Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1991

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία.

ια) Αρχιερείς στην Άπω Ανατολή.

ιβ) Εξαρχία Λευκής Ρωσίας.

ιγ) Αρχιερείς στο Καζαχστάν.

ιδ) Αρχιερείς στην Ουκρανία.

ιε) Αρχιερείς στις υπόλοιπες Σοβιετικές Δημοκρατίες.

ιστ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

ιζ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

ιη) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

ιθ) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Ε. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΩΣΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας κ. Αλέξιος ο Β΄. 03-09-1961.

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Βολοκολάμσκ και Γιούργεβ Πιτιρίμ. 23-05-1963.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Δημητρώβου Αλέξανδρος. 14-10-1982.

 2. Ο Σολνετσνογκόρσκ Σέργιος. 30-01-1983.

Επίσκοποι

 1. Ο Μοζάισκ Γρηγόριος. 13-09-1987.

 2. Ο Ζβενιγκορόδου Νίκανδρος. 07-08-1988.

 3. Ο Ίστρας Αρσένιος. 05-10-1989.

 4. Ο Ποδόλσκ Βίκτωρ. 25-03-1990.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά Νικόλαος. 10-09-1961. (Προαγωγή 25-02-1991).
  Έδρα Νιζνίι Νόβγοροδ.

 2. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος. 26-12-1965.
  Έδρα Μόσχα.

 3. Ο Τούλας και Μπελιώβου Σεραπίων. 05-03-1972.
  Έδρα Τούλα.

 4. Ο Σμολένσκ και Καλλίνινγκραδ Κύριλλος. 14-03-1976. (Προαγωγή 25-02-1991).
  Έδρα Σμολένσκ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ριαζάν και Κασιμώβου Σίμων. 14-10-1972.
  Έδρα Ριαζάν.

 2. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Πλάτων. 16-12-1973.
  Έδρα Γιαροσλάβ.

 3. Ο Ιβανόβου και Κίνεσμα Αμβρόσιος. 18-10-1977. (Προαγωγή 25-02-1991).
  Έδρα Ιβάνοβο.

 4. Ο Καλούγας και Μπορώβου Κλήμης. 08-08-1982.
  Έδρα Καλούγα.

Επίσκοποι

 1. Ο Τβερ και Κάσιν Βίκτωρ. 04-12-1988.
  Έδρα Τβερ.

 2. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Αλέξανδρος. 27-09-1989.
  Έδρα Κοστρομά.

 3. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Ευλόγιος. 11-11-1990.
  Έδρα Βλαδίμη.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Μπαλάχνας Ιερόθεος. 29-07-1991.
  Βικάριος της Επισκοπής Κάτω Νοβγορόδου.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βόλογδα και Βελίκι Ουστιούνγκ Μιχαήλ. 06-11-1966.
  Έδρα Βόλογδα.

 2. Ο Κυρόβου και Σλομποδά Χρύσανθος. 23-04-1978.
  Έδρα Βιάτκα.

Επίσκοποι

 1. Ο Αρχαγγέλου και Μουρμάνσκ Παντελεήμων. 17-05-1987.
  Έδρα Αρχάγγελος.

 2. Ο Πετροζαβόδσκ και Ολονέτς Μανουήλ. 14-08-1990.
  Έδρα Πετροζαβόδσκ.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Ιωάννης. 12-12-1965.
  Έδρα Αγία Πετρούπολη.
  Σημείωση: Στις 25-09-1991 η Επισκοπή Λένινγκραδ και Λαδόγκας μετωνομάστηκε σε "
  Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας".

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Πσκώβου και Βελίκε Λούκι Βλαδίμηρος. 30-12-1962.
  Έδρα Πσκώβ.

Επίσκοπος

 1. Ο Νοβγορόδου και Παλαιάς Ρωσίας Λέων. 01-11-1987.
  Έδρα Νόβγοροδ.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Βορονέζ και Λίπετσκ Μεθόδιος. 27-04-1980.
  Έδρα Βορονέζ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κούρσκ και Μπελγορόδου Ιουβενάλιος. 16-11-1975.
  Έδρα Κούρσκ.

 2. Ο Πένζας και Κουζνέτσκ Σεραφείμ. 18-10-1978.
  Έδρα Πένζα.
  Σημείωση: Στις 30-01-1991 η Επισκοπή Πένζας και Σαράνσκ μετωνομάστηκε σε "Πένζας και Κουζνέτσκ".

 3. Ο Ταμπώβου και Μιτσούρινσκ Ευγένιος. 31-05-1987. (Προαγωγή 25-02-1991).
  Έδρα Ταμπώβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ορέλ και Μπριάνσκ Παΐσιος. 21-07-1988.
  Έδρα Ορέλ.

 2. Ο Σαράνσκ και Μορδοβίας Βαρσανούφιος. 08-02-1991.
  Έδρα Σαράνσκ.
  Σημείωση: Η Επισκοπή
  Σαράνσκ και Μορδοβίας ιδρύθηκε στις 30-01-1991, με απόσπαση από την Επισκοπή Πένζας.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Σαρατώβου και Βόλσκ Ποιμήν. 10-01-1965.
  Έδρα Σαράτωβ.
  Σημείωση: Στις  30-01-1991 η Επισκοπή Σαρατώβου και Βολγογκράδ μετωνομάστηκε σε "Σαρατώβου και Βόλσκ".

 2. Ο Βολγογκράδ και Καμίσιν Γερμανός. 06-12-1968. (Εκλογή 31-01-1991, από Βερολίνου).
  Έδρα Βολγογκράδ.
  Σημείωση: Η Επισκοπή Βολγογκράδ και Καμίσιν ιδρύθηκε στις 30-01-1991, με απόσπαση από την Επισκοπή Σαρατώβου.

 3. Ο Τσεμποξάρυ και Τσουβασίας Βαρνάβας. 30-11-1976.
  Έδρα Τσεμποξάρυ.

 4. Ο Σαμάρας και Συζράν Ευσέβιος. 01-04-1984. (Προαγωγή 25-02-1991).
  Έδρα Σαμάρα.

Επίσκοποι

 1. Ο Ουλιανώβου και Μελεκεσίου Πρόκλος. 18-10-1987.
  Έδρα Σιμπίρσκ.

 2. Ο Καζάν και Μαρίισκ Αναστάσιος. 11-12-1988.
  Έδρα Καζάν.

 3. Ο Αστραχανίου και Ενοταέβου Φιλάρετος. 11-03-1990.
  Έδρα Άστραχαν.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Μητροπολίτες

 1. Ο Ροστόβου και Νοβοτσερκάσκ Βλαδίμηρος. 09-07-1966.
  Έδρα Ροστώβ.

 2. Ο Σταυρουπόλεως και Μπακού Γεδεών. 22-10-1967.
  Έδρα Σταυρούπολη.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Κρασνοδάρ και Κουμπάν Ισίδωρος. 19-06-1977.
  Έδρα Κρασνοδάρ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Αζόβου Σέργιος. 05-05-1989.
  Βικάριος της Επισκοπής Ροστόβου.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ορενβούργου και Μπουζουλούκου Λεόντιος. 10-08-1956.
  Έδρα Ορενμπούργκ.

 2. Ο Αικατερινβούργου και Κουργάν Μελχισεδέκ. 17-06-1965.
  Έδρα Αικατερινμπούργκ.
  Σημείωση: Στις 25-09-1991 η Επισκοπή Σβερδλόβου και Κουργάν μετωνομάστηκε σε "Αικατερινβούργου και Κουργάν".

Επίσκοποι

 1. Ο Πέρμης και Σολικάμσκ Αθανάσιος. 31-08-1980.
  Έδρα Πέρμη.

 2. Ο Ιζέβου και Ουδμουρτίας Παλλάδιος. 08-02-1987.
  Έδρα Ιζέφσκ.

 3. Ο Τσελιάμπινσκ και Ζλατούστ Γεώργιος. 23-04-1989.
  Έδρα Τσελιάμπινσκ.

 4. Ο Ουφάς και Στερλιταμακίου Νίκων. 26-08-1990.
  Έδρα Ουφά.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Όμσκ και Τάρα Θεοδόσιος. 02-12-1962.
  Έδρα Όμσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Νέας Σιβηρίας και Μπαρναούλης Τύχων. 19-08-1990.
  Έδρα Νοβοσιμπίρσκ.

 2. Ο Τομπόλσκ και Τιούμεν Δημήτριος. 04-11-1990.
  Έδρα Τομπόλσκ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Τόμσκ Σωφρόνιος. 16-05-1991.
  Βικάριος της Επισκοπής Νέας Σιβηρίας.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία.

Επίσκοποι

 1. Ο Κρασνογιάρσκ και Ιενεσέης Αντώνιος. 22-04-1989.
  Έδρα Κρασνογιάρσκ.

 2. Ο Ιρκούτσκ και Τσιτά Βαδίμ. 04-02-1990.
  Έδρα Ιρκούτσκ.

ια) Αρχιερείς στην Άπω Ανατολή.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Βλαδιβοστόκ και Παραθαλασσίας Νικόλαος. 21-07-1985. (Εκλογή 31-01-1991, από Ορεχώβου Ζουέβου).
  Έδρα Βλαδιβοστόκ.
  Σημείωση: Η Επισκοπή Βλαδιβοστόκ και Παραθαλασσίας ιδρύθηκε στις 31-01-1991, με απόσπαση από την Επισκοπή Χαμπαρόβου.

Επίσκοποι

 1. Ο Μαγαδάν και Καμτσάτκας Αρκάδιος. 21-04-1991.
  Έδρα Μαγαδάν.
  Σημείωση: α) Η Επισκοπή Μαγαδάν και Καμτσάτκας ιδρύθηκε στις 29-01-1991, με απόσπαση από την Επισκοπή Ιρκούτσκ.
  β) Από 29-1-1991 έως 21-4-1991 τοποτηρητής της Επισκοπής Μαγαδάν και Καμτσάτκας διετέλεσε ο Ιρκούτσκ Βαδίμ.

 2. Ο Χαμπαρόβου και Μπλαγοβέσενσκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ιρκούτσκ Βαδίμ.
  Έδρα Χαμπαρόφσκ.
  Σημείωση: Στις 31-01-1991 η Επισκοπή Χαμπαρόβου και Βλαδιβοστόκ μετωνομάστηκε σε "Χαμπαρόβου και Μπλαγοβέσενσκ".

ιβ) Εξαρχία Λευκής Ρωσίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Μίνσκ και Γροδνό Φιλάρετος, Πατριαρχικός Έξαρχος Λευκής Ρωσίας. 24-10-1965.
  Έδρα Μίνσκ.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Μογιλιέβου και Μοστισλάβου Μάξιμος. 26-03-1972.
  Έδρα Μογιλέφ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μπρέστ και Κόμπριν Κωνσταντίνος. 12-04-1987.
  Έδρα Μπρέστ.

 2. Ο Πόλοτσκ και Βίτεμπσκ Δημήτριος. 23-07-1989.
  Έδρα Πόλοτσκ.

 3. Ο Πίνσκ και Λούνινετς Στέφανος. 04-03-1990.
  Έδρα Πίνσκ.

 4. Ο Γομέλ και Μοζύρ Αρίσταρχος. 29-07-1990.
  Έδρα Γομέλ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Νοβογρουδόκ Κωνσταντίνος. 16-06-1991.
  Βικάριος της Επισκοπής Μίνσκ.

ιγ) Αρχιερείς στο Καζαχστάν.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Αλματύ και Σεμιμπαλαντίνσκ Αλέξιος. 01-12-1988.
  Έδρα Άλμα Άτα.
  Σημείωση: Στις 29-01-1991 η Επισκοπή Άλμα Άτα και Καζαχστάν μετωνομάστηκε σε "Αλματύ και Σεμιμπαλαντίνσκ".

Επίσκοποι

 1. Ο Ουράλσκ και Γούριεβ Αντώνιος. 13-10-1985. (Εκλογή 31-01-1991, από π. Τσερνοβικίου).
  Έδρα Ουράλσκ.
  Σημείωση: Η Επισκοπή Ουράλσκ και Γούριεβ ιδρύθηκε στις 31-01-1991, με απόσπαση από την Επισκοπή Άλμα Άτα.

 2. Ο Τσιμκένδης και Τσελίνογκραδ Ελευθέριος. 15-02-1991.
  Έδρα Τσιμκένδη.
  Σημείωση: Η Επισκοπή Τσιμκένδης και Τσελίνογκραδ ιδρύθηκε στις 31-01-1991, με απόσπαση από την Επισκοπή Άλμα Άτα.

ιδ) Αρχιερείς στην Ουκρανία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Χαρκόβου και Μπουγκουδουχώβου Νικόδημος. 10-08-1961.
  Έδρα Χάρκοβο.

 2. Ο Χερσώνος και Ταυρικής Λεόντιος. 14-01-1962. (Εκλογή 11-02-1991, από Οδησσού).
  Έδρα Χερσώνα.
  Σημείωση: Η Επισκοπή Χερσώνος και Ταυρικής ιδρύθηκε στις 11-02-1991, με απόσπαση από την Επισκοπή Οδησσού.

 3. Ο Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Φιλάρετος. 04-02-1962.
  Έδρα Κίεβο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Αντώνιος. 12-02-1965.
  Έδρα Τσερνιγώβ.

 2. Ο Βιννίτσης και Βρατσλάβας Θεοδόσιος. 04-06-1967. (Εκλογή 07-08-1991, από Ιβανοφρανκόβου).
  Έδρα Βίννιτσα.

 3. Ο Πολτάβας και Κρεμεντσούγκ Σάββας. 30-03-1969.
  Έδρα Πολτάβα.

 4. Ο Ζιτόμιρ και Όβρουτς Ιώβ. 03-01-1975.
  Έδρα Ζιτόμιρ.

 5. Ο Ροβνό και Οστρόγκ Ειρηναίος. 27-07-1975.
  Έδρα Ροβνό.

 6. Ο Οδησσού και Ισμαήλ Λάζαρος. 18-04-1980. (Εκλογή 11-02-1991, από Τερνοπόλεως).
  Έδρα Οδησσός.
  Σημείωση: Στις 11-02-1991 η Επισκοπή Οδησσού και Χερσώνος μετωνομάστηκε σε "Οδησσού και Ισμαήλ".

Επίσκοποι

 1. Ο Σουμύ και Αχτύρκας Νικάνωρ. 30-11-1979.
  Έδρα Σουμύ.

 2. Ο Λουγκάνσκ και Σταρομπέλσκ Ιωαννίκιος. 13-12-1988. (Εκλογή 06-09-1991, από Δονέτσκ).
  Έδρα Λουγκάνσκ.
  Σημείωση: Η Επισκοπή
  Λουγκάνσκ και Σταρομπέλσκ ιδρύθηκε στις 06-09-1991, με απόσπαση από την Επισκοπή Δονέτσκ.

 3. Ο Μουκατσέβου και Ούζγκοροδ Ευθύμιος. 28-07-1989.
  Έδρα Μουκατσέβ.

 4. Ο Κυροβογκράδ και Νικολαγέβου Βασίλειος. 01-10-1989.
  Έδρα Κυροβογκράδ.

 5. Ο Βολυνίας και Λούτσκ Βαρθολομαίος. 24-02-1990.
  Έδρα Λούτσκ.

 6. Ο Χμιελνικίου και Κάμενετς Ποδόλσκ Νήφων. 31-03-1990.
  Έδρα Χμιέλνιτς.

 7. Ο Λβώβου και Δρογόμπιτς Ανδρέας. 18-04-1990.
  Έδρα Λβώβ.

 8. Ο Δνεπροπετρώβου και Ζαπορόζιε Γλέμπ. 02-08-1990.
  Έδρα Δνεπροπετρώβ.

 9. Ο Συμφεροπόλεως και Κριμαίας Βασίλειος. 02-12-1990.
  Έδρα Συμφερόπολη.

 10. Ο Τσερνοβικίου και Βουκοβίνης Ονούφριος. 09-12-1990.
  Έδρα Τσέρνοβιτς.

 11. Ο Τερνοπόλεως και Κρεμένετς Σέργιος. 17-02-1991.
  Έδρα Τερνπόλ.

 12. Ο Ιβανοφρανκόβου και Κολόμιας Ιλαρίων. 29-09-1991.
  Έδρα Ιβανοφρανκόφσκ.
  Σημείωση: Στις 07-08-1991 εξελέγη Μητροπολίτης Ιβανοφρανκόβου ο Βιννίτσης Αγαθάγγελος, ο οποίος παραιτήθηκε στις 06-09-1991.

 13. Ο Δονέτσκ και Σλαβιάνσκ Αλύπιος. 06-10-1991.
  Έδρα Δονέτσκ.
  Σημείωση: Στις 06-09-1991 η Επισκοπή Δονέτσκ και Λουγκάνσκ μετωνομάστηκε σε "Δονέτσκ και Σλαβιάνσκ".

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Περεγιασλάβας Χμιελνικίου Ιωνάθαν. 23-04-1989. (Καθαίρεση 22-04-1991).
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 2. Ο Ποτσαέβου Ιακώβ. 14-12-1990.
  Βικάριος της Επισκοπής Τερνοπόλεως.

ιε) Αρχιερείς στις υπόλοιπες πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βίλνας και Λιθουανίας Χρυσόστομος. 23-04-1972.
  Έδρα Βίλνα.

 2. Ο Τασκένδης και Μέσης Ασίας Βλαδίμηρος. 30-06-1985. (Προαγωγή 25-02-1991).
  Έδρα Τασκένδη.

 3. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Βλαδίμηρος. 21-07-1989.

Επίσκοποι

 1. Ο Ρίγας και Λατβίας Αλέξανδρος. 23-07-1989.
  Έδρα Ρίγα.

 2. Ο Ταλλίνης και Εσθονίας (χηρεύει).
  Έδρα Ταλλίνη.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μπελτσύ Πέτρος. 01-09-1990.
  Βικάριος της Επισκοπής Κισινιώβου.

 2. Ο Μπενδέρι Βικέντιος. 02-09-1990.
  Βικάριος της Επισκοπής Κισινιώβου.

 3. Ο Ταλλίνης Κορνήλιος. 15-09-1990.
  Βικάριος της Επισκοπής Ταλλίνης.

ιστ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τόκιο και πάσης Ιαπωνίας Θεοδόσιος. 02-11-1969.
Έδρα Τόκιο.

Επίσκοποι

 1. Ο Κυότο (χηρεύει).
  Έδρα Κυότο.

 2. Ο Σεντάης (χηρεύει).
  Έδρα Σεντάη.

ιζ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Σούροζ Αντώνιος. 30-11-1957.
  Έδρα Λονδίνο.

 2. Ο Βιέννης και Αυστρίας Ειρηναίος. 30-01-1966.
  Έδρα Βιέννη.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ζυρίχης Σεραφείμ. 19-12-1971.
  Έδρα Ζυρίχη.

 2. Ο Χερσονήσου Βαλεντίνος. 25-07-1976.
  Έδρα Παρίσι.

 3. Ο Ντύσελντορφ Λογγίνος. 11-10-1981.
  Έδρα Ντύσελντορφ.

Επίσκοποι

 1. Ο Βερολίνου και Λειψίας Θεοφάνης. 11-01-1987. (Εκλογή 25-12-1991, από Κασίρας).
  Έδρα Βερολίνο.

 2. Ο Βρυξελλών και Βελγίου Σίμων. 11-04-1987.
  Έδρα Βρυξέλλες.

 3. Ο Αργεντινής και Νοτίου Αμερικής Μάρκος. 28-07-1988.
  Έδρα Μπουένος Άυρες.

 4. Ο Βάδης και Βαυαρίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βιέννης Ειρηναίος.
  Έδρα Μόναχο.

 5. Ο Χάγης και Ολλανδίας (χηρεύει). Τοποτηρητής μέχρι τις 30-08-1991 ο Σμολένσκ Κύριλλος και από τις 30-08-1991 ο Βρυξελλών Σίμων.
  Έδρα Χάγη.

Τιτουλάριος Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Κλίν Μακάριος. 07-06-1970.
  Εν Η.Π.Α.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Κέρτς Ανατόλιος. 03-09-1972.
  Βικάριος της Επισκοπής Σούροζ.

 2. Ο Σερπουχώβου Ηλιανός. 25-11-1979. (Εκλογή 25-03-1991, από π. Τομπόλσκ).
  Εν Καρλόβι Βάρι Τσεχίας.

ιη) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Πέρμης και Σολικάμσκ Νίκων. 26-08-1962.

 2. Ο π. Χάγης και Ολλανδίας Ιάκωβος. 19-09-1965. (+ 26-07-1991).

 3. Ο π. Μοζάισκ Νικόλαος. 10-12-1967.

 4. Ο π. Σεντάης Σεραφείμ. 12-12-1971.

 5. Ο π. Καζάν και Μαρίισκ Παντελεήμων. 19-08-1975.

 6. Ο π. Ιβανοφρανκόβου και Κολόμιας Αγαθάγγελος. 16-11-1975. (Εκλογή 07-08-1991, από Βιννίτσης. Παραίτηση 07-09-1991).

 7. Ο π. Κυροβογκράδ και Νικολαγέβου Σεβαστιανός. 16-10-1977.

 8. Ο π. Χαμπαρόβου και Βλαδιβοστόκ Γαβριήλ. 23-07-1988. (Παραίτηση 18-07-1991).

ιθ) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Μητροπολίτης

   Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Βασιγκτώνος και Μητροπολίτης Αμερικής και Καναδά Θεοδόσιος. 06-05-1967.
Έδρα Ουάσιγκτον.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Νέας Υόρκης και Νέας Ιερεσέης Πέτρος. 12-09-1968.
  Έδρα Νέα Υόρκη.

Επίσκοποι

 1. Ο Πιτσμπούργου και Δυτικής Πενσυλβανίας Κύριλλος. 09-08-1964.
  Έδρα Πίτσμπουργκ.
  Σημείωση: Ο Πιτσμπούργου Κύριλλος διοικεί ταυτόχρονα και την Βουλγαρόφωνη Επισκοπή.

 2. Ο Ντάλας και Νοτίου Αμερικής Δημήτριος. 22-06-1969.
  Έδρα Ντάλας.

 3. Ο Φιλαδελφείας και Ανατολικής Πενσυλβανίας Γερμανός. 10-02-1973.
  Έδρα Φιλαδέλφεια.

 4. Ο Σίτκας και Αλάσκας Γρηγόριος. 13-05-1973.
  Έδρα Σίτκα.

 5. Ο Ντητρόιτ Ναθαναήλ. 15-11-1980.
  Έδρα Ντητρόιτ (Ρουμανόφωνη Επισκοπή).

 6. Ο Χάρτφορδ και Νέας Αγγλίας Ιώβ. 29-01-1983.
  Έδρα Χάρτφορδ Κονέκτικατ.

 7. Ο Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Τύχων. 30-05-1987.
  Έδρα Άγιος Φραγκίσκος.

 8. Ο Οτάβας και Καναδά  Σεραφείμ. 13-06-1987.
  Έδρα Οτάβα.

 9. Ο Βοστώνης-Αλβανόφωνου Επισκοπής (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βασιγκτώνος Θεοδόσιος.
  Έδρα Βοστώνη.

 10. Ο Σικάγου και Κεντρώας Αμερικής (χηρεύει).
  Έδρα Σικάγο.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Βηθεσδάς Μάρκος. 10-11-1979. (Εκλογή 03-05-1991, από Φορτ Λαουντερντέηλ).
  Βοηθός της Επισκοπής Βασιγκτώνος.

Σχολάζοντες Αρχιερείς

 1. Ο π. Μοντρεάλης και Καναδά Σίλβεστρος. 27-04-1952.

 2. Ο π. Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Βλαδίμηρος. 14-10-1962.

 3. Ο π. Σικάγου και Κεντρώας Αμερικής Βόρις. 11-11-1978.

 4. Ο π. Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Βασίλειος. 12-01-1980.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.