Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1992

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία.

ια) Αρχιερείς στην ’πω Ανατολή.

ιβ) Εξαρχία Λευκής Ρωσίας.

ιγ) Αρχιερείς στο Καζαχστάν.

ιδ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ουκρανίας.

ιε) Αρχιερείς στις υπόλοιπες Σοβιετικές Δημοκρατίες.

ιστ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

ιζ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

ιη) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

ιθ) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Ε. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΩΣΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας κ. Αλέξιος ο Β΄. 03-09-1961.

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Βολοκολάμσκ και Γιούργεβ Πιτιρίμ. 23-05-1963.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Σολνετσνογκόρσκ Σέργιος. 30-01-1983.

Επίσκοποι

 1. Ο Μοζάισκ Γρηγόριος. 13-09-1987.

 2. Ο Ζβενιγκορόδου Νίκανδρος. 07-08-1988.

 3. Ο Ίστρας Αρσένιος. 05-10-1989.

 4. Ο Δημητρώβου Φιλάρετος. 11-03-1990. (Εκλογή 12-08-1992, από Αστραχανίου).

 5. Ο Ποδόλσκ Βίκτωρ. 25-03-1990.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά Νικόλαος. 10-09-1961.
  Έδρα Νιζνίι Νόβγοροδ.

 2. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος. 26-12-1965.
  Έδρα Μόσχα.

 3. Ο Τούλας και Μπελιώβου Σεραπίων. 05-03-1972.
  Έδρα Τούλα.

 4. Ο Σμολένσκ και Καλλίνινγκραδ Κύριλλος. 14-03-1976.
  Έδρα Σμολένσκ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ριαζάν και Κασιμώβου Σίμων. 14-10-1972.
  Έδρα Ριαζάν.

 2. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Πλάτων. 16-12-1973.
  Έδρα Γιαροσλάβ.

 3. Ο Ιβανόβου και Κίνεσμα Αμβρόσιος. 18-10-1977.
  Έδρα Ιβάνοβο.

 4. Ο Καλούγας και Μπορώβου Κλήμης. 08-08-1982.
  Έδρα Καλούγα.

Επίσκοποι

 1. Ο Τβερ και Κάσιν Βίκτωρ. 04-12-1988.
  Έδρα Τβερ.

 2. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Αλέξανδρος. 27-09-1989.
  Έδρα Κοστρομά.

 3. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Ευλόγιος. 11-11-1990.
  Έδρα Βλαδίμη.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Μπαλάχνας Ιερόθεος. 29-07-1991.
  Βικάριος της Επισκοπής Κάτω Νοβγορόδου.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βόλογδα και Βελίκι Ουστιούνγκ Μιχαήλ. 06-11-1966.
  Έδρα Βόλογδα.

 2. Ο Κυρόβου και Σλομποδά Χρύσανθος. 23-04-1978.
  Έδρα Βιάτκα.

Επίσκοποι

 1. Ο Αρχαγγέλου και Μουρμάνσκ Παντελεήμων. 17-05-1987.
  Έδρα Αρχάγγελος.

 2. Ο Πετροζαβόδσκ και Ολονέτς Μανουήλ. 14-08-1990.
  Έδρα Πετροζαβόδσκ.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Πσκώβου και Βελίκε Λούκι Βλαδίμηρος. 30-12-1962. (Προαγωγή 25-02-1992).
  Έδρα Πσκώβ.

 2. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Ιωάννης. 12-12-1965.
  Έδρα Αγία Πετρούπολη.

Επίσκοπος

 1. Ο Νοβγορόδου και Παλαιάς Ρωσίας Λέων. 01-11-1987.
  Έδρα Νόβγοροδ.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Βορονέζ και Λίπετσκ Μεθόδιος. 27-04-1980.
  Έδρα Βορονέζ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κούρσκ και Μπελγορόδου Ιουβενάλιος. 16-11-1975.
  Έδρα Κούρσκ.

 2. Ο Πένζας και Κουζνέτσκ Σεραφείμ. 18-10-1978.
  Έδρα Πένζα.

 3. Ο Ταμπώβου και Μιτσούρινσκ Ευγένιος. 31-05-1987.
  Έδρα Ταμπώβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ορέλ και Μπριάνσκ Παΐσιος. 21-07-1988.
  Έδρα Ορέλ.

 2. Ο Σαράνσκ και Μορδοβίας Βαρσανούφιος. 08-02-1991.
  Έδρα Σαράνσκ.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Σαρατώβου και Βόλσκ Ποιμήν. 10-01-1965.
  Έδρα Σαράτωβ.

 2. Ο Βολγογκράδ και Καμίσιν Γερμανός. 06-12-1968.
  Έδρα Βολγογκράδ.

 3. Ο Τσεμποξάρυ και Τσουβασίας Βαρνάβας. 30-11-1976.
  Έδρα Τσεμποξάρυ.

 4. Ο Σαμάρας και Συζράν Ευσέβιος. 01-04-1984.
  Έδρα Σαμάρα.

Επίσκοποι

 1. Ο Ουλιανώβου και Μελεκεσίου Πρόκλος. 18-10-1987.
  Έδρα Σιμπίρσκ.

 2. Ο Καζάν και Μαρίισκ Αναστάσιος. 11-12-1988.
  Έδρα Καζάν.

 3. Ο Αστραχανίου και Ενοταέβου Ιωνάς. 25-10-1992.
  Έδρα ’στραχαν.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Επισκοπής Αστραχανίου και Ενοταέβου από 12-8-1992 μέχρι 20-12-1992 διετέλεσε ο Δημητρώβου Φιλάρετος.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σταυρουπόλεως και Μπακού Γεδεών. 22-10-1967.
  Έδρα Σταυρούπολη.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Κρασνοδάρ και Κουμπάν Ισίδωρος. 19-06-1977.
  Έδρα Κρασνοδάρ.

Επίσκοπος

 1. Ο Ροστόβου και Νοβοτσερκάσκ (χηρεύει).
  Έδρα Ροστώβ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Αζόβου Σέργιος. 05-05-1989.
  Βικάριος της Επισκοπής Ροστόβου.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Μητροπολίτης

 1. Ο Ορενβούργου και Μπουζουλούκου Λεόντιος. 10-08-1956. (Προαγωγή 25-02-1992).
  Έδρα Ορενμπούργκ.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Αικατερινβούργου και Κουργάν Μελχισεδέκ. 17-06-1965.
  Έδρα Αικατερινμπούργκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Πέρμης και Σολικάμσκ Αθανάσιος. 31-08-1980.
  Έδρα Πέρμη.

 2. Ο Ιζέβου και Ουδμουρτίας Παλλάδιος. 08-02-1987.
  Έδρα Ιζέφσκ.

 3. Ο Τσελιάμπινσκ και Ζλατούστ Γεώργιος. 23-04-1989.
  Έδρα Τσελιάμπινσκ.

 4. Ο Ουφάς και Στερλιταμακίου Νίκων. 26-08-1990.
  Έδρα Ουφά.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Όμσκ και Τάρα Θεοδόσιος. 02-12-1962.
  Έδρα Όμσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Νέας Σιβηρίας και Μπαρναούλης Τύχων. 19-08-1990.
  Έδρα Νοβοσιμπίρσκ.

 2. Ο Τομπόλσκ και Τιούμεν Δημήτριος. 04-11-1990.
  Έδρα Τομπόλσκ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Τόμσκ Σωφρόνιος. 16-05-1991.
  Βικάριος της Επισκοπής Νέας Σιβηρίας.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία.

Επίσκοποι

 1. Ο Κρασνογιάρσκ και Ιενεσέης Αντώνιος. 22-04-1989.
  Έδρα Κρασνογιάρσκ.

 2. Ο Ιρκούτσκ και Τσιτά Βαδίμ. 04-02-1990.
  Έδρα Ιρκούτσκ.

ια) Αρχιερείς στην ’πω Ανατολή.

Επίσκοποι

 1. Ο Μαγαδάν και Καμτσάτκας Αρκάδιος. 21-04-1991.
  Έδρα Μαγαδάν.

 2. Ο Χαμπαρόβου και Μπλαγοβέσενσκ Ιννοκέντιος. 26-01-1992.
  Έδρα Χαμπαρόφσκ.

 3. Ο Βλαδιβοστόκ και Παραθαλασσίας Βενιαμίν. 21-09-1992.
  Έδρα Βλαδιβοστόκ.

ιβ) Εξαρχία Λευκής Ρωσίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Μίνσκ και Σλούτσκ Φιλάρετος, Πατριαρχικός Έξαρχος Λευκής Ρωσίας. 24-10-1965.
  Έδρα Μίνσκ.
  Σημείωση: Στις 18-02-1992 η Επισκοπή Μίνσκ και Γροδνό μετωνομάστηκε σε "Μίνσκ και Σλούτσκ".

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Μογιλιέβου και Μοστισλάβου Μάξιμος. 26-03-1972.
  Έδρα Μογιλέφ.

 2. Ο Γροδνό και Βολκόβισκ Βαλεντίνος. 25-07-1976. (Εκλογή 18-02-1992, από Χερσονήσου).
  Έδρα Γροδνό.
  Σημείωση: Η Επισκοπή Γροδνό και Βολκόβισκ ιδρύθηκε στις 18-02-1992, με απόσπαση από την Επισκοπή Μίνσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μπρέστ και Κόμπριν Κωνσταντίνος. 12-04-1987.
  Έδρα Μπρέστ.

 2. Ο Βίτεμπσκ και Ορσά Δημήτριος. 23-07-1989. (Εκλογή 17-07-1992, από Πόλοτσκ).
  Έδρα Βίτεμπσκ.
  Σημείωση: Η Επισκοπή Βίτεμπσκ και Ορσά ιδρύθηκε στις 17-07-1992, με απόσπαση από την Επισκοπή Πόλοτσκ.

 3. Ο Πίνσκ και Λούνινετς Στέφανος. 04-03-1990.
  Έδρα Πίνσκ.

 4. Ο Γομέλ και Ζλόμπιν Αρίσταρχος. 29-07-1990.
  Έδρα Γομέλ.
  Σημείωση: Στις 11-06-1992 η Ι.Ε. Γομέλ και Μοζύρ μετωνομάστηκε σε "Γομέλ και Ζλόμπιν".

 5. Ο Πόλοτσκ και Γλουμπόκογε Γλέμπ. 02-08-1990. (Εκλογή 17-07-1992, από Δνεπροπετρώβου).
  Έδρα Πόλοτσκ.
  Σημείωση: Στις 17-07-1992 η Επισκοπή Πόλοτσκ και Βίτεμπσκ μετωνομάστηκε σε "Πόλοτσκ και Γλουμπόκογε".

 6. Ο Νοβογρουδόκ και Λίδας Κωνσταντίνος. 16-06-1991. (Εκλογή 18-02-1992, από Νοβογρουδόκ-Τ).
  Έδρα Νοβογρουδόκ.
  Σημείωση: Η Επισκοπή Νοβογρουδόκ και Λίδας ιδρύθηκε στις 18-02-1992, με απόσπαση από την Επισκοπή Μίνσκ.

 7. Ο Τουρώβου και Μοζύρ Πέτρος. 24-07-1992.
  Έδρα Τουρώφ.
  Σημείωση: Η Επισκοπή Τουρώβου και Μοζύρ ιδρύθηκε στις 11-06-1992, με απόσπαση από την Επισκοπή Γομέλ.

ιγ) Αρχιερείς στο Καζαχστάν.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Αλματύ και Σεμιμπαλαντίνσκ Αλέξιος. 01-12-1988.
  Έδρα ’λμα ’τα.

Επίσκοποι

 1. Ο Ουράλσκ και Γούριεβ Αντώνιος. 13-10-1985.
  Έδρα Ουράλσκ.

 2. Ο Τσιμκένδης και Τσελίνογκραδ Ελευθέριος. 15-02-1991.
  Έδρα Τσιμκένδη.

ιδ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ουκρανίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Βλαδίμηρος. 09-07-1966. (Εκλογή 27-05-1992, από Ροστόβου).

Λοιποί Μητροπολίτες

 1. Ο Χαρκόβου και Μπουγκουδουχώβου Νικόδημος. 10-08-1961.
  Έδρα Χάρκοβο.

 2. Ο Δονέτσκ και Σλαβιάνσκ Λεόντιος. 14-01-1962. (Εκλογή 23-01-1992, από Χερσώνος. + 16-03-1992).
  Έδρα Δονέτσκ.
  Σημείωση: α) Ο Μητροπολίτης Δονέτσκ Λεόντιος παρέμεινε και τοποτηρητής της Επισκοπής Χερσώνος μέχρι την κοίμησή του.
  β) Τοποτηρητής της Ι.Ε. Δονέτσκ μέχρι τις 28-05-1992 διετέλεσε ο Λουγκάνσκ Ιωαννίκιος.

 3. Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Αντώνιος. 12-02-1965. (Προαγωγή 25-02-1992).
  Έδρα Τσερνιγώβ.

 4. Ο Οδησσού και Ισμαήλ Αγαθάγγελος. 16-11-1975. (Εκλογή 22-06-1992, από Βιννίτσης).
  Έδρα Οδησσός.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Πολτάβας και Κρεμεντσούγκ Θεοδόσιος. 04-06-1967. (Εκλογή 02-04-1992, από Βιννίτσης).
  Έδρα Πολτάβα.

 2. Ο Πολτάβας και Κρεμεντσούγκ Σάββας. 30-03-1969. (+ 25-02-1992).
  Έδρα Πολτάβα.

 3. Ο Βιννίτσης και Βρατσλάβας Μακάριος. 07-06-1970. (Εκλογή 22-06-1992, από π. Κλίν).
  Έδρα Βίννιτσα.
  Σημείωση: Στις 02-04-1992 εξελέγη Μητροπολίτης Βιννίτσης ο π. Ιβανοφρανκόβου Αγαθάγγελος, ο οποίος στις 22-06-1992 εξελέγη Μητροπολίτης Οδησσού.

 4. Ο Ζιτόμιρ και Όβρουτς Ιώβ. 03-01-1975.
  Έδρα Ζιτόμιρ.

 5. Ο Ροβνό και Οστρόγκ Ειρηναίος. 27-07-1975.
  Έδρα Ροβνό.

 6. Ο Σουμύ και Αχτύρκας Νικάνωρ. 30-11-1979. (Προαγωγή 1992).
  Έδρα Σουμύ.

 7. Ο Συμφεροπόλεως και Κριμαίας Λάζαρος. 18-04-1980. (Εκλογή 22-06-1992, από Οδησσού).
  Έδρα Συμφερόπολη.

Επίσκοποι

 1. Ο Λουγκάνσκ και Σταρομπέλσκ Ιωαννίκιος. 13-12-1988.
  Έδρα Λουγκάνσκ.

 2. Ο Μουκατσέβου και Ούζγκοροδ Ευθύμιος. 28-07-1989.
  Έδρα Μουκατσέβ.

 3. Ο Κυροβογκράδ και Νοβομίργοροδ Βασίλειος. 01-10-1989.
  Έδρα Κυροβογκράδ.
  Σημείωση: Στις 26-06-1992 η Επισκοπή Κυροβογκράδ και Νικολαγέβου μετωνομάστηκε σε "Κυροβογκράδ και Νοβομίργοροδ".

 4. Ο Νικολαγέβου και Βοζνεσένσκ Βαρθολομαίος. 24-02-1990. (Εκλογή 25-08-1992, από Βολυνίας).
  Έδρα Νικολαγιέβ.
  Σημείωση: Η Επισκοπή Νικολαγέβου και Βοζνεσένσκ ιδρύθηκε στις 26-06-1992, με απόσπαση από την Επισκοπή Κυροβογκράδ.

 5. Ο Βολυνίας και Λούτσκ Νήφων. 31-03-1990. (Εκλογή 25-08-1992, από Χμιελνικίου).
  Έδρα Λούτσκ.

 6. Ο Λβώβου και Δρογόμπιτς Ανδρέας. 18-04-1990. (Καθαίρεση 14-07-1992).
  Έδρα Λβώβ.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Επισκοπής Λβώβου από τον Ιούλιο μέχρι το Σεπτέμβριο του 1992 διετέλεσε ο Τερνοπόλεως Σέργιος.

 7. Ο Ζαπορόζιε και Μελιτοπόλεως Βασίλειος. 02-12-1990. (Εκλογή 22-06-1992, από Συμφεροπόλεως).
  Έδρα Ζαπορόζιε.
  Σημείωση: Η Επισκοπή Ζαπορόζιε και Μελιτοπόλεως ιδρύθηκε στις 22-06-1992, με απόσπαση από την Επισκοπή Δνεπροπετρώβου.

 8. Ο Τσερνοβικίου και Βουκοβίνης Ονούφριος. 09-12-1990.
  Έδρα Τσέρνοβιτς.
  Σημείωση: Στις 23-01-1992 ο Τσερνοβικίου Ονούφριος μετατέθηκε στην Επισκοπή Ιβανοφρανκόβου, αποκαταστάθηκε ωστόσο στην Επισκοπή Τσερνοβικίου στις 7 Απριλίου 1992.

 9. Ο Τερνοπόλεως και Κρεμένετς Σέργιος. 17-02-1991.
  Έδρα Τερνπόλ.

 10. Ο Χερσώνος και Ταυρικής Ιλαρίων. 29-09-1991. (Εκλογή 29-07-1992, από Ιβανοφρανκόβου).
  Έδρα Χερσώνα.
  Σημείωση: Μέχρι την εκλογή του Επισκόπου Ιλαρίωνος τοποτηρητής της Επισκοπής Χερσώνος διετέλεσε ο Οδησσού και κατόπιν Συμφεροπόλεως Λάζαρος.

 11. Ο Ιβανοφρανκόβου και Κολόμιας Νικόλαος. 16-07-1992. (Εκλογή 29-07-1992, από Κοβέλ).
  Έδρα Ιβανοφρανκόφσκ.

 12. Ο Τσερκάσσι και Κανέβου Σωφρόνιος. 09-08-1992.
  Έδρα Τσερκάσσι.
  Σημείωση: Η Επισκοπή Τσερκάσσι και Κανέβου ιδρύθηκε στις 26-06-1992 με απόσπαση από την Επισκοπή Κιέβου.

 13. Ο Δονέτσκ και Σλαβιάνσκ Ιππόλυτος. 16-08-1992. (Εκλογή 22-12-1992, από Μπελοτσερκώβου).
  Έδρα Δονέτσκ.

 14. Ο Χμιελνικίου και Κάμενετς Ποδόλσκ Πιτιρίμ. 26-08-1992.
  Έδρα Χμιέλνιτς.

 15. Ο Δνεπροπετρώβου και Κριβόι Ρόγ Χρονίδας. 19-09-1992.
  Έδρα Δνεπροπετρώβ.
  Σημείωση: Στις 26-06-1992 η Επισκοπή Δνεπροπετρώβου και Ζαπορόζιε μετωνομάστηκε σε "Δνεπροπετρώβου και Κριβόι Ρόγ".

 16. Ο Λβώβου και Δρογόμπιτς Αυγουστίνος. 20-09-1992.
  Έδρα Λβώβ.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μπελοτσερκώβου Ιωνάθαν. 23-04-1989. (’ρση καθαιρέσεως και εκλογή 22-12-1992, από π. Περεγιασλάβας Χμιελνικίου).
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

 2. Ο Ποτσαέβου Ιακώβ. 14-12-1990. (Καθαιρέθηκε 11-06-1992).
  Βικάριος της Επισκοπής Τερνοπόλεως.

 3. Ο Κιτσμάν Παντελεήμων. 25-07-1992.
  Βικάριος της Επισκοπής Τσερνοβικίου.

 4. Ο Περεγιασλάβας Χμιελνικίου Αντώνιος. 27-07-1992.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 5. Ο Ποτσαέβου Θεόδωρος. 05-08-1992.
  Βικάριος της Επισκοπής Τερνοπόλεως.

 6. Ο Κοροστέν Βησσαρίων. 24-08-1992.
  Βικάριος της Επισκοπής Ζιτόμιρ.

ιε) Αρχιερείς στις υπόλοιπες πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες.

Μητροπολίτης

 1. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Βλαδίμηρος. 21-07-1989. (Προαγωγή 21-12-1992).

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βίλνας και Λιθουανίας Χρυσόστομος. 23-04-1972.
  Έδρα Βίλνα.

 2. Ο Τασκένδης και Μέσης Ασίας Βλαδίμηρος. 30-06-1985.
  Έδρα Τασκένδη.

Επίσκοποι

 1. Ο Ρίγας και Λατβίας Αλέξανδρος. 23-07-1989.
  Έδρα Ρίγα.

 2. Ο Ταλλίνης και Εσθονίας Κορνήλιος. 15-09-1990. (Εκλογή 11-08-1992, από Ταλλίνης-Τ).
  Έδρα Ταλλίνη.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Μπενδέρι Βικέντιος. 02-09-1990.
  Βικάριος της Επισκοπής Κισινιώβου.

ιστ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τόκιο και πάσης Ιαπωνίας Θεοδόσιος. 02-11-1969.
Έδρα Τόκιο.

Επίσκοποι

 1. Ο Κυότο (χηρεύει).
  Έδρα Κυότο.

 2. Ο Σεντάης (χηρεύει).
  Έδρα Σεντάη.

ιζ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Σούροζ Αντώνιος. 30-11-1957.
  Έδρα Λονδίνο.

 2. Ο Βιέννης και Αυστρίας Ειρηναίος. 30-01-1966.
  Έδρα Βιέννη.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Ζυρίχης Σεραφείμ. 19-12-1971.
  Έδρα Ζυρίχη.

Επίσκοποι

 1. Ο Βερολίνου και Γερμανίας Θεοφάνης. 11-01-1987.
  Έδρα Βερολίνο.
  Σημείωση: Στις 22-12-1992 οι Επισκοπές Βερολίνου και Λειψίας, Βάδης και Βαυαρίας και Ντύσελντορφ συνενώθηκαν σε μία Επισκοπή με τον τίτλο "Βερολίνου και Γερμανίας".

 2. Ο Βρυξελλών και Βελγίου Σίμων. 11-04-1987.
  Έδρα Βρυξέλλες.

 3. Ο Αργεντινής και Νοτίου Αμερικής Μάρκος. 28-07-1988.
  Έδρα Μπουένος ’υρες.

 4. Ο Χερσονήσου (χηρεύει).
  Έδρα Παρίσι.

 5. Ο Χάγης και Ολλανδίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βρυξελλών Σίμων.
  Έδρα Χάγη.

Τιτουλάριος Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Κλίν Λογγίνος. 11-10-1981. (Εκλογή 22-12-1992, από Ντύσελντορφ).
  Εν Ντύσελντορφ.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Κέρτς Ανατόλιος. 03-09-1972.
  Βικάριος της Επισκοπής Σούροζ.

 2. Ο Σερπουχώβου Ηλιανός. 25-11-1979.
  Εν Καρλόβι Βάρι Τσεχίας.

 3. Ο Ζαράισκ Παύλος. 22-03-1992.
  Εν Η.Π.Α.

ιη) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Φιλάρετος. 04-02-1962. (Καθαιρέθηκε 11-06-1992).

 2. Ο π. Πέρμης και Σολικάμσκ Νίκων. 26-08-1962.

 3. Ο π. Μοζάισκ Νικόλαος. 10-12-1967.

 4. Ο π. Σεντάης Σεραφείμ. 12-12-1971.

 5. Ο π. Καζάν και Μαρίισκ Παντελεήμων. 19-08-1975.

 6. Ο π. Κυροβογκράδ και Νικολαγέβου Σεβαστιανός. 16-10-1977. (+ 03-02-1992).

 7. Ο π. Δημητρώβου Αλέξανδρος. 14-10-1982. (Παραίτηση 12-08-1992).

 8. Ο π. Βλαδιβοστόκ και Παραθαλασσίας Νικόλαος. 21-07-1985. (Παραίτηση 12-08-1992).

 9. Ο π. Χαμπαρόβου και Μπλαγοβέσενσκ Γαβριήλ. 23-07-1988.

 10. Ο π. Δονέτσκ και Σλαβιάνσκ Αλύπιος. 06-10-1991. (Παραίτηση 07-12-1992).
  Σημείωση: Με απόφαση του Μητροπολίτου Κιέβου Φιλαρέτου της 23ης-01-1992 ο Επίσκοπος Δονέτσκ Αλύπιος τοποθετήθηκε Επίσκοπος Περεγιασλάβας Χμιελνικίου.
  Στις 28-05-1992 αποκαταστάθηκε στην Επισκοπή Δονέτσκ. Ωστόσο παραιτήθηκε στις 07-12-1992.

ιθ) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Μητροπολίτης

   Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Βασιγκτώνος και Μητροπολίτης Αμερικής και Καναδά Θεοδόσιος. 06-05-1967.
Έδρα Ουάσιγκτον.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Πιτσμπούργου και Δυτικής Πενσυλβανίας Κύριλλος. 09-08-1964. (Προαγωγή Νοέμβριος 1992).
  Έδρα Πίτσμπουργκ.
  Σημείωση: Ο Πιτσμπούργου Κύριλλος διοικεί ταυτόχρονα και την Βουλγαρόφωνη Επισκοπή.

 2. Ο Νέας Υόρκης και Νέας Ιερεσέης Πέτρος. 12-09-1968.
  Έδρα Νέα Υόρκη.

Επίσκοποι

 1. Ο Ντάλας και Νοτίου Αμερικής Δημήτριος. 22-06-1969.
  Έδρα Ντάλας.

 2. Ο Φιλαδελφείας και Ανατολικής Πενσυλβανίας Γερμανός. 10-02-1973.
  Έδρα Φιλαδέλφεια.

 3. Ο Σίτκας και Αλάσκας Γρηγόριος. 13-05-1973.
  Έδρα Σίτκα.

 4. Ο Ντητρόιτ Ναθαναήλ. 15-11-1980.
  Έδρα Ντητρόιτ (Ρουμανόφωνη Επισκοπή).

 5. Ο Σικάγου και Κεντρώας Αμερικής Ιώβ. 29-01-1983. (Εκλογή 05-11-1992, από Χάρτφορδ).
  Έδρα Σικάγο.

 6. Ο Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Τύχων. 30-05-1987.
  Έδρα ’γιος Φραγκίσκος.

 7. Ο Οτάβας και Καναδά  Σεραφείμ. 13-06-1987.
  Έδρα Οτάβα.

 8. Ο Βοστώνης-Αλβανόφωνου Επισκοπής (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βασιγκτώνος Θεοδόσιος.
  Έδρα Βοστώνη.

 9. Ο Χάρτφορδ και Νέας Αγγλίας (χηρεύει).
  Έδρα Χάρτφορδ Κονέκτικατ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Βηθεσδάς Μάρκος. 10-11-1979.
  Βοηθός της Επισκοπής Βασιγκτώνος.

Σχολάζοντες Αρχιερείς

 1. Ο π. Μοντρεάλης και Καναδά Σίλβεστρος. 27-04-1952.

 2. Ο π. Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Βλαδίμηρος. 14-10-1962.

 3. Ο π. Σικάγου και Κεντρώας Αμερικής Βόρις. 11-11-1978.

 4. Ο π. Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Βασίλειος. 12-01-1980.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.