Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 2000

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Μητροπολίτες.

β) Αρχιεπίσκοποι.

γ) Επίσκοποι.

δ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

Θ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Μετσχέτης, Μητροπολίτης Τιφλίδος και Καθολικός Πατριάρχης Γεωργίας κ. Ηλίας ο Β΄. 25-08-1963.

Έδρα Τιφλίδα.

α) Μητροπολίτες.

 1. Ο Μαργβέτης Κωνσταντίνος. 28-10-1978. (+ 19-07-2000).
  Έδρα Ζεσταφόνη.

 2. Ο Ρουστάβης Αθανάσιος. 24-12-1978.
  Έδρα Ρουστάβη.

 3. Ο Κουταΐδος Γαενάτης Καλλίστρατος. 25-12-1983.
  Έδρα Κουταΐση.

 4. Ο Τσκονδίδης Γεώργιος. 14-10-1988. (Προαγωγή 28-11-2000).
  Έδρα Μαρτβίλη.

 5. Ο Ουρμπνίσης και Ρουΐσης Ιώβ. 17-05-1992. (Προαγωγή 28-11-2000).
  Έδρα Χασούρη.

 6. Ο Σουχούμης και Αβχαζίας Δανιήλ. 22-05-1992. (Προαγωγή 28-11-2000).
  Έδρα Σουχούμη.

 7. Ο Αλαβέρδης Δαυΐδ. 24-05-1992. (Προαγωγή 28-11-2000).
  Έδρα Τελάβη.

 8. Ο Τσιατούρας Αβραάμ. 25-12-1992. (Προαγωγή 28-11-2000).
  Έδρα Τσιατούρα.

 9. Ο Νεκρέσης Σέργιος. 27-12-1992. (Προαγωγή 28-11-2000).
  Έδρα Λαγκοδέχη.

β) Αρχιεπίσκοποι.

 1. Ο Μπολνίσης και Ντμανίσης Θαδδαίος. 02-08-1978.
  Έδρα Μπολνίση.

 2. Ο Μαγκλίσης και Τσάλκης Ανανίας. 15-03-1981.
  Έδρα Μαγκλίση.

 3. Ο Σαμταβίσης και Γκόρης Βαχτάνγκι. 02-08-1982.
  Έδρα Γκόρη.

 4. Ο Τσηλκάνης Ζωσίμιος. 14-10-1983.
  Έδρα Τσηλκάνη.

 5. Ο Σεμοκμέδης Ιωσήφ. 07-04-1995. (Προαγωγή 28-11-2000).
  Έδρα Οζουργκέτη.

 6. Ο Νικόζης και Τσχινβάλης Ησαΐας. 09-04-1995. (Προαγωγή 28-11-2000).
  Έδρα Τσχινβάλη.

 7. Ο Μπορτζόμης και Αχαλκαλάκης Σεραφείμ. 20-04-1995. (Προαγωγή 28-11-2000).
  Έδρα Μπορτζόμη.

 8. Ο Νικορτσμίνδης Ελισαίος. 17-03-1996. (Προαγωγή 28-11-2000).
  Έδρα Νικορτσμίνδα.

 9. Ο Μπόδβης Νικόλαος. 31-03-1996. (Προαγωγή 28-11-2000).
  Έδρα Σιγκνάγκη.

γ) Επίσκοποι.

 1. Ο Φάσιδος Γρηγόριος. 24-03-1996.
  Έδρα Πότη.

 2. Ο Αχαλτσίχης Θεόδωρος. 27-10-1996.
  Έδρα Αχαλτσίχη.

 3. Ο Χόνης Σάββας. 04-11-1996.
  Έδρα Χόνη.

 4. Ο Βατούμης και Σχάλτας Δημήτριος. 08-11-1996.
  Έδρα Βατούμη.

 5. Ο Βάνης και Βαγδάτης Αντώνιος. 10-11-1996.
  Έδρα Βάνη.

 6. Ο Ζουγκδίδης και Τσαΐσης Γεράσιμος. 11-10-1998.
  Έδρα Ζουγκδίδη.

 7. Ο Τσαγέρης και Λετσχούμ Σβανετίας Δαυΐδ. 14-10-1998.
  Έδρα Τσαγέρη.

 8. Ο Σαγκαρέτζο και Γκουρτζαάνης Ανδρέας. 18-10-1998.
  Έδρα Σαγκαρέτζο.

δ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Ουρμπνίσης Γάιος. 26-03-1972.

 2. Ο π. Μπόδβης Ιλαρίων. 24-05-1975.

 3. Ο π. Κουταΐδος Γαενάτης Νικόλαος. 19-02-1978.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.