Κοιμηθέντες Αρχιερείς κατά το 2001

ΕΤΟΣ 2001

Κοιμηθέντες Αρχιερείς

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κυρός Αγαθάγγελος. (+ 16-03-2001).
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ζνεπόλεως κυρός Αβενήρ. (+ 15-06-2001).
(Πατριαρχείο Βουλγαρίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Επίσκοπος Σουμαδίας κυρός Σάββας. (+ 17-06-2001).
(Πατριαρχείο Σερβίας
).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά κυρός Νικόλαος. (+ 21-06-2001).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπαρναούλης και Αλτάισκ κυρός Αντώνιος. (+ 08-07-2001).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος πρώην Αμερικής κυρός Βικτωρίνος. (+ 16-07-2001).
(Πατριαρχείο Ρουμανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπαλάχνας κυρός Ιερόθεος. (+ 14-08-2001).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας, Μήλου κυρός Δωρόθεος. (+ 14-08-2001).
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πολτάβας και Κρεμεντσούγκ κυρός Θεοδόσιος. (+ 01-10-2001).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κυρός Ιωάννης. (+ 08-10-2001).
(Εκκλησία της Ελλάδος - Νέες Χώρες).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.