Ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Κοΐμπρας και Αβέιρας κύριος Ιάκωβος. (γεν. ).
(Εκκλησία της Πολωνίας).

Το 1978 χειροτονήθηκε Διάκονος από τον "Αρχιεπίσκοπο" Αυξέντιο των Παλαιοημερολογιτών της Ελλάδας. Στις 17 Μαΐου 1984 χειροτονήθηκε Επίσκοπος Κοΐμπρας και Αβέιρας στη δικαιοδοσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Πορτογαλίας, η οποία βρισκόταν σε κοινωνία με τους Παλαιοημερολογίτες της Ελλάδας (παράταξη Φλωρίνης). Το 1985 μετά τη διάσπαση της Φλωρινικής παράταξης η Εκκλησία της Πορτογαλίας εντάχθηκε στη δικαιοδοσία του Αυξεντίου. Προσπάθειες ένταξής της στη Σύνοδο των Ενισταμένων (Κυπριανού) απέτυχαν. Το 1990 το μεγαλύτερο μέρος της Εκκλησίας της Πορτογαλίας εντάχθηκε στη δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Πολωνίας. Και ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος εντάχθηκε τότε στη δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Πολωνίας. Το 2001 η Εκκλησία της Πορτογαλίας αποσχίστηκε από την Εκκλησία της Πολωνίας και έκτοτε ακολούθησε ανεξάρτητη πορεία. Το 2007 ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος συνταξιοδοτήθηκε.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.