Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 2004

ΕΤΟΣ 2004

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σουμύ και Αχτύρκας κύριος Μεθόδιος. 06-06-2004.
(Πατριαρχείο Κιέβου).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τσερνιγόβου και Νιέζιν κύριος Θεοδόσιος. 28-07-2004.
(Πατριαρχείο Κιέβου).

Εκοιμήθη στις 31 Δεκεμβρίου 2012. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πολτάβας και Μίργοροδ κύριος Λαυρέντιος. 13-12-2004.
(Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.