Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1998

ΕΤΟΣ 1998

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπουένος ’υρες κύριος Αλέξανδρος. 28-05-1998.
(Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία εν Υπερορία).

Εκοιμήθη στις 12 Σεπτεμβρίου 2005. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τσερκάσσι και Κυροβογκράδ κύριος Ιάκωβος. 08-11-1998.
(Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.