Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1992

ΕΤΟΣ 1992

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λβώβου και Σοκάλ κύριος Πέτρος. 07-04-1992.
(Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βιννίτσης και Κυροβογκράδ κύριος Σωφρόνιος. 18-04-1992.
(Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας).

Εκοιμήθη στις 27 Μαρτίου 2011. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μακαριουπόλεως κύριος Χριστοφόρος. 26-05-1992.
(Εναλλακτική Σύνοδος της Βουλγαρικής Εκκλησίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπελοτσερκώβου και Ουμάν κύριος Μιχαήλ. 14-06-1992.
(Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σηάτλ κύριος Κύριλλος. 07-06-1992.
(Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία εν Υπερορία).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Περεγιασλάβας Χμιελνικίου κύριος Σπυρίδων. 07-06-1992.
(Πατριαρχείο Κιέβου).

Εκοιμήθη την 1 Μαΐου 2011. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ιβανοφρανκόβου και Κολόμιας κύριος Βαρσανούφιος. 08-06-1992.
(Πατριαρχείο Κιέβου).

Εκοιμήθη στις 27 Ιανουαρίου 2019. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τιβεριουπόλεως κύριος Βόρις. 29-07-1992.
(Εναλλακτική Σύνοδος της Βουλγαρικής Εκκλησίας).

Εκοιμήθη στις 22 Μαρτίου 2008. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Στοβίου κύριος Γαβριήλ. 27-08-1992.
(Εναλλακτική Σύνοδος της Βουλγαρικής Εκκλησίας).

Εκοιμήθη στις 17 Ιανουαρίου 2008. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Περεγιασλάβας και Σιτσεσλάβ κύριος Αντώνιος. 09-09-1992.
(Πατριαρχείο Κιέβου).

Εκοιμήθη στις 8 Ιουλίου 2001. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπελοτσερκώβου κύριος Βλαδίμηρος. 10-09-1992.
(Πατριαρχείο Κιέβου).

Εκοιμήθη στις 14 Ιουλίου 1995. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γλαβινίτσης κύριος Αβενήρ. 14-09-1992.
(Εναλλακτική Σύνοδος της Βουλγαρικής Εκκλησίας).

Εκοιμήθη στις 15 Ιουνίου 2001. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βιννίτσης και Βρατσλάβας κύριος Σωφρόνιος. 15-09-1992.
(Πατριαρχείο Κιέβου).

Εκοιμήθη στις 27 Μαρτίου 2011. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ροβνό και Οστρόγκ κύριος Ρωμανός. 16-09-1992.
(Πατριαρχείο Κιέβου).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χμιελνικίου και Κάμενετς Ποδόλσκ κύριος Ιωάννης. 1992.
(Πατριαρχείο Κιέβου).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ζιτόμιρ και Όβρουτς κύριος Σεραφείμ. 25-09-1992.
(Πατριαρχείο Κιέβου).

Εκοιμήθη στις 7 Απριλίου 2012. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ζνεπόλεως κύριος Γεννάδιος. 10-10-1992.
(Εναλλακτική Σύνοδος της Βουλγαρικής Εκκλησίας).

Εκοιμήθη στις 26 Μαΐου 2008. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τσερκάσσι και Τσιγκιρίν κύριος Νέστωρ. 15-11-1992.
(Πατριαρχείο Κιέβου).

Εκοιμήθη τον Αύγουστο του 2005. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βοστώνης κύριος Μητροφάνης. 24-11-1992.
(Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία εν Υπερορία).

Εκοιμήθη στις 15 Φεβρουαρίου 2002. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γιαγκότιν κύριος Αυγουστίνος. -11-1992.
(Πατριαρχείο Κιέβου).

Εκοιμήθη τον Νοέμβριο του 1993. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χμιελνικίου και Κάμενετς Ποδόλσκ κύριος Στέφανος. 17-12-1992.
(Πατριαρχείο Κιέβου).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τιβεριουπόλεως κύριος Παύλος. 20-12-1992.
(Εναλλακτική Σύνοδος της Βουλγαρικής Εκκλησίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.