Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1997

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία.

ια) Αρχιερείς στην ’πω Ανατολή.

ιβ) Εξαρχία Λευκής Ρωσίας.

ιγ) Αρχιερείς στο Καζαχστάν.

ιδ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ουκρανίας.

ιε) Αρχιερείς στις υπόλοιπες Σοβιετικές Δημοκρατίες.

ιστ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

ιζ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

ιη) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

ιθ) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Ε. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΩΣΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας κ. Αλέξιος ο Β΄. 03-09-1961.

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Βολοκολάμσκ και Γιούργεβ Πιτιρίμ. 23-05-1963.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ραμένσκ Νικόλαος. 10-12-1967.

 2. Ο Σολνετσνογκόρσκ Σέργιος. 30-01-1983.

 3. Ο Μοζάισκ Γρηγόριος. 13-09-1987. (Προαγωγή 25-02-1997).

 4. Ο Ίστρας Αρσένιος. 05-10-1989. (Προαγωγή 25-02-1997).

Επίσκοποι

 1. Ο Ποδόλσκ Βίκτωρ. 25-03-1990.

 2. Ο Μπρονίτσης Τύχων. 19-08-1990.

 3. Ο Βερεγίας Ευγένιος. 16-04-1994.

 4. Ο Ορεχώβου Ζουέβου Αλέξιος. 19-08-1995.

 5. Ο Κρασνογκόρσκ Σάββας. 12-09-1995.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά Νικόλαος. 10-09-1961.
  Έδρα Νιζνίι Νόβγοροδ.

 2. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος. 26-12-1965.
  Έδρα Μόσχα.

 3. Ο Τούλας και Μπελιώβου Σεραπίων. 05-03-1972.
  Έδρα Τούλα.

 4. Ο Σμολένσκ και Καλλίνινγκραδ Κύριλλος. 14-03-1976.
  Έδρα Σμολένσκ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Μπριάνσκ και Σέβσκ Μελχισεδέκ. 17-06-1965.
  Έδρα Μπριάνσκ.

 2. Ο Ριαζάν και Κασιμώβου Σίμων. 14-10-1972.
  Έδρα Ριαζάν.

 3. Ο Ιβανόβου και Κίνεσμα Αμβρόσιος. 18-10-1977.
  Έδρα Ιβάνοβο.

 4. Ο Καλούγας και Μπορώβου Κλήμης. 08-08-1982.
  Έδρα Καλούγα.

 5. Ο Τβερ και Κάσιν Βίκτωρ. 04-12-1988.
  Έδρα Τβερ.

 6. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Αλέξανδρος. 27-09-1989.
  Έδρα Κοστρομά.

 7. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Ευλόγιος. 11-11-1990.
  Έδρα Βλαδίμη.

 8. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Μιχαίας. 17-12-1993.
  Έδρα Γιαροσλάβ.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Λιουντινώβου Γεώργιος. 23-04-1989.
  Βικάριος της Επισκοπής Καλούγας.

 2. Ο Μπαλάχνας Ιερόθεος. 29-07-1991.
  Βικάριος της Επισκοπής Κάτω Νοβγορόδου.

 3. Ο Βαλτικής Παντελεήμων. 02-05-1993.
  Βικάριος της Επισκοπής Σμολένσκ.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Βιάτκας και Σλομποδά Χρύσανθος. 23-04-1978.
  Έδρα Βιάτκα.

Επίσκοποι

 1. Ο Πετροζαβόδσκ και Καρελίας Μανουήλ. 14-08-1990.
  Έδρα Πετροζαβόδσκ.

 2. Ο Βόλογδα και Βελίκι Ουστιούνγκ Μαξιμιλιανός. 10-04-1993.
  Έδρα Βόλογδα.

 3. Ο Μουρμάνσκ και Μοντσεγκόρσκ Σίμων. 03-10-1993.
  Έδρα Μουρμάνσκ.

 4. Ο Σικτιβκάρ και Βορκουτίας Πιτιρίμ. 19-12-1995.
  Έδρα Σικτιβκάρ.

 5. Ο Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Τύχων. 04-02-1996.
  Έδρα Αρχάγγελος.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βλαδίμηρος. 30-12-1962.
  Έδρα Αγία Πετρούπολη.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Πσκώβου και Βελίκε Λούκι Ευσέβιος. 01-04-1984.
  Έδρα Πσκώβ.

 2. Ο Νοβγορόδου και Παλαιάς Ρωσίας Λέων. 01-11-1987.
  Έδρα Νόβγοροδ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Τιχβίν Κωνσταντίνος. 16-06-1991.
  Βικάριος της Επισκοπής Αγίας Πετρουπόλεως.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Βορονέζ και Λίπετσκ Μεθόδιος. 27-04-1980.
  Έδρα Βορονέζ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κούρσκ και Ρίλσκ Ιουβενάλιος. 16-11-1975.
  Έδρα Κούρσκ.

 2. Ο Πένζας και Κουζνέτσκ Σεραφείμ. 18-10-1978.
  Έδρα Πένζα.

 3. Ο Ταμπώβου και Μιτσούρινσκ Ευγένιος. 31-05-1987.
  Έδρα Ταμπώβ.

 4. Ο Ορέλ και Λίβνι Παΐσιος. 21-07-1988.
  Έδρα Ορέλ.

Επίσκοποι

 1. Ο Σαράνσκ και Μορδοβίας Βαρσανούφιος. 08-02-1991.
  Έδρα Σαράνσκ.

 2. Ο Μπελγορόδου και Στάρυ Οσκόλ Ιωάννης. 04-04-1993.
  Έδρα Μπέλγοροδ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Ζαντόνσκ Νίκων. 31-03-1996.
  Βικάριος της Επισκοπής Βορονέζ.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βολγογκράδ και Καμίσιν Γερμανός. 06-12-1968.
  Έδρα Βολγογκράδ.

 2. Ο Τσεμποξάρυ και Τσουβασίας Βαρνάβας. 30-11-1976.
  Έδρα Τσεμποξάρυ.

 3. Ο Σαρατώβου και Βόλσκ Αλέξανδρος. 14-10-1982.
  Έδρα Σαράτωβ.

 4. Ο Καζάν και Ταταρστάν Αναστάσιος. 11-12-1988.
  Έδρα Καζάν.

Επίσκοποι

 1. Ο Ουλιανώβου και Μελεκεσίου Πρόκλος. 18-10-1987.
  Έδρα Σιμπίρσκ.

 2. Ο Σαμάρας και Συζράν Σέργιος. 05-05-1989.
  Έδρα Σαμάρα.

 3. Ο Αστραχανίου και Ενοταέβου Ιωνάς. 25-10-1992.
  Έδρα ’στραχαν.

 4. Ο Ιόσκαρ Όλα και Μαρίισκ Ιωάννης. 25-07-1993.
  Έδρα Ιόσκαρ Όλα.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σταυρουπόλεως και Βλαδικαυκάσου Γεδεών. 22-10-1967.
  Έδρα Σταυρούπολη.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κρασνοδάρ και Νέας Ρωσικής Ισίδωρος. 19-06-1977.
  Έδρα Κρασνοδάρ.

 2. Ο Ροστόβου και Νοβοτσερκάσκ Παντελεήμων. 17-05-1987.
  Έδρα Ροστώβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μαϊκόπ και Αρμαβίρ Φιλάρετος. 11-03-1990.
  Έδρα Μαϊκόπ.

 2. Ο Ελίστας και Καλμίκιας Ζωσιμάς. 24-12-1995.
  Έδρα Ελίστα.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Μητροπολίτης

 1. Ο Ορενβούργου και Μπουζουλούκου Λεόντιος. 10-08-1956.
  Έδρα Ορενμπούργκ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Τσελιάμπινσκ και Ζλατούστ Ιώβ. 03-01-1975.
  Έδρα Τσελιάμπινσκ.

 2. Ο Πέρμης και Σολικάμσκ Αθανάσιος. 31-08-1980.
  Έδρα Πέρμη,

 3. Ο Ιζέβου και Ουδμουρτίας Νικόλαος. 21-07-1985.
  Έδρα Ιζέφσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ουφάς και Στερλιταμακίου Νίκων. 26-08-1990.
  Έδρα Ουφά.

 2. Ο Κουργάν και Σαδρίνσκ Μιχαήλ. 03-04-1993.
  Έδρα Κουργάν.

 3. Ο Αικατερινβούργου και Βερχοτούρας Νίκων. 21-07-1993.
  Έδρα Αικατερινμπούργκ.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Όμσκ και Τάρα Θεοδόσιος. 02-12-1962. (Προαγωγή 23-02-1997).
  Έδρα Όμσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Τομπόλσκ και Τιούμεν Δημήτριος. 04-11-1990.
  Έδρα Τομπόλσκ.

 2. Ο Τόμσκ και Ασινόβου Αρκάδιος. 21-04-1991. (Εκλογή 02-10-1997, από π. Νοτίου Σαχαλίνης).
  Έδρα Τόμσκ.
  Σημείωση: Μέχρι τις 02-10-1997 τοποτηρητής της Επισκοπής Τόμσκ διετέλεσε ο Νέας Σιβηρίας Σέργιος.

 3. Ο Κεμερόβου και Νέου Κουζνέτσκ Σωφρόνιος. 16-05-1991.
  Έδρα Κεμέροβο.

 4. Ο Μπαρναούλης και Αλτάισκ Αντώνιος. 19-03-1994.
  Έδρα Μπαρναούλη.

 5. Ο Νέας Σιβηρίας και Μπέρδσκ Σέργιος. 10-12-1995.
  Έδρα Νοβοσιμπίρσκ.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία.

Επίσκοποι

 1. Ο Κρασνογιάρσκ και Ιενεσέης Αντώνιος. 22-04-1989.
  Έδρα Κρασνογιάρσκ.

 2. Ο Ιρκούτσκ και Ανγάρσκ Βαδίμ. 04-02-1990.
  Έδρα Ιρκούτσκ.

 3. Ο Αμπακάν και Κιζίλσκ Βικέντιος. 02-09-1990.
  Έδρα Αμπακάν.

 4. Ο Τσιτά και Ζαβαϊκάλης Ιννοκέντιος. 26-01-1992.
  Έδρα Τσιτά.

 5. Ο Γιακουτίας και Λένσκ Γερμανός. 28-03-1993.
  Έδρα Γιακούτσκ.

ια) Αρχιερείς στην ’πω Ανατολή.

Επίσκοποι

 1. Ο Μπλαγοβέσενσκ και Τίνδας Γαβριήλ. 23-07-1988.
  Έδρα Μπλαγοβέσενσκ.

 2. Ο Βλαδιβοστόκ και Παραθαλασσίας Βενιαμίν. 21-09-1992.
  Έδρα Βλαδιβοστόκ.

 3. Ο Μαγαδάν και Τσουκότκας Ροστισλάβος. 28-11-1993.
  Έδρα Μαγαδάν.

 4. Ο Χαμπαρόβου και Πριαμούρ Μάρκος. 03-09-1995.
  Έδρα Χαμπαρόφσκ.

 5. Ο Νοτίου Σαχαλίνης και Κουρίλων Ιωνάθαν. 01-08-1997.
  Έδρα Νότιος Σαχαλίνη.

 6. Ο Πετροπαυλώβου και Καμτσάτκας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Μαγαδάν Ροστισλάβος.
  Έδρα Πετροπαυλώφσκ.

ιβ) Εξαρχία Λευκής Ρωσίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Μίνσκ και Σλούτσκ Φιλάρετος, Πατριαρχικός Έξαρχος Λευκής Ρωσίας. 24-10-1965.
  Έδρα Μίνσκ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Μογιλιέβου και Μοστισλάβου Μάξιμος. 26-03-1972.
  Έδρα Μογιλέφ.

 2. Ο Μπρέστ και Κόμπριν Κωνσταντίνος. 12-04-1987.
  Έδρα Μπρέστ.

Επίσκοποι

 1. Ο Βίτεμπσκ και Ορσά Δημήτριος. 23-07-1989.
  Έδρα Βίτεμπσκ.

 2. Ο Πίνσκ και Λούνινετς Στέφανος. 04-03-1990.
  Έδρα Πίνσκ.

 3. Ο Γομέλ και Ζλόμπιν Αρίσταρχος. 29-07-1990.
  Έδρα Γομέλ.

 4. Ο Τουρώβου και Μοζύρ Πέτρος. 24-07-1992.
  Έδρα Τουρώφ.

 5. Ο Γροδνό και Βολκόβισκ Αρτέμιος. 04-02-1996.
  Έδρα Γροδνό.

 6. Ο Νοβογρουδόκ και Λίδας Γουρίας. 04-08-1996.
  Έδρα Νοβογρουδόκ.

 7. Ο Πόλοτσκ και Γλουμπόκογε Θεοδόσιος. 10-08-1997.
  Έδρα Πόλοτσκ.

ιγ) Αρχιερείς στο Καζαχστάν.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ουράλσκ και Γούριεβ Αντώνιος. 13-10-1985. (Προαγωγή 25-02-1997).
  Έδρα Ουράλσκ.

 2. Ο Αλματύ και Σεμιμπαλαντίνσκ Αλέξιος. 01-12-1988.
  Έδρα Αλματύ.

Επίσκοπος

 1. Ο Τσιμκένδης και Ακμόλας Ελευθέριος. 15-02-1991.
  Έδρα Τσιμκένδη.

ιδ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ουκρανίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Βλαδίμηρος. 09-07-1966.

Λοιποί Μητροπολίτες

 1. Ο Χαρκόβου και Μπουγκουδουχώβου Νικόδημος. 10-08-1961.
  Έδρα Χάρκοβο.

 2. Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Αντώνιος. 12-02-1965.
  Έδρα Τσερνιγώβ.

 3. Ο Πολτάβας και Κρεμεντσούγκ Θεοδόσιος. 04-06-1967.
  Έδρα Πολτάβα.

 4. Ο Οδησσού και Ισμαήλ Αγαθάγγελος. 16-11-1975.
  Έδρα Οδησσός.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βιννίτσης και Μογκιλώβου Ποδόλσκ Μακάριος. 07-06-1970.
  Έδρα Βίννιτσα.

 2. Ο Δνεπροπετρώβου και Παυλουπόλεως Ειρηναίος. 27-07-1975.
  Έδρα Δνεπροπετρώβ.

 3. Ο Κάμενετς Ποδόλσκ και Γοροδόκ Νικάνωρ. 30-11-1979. (+ 04-04-1997).
  Έδρα Κάμενετς Ποδόλσκ.

 4. Ο Συμφεροπόλεως και Κριμαίας Λάζαρος. 18-04-1980.
  Έδρα Συμφερόπολη.

 5. Ο Λουγκάνσκ και Σταρομπέλσκ Ιωαννίκιος. 13-12-1988.
  Έδρα Λουγκάνσκ.

 6. Ο Σουμύ και Αχτύρκας Ιωνάθαν. 23-04-1989.
  Έδρα Σουμύ.

 7. Ο Μουκατσέβου και Ούζγκοροδ Ευθύμιος. 28-07-1989.
  Έδρα Μουκατσέβ.

 8. Ο Κυροβογκράδ και Αλεξανδρείας Βασίλειος. 01-10-1989.
  Έδρα Κυροβογκράδ.

 9. Ο Ροβνό και Οστρόγκ Βαρθολομαίος. 24-02-1990.
  Έδρα Ροβνό.

 10. Ο Λούτσκ και Βολυνίας Νήφων. 31-03-1990.
  Έδρα Λούτσκ.

 11. Ο Ζαπορόζιε και Μελιτοπόλεως Βασίλειος. 02-12-1990. (Προαγωγή 27-04-1997).
  Έδρα Ζαπορόζιε.

 12. Ο Τσερνοβικίου και Βουκοβίνης Ονούφριος. 09-12-1990.
  Έδρα Τσέρνοβιτς.

 13. Ο Δονέτσκ και Μαριουπόλεως Ιλαρίων. 29-09-1991.
  Έδρα Δονέτσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Τερνοπόλεως και Κρεμένετς Σέργιος. 17-02-1991.
  Έδρα Τερνπόλ.

 2. Ο Ιβανοφρανκόβου και Κολόμιας Νικόλαος. 16-07-1992.
  Έδρα Ιβανοφρανκόφσκ.

 3. Ο Χμιελνικίου και Σεπετόφκας Αντώνιος. 27-07-1992.
  Έδρα Χμιέλνιτς.

 4. Ο Κάμενετς Ποδόλσκ και Γοροδόκ Θεόδωρος. 05-08-1992. (Εκλογή 15-04-1997, από Ποτσαέβου).
  Έδρα Κάμενετς Ποδόλσκ.

 5. Ο Τσερκάσσι και Κανέβου Σωφρόνιος. 09-08-1992.
  Έδρα Τσερκάσσι.

 6. Ο Όβρουτς και Κοροστέν Βησσαρίων. 24-08-1992.
  Έδρα Όβρουτς.

 7. Ο Νικολαγέβου και Βοζνεσένσκ Πιτιρίμ. 26-08-1992.
  Έδρα Νικολαγιέβ.

 8. Ο Λβώβου και Δρογόμπιτς Αυγουστίνος. 20-09-1992.
  Έδρα Λβώβ.

 9. Ο Γλουχώβου και Κονοτόπου Ανατόλιος. 28-10-1993.
  Έδρα Κονοτόπ.

 10. Ο Χούστ και Βινογραδόβου Μεθόδιος. 30-07-1994.
  Έδρα Χούστ.

 11. Ο Ζιτόμιρ και Νόβογραδ Βολυνίας Γουρίας. 31-07-1994.
  Έδρα Ζιτόμιρ.

 12. Ο Μπελοτσερκώβου και Μπογουσλάβου Σεραφείμ. 01-08-1994.
  Έδρα Μπελοτσερκώβ.

 13. Ο Τουλτσίν και Βρατσλάβας Ιννοκέντιος. 05-10-1994.
  Έδρα Τουλτσίν.

 14. Ο Βλαδίμης Βολυνίας και Κοβέλσκι Συμεών. 04-05-1996.
  Έδρα Βλαδίμη Βολυνίας.

 15. Ο Κριβόι Ρόγ και Νικοπόλεως Εφραίμ. 13-09-1996.
  Έδρα Κριβόι Ρόγ.

 16. Ο Χερσώνος και Ταυρικής Ιώβ. 22-06-1997.
  Έδρα Χερσώνα.

 17. Ο Γκορλόφκας και Σλαβιάνσκ (χηρεύει).
  Έδρα Γκορλόφκα.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μπρουσιλώβου Παντελεήμων. 25-07-1992.
  Βικάριος της Επισκοπής Όβρουτς.

 2. Ο Περεγιασλάβας Χμιελνικίου Ιωάννης. 13-12-1996.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 3. Ο Βισγορόδου Παύλος. 19-04-1997.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

ιε) Αυτόνομος Εκκλησία της Εσθονίας.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας Κορνήλιος. 15-09-1990.
  Έδρα Ταλλίνη.

ιστ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες.

Μητροπολίτης

 1. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Βλαδίμηρος. 21-07-1989.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βίλνας και Λιθουανίας Χρυσόστομος. 23-04-1972.
  Έδρα Βίλνα.

 2. Ο Τασκένδης και Μέσης Ασίας Βλαδίμηρος. 30-06-1985.
  Έδρα Τασκένδη.

 3. Ο Ρίγας και Λατβίας Αλέξανδρος. 23-07-1989.
  Έδρα Ρίγα.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Ντουμποσάρ Ιουστινιανός. 01-09-1995.
  Βικάριος της Επισκοπής Κισινιώβου.

ιζ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τόκιο και πάσης Ιαπωνίας Θεοδόσιος. 02-11-1969.
Έδρα Τόκιο.

Επίσκοποι

 1. Ο Κυότο (χηρεύει).
  Έδρα Κυότο.

 2. Ο Σεντάης (χηρεύει).
  Έδρα Σεντάη.

ιη) Αρχιερείς εν Υπερορία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Σούροζ Αντώνιος. 30-11-1957.
  Έδρα Λονδίνο.

 2. Ο Βιέννης και Αυστρίας Ειρηναίος. 30-01-1966.
  Έδρα Βιέννη.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Αργεντινής και Νοτίου Αμερικής Πλάτων. 16-12-1973.
  Έδρα Μπουένος ’υρες.

 2. Ο Βερολίνου και Γερμανίας Θεοφάνης. 11-01-1987.
  Έδρα Βερολίνο.

 3. Ο Βρυξελλών και Βελγίου Σίμων. 11-04-1987.
  Έδρα Βρυξέλλες.

Επίσκοποι

 1. Ο Χερσονήσου Γουρίας. 14-01-1993.
  Έδρα Παρίσι.

 2. Ο Χάγης και Ολλανδίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βρυξελλών Σίμων.
  Έδρα Χάγη.

Τιτουλάριοι Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κέρτς Ανατόλιος. 03-09-1972.
  Βικάριος της Επισκοπής Σούροζ.

 2. Ο Κλίν Λογγίνος. 11-10-1981.
  Εν Ντύσελντορφ.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Κασίρας Μάρκος. 28-07-1988.
  Εν Καναδά.

 2. Ο Ζαράισκ Παύλος. 22-03-1992.
  Εν Η.Π.Α.

 3. Ο Σεργιέβου Βασίλειος. 07-03-1993.
  Βικάριος της Επισκοπής Σούροζ.

ιθ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Βόλογδα και Βελίκι Ουστιούνγκ Μιχαήλ. 06-11-1966.

 2. Ο π. Σεντάης Σεραφείμ. 12-12-1971.

 3. Ο π. Ζυρίχης Σεραφείμ. 19-12-1971. (+ 14-12-1997).

 4. Ο π. Μπακού Βαλεντίνος. 25-07-1976.

 5. Ο π. Σερπουχώβου Ηλιανός. 25-11-1979. (Παραίτηση 17-02-1997).

 6. Ο π. Τσιτά και Ζαβαϊκάλης Παλλάδιος. 08-02-1987.

 7. Ο π. Ζβενιγκορόδου Νίκανδρος. 07-08-1988. (Παραίτηση 17-02-1997).

 8. Ο π. Πόλοτσκ και Γλουμπόκογε Γλέμπ. 02-08-1990.

 9. Ο π. Γκορλόφκας και Σλαβιάνσκ Αλύπιος. 06-10-1991. (Παραίτηση 11-06-1997).

 10. Ο π. Δονέτσκ και Μαριουπόλεως Ιππόλυτος. 16-08-1992.

 11. Ο π. Πετροπαυλώβου και Καμτσάτκας Νέστωρ. 06-03-1994. (Παραίτηση 17-07-1997).

κ) Συνοδικοί Αρχιερείς.

 1. Ο Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Βλαδίμηρος.

 2. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βλαδίμηρος.

 3. Ο Μίνσκ και Σλούτσκ Φιλάρετος.

 4. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος.

 5. Ο Σμολένσκ και Καλλίνινγκραδ Κύριλλος.

 6. Ο Πσκώβου και Βελίκε Λούκι Ευσέβιος.

 7. Ο Αλματύ και Σεμιμπαλαντίνσκ Αλέξιος.

 8. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Μιχαίας.

 9. Ο Σαμάρας και Συζράν Σέργιος.

 10. Ο Αστραχανίου και Ενοταέβου Ιωνάς.

 11. Ο Αικατερινβούργου και Βερχοτούρας /Νίκων.

 12. Ο Σολνετσνογκόρσκ Σέργιος.

κα) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Μητροπολίτης

   Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Βασιγκτώνος και Μητροπολίτης Αμερικής και Καναδά Θεοδόσιος. 06-05-1967.
Έδρα Ουάσιγκτον.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Πιτσμπούργου και Δυτικής Πενσυλβανίας Κύριλλος. 09-08-1964.
  Έδρα Πίτσμπουργκ.
  Σημείωση: Ο Πιτσμπούργου Κύριλλος διοικεί ταυτόχρονα και την Βουλγαρόφωνη Επισκοπή.

 2. Ο Νέας Υόρκης και Νέας Ιερεσέης Πέτρος. 12-09-1968.
  Έδρα Νέα Υόρκη.

 3. Ο Ντάλας και Νοτίου Αμερικής Δημήτριος. 22-06-1969.
  Έδρα Ντάλας.

 4. Ο Φιλαδελφείας και Ανατολικής Πενσυλβανίας Γερμανός. 10-02-1973.
  Έδρα Φιλαδέλφεια.

Επίσκοποι

 1. Ο Ντητρόιτ Ναθαναήλ. 15-11-1980.
  Έδρα Ντητρόιτ (Ρουμανόφωνη Επισκοπή).

 2. Ο Σικάγου και Κεντρώας Αμερικής Ιώβ. 29-01-1983.
  Έδρα Σικάγο.

 3. Ο Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Τύχων. 30-05-1987.
  Έδρα ’γιος Φραγκίσκος.

 4. Ο Οτάβας και Καναδά  Σεραφείμ. 13-06-1987.
  Έδρα Οτάβα.

 5. Ο Βοστώνης-Αλβανόφωνου Επισκοπής (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βασιγκτώνος Θεοδόσιος.
  Έδρα Βοστώνη.

 6. Ο Χάρτφορδ και Νέας Αγγλίας (χηρεύει).
  Έδρα Χάρτφορδ Κονέκτικατ.

 7. Ο Σίτκας και Αλάσκας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο ’νκορεϊτζ Ιννοκέντιος.
  Έδρα Σίτκα.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Βηθεσδάς Μάρκος. 10-11-1979.
  Βοηθός της Επισκοπής Βασιγκτώνος.

 2. Ο ’νκορεϊτζ Ιννοκέντιος. 15-09-1995.
  Τοποτηρητής της Επισκοπής Σίτκας.

Σχολάζοντες Αρχιερείς

 1. Ο π. Μοντρεάλης και Καναδά Σίλβεστρος. 27-04-1952.

 2. Ο π. Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Βλαδίμηρος. 14-10-1962. (+ 02-08-1997).

 3. Ο π. Σίτκας και Αλάσκας Γρηγόριος. 13-05-1973.

 4. Ο π. Σικάγου και Κεντρώας Αμερικής Βόρις. 11-11-1978.

 5. Ο π. Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Βασίλειος. 12-01-1980.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.