Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1992

Χειροτονηθέντες το 1992

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

 1. Ιανουάριος 1992: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Ιβανοφρανκόβου Ανδρέα σε Μητροπολίτη. [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

 2. 22/01/1992: Εκλογή Ζιτόμιρ Ιωάννου (από Λβώβου). [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

 3. 25/01/1992: Εκλογή Περεγιασλάβας Αντωνίου (από Ροβνό). [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

 4. 25/01/1992: Προαγωγή Επισκόπου Περεγιασλάβας Αντωνίου σε Μητροπολίτη. [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

 5. 25/01/1992: Εκλογή Ροβνό Πολυκάρπου (από Όβρουτς). [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

 6. 18/03/1992: Παραίτηση Σύδνεϋ Παύλου. [ΡΟΕΥ].

 7. 07/04/1992: Χειροτονία Λβώβου Πέτρου. [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

 8. 18/04/1992: Χειροτονία Βιννίτσης Σωφρονίου. [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

 9. 29/04/1992: Παύση Ζιτόμιρ Ιωάννου. [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

 10. 26/05/1992: Χειροτονία Μακαριουπόλεως Χριστοφόρου. [Εναλλακτική Σύνοδος της Βουλγαρικής Εκκλησίας].

 11. 05/06/1992: Προαγωγή Επισκόπου Τσερνιγόβου Ρωμανού σε Αρχιεπίσκοπο. [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

 12. 1992: Εκλογή Βιννίτσης Παντελεήμονος (από Νικολαγέβου). [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

 13. 07/06/1992: Χειροτονία Σηάτλ Κυρίλλου. [ΡΟΕΥ].

 14. 07/06/1992: Χειροτονία Περεγιασλάβας Χμιελνικίου Σπυρίδωνος. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 15. 08/06/1992: Χειροτονία Ιβανοφρανκόβου Βαρσανουφίου. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 16. 10/06/1992: Εκλογή Τερνοπόλεως Ιακώβ (από Ποτσαέβου). [Πατριαρχείου Κιέβου].

 17. 14/06/1992: Χειροτονία Μπελοτσερκώβου Μιχαήλ. [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

 18. 26/06/1992: Εκλογή Νικολαγέβου Βαρσανουφίου (από Ιβανοφρανκόβου). [Πατριαρχείο Κιέβου].

 19. 25/07/1992: Εκλογή Λούτσκ Σπυρίδωνος (από Περεγιασλάβας Χμιελνικίου). [Πατριαρχείο Κιέβου].

 20. 29/07/1992: Χειροτονία Τιβεριουπόλεως Βόριδος. [Εναλλακτική Σύνοδος της Βουλγαρικής Εκκλησίας].

 21. Ιούλιος 1992: Προαγωγή Επισκόπου Λβώβου Ανδρέα σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 22. 27/08/1992: Χειροτονία Στοβίου Γαβριήλ. [Εναλλακτική Σύνοδος της Βουλγαρικής Εκκλησίας].

 23. 08/09/1992: Εκλογή Δρογόμπιτς Ανδρέα (από Λβώβου). [Πατριαρχείο Κιέβου].

 24. 08/09/1992: Προαγωγή Επισκόπου Λβώβου Πέτρου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 25. 09/09/1992: Χειροτονία Περεγιασλάβας Αντωνίου. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 26. 10/09/1992: Χειροτονία Μπελοτσερκώβου Βλαδιμήρου. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 27. 14/09/1992: Χειροτονία Γλαβινίτσης Αβενήρ. [Εναλλακτική Σύνοδος Βουλγαρικής Εκκλησίας].

 28. 15/09/1992: Χειροτονία Βιννίτσης Σωφρονίου. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 29. Σεπτέμβριος 1992: Εκλογή Τσερνιγόβου Πολυκάρπου (από Ροβνό). [Πατριαρχείο Κιέβου].

 30. 16/09/1992: Χειροτονία Ροβνό Ρωμανού. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 31. 25/09/1992: Χειροτονία Ζιτόμιρ Σεραφείμ. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 32. 1992: Χειροτονία Χμιελνικίου Ιωάννου. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 33. 10/10/1992: Χειροτονία Ζνεπόλεως Γενναδίου. [Εναλλακτική Σύνοδος Βουλγαρικής Εκκλησίας].

 34. Οκτώβριος 1992: Παραίτηση Τσερνιγόβου Πολυκάρπου. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 35. 15/11/1992: Χειροτονία Τσερκάσσι Νέστωρος. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 36. 24/11/1992: Χειροτονία Βοστώνης Μητροφάνους. [ΡΟΕΥ].

 37. Νοέμβριος 1992: Χειροτονία Γιαγκότιν Αυγουστίνου. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 38. Νοέμβριος 1992: Εκλογή Τσερνιγόβου Ιωάννου (από Χμιλενικίου). [Πατριαρχείο Κιέβου].

 39. Δεκέμβριος 1992: Εκλογή Δνεπροπετρώβου Σπυρίδωνος (από Λούτσκ). [Πατριαρχείο Κιέβου].

 40. Δεκέμβριος 1992: Προαγωγή Επισκόπου Δνεπροπετρώβου Σπυρίδωνος σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 41. 17/12/1992: Χειροτονία Χμιελνικίου Στεφάνου. [Πατριαρχείο Κιέβου].

 42. 1992: Εκλογή Φιλιππουπόλεως Βόριδος (από Τιβεριουπόλεως). [Εναλλακτική Σύνοδος της Βουλγαρικής Εκκλησίας].

 43. 20/12/1992: Χειροτονία Τιβεριουπόλεως Παύλου. [Εναλλακτική Σύνοδος της Βουλγαρικής Εκκλησίας].

 44. 1992: Ίδρυση Ι.Μ. Βιέννης. [Εναλλακτική Σύνοδος της Βουλγαρικής Εκκλησίας].

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.