Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 2000

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία.

ια) Αρχιερείς στην ’πω Ανατολή.

ιβ) Εξαρχία Λευκής Ρωσίας.

ιγ) Αρχιερείς στο Καζαχστάν.

ιδ) Αρχιερείς στη Μολδαβία.

ιε) Αυτόνομος Εκκλησία της Ουκρανίας.

ιστ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες Σοβιετικές Δημοκρατίες.

ιζ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

ιη) Αρχιερείς εν Υπερορία.

ιθ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

κ) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Ε. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΩΣΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας κ. Αλέξιος ο Β΄. 03-09-1961.

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

Μητροπολίτες

 1. Ο Βολοκολάμσκ και Γιούργεβ Πιτιρίμ. 23-05-1963.

 2. Ο Σολνετσνογκόρσκ Σέργιος. 30-01-1983.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ραμένσκ Νικόλαος. 10-12-1967.

 2. Ο Μοζάισκ Γρηγόριος. 13-09-1987.

 3. Ο Ίστρας Αρσένιος. 05-10-1989.

 4. Ο Βερεγίας Ευγένιος. 16-04-1994. (Προαγωγή 25-02-2000).

Επίσκοποι

 1. Ο Ορεχώβου Ζουέβου Αλέξιος. 19-08-1995.

 2. Ο Κρασνογκόρσκ Σάββας. 12-09-1995.

 3. Ο Βίντνογε Τύχων. 10-08-1999.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά Νικόλαος. 10-09-1961.
  Έδρα Νιζνίι Νόβγοροδ.

 2. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος. 26-12-1965.
  Έδρα Μόσχα.

 3. Ο Ριαζάν και Κασιμώβου Σίμων. 14-10-1972. (Προαγωγή 25-02-2000).
  Έδρα Ριαζάν.

 4. Ο Σμολένσκ και Καλλίνινγκραδ Κύριλλος. 14-03-1976.
  Έδρα Σμολένσκ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Μπριάνσκ και Σέβσκ Μελχισεδέκ. 17-06-1965.
  Έδρα Μπριάνσκ.

 2. Ο Ιβανόβου και Κίνεσμα Αμβρόσιος. 18-10-1977.
  Έδρα Ιβάνοβο.

 3. Ο Καλούγας και Μπορώβου Κλήμης. 08-08-1982.
  Έδρα Καλούγα.

 4. Ο Τβερ και Κάσιν Βίκτωρ. 04-12-1988.
  Έδρα Τβερ.

 5. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Αλέξανδρος. 27-09-1989.
  Έδρα Κοστρομά.

 6. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Ευλόγιος. 11-11-1990.
  Έδρα Βλαδίμη.

 7. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Μιχαίας. 17-12-1993.
  Έδρα Γιαροσλάβ.

Επίσκοπος

 1. Ο Τούλας και Μπελιώβου Κύριλλος. 15-03-1998. (Εκλογή 19-07-2000, από Μπογορόδου).
  Έδρα Τούλα..

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Λιουντινώβου Γεώργιος. 23-04-1989.
  Βικάριος της Επισκοπής Καλούγας.

 2. Ο Μπαλάχνας Ιερόθεος. 29-07-1991.
  Βικάριος της Επισκοπής Κάτω Νοβγορόδου.

 3. Ο Σάτσκ Ιωσήφ. 08-09-1998.
  Βικάριος της Επισκοπής Ριαζάν.

 4. Ο Ούγκλιτς Ιωσήφ. 31-01-1999.
  Βικάριος της Επισκοπής Γιαροσλάβου.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βιάτκας και Σλομποδά Χρύσανθος. 23-04-1978.
  Έδρα Βιάτκα.

 2. Ο Πετροζαβόδσκ και Καρελίας Μανουήλ. 14-08-1990. (Προαγωγή 25-02-2000).
  Έδρα Πετροζαβόδσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Βόλογδα και Βελίκι Ουστιούνγκ Μαξιμιλιανός. 10-04-1993.
  Έδρα Βόλογδα.

 2. Ο Μουρμάνσκ και Μοντσεγκόρσκ Σίμων. 03-10-1993.
  Έδρα Μουρμάνσκ.

 3. Ο Σικτιβκάρ και Βορκουτίας Πιτιρίμ. 19-12-1995.
  Έδρα Σικτιβκάρ.

 4. Ο Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Τύχων. 04-02-1996.
  Έδρα Αρχάγγελος.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βλαδίμηρος. 30-12-1962.
  Έδρα Αγία Πετρούπολη.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Πσκώβου και Βελίκε Λούκι Ευσέβιος. 01-04-1984.
  Έδρα Πσκώβ.

 2. Ο Νοβγορόδου και Παλαιάς Ρωσίας Λέων. 01-11-1987.
  Έδρα Νόβγοροδ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Τιχβίν Κωνσταντίνος. 16-06-1991.
  Βικάριος της Επισκοπής Αγίας Πετρουπόλεως.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Κούρσκ και Ρίλσκ Ιουβενάλιος. 16-11-1975. (Προαγωγή 25-02-2000).
  Έδρα Κούρσκ.

 2. Ο Βορονέζ και Λίπετσκ Μεθόδιος. 27-04-1980.
  Έδρα Βορονέζ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Πένζας και Κουζνέτσκ Σεραφείμ. 18-10-1978. (+ 03-07-2000).
  Έδρα Πένζα.

 2. Ο Ταμπώβου και Μιτσούρινσκ Ευγένιος. 31-05-1987.
  Έδρα Ταμπώβ.

 3. Ο Ορέλ και Λίβνι Παΐσιος. 21-07-1988.
  Έδρα Ορέλ.

 4. Ο Μπελγορόδου και Στάρυ Οσκόλ Ιωάννης. 04-04-1993.
  Έδρα Μπέλγοροδ.

Επίσκοποι

 1. Ο Πένζας και Κουζνέτσκ Φιλάρετος. 11-03-1990. (Εκλογή 28-12-2000, από Μαϊκόπ).
  Έδρα Πένζα.

 2. Ο Σαράνσκ και Μορδοβίας Βαρσανούφιος. 08-02-1991.
  Έδρα Σαράνσκ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Ζαντόνσκ Νίκων. 31-03-1996.
  Βικάριος της Επισκοπής Βορονέζ.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

Μητροπολίτης

 1. Ο Βολγογκράδ και Καμίσιν Γερμανός. 06-12-1968. (Προαγωγή 25-02-2000).
  Έδρα Βολγογκράδ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Τσεμποξάρυ και Τσουβασίας Βαρνάβας. 30-11-1976.
  Έδρα Τσεμποξάρυ.

 2. Ο Σαρατώβου και Βόλσκ Αλέξανδρος. 14-10-1982.
  Έδρα Σαράτωβ.

 3. Ο Ουλιανώβου και Μελεκεσίου Πρόκλος. 18-10-1987.
  Έδρα Σιμπίρσκ.

 4. Ο Καζάν και Ταταρστάν Αναστάσιος. 11-12-1988.
  Έδρα Καζάν.

 5. Ο Σαμάρας και Συζράν Σέργιος. 05-05-1989.
  Έδρα Σαμάρα.

Επίσκοποι

 1. Ο Αστραχανίου και Ενοταέβου Ιωνάς. 25-10-1992.
  Έδρα ’στραχαν.

 2. Ο Ιόσκαρ Όλα και Μαρίισκ Ιωάννης. 25-07-1993.
  Έδρα Ιόσκαρ Όλα.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σταυρουπόλεως και Βλαδικαυκάσου Γεδεών. 22-10-1967.
  Έδρα Σταυρούπολη.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κρασνοδάρ και Νέας Ρωσικής Ισίδωρος. 19-06-1977.
  Έδρα Κρασνοδάρ.

 2. Ο Ροστόβου και Νοβοτσερκάσκ Παντελεήμων. 17-05-1987.
  Έδρα Ροστώβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μαϊκόπ και Αδυγέας Παντελεήμων. 02-05-1993. (Εκλογή 28-12-2000, από Βαλτικής).
  Έδρα Μαϊκόπ.
  Σημείωση: Στις 28-12-2000 η Επισκοπή Μαϊκόπ και Αρμαβίρ μετωνομάστηκε σε "Μαϊκόπ και Αδυγέας".

 2. Ο Ελίστας και Καλμίκιας Ζωσιμάς. 24-12-1995.
  Έδρα Ελίστα.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Μητροπολίτης

 1. Ο Τσελιάμπινσκ και Ζλατούστ Ιώβ. 03-01-1975. (Προαγωγή 25-02-2000).
  Έδρα Τσελιάμπινσκ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ορενβούργου και Μπουζουλούκου Βαλεντίνος. 25-07-1976.
  Έδρα Ορενμπούργκ.

 2. Ο Πέρμης και Σολικάμσκ Αθανάσιος. 31-08-1980.
  Έδρα Πέρμη,

 3. Ο Ιζέβου και Ουδμουρτίας Νικόλαος. 21-07-1985.
  Έδρα Ιζέφσκ.

 4. Ο Αικατερινβούργου και Βερχοτούρας Βικέντιος. 02-09-1990.
  Έδρα Αικατερινβούργο.

Επίσκοποι

 1. Ο Ουφάς και Στερλιταμακίου Νίκων. 26-08-1990.
  Έδρα Ουφά.

 2. Ο Κουργάν και Σαδρίνσκ Μιχαήλ. 03-04-1993.
  Έδρα Κουργάν.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Όμσκ και Τάρα Θεοδόσιος. 02-12-1962.
  Έδρα Όμσκ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Νέας Σιβηρίας και Μπέρδσκ Τύχων. 19-08-1990. (Προαγωγή 25-02-2000. Εκλογή 28-12-2000, από Μπρονίτσης).
  Έδρα Νοβοσιμπίρσκ.

 2. Ο Τομπόλσκ και Τιούμεν Δημήτριος. 04-11-1990.
  Έδρα Τομπόλσκ.

 3. Ο Κεμερόβου και Νέου Κουζνέτσκ Σωφρόνιος. 16-05-1991.
  Έδρα Κεμέροβο.

Επίσκοποι

 1. Ο Τόμσκ και Ασινόβου Ροστισλάβος. 28-11-1993.
  Έδρα Τόμσκ.

 2. Ο Μπαρναούλης και Αλτάισκ Αντώνιος. 19-03-1994.
  Έδρα Μπαρναούλη.

 3. Ο Νέας Σιβηρίας και Μπέρδσκ Σέργιος. 10-12-1995. (+ 20-10-2000).
  Έδρα Νοβοσιμπίρσκ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Γιαλουτωρώβου Ανατόλιος. 15-02-1998. (Εκλογή 08-10-2000, από Μαγαδάν).
  Βικάριος της Επισκοπής Τομπόλσκ.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κρασνογιάρσκ και Ιενεσέης Αντώνιος. 22-04-1989.
  Έδρα Κρασνογιάρσκ.

 2. Ο Ιρκούτσκ και Ανγάρσκ Βαδίμ. 04-02-1990. (Προαγωγή 25-02-2000).
  Έδρα Ιρκούτσκ.

 3. Ο Γιακουτίας και Λένσκ Γερμανός. 28-03-1993. (Προαγωγή 25-02-2000).
  Έδρα Γιακούτσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Αμπακάν και Κιζίλσκ Ιωνάθαν. 01-08-1997.
  Έδρα Αμπακάν.

 2. Ο Τσιτά και Ζαβαϊκάλης Ευστάθιος. 30-01-2000.
  Έδρα Τσιτά.

ια) Αρχιερείς στην ’πω Ανατολή.

Επίσκοποι

 1. Ο Μπλαγοβέσενσκ και Τίνδας Γαβριήλ. 23-07-1988.
  Έδρα Μπλαγοβέσενσκ.

 2. Ο Νοτίου Σαχαλίνης και Κουρίλων Αρκάδιος. 21-04-1991.
  Έδρα Νότιος Σαχαλίνη.

 3. Ο Βλαδιβοστόκ και Παραθαλασσίας Βενιαμίν. 21-09-1992.
  Έδρα Βλαδιβοστόκ.

 4. Ο Χαμπαρόβου και Πριαμούρ Μάρκος. 03-09-1995.
  Έδρα Χαμπαρόφσκ.

 5. Ο Πετροπαυλώβου και Καμτσάτκας Ιγνάτιος. 29-03-1998.
  Έδρα Πετροπαυλώφσκ.

 6. Ο Αναδίρ και Τσουκότκας Διομήδης. 10-08-2000.
  Έδρα Αναδίρ.
  Σημείωση: Η Επισκοπή Αναδίρ και Τσουκότκας ιδρύθηκε στις 19-07-2000, με απόσπαση από την Επισκοπή Μαγαδάν και Τσουκότκας.

 7. Ο Μαγαδάν και Σινεγκόρσκ Θεοφάνης. 26-11-2000.
  Έδρα Μαγαδάν.
  Σημείωση: Στις 19-07-2000 η Επισκοπή Μαγαδάν και Τσουκότκας μετωνομάστηκε σε "Μαγαδάν και Σινεγκόρσκ".

ιβ) Εξαρχία Λευκής Ρωσίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Μίνσκ και Σλούτσκ Φιλάρετος, Πατριαρχικός Έξαρχος Λευκής Ρωσίας. 24-10-1965.
  Έδρα Μίνσκ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Μογιλιέβου και Μοστισλάβου Μάξιμος. 26-03-1972.
  Έδρα Μογιλέφ.

 2. Ο Μπρέστ και Κόμπριν Κωνσταντίνος. 12-04-1987. (+ 19-09-2000).
  Έδρα Μπρέστ.

 3. Ο Βίτεμπσκ και Ορσά Δημήτριος. 23-07-1989.
  Έδρα Βίτεμπσκ.

 4. Ο Πίνσκ και Λούνινετς Στέφανος. 04-03-1990. (Προαγωγή 25-02-2000).
  Έδρα Πίνσκ.

 5. Ο Γομέλ και Ζλόμπιν Αρίσταρχος. 29-07-1990. (Προαγωγή 25-02-2000).
  Έδρα Γομέλ.

Επίσκοποι

 1. Ο Τουρώβου και Μοζύρ Πέτρος. 24-07-1992.
  Έδρα Τουρώφ.

 2. Ο Γροδνό και Βολκόβισκ Αρτέμιος. 04-02-1996.
  Έδρα Γροδνό.

 3. Ο Νοβογρουδόκ και Λίδας Γουρίας. 04-08-1996.
  Έδρα Νοβογρουδόκ.

 4. Ο Πόλοτσκ και Γλουμπόκογε Θεοδόσιος. 10-08-1997.
  Έδρα Πόλοτσκ.

ιγ) Αρχιερείς στο Καζαχστάν.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ουράλσκ και Γούριεβ Αντώνιος. 13-10-1985.
  Έδρα Ουράλσκ.

 2. Ο Αστανάς και Αλματύ Αλέξιος. 01-12-1988.
  Έδρα Αστάνα.

Επίσκοπος

 1. Ο Τσιμκένδης και Ακμόλας Ελευθέριος. 15-02-1991.
  Έδρα Τσιμκένδη.

ιδ) Αρχιερείς στη Μολδαβία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Βλαδίμηρος. 21-07-1989.
  Έδρα Κισινιέφ.

Επίσκοποι

 1. Ο Τιρασπόλεως και Ντουμποσάρ Ιουστινιανός. 01-09-1995.
  Έδρα Τιρασπόλ.

 2. Ο Καγκούλ και Λαπουσνιάνης Ανατόλιος. 12-09-1998.
  Έδρα Καγκούλ.

 3. Ο Γεδνίτσης και Μπριτσένης Δορυμέδων. 08-11-1998.
  Έδρα Γεδνίτσα.

ιε) Αυτόνομος Εκκλησία της Ουκρανίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Βλαδίμηρος. 09-07-1966.

Λοιποί Μητροπολίτες

 1. Ο Χαρκόβου και Μπουγκουδουχώβου Νικόδημος. 10-08-1961.
  Έδρα Χάρκοβο.

 2. Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Αντώνιος. 12-02-1965.
  Έδρα Τσερνιγώβ.

 3. Ο Πολτάβας και Κρεμεντσούγκ Θεοδόσιος. 04-06-1967.
  Έδρα Πολτάβα.

 4. Ο Οδησσού και Ισμαήλ Αγαθάγγελος. 16-11-1975.
  Έδρα Οδησσός.

 5. Ο Συμφεροπόλεως και Κριμαίας Λάζαρος. 18-04-1980. (Προαγωγή 23-11-2000).
  Έδρα Συμφερόπολη.

 6. Ο Τσερνοβικίου και Βουκοβίνης Ονούφριος. 09-12-1990. (Προαγωγή 23-11-2000).
  Έδρα Τσέρνοβιτς.

 7. Ο Δονέτσκ και Μαριουπόλεως Ιλαρίων. 29-09-1991. (Προαγωγή 23-11-2000).
  Έδρα Δονέτσκ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βιννίτσης και Μογκιλώβου Ποδόλσκ Μακάριος. 07-06-1970.
  Έδρα Βίννιτσα.

 2. Ο Δνεπροπετρώβου και Παυλουπόλεως Ειρηναίος. 27-07-1975.
  Έδρα Δνεπροπετρώβ.

 3. Ο Λουγκάνσκ και Σταρομπέλσκ Ιωαννίκιος. 13-12-1988.
  Έδρα Λουγκάνσκ.

 4. Ο Χερσώνος και Ταυρικής Ιωνάθαν. 23-04-1989.
  Έδρα Χερσώνα.

 5. Ο Μουκατσέβου και Ούζγκοροδ Ευθύμιος. 28-07-1989. (+ 19-01-2000).
  Έδρα Μουκατσέβ.

 6. Ο Ροβνό και Οστρόγκ Βαρθολομαίος. 24-02-1990.
  Έδρα Ροβνό.

 7. Ο Λούτσκ και Βολυνίας Νήφων. 31-03-1990.
  Έδρα Λούτσκ.

 8. Ο Ζαπορόζιε και Μελιτοπόλεως Βασίλειος. 02-12-1990.
  Έδρα Ζαπορόζιε.

 9. Ο Τερνοπόλεως και Κρεμένετς Σέργιος. 17-02-1991.
  Έδρα Τερνπόλ.

 10. Ο Ιβανοφρανκόβου και Κολόμιας Νικόλαος. 16-07-1992.
  Έδρα Ιβανοφρανκόφσκ.

 11. Ο Χμιελνικίου και Σεπετόφκας Αντώνιος. 27-07-1992.
  Έδρα Χμιέλνιτς.

 12. Ο Τσερκάσσι και Κανέβου Σωφρόνιος. 09-08-1992. (Προαγωγή 23-11-2000).
  Έδρα Τσερκάσσι.

 13. Ο Όβρουτς και Κοροστέν Βησσαρίων. 24-08-1992. (Προαγωγή 23-11-2000).
  Έδρα Όβρουτς.

 14. Ο Νικολαγέβου και Βοζνεσένσκ Πιτιρίμ. 26-08-1992. (Προαγωγή 23-11-2000).
  Έδρα Νικολαγιέβ.

 15. Ο Λβώβου και Γαλικίας Αυγουστίνος. 20-09-1992.
  Έδρα Λβώβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Κυροβογκράδ και Αλεξανδρείας Παντελεήμων. 25-07-1992.
  Έδρα Κυροβογκράδ.

 2. Ο Κάμενετς Ποδόλσκ και Γοροδόκ Θεόδωρος. 05-08-1992.
  Έδρα Κάμενετς Ποδόλσκ.

 3. Ο Τουλτσίν και Βρατσλάβας Ιππόλυτος. 16-08-1992.
  Έδρα Τουλτσίν.

 4. Ο Σαράνσκι και Πολεσίας Ανατόλιος. 28-10-1993.
  Έδρα Σαρνύ.

 5. Ο Ζιτόμιρ και Νόβογραδ Βολυνίας Γουρίας. 31-07-1994.
  Έδρα Ζιτόμιρ.

 6. Ο Μπελοτσερκώβου και Μπογουσλάβου Σεραφείμ. 01-08-1994.
  Έδρα Μπελοτσερκώβ.

 7. Ο Κονοτόπου και Γλουχώβου Ιννοκέντιος. 05-10-1994.
  Έδρα Κονοτόπ.

 8. Ο Βλαδίμης Βολυνίας και Κοβέλσκι Συμεών. 04-05-1996.
  Έδρα Βλαδίμη Βολυνίας.

 9. Ο Κριβόι Ρόγ και Νικοπόλεως Εφραίμ. 13-09-1996.
  Έδρα Κριβόι Ρόγ.

 10. Ο Χούστ και Βινογραδόβου Ιωάννης. 13-12-1996. (Εκλογή 26-07-2000, από Περεγιασλάβας Χμιελνικίου).
  Έδρα Χούστ.

 11. Ο Σουμύ και Αχτύρκας Ιώβ. 22-06-1997.
  Έδρα Σουμύ.

 12. Ο Μουκατσέβου και Ούζγκοροδ Αγαπητός. 22-11-1998. (Εκλογή 26-07-2000, από Χούστ).
  Έδρα Μουκατσέβ.

 13. Ο Γκορλόφκας και Σλαβιάνσκ (χηρεύει).
  Έδρα Γκορλόφκα.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Βισγορόδου Παύλος. 19-04-1997.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 2. Ο Νοβγορόδου Σέβερσκη Αμβρόσιος. 28-06-1998.
  Βικάριος της Επαρχίας Τσερνιγόβου.

 3. Ο Ιζγιομσκόβου Ονούφριος. 22-04-2000.
  Βικάριος της Επισκοπής Χαρκόβου.

 4. Ο Περεγιασλάβας Χμιελνικίου Μητροφάνης. 30-07-2000.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 5. Ο Ποτσαέβου Βλαδίμηρος. 03-12-2000.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 6. Ο Βασιλικώβου Παντελεήμων. 24-12-2000.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

ιστ) Αυτόνομος Εκκλησία της Εσθονίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας Κορνήλιος. 15-09-1990. (Προαγωγή 06-11-2000).
  Έδρα Ταλλίνη.

ιζ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες.

Μητροπολίτες

 1. Ο Βίλνας και Λιθουανίας Χρυσόστομος. 23-04-1972. (Προαγωγή 25-02-2000).
  Έδρα Βίλνα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Τασκένδης και Μέσης Ασίας Βλαδίμηρος. 30-06-1985.
  Έδρα Τασκένδη.

 2. Ο Ρίγας και Λατβίας Αλέξανδρος. 23-07-1989.
  Έδρα Ρίγα.

Επίσκοπος

 1. Ο Μπακού και Κασπίας Αλέξανδρος. 14-01-1999.
  Έδρα Μπακού.

ιη) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τόκιο και πάσης Ιαπωνίας Δανιήλ. 14-11-1999. (Εκλογή 06-05-2000, από Κυότο).
Έδρα Τόκιο.
Σημείωση: Στις 05-03-2000 εξελέγη Μητροπολίτης Τόκιο ο Γιοκοχάμας Πέτρος, ο οποίος παραιτήθηκε στις 06-05-2000.

Επίσκοποι

 1. Ο Σεντάης και Ανατολικής Ιαπωνίας Σεραφείμ. 15-01-2000.
  Έδρα Σεντάη.

 2. Ο Κυότο (χηρεύει).
  Έδρα Κυότο.

ιθ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σούροζ Αντώνιος. 30-11-1957.
  Έδρα Λονδίνο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Αργεντινής και Νοτίου Αμερικής Πλάτων. 16-12-1973.
  Έδρα Μπουένος ’υρες.

 2. Ο Βερολίνου και Γερμανίας Θεοφάνης. 11-01-1987.
  Έδρα Βερολίνο.

 3. Ο Βρυξελλών και Βελγίου Σίμων. 11-04-1987.
  Έδρα Βρυξέλλες.

Επίσκοποι

 1. Ο Χερσονήσου Ιννοκέντιος. 26-01-1992.
  Έδρα Παρίσι.

 2. Ο Βιέννης και Βουδαπέστης Παύλος. 22-03-1992.
  Έδρα Βιέννη.

  Σημείωση: Στις 19-04-2000 η Επισκοπή Βιέννης και Αυστρίας μετωνομάστηκε σε "Βιέννης και Βουδαπέστης".

 3. Ο Χάγης και Ολλανδίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βρυξελλών Σίμων.
  Έδρα Χάγη.

Τιτουλάριοι Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κέρτς Ανατόλιος. 03-09-1972.
  Βικάριος της Επισκοπής Σούροζ.

 2. Ο Κλίν Λογγίνος. 11-10-1981.
  Εν Ντύσελντορφ.

 3. Ο Κασίρας Μάρκος. 28-07-1988.
  Εν Καναδά.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Σεργιέβου Βασίλειος. 07-03-1993.
  Βικάριος της Επισκοπής Σούροζ.

 2. Ο Ζαράισκ Μερκούριος. 06-02-2000.
  Εν Η.Π.Α.

κ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Βόλογδα και Βελίκι Ουστιούνγκ Μιχαήλ. 06-11-1966. (+ 28-02-2000).

 2. Ο π. Σεντάης Σεραφείμ. 12-12-1971.

 3. Ο π. Σερπουχώβου Ηλιανός. 25-11-1979.

 4. Ο π. Τσιτά και Ζαβαϊκάλης Παλλάδιος. 08-02-1987. (+ 07-10-2000).

 5. Ο π. Ζβενιγκορόδου Νίκανδρος. 07-08-1988.

 6. Ο π. Ποδόλσκ Βίκτωρ. 25-03-1990.

 7. Ο π. Γκορλόφκας και Σλαβιάνσκ Αλύπιος. 06-10-1991.

 8. Ο π. Χερσονήσου Γουρίας. 14-01-1993.

 9. Ο π. Αικατερινβούργου και Βερχοτούρας Νίκων. 21-07-1993.

 10. Ο π. Πετροπαυλώβου και Καμτσάτκας Νέστωρ. 06-03-1994.

 11. Ο π. Χούστ και Βινογραδόβου Μεθόδιος. 30-07-1994.

 12. Ο π. Τόκιο και πάσης Ιαπωνίας Πέτρος. 09-10-1999. (Παραίτηση 06-05-2000. + 10-05-2000).

κα) Συνοδικοί Αρχιερείς.

Α΄ περίοδος

 1. Ο Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Βλαδίμηρος.

 2. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βλαδίμηρος.

 3. Ο Μίνσκ και Σλούτσκ Φιλάρετος.

 4. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος.

 5. Ο Σμολένσκ και Καλλίνινγκραδ Κύριλλος.

 6. Ο Πένζας και Κουζνέτσκ Σεραφείμ.

 7. Ο Ορέλ και Λίβνι Παΐσιος.

 8. Ο Αικατερινβούργου και Βερχοτούρας Βικέντιος.

 9. Ο Τόμσκ και Ασινόβου Ροστισλάβος.

 10. Ο Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Τύχων.

 11. Ο Νοβογρουδόκ και Λίδας Γουρίας.

 12. Ο Σολνετσνογκόρσκ Σέργιος.

Β΄ περίοδος

 1. Ο Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Βλαδίμηρος.

 2. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βλαδίμηρος.

 3. Ο Μίνσκ και Σλούτσκ Φιλάρετος.

 4. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος.

 5. Ο Σμολένσκ και Καλλίνινγκραδ Κύριλλος.

 6. Ο Καλούγας και Μπορώβου Κλήμης.

 7. Ο Ροστόβου και Νοβοτσερκάσκ Παντελεήμων.

 8. Ο Ταμπώβου και Μιτσούρινσκ Ευγένιος.

 9. Ο Πίνσκ και Λούνινετς Στέφανος.

 10. Ο Πετροζαβόδσκ και Καρελίας Μανουήλ.

 11. Ο Νέας Σιβηρίας και Μπέρδσκ Σέργιος.

 12. Ο Σολνετσνογκόρσκ Σέργιος.

Γ΄ περίοδος

 1. Ο Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Βλαδίμηρος.

 2. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βλαδίμηρος.

 3. Ο Μίνσκ και Σλούτσκ Φιλάρετος.

 4. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος.

 5. Ο Σμολένσκ και Καλλίνινγκραδ Κύριλλος.

 6. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Βλαδίμηρος.

 7. Ο Ορενβούργου και Μπουζουλούκου Βαλεντίνος.

 8. Ο Ουράλσκ και Γούριεβ Αντώνιος.

 9. Ο Κρασνογιάρσκ και Ιενεσέης Αντώνιος.

 10. Ο Ρίγας και Λατβίας Αλέξανδρος.

 11. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Αλέξανδρος.

 12. Ο Ουφάς και Στερλιταμακίου Νίκων.

 13. Ο Σολνετσνογκόρσκ Σέργιος.

κβ) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Μητροπολίτης

   Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Βασιγκτώνος και Μητροπολίτης Αμερικής και Καναδά Θεοδόσιος. 06-05-1967.
Έδρα Ουάσιγκτον.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Πιτσμπούργου και Δυτικής Πενσυλβανίας Κύριλλος. 09-08-1964.
  Έδρα Πίτσμπουργκ.
  Σημείωση: Ο Πιτσμπούργου Κύριλλος διοικεί ταυτόχρονα και την Βουλγαρόφωνη Επισκοπή.

 2. Ο Νέας Υόρκης και Νέας Ιερεσέης Πέτρος. 12-09-1968.
  Έδρα Νέα Υόρκη.

 3. Ο Ντάλας και Νοτίου Αμερικής Δημήτριος. 22-06-1969.
  Έδρα Ντάλας.

 4. Ο Φιλαδελφείας και Ανατολικής Πενσυλβανίας Γερμανός. 10-02-1973.
  Έδρα Φιλαδέλφεια.

 5. Ο Ντητρόιτ Ναθαναήλ. 15-11-1980.
  Έδρα Ντητρόιτ (Ρουμανόφωνη Επισκοπή).

Επίσκοποι

 1. Ο Σικάγου και Κεντρώας Αμερικής Ιώβ. 29-01-1983.
  Έδρα Σικάγο.

 2. Ο Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Τύχων. 30-05-1987.
  Έδρα ’γιος Φραγκίσκος.

 3. Ο Οτάβας και Καναδά  Σεραφείμ. 13-06-1987.
  Έδρα Οτάβα.

 4. Ο Βοστώνης-Αλβανόφωνου Επισκοπής (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βασιγκτώνος Θεοδόσιος.
  Έδρα Βοστώνη.

 5. Ο Χάρτφορδ και Νέας Αγγλίας (χηρεύει).
  Έδρα Χάρτφορδ Κονέκτικατ.

 6. Ο Σίτκας και Αλάσκας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο ’νκορεϊτζ Ιννοκέντιος.
  Έδρα Σίτκα.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Βηθεσδάς Μάρκος. 10-11-1979.
  Βοηθός της Επισκοπής Βασιγκτώνος.

 2. Ο ’νκορεϊτζ Ιννοκέντιος. 15-09-1995.
  Τοποτηρητής της Επισκοπής Σίτκας.

Σχολάζοντες Αρχιερείς

 1. Ο π. Μοντρεάλης και Καναδά Σίλβεστρος. 27-04-1952. (+ 18-05-2000).

 2. Ο π. Σίτκας και Αλάσκας Γρηγόριος. 13-05-1973.

 3. Ο π. Σικάγου και Κεντρώας Αμερικής Βόρις. 11-11-1978. (+ 30-12-2000).

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.