Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 2003

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία.

ια) Αρχιερείς στην ’πω Ανατολή.

ιβ) Εξαρχία Λευκής Ρωσίας.

ιγ) Μητρόπολη Καζαχστάν.

ιδ) Μητρόπολη Μολδαβίας.

ιε) Αυτόνομος Εκκλησία της Ουκρανίας.

ιστ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες Σοβιετικές Δημοκρατίες.

ιζ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

ιη) Αρχιερείς εν Υπερορία.

ιθ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

κ) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Ε. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΩΣΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας κ. Αλέξιος ο Β΄. (Χειροτονία 03-09-1961. Εκλογή 07-06-1990).

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Βολοκολάμσκ και Γιούργεβ Πιτιρίμ. 23-05-1963. (+ 04-11-2003).

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ραμένσκ Νικόλαος. 10-12-1967.

 2. Ο Μοζάισκ Γρηγόριος. 13-09-1987.

 3. Ο Ίστρας Αρσένιος. 05-10-1989.

 4. Ο Βερεγίας Ευγένιος. 16-04-1994.

Επίσκοποι

 1. Ο Ορεχώβου Ζουέβου Αλέξιος. 19-08-1995.

 2. Ο Κρασνογκόρσκ Σάββας. 12-09-1995.

 3. Ο Βίντνογε Τύχων. 10-08-1999.

 4. Ο Δημητρώβου Αλέξανδρος. 02-09-2001.

 5. Ο Σεργιέβου Ποσάντ Θεόγνωστος. 31-03-2002.

 6. Ο Λιουμπερτσή Βενιαμίν. 14-08-2003.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος. 26-12-1965.
  Έδρα Μόσχα.

 2. Ο Σμολένσκ και Καλλίνινγκραδ Κύριλλος. 14-03-1976.
  Έδρα Σμολένσκ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ιβανόβου Βοζνεσένσκ και Κίνεσμα Αμβρόσιος. 18-10-1977.
  Έδρα Ιβάνοβο.

 2. Ο Καλούγας και Μπορώβου Κλήμης. 08-08-1982.
  Έδρα Καλούγα.

 3. Ο Τούλας και Μπελιώβου Αλέξιος. 01-12-1988.
  Έδρα Τούλα.

 4. Ο Τβερ και Κάσιν Βίκτωρ. 04-12-1988.
  Έδρα Τβερ.

 5. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Αλέξανδρος. 27-09-1989.
  Έδρα Κοστρομά.

 6. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Ευλόγιος. 11-11-1990.
  Έδρα Βλαδίμη.

 7. Ο Ριαζάν και Κασιμώβου Παύλος. 22-03-1992. (Εκλογή 07-05-2003, από Βιέννης).
  Έδρα Ριαζάν.

 8. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Κύριλλος. 15-03-1998. (Προαγωγή 25-02-2003).
  Έδρα Γιαροσλάβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μπριάνσκ και Σέβσκ Θεοφύλακτος. 20-04-2002.
  Έδρα Μπριάνσκ.

 2. Ο Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά Γεώργιος. 02-02-2003.
  Έδρα Νιζνίι Νόβγοροδ.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Λιουντινώβου Γεώργιος. 23-04-1989.
  Βικάριος της Επισκοπής Καλούγας.

 2. Ο Σάτσκ Ιωσήφ. 08-09-1998.
  Βικάριος της Επισκοπής Ριαζάν.

 3. Ο Βαλτικής Σεραφείμ. 19-05-2001.
  Βικάριος της Επισκοπής Σμολένσκ.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βιάτκας και Σλομποδά Χρύσανθος. 23-04-1978.
  Έδρα Βιάτκα.

 2. Ο Πετροζαβόδσκ και Καρελίας Μανουήλ. 14-08-1990.
  Έδρα Πετροζαβόδσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Βόλογδα και Βελίκι Ουστιούνγκ Μαξιμιλιανός. 10-04-1993.
  Έδρα Βόλογδα.

 2. Ο Μουρμάνσκ και Μοντσεγκόρσκ Σίμων. 03-10-1993.
  Έδρα Μουρμάνσκ.

 3. Ο Σικτιβκάρ και Βορκουτίας Πιτιρίμ. 19-12-1995.
  Έδρα Σικτιβκάρ.

 4. Ο Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Τύχων. 04-02-1996.
  Έδρα Αρχάγγελος.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βλαδίμηρος. 30-12-1962.
  Έδρα Αγία Πετρούπολη.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Πσκώβου και Βελίκε Λούκι Ευσέβιος. 01-04-1984.
  Έδρα Πσκώβ.

 2. Ο Νοβγορόδου και Παλαιάς Ρωσίας Λέων. 01-11-1987.
  Έδρα Νόβγοροδ.

Τιτουλάριος Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Τιχβίν Κωνσταντίνος. 16-06-1991. (Προαγωγή 25-02-2003).
  Βικάριος της Επισκοπής Αγίας Πετρουπόλεως.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Κούρσκ και Ρίλσκ Ιουβενάλιος. 16-11-1975.
  Έδρα Κούρσκ.

 2. Ο Βορονέζ και Μπορισογκλέμπσκ Σέργιος. 30-01-1983. (Εκλογή 07-05-2003, από Σολνετσνογκόρσκ).
  Έδρα Βορονέζ.
  Σημείωση: Στις 07-05-2003 η Επισκοπή Βορονέζ και Λίπετσκ μετωνομάστηκε σε "Βορονέζ και Μπορισογκλέμπσκ".

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ορέλ και Λίβνι Παΐσιος. 21-07-1988.
  Έδρα Ορέλ.

 2. Ο Σαράνσκ και Μορδοβίας Βαρσανούφιος. 08-02-1991.
  Έδρα Σαράνσκ.

 3. Ο Μπελγορόδου και Στάρυ Οσκόλ Ιωάννης. 04-04-1993.
  Έδρα Μπέλγοροδ.

Επίσκοποι

 1. Ο Πένζας και Κουζνέτσκ Φιλάρετος. 11-03-1990.
  Έδρα Πένζα.

 2. Ο Λίπετσκ και Γέλετς Νίκων. 31-03-1996. (Εκλογή 26-12-2003, από Ζαντόνσκ).
  Έδρα Λίπετσκ.
  Σημείωση: α) Η Επισκοπή Λίπετσκ και Γέλετς ιδρύθηκε στις 07-05-2003.
  β) Ο Επίσκοπος Ζαντόνσκ Νίκων διετέλεσε τοποτηρητής της Επισκοπής Λίπετσκ και Γέλετς μέχρι την εκλογή του.

 3. Ο Ταμπώβου και Μιτσούρινσκ Θεοδόσιος. 21-04-2002.
  Έδρα Ταμπώβ.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

Μητροπολίτες

 1. Ο Βολγογκράδ και Καμίσιν Γερμανός. 06-12-1968.
  Έδρα Βολγογκράδ.

 2. Ο Τσεμποξάρυ και Τσουβασίας Βαρνάβας. 30-11-1976.
  Έδρα Τσεμποξάρυ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Σαρατώβου και Βόλσκ Αλέξανδρος. 14-10-1982. (+ 07-01-2003).
  Έδρα Σαράτωβ.

 2. Ο Σιμπίρσκ και Μελεκεσίου Πρόκλος. 18-10-1987.
  Έδρα Σιμπίρσκ.

 3. Ο Καζάν και Ταταρστάν Αναστάσιος. 11-12-1988.
  Έδρα Καζάν.

 4. Ο Σαμάρας και Συζράν Σέργιος. 05-05-1989.
  Έδρα Σαμάρα.

 5. Ο Αστραχανίου και Ενοταέβου Ιωνάς. 25-10-1992.
  Έδρα ’στραχαν.

Επίσκοποι

 1. Ο Ιόσκαρ Όλα και Μαρίισκ Ιωάννης. 25-07-1993.
  Έδρα Ιόσκαρ Όλα.

 2. Ο Σαρατώβου και Βόλσκ Λογγίνος. 19-08-2003.
  Έδρα Σαράτωβ.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Μητροπολίτες

 1. Ο Σταυρουπόλεως και Βλαδικαυκάσου Γεδεών. 22-10-1967. (+ 21-03-2003).
  Έδρα Σταυρούπολη.

 2. Ο Αικατερινοδάρ και Κουμπάν Ισίδωρος. 19-06-1977.
  Έδρα Αικατερινοδάρ.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Ροστόβου και Νοβοτσερκάσκ Παντελεήμων. 17-05-1987.
  Έδρα Ροστώβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μαϊκόπ και Αδυγέας Παντελεήμων. 02-05-1993.
  Έδρα Μαϊκόπ.

 2. Ο Ελίστας και Καλμίκιας Ζωσιμάς. 24-12-1995.
  Έδρα Ελίστα.

 3. Ο Σταυρουπόλεως και Βλαδικαυκάσου Θεοφάνης. 26-11-2000. (Εκλογή 07-05-2003, από Μαγαδάν).
  Έδρα Σταυρούπολη.
  Σημείωση: Μέχρι 07-05-2003 την διοίκηση της Επισκοπής Σταυρουπόλεως και Βλαδικαυκάσου ασκούσε ο Μητροπολίτης Αικατερινοδάρ Ισίδωρος.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Μητροπολίτης

 1. Ο Τσελιάμπινσκ και Ζλατούστ Ιώβ. 03-01-1975.
  Έδρα Τσελιάμπινσκ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ορενβούργου και Μπουζουλούκου Βαλεντίνος. 25-07-1976.
  Έδρα Ορενμπούργκ.

 2. Ο Ιζέβου και Ουδμουρτίας Νικόλαος. 21-07-1985.
  Έδρα Ιζέφσκ.

 3. Ο Ουφάς και Στερλιταμακίου Νίκων. 26-08-1990.
  Έδρα Ουφά.

 4. Ο Αικατερινβούργου και Βερχοτούρας Βικέντιος. 02-09-1990.
  Έδρα Αικατερινβούργο.

Επίσκοποι

 1. Ο Κουργάν και Σαδρίνσκ Μιχαήλ. 03-04-1993.
  Έδρα Κουργάν.

 2. Ο Πέρμης και Σολικάμσκ Ειρήναρχος. 14-04-2002.
  Έδρα Πέρμη.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Όμσκ και Τάρα Θεοδόσιος. 02-12-1962.
  Έδρα Όμσκ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Νέας Σιβηρίας και Μπέρδσκ Τύχων. 19-08-1990.
  Έδρα Νοβοσιμπίρσκ.

 2. Ο Τομπόλσκ και Τιούμεν Δημήτριος. 04-11-1990.
  Έδρα Τομπόλσκ.

 3. Ο Κεμερόβου και Νέου Κουζνέτσκ Σωφρόνιος. 16-05-1991.
  Έδρα Κεμέροβο.

Επίσκοποι

 1. Ο Τόμσκ και Ασινόβου Ροστισλάβος. 28-11-1993.
  Έδρα Τόμσκ.

 2. Ο Μπαρναούλης και Αλτάισκ Μάξιμος. 20-01-2002.
  Έδρα Μπαρναούλη.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κρασνογιάρσκ και Ιενεσέης Αντώνιος. 22-04-1989.
  Έδρα Κρασνογιάρσκ.

 2. Ο Ιρκούτσκ και Ανγάρσκ Βαδίμ. 04-02-1990.
  Έδρα Ιρκούτσκ.

 3. Ο Γιακουτίας και Λένσκ Γερμανός. 28-03-1993.
  Έδρα Γιακούτσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Αμπακάν και Κιζίλσκ Ιωνάθαν. 01-08-1997.
  Έδρα Αμπακάν.

 2. Ο Τσιτά και Ζαβαϊκάλης Ευστάθιος. 30-01-2000.
  Έδρα Τσιτά.

ια) Αρχιερείς στην ’πω Ανατολή.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Μπλαγοβέσενσκ και Τίνδας Γαβριήλ. 23-07-1988. (Προαγωγή 25-02-2003).
  Έδρα Μπλαγοβέσενσκ.

 2. Ο Βλαδιβοστόκ και Παραθαλασσίας Βενιαμίν. 21-09-1992. (Προαγωγή 25-02-2003).
  Έδρα Βλαδιβοστόκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μαγαδάν και Σινεγκόρσκ Γουρίας. 14-01-1993. (Εκλογή 07-05-2003, από π. Χερσονήσου).
  Έδρα Μαγαδάν.

 2. Ο Χαμπαρόβου και Πριαμούρ Μάρκος. 03-09-1995.
  Έδρα Χαμπαρόφσκ.

 3. Ο Πετροπαυλώβου και Καμτσάτκας Ιγνάτιος. 29-03-1998.
  Έδρα Πετροπαυλώφσκ.

 4. Ο Μπιρομπιτζάν και Κουλντούρσκη Ιωσήφ. 31-01-1999.
  Έδρα Μπιρομπιτζάν.

 5. Ο Αναδίρ και Τσουκότκας Διομήδης. 10-08-2000.
  Έδρα Αναδίρ.

 6. Ο Νοτίου Σαχαλίνης και Κουρίλων Δανιήλ. 11-11-2001.
  Έδρα Νότιος Σαχαλίνη.

ιβ) Εξαρχία Λευκής Ρωσίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Μίνσκ και Σλούτσκ Φιλάρετος, Πατριαρχικός Έξαρχος Λευκής Ρωσίας. 24-10-1965.
  Έδρα Μίνσκ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βίτεμπσκ και Ορσά Δημήτριος. 23-07-1989.
  Έδρα Βίτεμπσκ.

 2. Ο Πίνσκ και Λούνινετς Στέφανος. 04-03-1990.
  Έδρα Πίνσκ.

 3. Ο Γομέλ και Ζλόμπιν Αρίσταρχος. 29-07-1990.
  Έδρα Γομέλ.

Επίσκοποι

 1. Ο Τουρώβου και Μοζύρ Πέτρος. 24-07-1992.
  Έδρα Τουρώφ.

 2. Ο Γροδνό και Βολκόβισκ Αρτέμιος. 04-02-1996.
  Έδρα Γροδνό.

 3. Ο Νοβογρουδόκ και Λίδας Γουρίας. 04-08-1996.
  Έδρα Νοβογρουδόκ.

 4. Ο Πόλοτσκ και Γλουμπόκογε Θεοδόσιος. 10-08-1997.
  Έδρα Πόλοτσκ.

 5. Ο Μογιλιέβου και Μοστισλάβου Σωφρόνιος. 04-02-2001.
  Έδρα Μογιλέφ.

 6. Ο Μπρέστ και Κόμπριν Ιωάννης. 31-03-2002.
  Έδρα Μπρέστ.

ιγ) Μητρόπολη Καζαχστάν. (Ιδρύθηκε στις 07-05-2003).

Μητροπολίτης

 1. Ο Αστανάς και Αλματύ Μεθόδιος. 27-04-1980. (Εκλογή 07-05-2003, από Βορονέζ).
  Έδρα Αστάνα.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Ουράλσκ και Γούριεβ Αντώνιος. 13-10-1985.
  Έδρα Ουράλσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Τσιμκένδης και Ακμόλας Ελευθέριος. 15-02-1991.
  Έδρα Τσιμκένδη.

ιδ) Μητρόπολη Μολδαβίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Βλαδίμηρος. 21-07-1989.
  Έδρα Κισινιέφ.

Επίσκοποι

 1. Ο Τιρασπόλεως και Ντουμποσάρ Ιουστινιανός. 01-09-1995.
  Έδρα Τιρασπόλ.

 2. Ο Καγκούλ και Λαπουσνιάνης Ανατόλιος. 12-09-1998.
  Έδρα Καγκούλ.

 3. Ο Γεδνίτσης και Μπριτσένης Δορυμέδων. 08-11-1998.
  Έδρα Γεδνίτσα.

ιε) Αυτόνομος Εκκλησία της Ουκρανίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Βλαδίμηρος. 09-07-1966.

Λοιποί Μητροπολίτες

 1. Ο Χαρκόβου και Μπουγκουδουχώβου Νικόδημος. 10-08-1961.
  Έδρα Χάρκοβο.

 2. Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Αντώνιος. 12-02-1965. (+ 15-07-2003).
  Έδρα Τσερνιγώβ.

 3. Ο Βιννίτσης και Μογκιλώβου Ποδόλσκ Μακάριος. 07-06-1970.
  Έδρα Βίννιτσα.

 4. Ο Δνεπροπετρώβου και Παυλουπόλεως Ειρηναίος. 27-07-1975.
  Έδρα Δνεπροπετρώβ.

 5. Ο Οδησσού και Ισμαήλ Αγαθάγγελος. 16-11-1975.
  Έδρα Οδησσός.

 6. Ο Συμφεροπόλεως και Κριμαίας Λάζαρος. 18-04-1980.
  Έδρα Συμφερόπολη.

 7. Ο Λουγκάνσκ και Σταρομπέλσκ Ιωαννίκιος. 13-12-1988.
  Έδρα Λουγκάνσκ.

 8. Ο Λούτσκ και Βολυνίας Νήφων. 31-03-1990.
  Έδρα Λούτσκ.

 9. Ο Τσερνοβικίου και Βουκοβίνης Ονούφριος. 09-12-1990.
  Έδρα Τσέρνοβιτς.

 10. Ο Δονέτσκ και Μαριουπόλεως Ιλαρίων. 29-09-1991.
  Έδρα Δονέτσκ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Χερσώνος και Ταυρικής Ιωνάθαν. 23-04-1989.
  Έδρα Χερσώνα.

 2. Ο Ροβνό και Οστρόγκ Βαρθολομαίος. 24-02-1990.
  Έδρα Ροβνό.

 3. Ο Ζαπορόζιε και Μελιτοπόλεως Βασίλειος. 02-12-1990.
  Έδρα Ζαπορόζιε.

 4. Ο Τερνοπόλεως και Κρεμένετς Σέργιος. 17-02-1991.
  Έδρα Τερνπόλ.

 5. Ο Ιβανοφρανκόβου και Κολόμιας Νικόλαος. 16-07-1992.
  Έδρα Ιβανοφρανκόφσκ.

 6. Ο Χμιελνικίου και Σεπετόφκας Αντώνιος. 27-07-1992.
  Έδρα Χμιέλνιτς.

 7. Ο Τσερκάσσι και Κανέβου Σωφρόνιος. 09-08-1992.
  Έδρα Τσερκάσσι.

 8. Ο Όβρουτς και Κοροστέν Βησσαρίων. 24-08-1992.
  Έδρα Όβρουτς.

 9. Ο Νικολαγέβου και Βοζνεσένσκ Πιτιρίμ. 26-08-1992.
  Έδρα Νικολαγιέβ.

 10. Ο Λβώβου και Γαλικίας Αυγουστίνος. 20-09-1992.
  Έδρα Λβώβ.

 11. Ο Βλαδίμης Βολυνίας και Κοβέλσκι Συμεών. 04-05-1996.
  Έδρα Βλαδίμη Βολυνίας.

Επίσκοποι

 1. Ο Κυροβογκράδ και Αλεξανδρείας Παντελεήμων. 25-07-1992.
  Έδρα Κυροβογκράδ.

 2. Ο Κάμενετς Ποδόλσκ και Γοροδόκ Θεόδωρος. 05-08-1992.
  Έδρα Κάμενετς Ποδόλσκ.

 3. Ο Τουλτσίν και Βρατσλάβας Ιππόλυτος. 16-08-1992.
  Έδρα Τουλτσίν.

 4. Ο Σαράνσκι και Πολεσίας Ανατόλιος. 28-10-1993.
  Έδρα Σαρνύ.

 5. Ο Ζιτόμιρ και Νόβογραδ Βολυνίας Γουρίας. 31-07-1994.
  Έδρα Ζιτόμιρ.

 6. Ο Μπελοτσερκώβου και Μπογουσλάβου Σεραφείμ. 01-08-1994.
  Έδρα Μπελοτσερκώβ.

 7. Ο Κονοτόπου και Γλουχώβου Ιννοκέντιος. 05-10-1994.
  Έδρα Κονοτόπ.

 8. Ο Κριβόι Ρόγ και Νικοπόλεως Εφραίμ. 13-09-1996.
  Έδρα Κριβόι Ρόγ.

 9. Ο Χούστ και Βινογραδόβου Ιωάννης. 13-12-1996.
  Έδρα Χούστ.

 10. Ο Σουμύ και Αχτύρκας Ιώβ. 22-06-1997.
  Έδρα Σουμύ.

 11. Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Αμβρόσιος. 28-06-1998. (Εκλογή 16-10-2003, από Νοβγορόδου Σέβερσκη).
  Έδρα Τσερνιγώβ.

 12. Ο Μουκατσέβου και Ούζγκοροδ Αγαπητός. 22-11-1998.
  Έδρα Μουκατσέβ.

 13. Ο Πολτάβας και Κρεμεντσούγκ Φίλιππος. 30-12-2001.
  Έδρα Πολτάβα.

 14. Ο Γκορλόφκας και Σλαβιάνσκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Δονέτσκ Ιλαρίων.
  Έδρα Γκορλόφκα.

Τιτουλάριοι Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βισγορόδου Παύλος. 19-04-1997. (Προαγωγή 09-07-2003).
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 2. Ο Περεγιασλάβας Χμιελνικίου Μητροφάνης. 30-07-2000. (Προαγωγή 09-07-2003).
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Ιζγιομσκόβου Ονούφριος. 22-04-2000.
  Βικάριος της Επισκοπής Χαρκόβου.

 2. Ο Ποτσαέβου Βλαδίμηρος. 03-12-2000.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 3. Ο Βασιλικώβου Παντελεήμων. 24-12-2000.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

ιστ) Αυτόνομος Εκκλησία της Εσθονίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας Κορνήλιος. 15-09-1990.
  Έδρα Ταλλίνη.

ιζ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες.

Μητροπολίτες

 1. Ο Βίλνας και Λιθουανίας Χρυσόστομος. 23-04-1972.
  Έδρα Βίλνα.

 2. Ο Τασκένδης και Μέσης Ασίας Βλαδίμηρος. 30-06-1985.
  Έδρα Τασκένδη.

 3. Ο Ρίγας και Λατβίας Αλέξανδρος. 23-07-1989.
  Έδρα Ρίγα.

Επίσκοπος

 1. Ο Μπακού και Κασπίας Αλέξανδρος. 14-01-1999.
  Έδρα Μπακού.

ιη) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τόκιο και πάσης Ιαπωνίας Δανιήλ. 14-11-1999.
Έδρα Τόκιο.

Επίσκοποι

 1. Ο Σεντάης και Ανατολικής Ιαπωνίας Σεραφείμ. 15-01-2000.
  Έδρα Σεντάη.

 2. Ο Κυότο (χηρεύει).
  Έδρα Κυότο.

ιθ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σούροζ Αντώνιος. 30-11-1957. (+ 04-08-2003).
  Έδρα Λονδίνο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Αργεντινής και Νοτίου Αμερικής Πλάτων. 16-12-1973.
  Έδρα Μπουένος ’υρες.

 2. Ο Βερολίνου και Γερμανίας Θεοφάνης. 11-01-1987.
  Έδρα Βερολίνο.

 3. Ο Βρυξελλών και Βελγίου Σίμων. 11-04-1987.
  Έδρα Βρυξέλλες.

 4. Ο Χερσονήσου Ιννοκέντιος. 26-01-1992.
  Έδρα Παρίσι.

Επίσκοποι

 1. Ο Βιέννης και Αυστρίας Ιλαρίων. 14-01-2002. (Εκλογή 07-05-2003, από Ποδόλσκ).
  Έδρα Βιέννη.

 2. Ο Βουδαπέστης και Ουγγαρίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βιέννης Ιλαρίων.
  Έδρα Βουδαπέστη.
  Σημείωση: Η Επισκοπή Βουδαπέστης και Ουγγαρίας ιδρύθηκε στις 07-05-2003, με απόσπαση από την Επισκοπή Βιέννης και Βουδαπέστης.

 3. Ο Χάγης και Ολλανδίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βρυξελλών Σίμων.
  Έδρα Χάγη.

Τιτουλάριοι Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κέρτς Ανατόλιος. 03-09-1972.
  Βικάριος της Επισκοπής Σούροζ.

 2. Ο Κλίν Λογγίνος. 11-10-1981.
  Εν Ντύσελντορφ.

 3. Ο Κασίρας Μάρκος. 28-07-1988.
  Εν Καναδά.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Σεργιέβου Βασίλειος. 07-03-1993.
  Βικάριος της Επισκοπής Σούροζ.

 2. Ο Ζαράισκ Μερκούριος. 06-02-2000.
  Εν Η.Π.Α.

κ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Μπριάνσκ και Σέβσκ Μελχισεδέκ. 17-06-1965.

 2. Ο π. Σεντάης Σεραφείμ. 12-12-1971.

 3. Ο π. Ριαζάν και Κασιμώβου Σίμων. 14-10-1972. (Παραίτηση 07-05-2003).

 4. Ο π. Σερπουχώβου Ηλιανός. 25-11-1979.

 5. Ο π. Ζβενιγκορόδου Νίκανδρος. 07-08-1988.

 6. Ο π. Ποδόλσκ Βίκτωρ. 25-03-1990.

 7. Ο π. Νοτίου Σαχαλίνης και Κουρίλων Αρκάδιος. 21-04-1991.

 8. Ο π. Γκορλόφκας και Σλαβιάνσκ Αλύπιος. 06-10-1991.

 9. Ο π. Αικατερινβούργου και Βερχοτούρας Νίκων. 21-07-1993.

 10. Ο π. Γιαροσλάβου και Ροστόβου Μιχαίας. 17-12-1993.

 11. Ο π. Πετροπαυλώβου και Καμτσάτκας Νέστωρ. 06-03-1994.

 12. Ο π. Χούστ και Βινογραδόβου Μεθόδιος. 30-07-1994.

 13. Ο π. Γιαλουτωρώβου Ανατόλιος. 15-02-1998.

κα) Συνοδικοί Αρχιερείς.

Α΄ περίοδος.

 1. Ο Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Βλαδίμηρος.

 2. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βλαδίμηρος.

 3. Ο Μίνσκ και Σλούτσκ Φιλάρετος.

 4. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος.

 5. Ο Σμολένσκ και Καλλίνινγκραδ Κύριλλος.

 6. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Βλαδίμηρος.

 7. Ο Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας Κορνήλιος.

 8. Ο Μπελγορόδου και Στάρυ Οσκόλ Ιωάννης.

 9. Ο Κεμερόβου και Νέου Κουζνέτσκ Σωφρόνιος.

 10. Ο Μαϊκόπ και Αδυγέας Παντελεήμων.

 11. Ο Πόλοτσκ και Γλουμπόκογε Θεοδόσιος.

 12. Ο Σολνετσνογκόρσκ Σέργιος.

Β΄ περίοδος.

 1. Ο Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Βλαδίμηρος.

 2. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βλαδίμηρος.

 3. Ο Μίνσκ και Σλούτσκ Φιλάρετος.

 4. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος.

 5. Ο Σμολένσκ και Καλλίνινγκραδ Κύριλλος.

 6. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Βλαδίμηρος.

 7. Ο Γομέλ και Ζλόμπιν Αρίσταρχος.

 8. Ο Ριαζάν και Κασιμώβου Παύλος.

 9. Ο Αικατερινβούργου και Βερχοτούρας Βικέντιος.

 10. Ο Γιακουτίας και Λένσκ Γερμανός.

 11. Ο Ιόσκαρ Όλα και Μαρίισκ Ιωάννης.

 12. Ο Βορονέζ και Μπορισογκλέμπσκ Σέργιος.

Γ΄ περίοδος.

 1. Ο Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Βλαδίμηρος.

 2. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βλαδίμηρος.

 3. Ο Μίνσκ και Σλούτσκ Φιλάρετος.

 4. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος.

 5. Ο Σμολένσκ και Καλλίνινγκραδ Κύριλλος.

 6. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Βλαδίμηρος.

 7. Ο Πσκώβου και Βελίκε Λούκι Ευσέβιος.

 8. Ο Σιμπίρσκ και Μελεκεσίου Πρόκλος.

 9. Ο Γροδνό και Βολκόβισκ Αρτέμιος.

 10. Ο Τσιτά και Ζαβαϊκάλης Ευστάθιος.

 11. Ο Σταυρουπόλεως και Βλαδικαυκάσου Θεοφάνης.

 12. Ο Βορονέζ και Μπορισογκλέμπσκ Σέργιος.

κβ) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Μητροπολίτης

   Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Βασιγκτώνος και Μητροπολίτης Αμερικής και Καναδά Γερμανός. 10-02-1973.
Έδρα Ουάσιγκτον.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Πιτσμπούργου και Δυτικής Πενσυλβανίας Κύριλλος. 09-08-1964.
  Έδρα Πίτσμπουργκ.
  Σημείωση: Ο Πιτσμπούργου Κύριλλος διοικεί ταυτόχρονα και την Βουλγαρόφωνη Επισκοπή.

 2. Ο Νέας Υόρκης και Νέας Ιερεσέης Πέτρος. 12-09-1968.
  Έδρα Νέα Υόρκη.

 3. Ο Ντάλας και Νοτίου Αμερικής Δημήτριος. 22-06-1969.
  Έδρα Ντάλας.

 4. Ο Ντητρόιτ Ναθαναήλ. 15-11-1980.
  Έδρα Ντητρόιτ (Ρουμανόφωνη Επισκοπή).

Επίσκοποι

 1. Ο Σικάγου και Κεντρώας Αμερικής Ιώβ. 29-01-1983.
  Έδρα Σικάγο.

 2. Ο Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Τύχων. 30-05-1987.
  Έδρα ’γιος Φραγκίσκος.

 3. Ο Οτάβας και Καναδά  Σεραφείμ. 13-06-1987.
  Έδρα Οτάβα.

 4. Ο Σίτκας, ’νκορειτζ και Αλάσκας Νικόλαος. 22-04-2001.
  Έδρα Σίτκα.

 5. Ο Βοστώνης-Αλβανόφωνου Επισκοπής Νίκων. 25-05-2002. (Εκλογή 22-10-2003, από Βαλτιμόρης).
  Έδρα Βοστώνη.

 6. Ο Χάρτφορδ και Νέας Αγγλίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βοστώνης Νίκων.
  Έδρα Χάρτφορδ Κονέκτικατ.

 7. Ο Φιλαδελφείας και Ανατολικής Πενσυλβανίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βασιγκτώνος Γερμανός.
  Έδρα Φιλαδέλφεια.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Ντέρμπορν Χάιτς Ειρηναίος. 02-11-2002.
  Βοηθός της Επισκοπής Ντητρόιτ.

Σχολάζοντες Αρχιερείς

 1. Ο π. Βασιγκτώνος Θεοδόσιος. 06-05-1967.

 2. Ο π. Σίτκας και Αλάσκας Γρηγόριος. 13-05-1973.

 3. Ο π. Βοστώνης Μάρκος. 10-11-1979.

 4. Ο π. Οτάβας Λάζαρος. 28-09-1990.

 5. Ο π. Βανκούβερ Βαρλαάμ. 02-10-1994.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.