Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 2003

ΕΤΟΣ 2003

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λουγκάνσκ και Σταρομπέλσκ κύριος Παγκράτιος. 28-03-2003.
(Πατριαρχείο Κιέβου).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τσερκάσσι και Τσιγκιρίν κύριος Ιωάννης. 30-03-2003.
(Πατριαρχείο Κιέβου).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κλήβελανδ κύριος Πέτρος. 12-07-2003.
(Ρωσική Ορθόδοξος Εκκλησία εν Υπερορία).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ούζγκοροδ και Υποκαρπαθίας κύριος Κύριλλος. 03-08-2003.
(Πατριαρχείο Κιέβου).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.