Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μαρεώτιδος κυρός Αμβρόσιος. (1916-1998).
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Ο Αμβρόσιος Φρούτσιος γεννήθηκε το 1916. Στις 9 Ιανουαρίου 1977 χειροτονήθηκε τιτουλάριος Επίσκοπος Μαρεώτιδος. Το 1989 απεσύρθη της ενεργού υπηρεσίας. Εκοιμήθη στις 16 Ιουνίου 1998.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.