Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1997

ΕΤΟΣ 1997

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βρανίτσης κύριος Θεοδόσιος. 19-02-1997.
(Εναλλακτική Σύνοδος της Βουλγαρικής Εκκλησίας).

Εκοιμήθη στις 3 Ιανουαρίου 2017. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ιβανοφρανκόβου και Γαλικίας κύριος Βλαδίμηρος. 23-02-1997.
(Πατριαρχείο Κιέβου).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δονέτσκ και Λουγκάνσκ κύριος Ιωάσαφ. 06-04-1997.
(Πατριαρχείο Κιέβου).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βιννίτσης και Βρατσλάβας κύριος Παγκράτιος. 27-07-1997.
(Πατριαρχείο Κιέβου).

Εκοιμήθη στις 27 Αυγούστου 2009. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μακαριουπόλεως κύριος Κωνσταντίνος. 27-08-1997.
(Εναλλακτική Σύνοδος της Βουλγαρικής Εκκλησίας).

Εκοιμήθη στις 23 Μαΐου 2017. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σούροζ κύριος Χρυσόστομος. 02-10-1997.
(Πατριαρχείο Κιέβου).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κιτσμάν και Ζαστάβνας κύριος Νίκων. 12-10-1997.
(Πατριαρχείο Κιέβου).

Εκοιμήθη στις 18 Σεπτεμβρίου 2002. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χερσώνος και Ταυρικής κύριος Δαμιανός. 19-10-1997.
(Πατριαρχείο Κιέβου).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπρεγκαλνίτσης κύριος Ιάκωβος. 19-10-1997.
(Εναλλακτική Σύνοδος της Βουλγαρικής Εκκλησίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λβώβου και Γιαβορώβου κύριος Πέτρος. 30-10-1997.
(Πατριαρχείο Κιέβου).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.