Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αργυρουπόλεως κυρός Ιάκωβος. (;-1995).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Ο Ιάκωβος Παπαβασιλόπουλος γεννήθηκε στην Καλαμάτα. Χειροτονήθηκε τιτουλάριος Επίσκοπος Αργυρουπόλεως, Βοηθός Επίσκοπος της Μητροπόλεως Γαλλίας στις 14 Ιουλίου 1985. Το 1988 απεχώρησε της ενεργού υπηρεσίας. Εκοιμήθη τον Απρίλιο του 1995.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.