Ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Εβόρας και Σέτουμπαλ κύριος Θεόδωρος. (γεν. ).
(Εκκλησία της Πολωνίας).

Στις 30 Σεπτεμβρίου 1984 χειροτονήθηκε Επίσκοπος Εβόρας και Σέτουμπαλ στη δικαιοδοσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Πορτογαλίας, η οποία βρισκόταν σε κοινωνία με τους Παλαιοημερολογίτες της Ελλάδας (παράταξη Φλωρίνης). Το 1985 μετά τη διάσπαση της Φλωρινικής παράταξης η Εκκλησία της Πορτογαλίας εντάχθηκε στη δικαιοδοσία του Αυξεντίου. Προσπάθειες ένταξής της στη Σύνοδο των Ενισταμένων (Κυπριανού) απέτυχαν. Το 1990 το μεγαλύτερο μέρος της Εκκλησίας της Πορτογαλίας εντάχθηκε στη δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Πολωνίας. Και ο Επίσκοπος Θεόδωρος εντάχθηκε τότε στη δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Πολωνίας. Το 2001 η Εκκλησία της Πορτογαλίας αποσχίστηκε από την Εκκλησία της Πολωνίας και έκτοτε ακολούθησε ανεξάρτητη πορεία.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.