Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 2004

Χειροτονηθέντες το 2004

Κοιμηθέντες το 2004

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

 1. 23/01/2004: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Ροβνό Δανιήλ σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 2. 23/01/2004: Προαγωγή Επισκόπου Τερνοπόλεως Ιώβ σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 3. 23/01/2004: Προαγωγή Επισκόπου Χμιελνικίου Αντωνίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 4. 23/01/2004: Προαγωγή Επισκόπου Χερσώνος Δαμιανού σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 5. 23/01/2004: Προαγωγή Επισκόπου Περεγιασλάβας Χμιελνικίου Δημητρίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 6. 16/03/2004: Κοίμηση Λούτσκ Ιακώβ. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 7. 20/03/2004: Εκλογή Χαρκόβου Φλαβιανού (από Σουμύ). [Πατριαρχείο Κιέβου].

 8. 18/05/2004: Εκλογή Λούτσκ Μιχαήλ (από Τσερνιγόβου). [Πατριαρχείο Κιέβου].

 9. 06/06/2004: Χειροτονία Σουμύ Μεθοδίου. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 10. 16/07/2004: Παύση Οδησσού Παϊσίου. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 11. 16/07/2004: Εκλογή Οδησσού Ιακώβου (από Τσερκάσσι-Αυτοκ. Εκκλ. Ουκρανίας). [Πατριαρχείο Κιέβου].

 12. 16/07/2004: Παύση Χαρκόβου Φλαβιανού. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 13. 28/07/2004: Χειροτονία Τσερνιγόβου Θεοδοσίου. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 14. 31/07/2004: Κοίμηση Χερσονήσου Τιμοθέου. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 15. 22/10/2004: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Πολτάβας Ευσεβίου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 16. 22/10/2004: Προαγωγή Επισκόπου Μπορισπόλεως Στεφάνου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 17. 22/10/2004: Προαγωγή Επισκόπου Τομπόλσκ Βαρούχ σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 18. 22/10/2004: Προαγωγή Επισκόπου Μπελοτσερκώβου Αλεξάνδρου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 19. 12/12/2004: Εκλογή Τσερκάσσι Θεοδώρου (αναγνώριση χειροτονίας). [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

 20. 13/12/2004: Χειροτονία Πολτάβας Λαυρεντίου. [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.