Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1989

ΕΤΟΣ 1989

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κουρίτιμπας και Νοτίου Αμερικής κύριος Παΐσιος. 26-03-1989.
(Ουκρανική Εκκλησία της Διασποράς).

Εκοιμήθη στις 3 Φεβρουαρίου 1998. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σάσκατουν κύριος Γεώργιος. 22-10-1989.
(Ουκρανική Εκκλησία της Διασποράς).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.