Ο πρώην Επίσκοπος Σούροζ κύριος Χρυσόστομος. (γεν. ;).
(Πατριαρχείο Κιέβου).

Ο Χρυσόστομος Σίτσας εντάχθηκε στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Κιέβου. Στις 2 Οκτωβρίου 1997 χειροτονήθηκε Επίσκοπος Σούροζ, Βικάριος της Εξαρχίας Ελλάδος. Το 1998 αποχώρησε από τη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Κιέβου.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.