Κοιμηθέντες Αρχιερείς κατά το 1991

ΕΤΟΣ 1991

Κοιμηθέντες Αρχιερείς

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταυρουπόλεως κυρός Μάξιμος. (+ 04-01-1991).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πέτρας κυρός Γερμανός. (+ 07-01-1991).
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αλαβέρδης κυρός Γρηγόριος. (+ Φεβρουάριος 1991).
(Πατριαρχείο Γεωργίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ζήλων κυρός Κάλλιστος. (+ Μάρτιος 1991).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Νουβίας κυρός Συνέσιος. (+ 05-03-1991).
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Βατούμης και Σεμοκμέδης κυρός Σίω. (+ 25-03-1991).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλδίας, Χεροιάνων και Κερασούντος κυρός Κύριλλος. (+ 01-05-1991).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δαμαλών κυρός Κωνστάντιος. (+ 28-06-1991).
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος πρώην Χάγης και Ολλανδίας κυρός Ιάκωβος. (+ 26-07-1991).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης πρώην Σερβίας κυρός Γερμανός. (+ 27-08-1991).
(Πατριαρχείο Σερβίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερίου κυρός Τίτος. (+ 04-09-1991).
(Εκκλησία της Ελλάδος - Νέες Χώρες).

Βιογραφικό σημείωμα.


Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης κυρός Δημήτριος. (+ 02-10-1991).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κυρός Ισίδωρος. (+ 28-10-1991).
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Καρπάθου και Κάσου κυρός Γεώργιος. (+ 30-10-1991).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.