Κοιμηθέντες Αρχιερείς κατά το 2002

ΕΤΟΣ 2002

Κοιμηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αγαθουπόλεως κυρός Νίκων. (+ 25-02-2002).
(Πατριαρχείο Βουλγαρίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Μογιλιέβου και Μοστισλάβου κυρός Μάξιμος. (+ 27-02-2002).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας και Παξών κυρός Τιμόθεος. (+ 15-03-2002).
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Σκυθουπόλεως κυρός Αρκάδιος. (+ 02-04-2002).
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Προβάτας κυρός Αντώνιος. (+ 13-04-2002).
(Πατριαρχείο Βουλγαρίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Επίσκοπος Βουδιμίου κυρός Δανιήλ. (+ 20-04-2002).
(Πατριαρχείο Σερβίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος πρώην Πέρμης και Σολικάμσκ κυρός Αθανάσιος. (+ 01-05-2002).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος πρώην Χαγκερστάουν κυρός Ιννοκέντιος. (+ 06-05-2002).
(Πατριαρχείο Ρωσίας-Μετροπόλια).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κυρός Χρυσόστομος. (+ 20-07-2002).
(Εκκλησία της Ελλάδος - Νέες Χώρες).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ζηνουπόλεως κυρός Αρίσταρχος. (+ 09-08-2002).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Βόστρων κυρός Βασίλειος. (+ 02-10-2002).
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά κυρός Ευγένιος. (+ 11-10-2002).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κυρός Λεόντιος. (+ 24-11-2002).
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.