Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1989

Χειροτονηθέντες το 1989

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

  1. 26/03/1989: Χειροτονία Κουρίτιμπας Παϊσίου. [Ουκρανική Εκκλησία της Διασποράς].

  2. 22/10/1989: Χειροτονία Σάσκατουν Γεωργίου. [Ουκρανική Εκκλησία της Διασποράς].

  3. 30/10/1989: Προαγωγή Επισκόπου Λβώβου Ιωάννη σε Αρχιεπίσκοπο. [Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας].

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.