Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κρουπνικίου κύριος Κλήμης. (γεν. ).
(Εναλλακτική Σύνοδος της Βουλγαρικής Εκκλησίας).

Ο Κλήμης Μπουρενκώφ στις 8 Σεπτεμβρίου 2000 χειροτονήθηκε τιτουλάριος Επίσκοπος Κρουπνικίου στους κόλπους της σχισματικής Εναλλακτικής Συνόδου της Βουλγαρικής Εκκλησίας. Διετέλεσε τοποτηρητής της Επισκοπής Δυτικής Ευρώπης.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.