Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1990

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία.

ια) Αρχιερείς στην Άπω Ανατολή.

ιβ) Εξαρχία Λευκής Ρωσίας.

ιγ) Αρχιερείς στην Ουκρανία.

ιδ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες Σοβιετικές Δημοκρατίες.

ιε) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

ιστ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

ιζ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

ιη) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Ε. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΩΣΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας κ. Ποιμήν. 17-11-1957. (+ 03-05-1990).
Σημείωση: Τοποτηρητής του Πατριαρχικού Θρόνου ανέλαβε ο Κιέβου Φιλάρετος.

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας κ. Αλέξιος ο Β΄. 03-09-1961. (Εκλογή 07-06-1990, από Λένινγκραδ).

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Βολοκολάμσκ και Γιούργεβ Πιτιρίμ. 23-05-1963.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Δημητρώβου Αλέξανδρος. 14-10-1982.

Επίσκοποι

 1. Ο Μοζάισκ Γρηγόριος. 13-09-1987.

 2. Ο Ζβενιγκορόδου Νίκανδρος. 07-08-1988.

 3. Ο Ίστρας Αρσένιος. 05-10-1989. (Εκλογή 20-07-1990, από Λαδόγκας).

 4. Ο Ποδόλσκ Βίκτωρ. 25-03-1990. (Εκλογή 20-07-1990, από Ταπά).

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος. 26-12-1965.
  Έδρα Μόσχα.

 2. Ο Τούλας και Μπελιώβου Σεραπίων. 05-03-1972.
  Έδρα Τούλα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά Νικόλαος. 10-09-1961.
  Έδρα Νιζνίι Νόβγοροδ.
  Σημείωση: Την 01-10-1990 η Επισκοπή Γκόρκι και Αρζαμά μετωνομάστηκε σε "Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά".

 2. Ο Ριαζάν και Κασιμώβου Σίμων. 14-10-1972.
  Έδρα Ριαζάν.

 3. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Πλάτων. 16-12-1973.
  Έδρα Γιαροσλάβ.

 4. Ο Σμολένσκ και Καλλίνινγκραδ Κύριλλος. 14-03-1976.
  Έδρα Σμολένσκ.

 5. Ο Καλούγας και Μπορώβου Κλήμης. 08-08-1982. (Εκλογή 20-07-1990, από Σερπουχώβου).
  Έδρα Καλούγα.

Επίσκοποι

 1. Ο Ιβανόβου και Κίνεσμα Αμβρόσιος. 18-10-1977.
  Έδρα Ιβάνοβο.

 2. Ο Τβερ και Κάσιν Βίκτωρ. 04-12-1988.
  Έδρα Τβερ.

  Σημείωση: Στις 20-07-1990 η Επισκοπή Καλλίνιν και Κάσιν μετωνομάστηκε σε "Τβερ και Κάσιν".

 3. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Αλέξανδρος. 27-09-1989.
  Έδρα Κοστρομά.

 4. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Ευλόγιος. 11-11-1990.
  Έδρα Βλαδίμη.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βόλογδα και Βελίκι Ουστιούνγκ Μιχαήλ. 06-11-1966.
  Έδρα Βόλογδα.

 2. Ο Κυρόβου και Σλομποδά Χρύσανθος. 23-04-1978.
  Έδρα Βιάτκα.

Επίσκοποι

 1. Ο Αρχαγγέλου και Μουρμάνσκ Παντελεήμων. 17-05-1987.
  Έδρα Αρχάγγελος.

 2. Ο Πετροζαβόδσκ και Ολονέτς Μανουήλ. 14-08-1990.
  Έδρα Πετροζαβόδσκ.
  Σημείωση: Η Επισκοπή
  Πετροζαβόδσκ και Ολονέτς ιδρύθηκε στις 20-07-1990, με απόσπαση από την Επισκοπή Λένινγκραδ.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Λένινγκραδ και Λαδόγκας Ιωάννης. 12-12-1965. (Εκλογή 20-07-1990, από Κουϊμπισέβου. Προαγωγή αυθημερόν).
  Έδρα Λένινγκραδ.
  Σημείωση: Στις 20-07-1990 η Επισκοπή Λένινγκραδ και Νοβγορόδου μετωνομάστηκε σε "
  Λένινγκραδ και Λαδόγκας".

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Πσκώβου και Βελίκε Λούκι Βλαδίμηρος. 30-12-1962.
  Έδρα Πσκώβ.
  Σημείωση: Στις 03-04-1990 η Επισκοπή Πσκώβου και Πορχώβου μετωνομάστηκε σε "Πσκώβου και Βελίκε Λούκι".

Επίσκοπος

 1. Ο Νοβγορόδου και Παλαιάς Ρωσίας Λέων. 01-11-1987. (Εκλογή 20-07-1990, από Τασκένδης).
  Έδρα Νόβγοροδ.
  Σημείωση: Η Επισκοπή Νοβγορόδου και Παλαιάς Ρωσίας ιδρύθηκε στις 20-07-1990, με απόσπαση από την Επισκοπή Λένινγκραδ.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Βορονέζ και Λίπετσκ Μεθόδιος. 27-04-1980.
  Έδρα Βορονέζ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κούρσκ και Μπελγορόδου Ιουβενάλιος. 16-11-1975.
  Έδρα Κούρσκ.

 2. Ο Πένζας και Σαράνσκ Σεραφείμ. 18-10-1978. (Προαγωγή 05-04-1990).
  Έδρα Πένζα.

Επίσκοποι

 1. Ο Ταμπώβου και Μιτσούρινσκ Ευγένιος. 31-05-1987.
  Έδρα Ταμπώβ.

 2. Ο Ορέλ και Μπριάνσκ Παΐσιος. 21-07-1988.
  Έδρα Ορέλ.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Σαρατώβου και Βολγογκράδ Ποιμήν. 10-01-1965.
  Έδρα Σαράτωβ.

 2. Ο Τσεμποξάρυ και Τσουβασίας Βαρνάβας. 30-11-1976.
  Έδρα Τσεμποξάρυ.

Επίσκοποι

 1. Ο Σαμάρας και Συζράν Ευσέβιος. 01-04-1984. (Εκλογή 20-07-1990, από Άλμα Άτα).
  Έδρα Σαμάρα.
  Σημείωση: Στις 22-11-1990 η Επισκοπή Κουϊμπισέβου και Συζράν μετωνομάστηκε σε "Σαμάρας και Συζράν".

 2. Ο Ουλιανώβου και Μελεκεσίου Πρόκλος. 18-10-1987.
  Έδρα Σιμπίρσκ.

 3. Ο Καζάν και Μαρίισκ Αναστάσιος. 11-12-1988.
  Έδρα Καζάν.

 4. Ο Αστραχανίου και Ενοταέβου Φιλάρετος. 11-03-1990.
  Έδρα Άστραχαν.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Μητροπολίτες

 1. Ο Ροστόβου και Νοβοτσερκάσκ Βλαδίμηρος. 09-07-1966.
  Έδρα Ροστώβ.

 2. Ο Σταυρουπόλεως και Μπακού Γεδεών. 22-10-1967. (Εκλογή 25-01-1990, από Νέας Σιβηρίας).
  Έδρα Σταυρούπολη.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Κρασνοδάρ και Κουμπάν Ισίδωρος. 19-06-1977.
  Έδρα Κρασνοδάρ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Αζόβου Σέργιος. 05-05-1989.
  Βικάριος της Επισκοπής Ροστόβου.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ορενβούργου και Μπουζουλούκου Λεόντιος. 10-08-1956.
  Έδρα Ορενμπούργκ.

 2. Ο Σβερδλόβου και Κουργάν Μελχισεδέκ. 17-06-1965.
  Έδρα Σβερδλόφσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Πέρμης και Σολικάμσκ Αθανάσιος. 31-08-1980.
  Έδρα Πέρμη.

 2. Ο Ιζέβου και Ουδμουρτίας Παλλάδιος. 08-02-1987.
  Έδρα Ιζέφσκ.

 3. Ο Τσελιάμπινσκ και Ζλατούστ Γεώργιος. 23-04-1989.
  Έδρα Τσελιάμπινσκ.

 4. Ο Ουφάς και Στερλιταμακίου Νίκων. 26-08-1990.
  Έδρα Ουφά.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Όμσκ και Τάρα Θεοδόσιος. 02-12-1962.
  Έδρα Όμσκ.
  Σημείωση: Στις 25-01-1990 η Επισκοπή Όμσκ και Τιούμεν μετωνομάστηκε σε "Όμσκ και Τάρα".

Επίσκοποι

 1. Ο Νέας Σιβηρίας και Μπαρναούλης Τύχων. 19-08-1990.
  Έδρα Νοβοσιμπίρσκ.

 2. Ο Τομπόλσκ και Τιούμεν Δημήτριος. 04-11-1990.
  Έδρα Τομπόλσκ.
  Σημείωση: Η Επισκοπή Τομπόλσκ και Τιούμεν ιδρύθηκε στις 25-01-1990, με απόσπαση από την Επισκοπή Όμσκ.
  Στις 25-01-1990 εξελέγη Επίσκοπος Τομπόλσκ ο Βίλνας Αντώνιος, ο οποίος στις 20-07-1990 εξελέγη Επίσκοπος Κρασνογιάρσκ.
  Στις 20-07-1990 εξελέγη Επίσκοπος Τομπόλσκ ο Καλούγας Ηλιανός, ο οποίος παραιτήθηκε την 01-10-1990.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία.

Επίσκοποι

 1. Ο Κρασνογιάρσκ και Ιενεσέης Αντώνιος. 22-04-1989. (Εκλογή 20-07-1990, από Τομπόλσκ).
  Έδρα Κρασνογιάρσκ.
  Σημείωση: Η Επισκοπή Κρασνογιάρσκ και Ιενεσέης ιδρύθηκε στις 20-07-1990.

 2. Ο Ιρκούτσκ και Τσιτά Βαδίμ. 04-02-1990.
  Έδρα Ιρκούτσκ.

ια) Αρχιερείς στην Άπω Ανατολή.

Επίσκοπος

 1. Ο Χαμπαρόβου και Βλαδιβοστόκ Γαβριήλ. 23-07-1988.
  Έδρα Χαμπαρόφσκ.

ιβ) Εξαρχία Λευκής Ρωσίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Μίνσκ και Γροδνό Φιλάρετος, Πατριαρχικός Έξαρχος Λευκής Ρωσίας. 24-10-1965.
  Έδρα Μίνσκ.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Μογιλιέβου και Μοστισλάβου Μάξιμος. 26-03-1972.
  Έδρα Μογιλέφ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μπρέστ και Κόμπριν Κωνσταντίνος. 12-04-1987. (Εκλογή 19-02-1990, από Πίνσκ).
  Έδρα Μπρέστ.
  Σημείωση: Η Επισκοπή Μπρέστ και Κόμπριν ιδρύθηκε στις 19-02-1990 με απόσπαση από την Επισκοπή Πίνσκ.

 2. Ο Πόλοτσκ και Βίτεμπσκ Δημήτριος. 23-07-1989.
  Έδρα Πόλοτσκ.

 3. Ο Πίνσκ και Λούνινετς Στέφανος. 04-03-1990.
  Έδρα Πίνσκ.
  Σημείωση: Στις 19-02-1990 η Επισκοπή Πίνσκ και Μπρέστ μετωνομάστηκε σε "Πίνσκ και Λούνινετς".

 4. Ο Γομέλ και Μοζύρ Αρίσταρχος. 29-07-1990.
  Έδρα Γομέλ.
  Σημείωση: Η Επισκοπή Γομέλ και Μοζύρ ιδρύθηκε στις 20-07-1990 με απόσπαση από την Επισκοπή Μογιλιέβου.

ιγ) Αρχιερείς στην Ουκρανία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Οδησσού και Χερσώνος Σέργιος. 13-03-1960. (+ 04-02-1990).
  Έδρα Οδησσός.

 2. Ο Χαρκόβου και Μπουγκουδουχώβου Νικόδημος. 10-08-1961.
  Έδρα Χάρκοβο.

 3. Ο Οδησσού και Χερσώνος Λεόντιος. 14-01-1962. (Εκλογή 19-02-1990, από Συμφεροπόλεως).
  Έδρα Οδησσός.

 4. Ο Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Φιλάρετος. 04-02-1962.
  Έδρα Κίεβο.
  Σημείωση: Την 01-10-1990 η Επισκοπή Κιέβου και Γαλικίας μετωνομάστηκε σε "Κιέβου και πάσης Ουκρανίας".

 5. Ο Βιννίτσης και Βρατσλάβας Αγαθάγγελος. 16-11-1975.
  Έδρα Βίννιτσα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Αντώνιος. 12-02-1965.
  Έδρα Τσερνιγώβ.

 2. Ο Ιβανοφρανκόβου και Κολόμιας Θεοδόσιος. 04-06-1967. (Εκλογή 20-03-1990 από Χμιελνικίου).
  Έδρα Ιβανοφρανκόβσκ.

 3. Ο Πολτάβας και Κρεμεντσούγκ Σάββας. 30-03-1969. (Προαγωγή 05-04-1990).
  Έδρα Πολτάβα.

 4. Ο Δνεπροπετρώβου και Ζαπορόζιε Βαρλαάμ. 22-10-1972. (Εκλογή 20-07-1990, από Συμφεροπόλεως. + 17-09-1990).
  Έδρα Δνεπροπετρώβ.

 5. Ο Ζιτόμιρ και Όβρουτς Ιώβ. 03-01-1975.
  Έδρα Ζιτόμιρ.

 6. Ο Ροβνό και Οστρόγκ Ειρηναίος. 27-07-1975. (Εκλογή 10-04-1990, από Λβώβου).
  Έδρα Ροβνό.
  Σημείωση: Η Επισκοπή Ροβνό και Οστρόγκ ιδρύθηκε στις 10-04-1990, με απόσπαση από την Επισκοπή Βολυνίας.

 7. Ο Τερνοπόλεως και Κρεμένετς Λάζαρος. 18-04-1980.
  Έδρα Τερνοπόλ.

Επίσκοποι

 1. Ο Σουμύ και Αχτύρκας Νικάνωρ. 30-11-1979.
  Έδρα Σουμύ.

 2. Ο Δονέτσκ και Λουγκάνσκ Ιωαννίκιος. 13-12-1988. (Εκλογή 19-02-1990, από Σλαβιάνσκ).
  Έδρα Δονέτσκ.
  Σημείωση: Η Επισκοπή Δονέτσκ και Βοροσίλοφγκραδ ιδρύθηκε στις 19-02-1990 και στις 07-05-1990 μετωνομάστηκε σε "Δονέτσκ και Λουγκάνσκ".

 3. Ο Μουκατσέβου και Ούζγκοροδ Ευθύμιος. 28-07-1989.
  Έδρα Μουκατσέβ.

 4. Ο Κυροβογκράδ και Νικολαγέβου Βασίλειος. 01-10-1989.
  Έδρα Κυροβογκράδ.

 5. Ο Βολυνίας και Λούτσκ Βαρθολομαίος. 24-02-1990.
  Έδρα Λούτσκ.
  Σημείωση: Στις 10-04-1990 η Επισκοπή Βολυνίας και Ροβνό μετωνομάστηκε σε "Βολυνίας και Λούτσκ".

 6. Ο Χμιελνικίου και Κάμενετς Ποδόλσκ Νήφων. 31-03-1990.
  Έδρα Χμιέλνιτς.
  Σημείωση: Στις 19-02-1990 εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Χμιελνικίου ο Αστραχανίου Θεοδόσιος, ο οποίος στις 20-07-1990 εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Ιβανοφρανκόβου.

 7. Ο Λβώβου και Δρογόμπιτς Ανδρέας. 18-04-1990.
  Έδρα Λβώβ.

 8. Ο Δνεπροπετρώβου και Ζαπορόζιε Γλέμπ. 02-08-1990. (Εκλογή 22-11-1990, από Συμφεροπόλεως).
  Έδρα Δνεπροπετρώβ.

 9. Ο Συμφεροπόλεως και Κριμαίας Βασίλειος. 02-12-1990.
  Έδρα Συμφερόπολη.
  Σημείωση: Στις 19-02-1990 εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Συμφεροπόλεως ο Βολυνίας Βαρλαάμ, ο οποίος στις 20-07-1990 εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Δνεπροπετρώβου.
  Στις 02-08-1990 χειροτονήθηκε Επίσκοπος Συμφεροπόλεως ο Αρχιμανδρίτης Γλέμπ Σάβιν, ο οποίος στις 22-11-1990 εξελέγη Επίσκοπος Δνεπροπετρώβου.

 10. Ο Τσερνοβικίου και Βουκοβίνης Ονούφριος. 09-12-1990.
  Έδρα Τσέρνοβιτς.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Περεγιασλάβας Χμιελνικίου Ιωνάθαν. 23-04-1989.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 2. Ο Ποτσαέβου Ιακώβ. 14-12-1990.
  Βικάριος της Επισκοπής Τερνοπόλεως.

ιδ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες.

Μητροπολίτης

 1. Ο Ρίγας και Λατβίας Λεωνίδας. 11-06-1959. (+ 08-09-1990).
  Έδρα Ρίγα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βίλνας και Λιθουανίας Χρυσόστομος. 23-04-1972. (Εκλογή 25-01-1990, από Ιρκούτσκ).
  Έδρα Βίλνα.

 2. Ο Άλμα Άτα και Καζαχστάν Αλέξιος. 01-12-1988. (Εκλογή 20-07-1990, από Ζαράισκ).
  Έδρα Άλμα Άτα.

 3. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Βλαδίμηρος. 21-07-1989. (Προαγωγή 10-04-1990).
  Έδρα Κισινιώφ.

Επίσκοποι

 1. Ο Τασκένδης και Μέσης Ασίας Βλαδίμηρος. 30-06-1985. (Εκλογή 20-07-1990, από Ποδόλσκ).
  Έδρα Τασκένδη.

 2. Ο Ρίγας και Λατβίας Αλέξανδρος. 23-07-1989. (Εκλογή 27-10-1990, από Νταούγκαυπιλς).
  Έδρα Ρίγα.

 3. Ο Ταλλίνης και Εσθονίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ταλλίνης Κορνήλιος.
  Έδρα Ταλλίνη.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μπελτσύ Πέτρος. 01-09-1990.
  Βικάριος της Επισκοπής Κισινιώβου.

 2. Ο Μπενδέρι Βικέντιος. 02-09-1990.
  Βικάριος της Επισκοπής Κισινιώβου.

 3. Ο Ταλλίνης Κορνήλιος. 15-09-1990.
  Βικάριος της Επισκοπής Ταλλίνης.

ιε) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τόκιο και πάσης Ιαπωνίας Θεοδόσιος. 02-11-1969.
Έδρα Τόκιο.

Επίσκοποι

 1. Ο Κυότο (χηρεύει).
  Έδρα Κυότο.

 2. Ο Σεντάης (χηρεύει).
  Έδρα Σεντάη.

ιστ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Σούροζ Αντώνιος. 30-11-1957.
  Έδρα Λονδίνο.

 2. Ο Βιέννης και Αυστρίας Ειρηναίος. 30-01-1966.
  Έδρα Βιέννη.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βερολίνου και Λειψίας Γερμανός. 06-12-1968.
  Έδρα Βερολίνο.
  Σημείωση: Στις 30-01-1990 η Επισκοπή Βερολίνου και Κεντρώας Ευρώπης μετωνομάστηκε σε "Βερολίνου και Λειψίας".

 2. Ο Ζυρίχης Σεραφείμ. 19-12-1971.
  Έδρα Ζυρίχη.

 3. Ο Χερσονήσου Βαλεντίνος. 25-07-1976. (Εκλογή 27-10-1990, από Βλαδίμης).
  Έδρα Παρίσι.

 4. Ο Ντύσελντορφ Λογγίνος. 11-10-1981.
  Έδρα Ντύσελντορφ.

Επίσκοποι

 1. Ο Βρυξελλών και Βελγίου Σίμων. 11-04-1987.
  Έδρα Βρυξέλλες.

 2. Ο Αργεντινής και Νοτίου Αμερικής Μάρκος. 28-07-1988.
  Έδρα Μπουένος Άυρες.

 3. Ο Βάδης και Βαυαρίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βιέννης Ειρηναίος.
  Έδρα Μόναχο.

 4. Ο Χάγης και Ολλανδίας (χηρεύει). Τοποτηρητής μέχρι τις 20-02-1990 ο Ροστόβου Βλαδίμηρος και από τις 20-02-1990 ο Σμολένσκ Κύριλλος.
  Έδρα Χάγη.

Τιτουλάριοι Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κλίν Μακάριος. 07-06-1970. (Εκλογή 20-07-1990, από π. Ιβανοφρανκόβου).
  Η.Π.Α.

 2. Ο Σολνετσνογκόρσκ Σέργιος. 30-01-1983.
  Γενεύη.

 3. Ο Ορεχώβου Ζουέβου Νικόλαος. 21-07-1985.
  Καναδάς.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Κέρτς Ανατόλιος. 03-09-1972. (Εκλογή 16-07-1990, από Ουφάς).
  Βικάριος της Επισκοπής Σούροζ.

 2. Ο Κασίρας Θεοφάνης. 11-01-1987.
  Καρλόβι Βάρι Τσεχίας.

ιζ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Πσκώβου και Πορχώβου Ιωάννης. 30-11-1953. (+ 13-01-1990).

 2. Ο π. Κοστρομά και Γκάλιτς Κασσιανός. 26-03-1961. (+ 20-03-1990).

 3. Ο π. Πέρμης και Σολικάμσκ Νίκων. 26-08-1962.

 4. Ο π. Χάγης και Ολλανδίας Ιάκωβος. 19-09-1965.

 5. Ο π. Κισινιώβου και Μολδαβίας Ιωνάθαν. 28-11-1965. (+ 21-05-1990).

 6. Ο π. Μοζάισκ Νικόλαος. 10-12-1967.

 7. Ο π. Σεντάης Σεραφείμ. 12-12-1971.

 8. Ο π. Βίλνας και Λιθουανίας Βικτωρίνος. 03-06-1973. (+ 16-03-1990).

 9. Ο π. Καζάν και Μαρίισκ Παντελεήμων. 19-08-1975.

 10. Ο π. Κυροβογκράδ και Νικολαγέβου Σεβαστιανός. 16-10-1977.

 11. Ο π. Τομπόλσκ και Τιούμεν Ηλιανός. 25-11-1979. (Παραίτηση 25-10-1990).

 12. Ο π. Τσερνοβικίου και Βουκοβίνης Αντώνιος. 13-10-1985. (Παραίτηση 24-11-1990).

ιη) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Μητροπολίτης

   Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Βασιγκτώνος και Μητροπολίτης Αμερικής και Καναδά Θεοδόσιος. 06-05-1967.
Έδρα Ουάσιγκτον.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Νέας Υόρκης και Νέας Ιερεσέης Πέτρος. 12-09-1968. (Προαγωγή 1990).
  Έδρα Νέα Υόρκη.

Επίσκοποι

 1. Ο Πιτσμπούργου και Δυτικής Πενσυλβανίας Κύριλλος. 09-08-1964.
  Έδρα Πίτσμπουργκ.
  Σημείωση: Ο Πιτσμπούργου Κύριλλος διοικεί ταυτόχρονα και την Βουλγαρόφωνη Επισκοπή.

 2. Ο Ντάλας και Νοτίου Αμερικής Δημήτριος. 22-06-1969.
  Έδρα Ντάλας.

 3. Ο Φιλαδελφείας και Ανατολικής Πενσυλβανίας Γερμανός. 10-02-1973.
  Έδρα Φιλαδέλφεια.

 4. Ο Σίτκας και Αλάσκας Γρηγόριος. 13-05-1973.
  Έδρα Σίτκα.

 5. Ο Ντητρόιτ Ναθαναήλ. 15-11-1980.
  Έδρα Ντητρόιτ (Ρουμανόφωνη Επισκοπή).

 6. Ο Χάρτφορδ και Νέας Αγγλίας Ιώβ. 29-01-1983.
  Έδρα Χάρτφορδ Κονέκτικατ.

 7. Ο Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Τύχων. 30-05-1987.
  Έδρα Άγιος Φραγκίσκος.

 8. Ο Οτάβας και Καναδά  Σεραφείμ. 13-06-1987. (Εκλογή 15-10-1990, από Έδμοντον).
  Έδρα Οτάβα.

 9. Ο Βοστώνης-Αλβανόφωνου Επισκοπής (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βασιγκτώνος Θεοδόσιος.
  Έδρα Βοστώνη.

 10. Ο Σικάγου και Κεντρώας Αμερικής (χηρεύει).
  Έδρα Σικάγο.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Φορτ Λαουντερντέηλ Μάρκος. 10-11-1979.
  Βοηθός της Επισκοπής Ντάλας.

Σχολάζοντες Αρχιερείς

 1. Ο π. Μοντρεάλης και Καναδά Σίλβεστρος. 27-04-1952.

 2. Ο π. Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Βλαδίμηρος. 14-10-1962.

 3. Ο π. Σικάγου και Κεντρώας Αμερικής Βόρις. 11-11-1978.

 4. Ο π. Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Βασίλειος. 12-01-1980.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.