Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Θηβαΐδος κυρός Σολομών. (1912-1993).
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Ο Σολομών Μπαζαίος γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1912. Σπούδασε τη Θεολογία στη Θεολογική Σχολή Αθηνών. Διάκονος χειροτονήθηκε το 1941 και Πρεσβύτερος το 1943. Στις 6 Δεκεμβρίου 1979 χειροτονήθηκε τιτουλάριος Επίσκοπος Ταμιάθεως. Στις 8 Ιουλίου 1983 εξελέγη τιτουλάριος Μητροπολίτης Θηβαΐδος. Εκοιμήθη στην Αλεξάνδρεια στις 3 Φεβρουαρίου 1993.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.