Ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Λούτσκ και Βολυνίας κύριος Θεόκτιστος. (γεν. ;).
(Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας).

Ο κατά κόσμον Μιχαήλ Περέσαντα στις 30 Ιουνίου 1993 χειροτονήθηκε Επίσκοπος Λούτσκ και Βολυνίας στη δικαιοδοσία της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ουκρανίας. Τη χειροτονία τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Λβώβου και Σοκάλ Πέτρος, συμπαραστατούμενος από τον Επίσκοπο Μπελοτσερκώβου και Ουμάν Μιχαήλ. Το ίδιο έτος προήχθη σε Αρχιεπίσκοπο. Το 1997 παύθηκε και διέμενε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την κωμόπολη Μπερεζάνι του Νομού Τερνοπόλεως. Το 2001 εντάχθηκε στη δικαιοδοσία της λεγόμενης "Ουκρανικής Αποστολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας".

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.