Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1989

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Μητρόπολη Ουγγροβλαχίας.

β) Μητρόπολη Μολδαβίας και Σουτσεάβας.

γ) Μητρόπολη Τρανσυλβανίας.

δ) Μητρόπολη Ολτενίας.

ε) Μητρόπολη Βανάτου.

στ) Υπερόριοι Αρχιερείς.

ζ) Σχολάζων Αρχιερεύς.

Ζ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Βουκουρεστίου, Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας και Πατριάρχης πάσης Ρουμανίας κ. Θεόκτιστος. 05-03-1950.

Έδρα Βουκουρέστι.

α) Μητρόπολη Ουγγροβλαχίας.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Τόμιδος και Κάτω Δουνάβεως Άνθιμος. 23-01-1944.
  Έδρα Γαλάτσι.

Επίσκοπος

 1. Ο Μπουζαίου Επιφάνιος. 09-11-1975.
  Έδρα Μπουζαίου.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Ιαλομίτας Ρωμανός. 15-08-1973.
  Βικάριος του Πατριάρχου.

 2. Ο Τομιτάνου Λουκιανός. 22-12-1974.
  Βικάριος της Ι.Α. Τόμιδος.

 3. Ο Βριντσεάνου Γεράσιμος. 25-06-1977.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μπουζαίου.

 4. Ο Τιργοβιστίου Βασίλειος. 20-01-1980.
  Βικάριος του Πατριάρχου.

 5. Ο Πλοεστίου Νήφων. 24-11-1985.
  Βικάριος του Πατριάρχου.

β) Μητρόπολη Μολδαβίας και Σουτσεάβας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιασίου και Μητροπολίτης Μολδαβίας και Σουτσεάβας (χηρεύει).
  Έδρα Ιάσιο.

Επίσκοπος

 1. Ο Ρωμανού και Χουσίων Ευθύμιος. 30-01-1972.
  Έδρα Ρώμαν.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Σουτσεάβας Ποιμήν. 24-06-1982.
  Βικάριος της Ι.Α. Ιασίου.

 2. Ο Βασλουϊάνου Ιωακείμ. 24-11-1985.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ρωμανού.

γ) Μητρόπολη Τρανσυλβανίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Σιμπίου και Μητροπολίτης Τρανσυλβανίας Αντώνιος. 27-12-1970.
  Έδρα Σιμπίου.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Βάδου, Φελεάκου και Κλουζίου Θεόφιλος. 21-08-1949.
  Έδρα Κλούζ Ναπόκα.

Επίσκοποι

 1. Ο Οραδίας Βασίλειος. 27-12-1970.
  Έδρα Οράντεα.

 2. Ο Άλβας Ιούλιας Αιμιλιανός. 12-09-1973.
  Έδρα Άλβα Ιούλια.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Μαραμούρες Ιουστινιανός. 09-09-1973.
  Βικάριος της Ι.Α. Βάδου.

δ) Μητρόπολη Ολτενίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κραϊόβης και Μητροπολίτης Ολτενίας Νέστωρ. 27-12-1970.
  Έδρα Κραϊόβα.

Επίσκοπος

 1. Ο Ριμνίκου και Άρτζες Γεράσιμος. 27-12-1970.
  Έδρα Ριμνικουβίλτσεα.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Σεβερίνου Δαμασκηνός. 21-09-1980.
  Βικάριος της Ι.Α. Κραϊόβης.

 2. Ο Άρτζες Καλλίνικος. 17-11-1985.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ριμνίκου.

ε) Μητρόπολη Βανάτου.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Τιμισοάρας και Καρανσεμπές Μητροπολίτης Βανάτου Νικόλαος. 15-01-1961.
  Έδρα Τιμισοάρα.

Επίσκοποι

 1. Ο Αράδου, Ιενοπόλεως και Χαλματζίου Τιμόθεος. 08-02-1976.
  Έδρα Αράντ.

 2. Ο Ουγγαρίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Αράδου Τιμόθεος.
  Έδρα Γκιούλα Ουγγαρίας.

 3. Ο Βαρσέτου (χηρεύει).
  Έδρα Βέρσατς Σερβίας.

στ) Υπερόριοι Αρχιερείς.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Κεντρώας και Δυτικής Ευρώπης Αδριανός. 27-01-1974.
  Έδρα Παρίσι.

Αυτόνομη Αρχιεπισκοπή Αμερικής

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Βικτωρίνος. 07-08-1966.
Έδρα Σικάγο.

Αυτόνομη Επισκοπή Δυτικού Τύπου Γαλλίας

Επίσκοπος

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αγίου Διονυσίου Γερμανός. 11-06-1972.

ζ) Σχολάζων Αρχιερεύς.

 1. Ο π. Οραδίας Βαλεριανός. 13-11-1951.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.