’υρες.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βερολίνου και Γερμανίας Θεοφάνης. 11-01-1987.
  Έδρα Βερολίνο.

 2. Ο Βρυξελλών και Βελγίου Σίμων. 11-04-1987.
  Έδρα Βρυξέλλες.

 3. Ο Χερσονήσου Ιννοκέντιος. 26-01-1992.
  Έδρα Παρίσι.

Επίσκοποι

 1. Ο Βιέννης και Αυστρίας Ιλαρίων. 14-01-2002.
  Έδρα Βιέννη.

 2. Ο Βουδαπέστης και Ουγγαρίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βιέννης Ιλαρίων.
  Έδρα Βουδαπέστη.

 3. Ο Σούροζ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Σεργιέβου Βασίλειος.
  Έδρα Λονδίνο.

 4. Ο Χάγης και Ολλανδίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βρυξελλών Σίμων.
  Έδρα Χάγη.

Τιτουλάριοι Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κέρτς Ανατόλιος. 03-09-1972.
  Βικάριος της Επισκοπής Σούροζ.

 2. Ο Κλίν Λογγίνος. 11-10-1981.
  Εν Ντύσελντορφ.

 3. Ο Κασίρας Μάρκος. 28-07-1988.
  Εν Καναδά.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Σεργιέβου Βασίλειος. 07-03-1993.
  Βικάριος της Επισκοπής Σούροζ.

 2. Ο Ζαράισκ Μερκούριος. 06-02-2000.
  Εν Η.Π.Α.

κ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Μπριάνσκ και Σέβσκ Μελχισεδέκ. 17-06-1965.

 2. Ο π. Σεντάης Σεραφείμ. 12-12-1971.

 3. Ο π. Ριαζάν και Κασιμώβου Σίμων. 14-10-1972.

 4. Ο π. Κούρσκ και Ρίλσκ Ιουβενάλιος. 16-11-1975. (Παραίτηση 17-08-2004).

 5. Ο π. Σερπουχώβου Ηλιανός. 25-11-1979.

 6. Ο π. Ζβενιγκορόδου Νίκανδρος. 07-08-1988.

 7. Ο π. Ποδόλσκ Βίκτωρ. 25-03-1990.

 8. Ο π. Νοτίου Σαχαλίνης και Κουρίλων Αρκάδιος. 21-04-1991.

 9. Ο π. Γκορλόφκας και Σλαβιάνσκ Αλύπιος. 06-10-1991.

 10. Ο π. Αικατερινβούργου και Βερχοτούρας Νίκων. 21-07-1993.

 11. Ο π. Γιαροσλάβου και Ροστόβου Μιχαίας. 17-12-1993.

 12. Ο π. Πετροπαυλώβου και Καμτσάτκας Νέστωρ. 06-03-1994. (+ 05-11-2004).

 13. Ο π. Χούστ και Βινογραδόβου Μεθόδιος. 30-07-1994.

 14. Ο π. Γιαλουτωρώβου Ανατόλιος. 15-02-1998.

κα) Συνοδικοί Αρχιερείς.

Α΄ περίοδος.

 1. Ο Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Βλαδίμηρος.

 2. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βλαδίμηρος.

 3. Ο Μίνσκ και Σλούτσκ Φιλάρετος.

 4. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος.

 5. Ο Σμολένσκ και Καλλίνινγκραδ Κύριλλος.

 6. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Βλαδίμηρος.

 7. Ο Πσκώβου και Βελίκε Λούκι Ευσέβιος.

 8. Ο Σιμπίρσκ και Μελεκεσίου Πρόκλος.

 9. Ο Γροδνό και Βολκόβισκ Αρτέμιος.

 10. Ο Τσιτά και Ζαβαϊκάλης Ευστάθιος.

 11. Ο Σταυρουπόλεως και Βλαδικαυκάσου Θεοφάνης.

 12. Ο Καλούγας και Μπορώβου Κλήμης.

Β΄ περίοδος.

 1. Ο Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Βλαδίμηρος.

 2. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βλαδίμηρος.

 3. Ο Μίνσκ και Σλούτσκ Φιλάρετος.

 4. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος.

 5. Ο Σμολένσκ και Καλλίνινγκραδ Κύριλλος.

 6. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Βλαδίμηρος.

 7. Ο Τασκένδης και Μέσης Ασίας Βλαδίμηρος.

 8. Ο Καζάν και Ταταρστάν Αναστάσιος.

 9. Ο Σαμάρας και Συζράν Σέργιος.

 10. Ο Βίτεμπσκ και Ορσά Δημήτριος.

 11. Ο Νοτίου Σαχαλίνης και Κουρίλων Δανιήλ.

 12. Ο Καλούγας και Μπορώβου Κλήμης.

Γ΄ περίοδος.

 1. Ο Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Βλαδίμηρος.

 2. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βλαδίμηρος.

 3. Ο Μίνσκ και Σλούτσκ Φιλάρετος.

 4. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος.

 5. Ο Σμολένσκ και Καλλίνινγκραδ Κύριλλος.

 6. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Βλαδίμηρος.

 7. Ο Βολγογκράδ και Καμίσιν Γερμανός.

 8. Ο Τβερ και Κάσιν Βίκτωρ.

 9. Ο Σαράνσκ και Μορδοβίας Βαρσανούφιος.

 10. Ο Τσιμκένδης και Ακμόλας Ελευθέριος.

 11. Ο Μογιλιέβου και Μοστισλάβου Σωφρόνιος.

 12. Ο Καλούγας και Μπορώβου Κλήμης.

κβ) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Μητροπολίτης

   Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Βασιγκτώνος και Μητροπολίτης Αμερικής και Καναδά Γερμανός. 10-02-1973.
Έδρα Ουάσιγκτον.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Πιτσμπούργου και Δυτικής Πενσυλβανίας Κύριλλος. 09-08-1964.
  Έδρα Πίτσμπουργκ.
  Σημείωση: Ο Πιτσμπούργου Κύριλλος διοικεί ταυτόχρονα και την Βουλγαρόφωνη Επισκοπή.

 2. Ο Νέας Υόρκης και Νέας Ιερεσέης Πέτρος. 12-09-1968.
  Έδρα Νέα Υόρκη.

 3. Ο Ντάλας και Νοτίου Αμερικής Δημήτριος. 22-06-1969.
  Έδρα Ντάλας.

 4. Ο Ντητρόιτ Ναθαναήλ. 15-11-1980.
  Έδρα Ντητρόιτ (Ρουμανόφωνη Επισκοπή).

 5. Ο Σικάγου και Κεντρώας Αμερικής Ιώβ. 29-01-1983. (Προαγωγή Μάρτιος 2004).
  Έδρα Σικάγο.

Επίσκοποι

 1. Ο Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Τύχων. 30-05-1987.
  Έδρα ’γιος Φραγκίσκος.

 2. Ο Οτάβας και Καναδά  Σεραφείμ. 13-06-1987.
  Έδρα Οτάβα.

 3. Ο Σίτκας, ’νκορειτζ και Αλάσκας Νικόλαος. 22-04-2001.
  Έδρα Σίτκα.

 4. Ο Βοστώνης-Αλβανόφωνου Επισκοπής Νίκων. 25-05-2002.
  Έδρα Βοστώνη.

 5. Ο Χάρτφορδ και Νέας Αγγλίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βοστώνης Νίκων.
  Έδρα Χάρτφορδ Κονέκτικατ.

 6. Ο Φιλαδελφείας και Ανατολικής Πενσυλβανίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Σάουθ Κάνααν Τύχων.
  Έδρα Φιλαδέλφεια.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Ντέρμπορν Χάιτς Ειρηναίος. 02-11-2002.
  Βοηθός της Επισκοπής Ντητρόιτ.

 2. Ο Σάουθ Κάνααν Τύχων. 14-02-2004.
  Βοηθός της Επισκοπής Βασιγκτώνος.

 3. Ο Μπέρκλεϋ Βενιαμίν. 01-05-2004.
  Βοηθός της Επισκοπής Αγίου Φραγκίσκου.

Σχολάζοντες Αρχιερείς

 1. Ο π. Βασιγκτώνος Θεοδόσιος. 06-05-1967.

 2. Ο π. Σίτκας και Αλάσκας Γρηγόριος. 13-05-1973.

 3. Ο π. Βοστώνης Μάρκος. 10-11-1979.

 4. Ο π. Οτάβας Λάζαρος. 28-09-1990.

 5. Ο π. Βανκούβερ Βαρλαάμ. 02-10-1994.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.