Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1986

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία και στην Άπω Ανατολή.

ια) Αρχιερείς στην Ουκρανία.

ιβ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες Σοβιετικές Δημοκρατίες.

ιγ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

ιδ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

ιε) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

ιστ) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Ε. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΩΣΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας κ. Ποιμήν. 17-11-1957.

Έδρα Μόσχα.

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Βολοκολάμσκ και Γιούργεβ Πιτιρίμ. 23-05-1963. (Προαγωγή 30-12-1986).

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ζαράισκ Ιώβ. 03-01-1975.

 2. Ο Δημητρώβου Αλέξανδρος. 14-10-1982. (Προαγωγή 09-09-1986).

Επίσκοπος

 1. Ο Ποδόλσκ Βλαδίμηρος. 30-06-1985.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Καλλίνιν και Κάσιν Αλέξιος. 21-07-1956.
  Έδρα Καλλίνιν.

 2. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος. 26-12-1965.
  Έδρα Μόσχα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Κασσιανός. 26-03-1961.
  Έδρα Κοστρομά.

 2. Ο Γκόρκι και Αρζαμά Νικόλαος. 10-09-1961.
  Έδρα Γκόρκι.

 3. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Σεραπίων. 05-03-1972.
  Έδρα Βλαδίμη.

 4. Ο Τούλας και Μπελιώβου Μάξιμος. 26-03-1972. (Εκλογή 29-07-1986, από Όμσκ).
  Έδρα Τούλα.

 5. Ο Ριαζάν και Κασιμώβου Σίμων. 14-10-1972.
  Έδρα Ριαζάν.

 6. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Πλάτων. 16-12-1973.
  Έδρα Γιαροσλάβ.

 7. Ο Σμολένσκ και Βιασμά Κύριλλος. 14-03-1976.
  Έδρα Σμολένσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ιβανόβου και Κίνεσμα Αμβρόσιος. 18-10-1977.
  Έδρα Ιβάνοβο.

 2. Ο Καλούγας και Μπορώβου Ηλιανός. 25-11-1979.
  Έδρα Καλούγα.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Βόλογδα και Βελίκι Ουστιούνγκ Μιχαήλ. 06-11-1966.
  Έδρα Βόλογδα.

Επίσκοποι

 1. Ο Αρχαγγέλου και Μουρμάνσκ Ισίδωρος. 19-06-1977.
  Έδρα Αρχάγγελος.

 2. Ο Κυρόβου και Σλομποδά Χρύσανθος. 23-04-1978.
  Έδρα Βιάτκα.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Πσκώβου και Πορχώβου Ιωάννης. 30-11-1953.
  Έδρα Πσκώβ.

 2. Ο Λένινγκραδ και Νοβγορόδου Αλέξιος. 03-09-1961. (Εκλογή 29-06-1986, από Ταλλίνης).
  Έδρα Λένινγκραδ.

 3. Ο Λένινγκραδ και Νοβγορόδου Αντώνιος. 31-05-1964. (+ 29-05-1986).
  Έδρα Λένινγκραδ.

Τιτουλάριος Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Τιχβίν Μελίτων. 26-07-1970. (+ 04-11-1986).
  Βικάριος της Επισκοπής Λένινγκραδ.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κούρσκ και Μπελγορόδου Ιουβενάλιος. 16-11-1975.
  Έδρα Κούρσκ.

 2. Ο Ορέλ και Μπριάνσκ Γλέμπ. 09-05-1976.
  Έδρα Ορέλ.

 3. Ο Βορονέζ και Λίπετσκ Μεθόδιος. 27-04-1980.
  Έδρα Βορονέζ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ταμπώβου και Μιτσούρινσκ Βαλεντίνος. 25-07-1976.
  Έδρα Ταμπώβ.

 2. Ο Πένζας και Σαράνσκ Σεραφείμ. 18-10-1978.
  Έδρα Πένζα.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Σαρατώβου και Βολγογκράδ Ποιμήν. 10-01-1965.
  Έδρα Σαράτωβ.

 2. Ο Κουϊμπισέβου και Συζράν Ιωάννης. 12-12-1965.
  Έδρα Κουϊμπισέβ.

 3. Ο Αστραχανίου και Ενοταέβου Θεοδόσιος. 04-06-1967.
  Έδρα Άστραχαν.

 4. Ο Τσεμποξάρυ και Τσουβασίας Βαρνάβας. 30-11-1976.
  Έδρα Τσεμποξάρυ.

Επίσκοπος

 1. Ο Καζάν και Μαρίισκ Παντελεήμων. 19-08-1975.
  Έδρα Καζάν.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Μητροπολίτης

 1. Ο Ροστόβου και Νοβοτσερκάσκ Βλαδίμηρος. 09-07-1966.
  Έδρα Ροστώβ.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Κρασνοδάρ και Κουμπάν Βλαδίμηρος. 30-12-1962.
  Έδρα Κρασνοδάρ.

Επίσκοπος

 1. Ο Σταυρουπόλεως και Μπακού Αντώνιος. 03-08-1975.
  Έδρα Σταυρούπολη.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ορενβούργου και Μπουζουλούκου Λεόντιος. 10-08-1956.
  Έδρα Ορενμπούργκ.

 2. Ο Σβερδλόβου και Κουργάν Μελχισεδέκ. 17-06-1965.
  Έδρα Σβερδλόφσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ουφάς και Στερλιταμακίου Ανατόλιος. 03-09-1972.
  Έδρα Ουφά.

 2. Ο Πέρμης και Σολικάμσκ Αθανάσιος. 31-08-1980.
  Έδρα Πέρμη.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Όμσκ και Τιούμεν Θεοδόσιος. 02-12-1962. (Εκλογή 29-07-1986, από Βερολίνου).
  Έδρα Όμσκ.

 2. Ο Νέας Σιβηρίας και Μπαρναούλης Γεδεών. 22-10-1967.
  Έδρα Νοβοσιμπίρσκ.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία και στην Άπω Ανατολή.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Ιρκούτσκ και Τσιτά Χρυσόστομος. 23-04-1972.
  Έδρα Ιρκούτσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Χαμπαρόβου και Βλαδιβοστόκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ιρκούτσκ Χρυσόστομος.
  Έδρα Χαμπαρόφσκ.

ια) Αρχιερείς στην Ουκρανία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Οδησσού και Χερσώνος Σέργιος. 13-03-1960.
  Έδρα Οδησσός.

 2. Ο Λβώβου και Τερνοπόλεως Νικόδημος. 10-08-1961.
  Έδρα Λβώβ.

 3. Ο Κιέβου και Γαλικίας Φιλάρετος. 04-02-1962.
  Έδρα Κίεβο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Συμφεροπόλεως και Κριμαίας Λεόντιος. 14-01-1962.
  Έδρα Συμφερόπολη.

 2. Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Αντώνιος. 12-02-1965.
  Έδρα Τσερνιγώβ.

 3. Ο Ιβανοφρανκόβου και Κολόμιας Μακάριος. 07-06-1970.
  Έδρα Ιβανοφρανκόφσκ.

 4. Ο Χαρκόβου και Μπουγκουδουχώβου Ειρηναίος. 27-07-1975.
  Έδρα Χάρκοβο.

 5. Ο Βιννίτσης και Βρατσλάβας Αγαθάγγελος. 16-11-1975.
  Έδρα Βίννιτσα.

Επίσκοποι

 1. Ο Πολτάβας και Κρεμεντσούγκ Σάββας. 30-03-1969.
  Έδρα Πολτάβα.

 2. Ο Μουκατσέβου και Ούζγκοροδ Δαμασκηνός. 18-10-1972.
  Έδρα Μουκατσέβ.

 3. Ο Βολυνίας και Ροβνό Βαρλαάμ. 22-10-1972. (Εκλογή 30-12-1986, από Τσερνοβικίου).
  Έδρα Λούτσκ.

 4. Ο Κυροβογκράδ και Νικολαγέβου Σεβαστιανός. 16-10-1977.
  Έδρα Κυροβογκράδ.

 5. Ο Ζιτόμιρ και Όβρουτς Ιωάννης. 23-10-1977.
  Έδρα Ζιτόμιρ.

 6. Ο Τσερνοβικίου και Βουκοβίνης Αντώνιος. 13-10-1985. (Εκλογή 30-12-1986, από Περεγιασλάβας Χμιελνικίου).
  Έδρα Τσέρνοβιτς.

 7. Ο Δνεπροπετρώβου και Ζαπορόζιε (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Συμφεροπόλεως Λεόντιος.
  Έδρα Δνεπροπετρώβ.

 8. Ο Χμιελνικίου και Κάμενετς Ποδόλσκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βιννίτσης Αγαθάγγελος.
  Έδρα Χμιέλνιτς.

 9. Ο Σουμύ και Αχτύρκας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Τσερνιγόβου Αντώνιος.
  Έδρα Σουμύ.

ιβ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες Σοβιετικές Δημοκρατίες.

Μητροπολίτες

 1. Ο Ρίγας και Λατβίας Λεωνίδας. 11-06-1959.
  Έδρα Ρίγα.

 2. Ο Μίνσκ και Λευκής Ρωσίας Φιλάρετος. 24-10-1965.
  Έδρα Μίνσκ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Τασκένδης και Μέσης Ασίας Βαρθολομαίος. 26-05-1963.
  Έδρα Τασκένδη.

 2. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Ιωνάθαν. 28-11-1965.
  Έδρα Κισινιώφ.

 3. Ο Βίλνας και Λιθουανίας Βικτωρίνος. 03-06-1973.
  Έδρα Βίλνα.

Επίσκοποι

 1. Ο Άλμα Άτα και Καζαχστάν Ευσέβιος. 01-04-1984.
  Έδρα Άλμα Άτα.

 2. Ο Ταλλίνης και Εσθονίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Λένινγκραδ Αλέξιος.
  Έδρα Ταλλίνη.

ιγ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τόκιο και πάσης Ιαπωνίας Θεοδόσιος. 02-11-1969.
Έδρα Τόκιο.

Επίσκοποι

 1. Ο Σεντάης Σεραφείμ. 12-12-1971.
  Έδρα Σεντάη.

 2. Ο Κυότο (χηρεύει).
  Έδρα Κυότο.

ιδ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Σούροζ Αντώνιος. 30-11-1957.
  Έδρα Λονδίνο.

 2. Ο Βιέννης και Αυστρίας Ειρηναίος. 30-01-1966. (Προαγωγή 09-09-1986).
  Έδρα Βιέννη.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Χάγης και Ολλανδίας Ιάκωβος. 19-09-1965.
  Έδρα Χάγη.

 2. Ο Βερολίνου και Κεντρώας Ευρώπης Γερμανός. 06-12-1968. (Εκλογή 29-07-1986, από Τούλας).
  Έδρα Βερολίνο.

 3. Ο Αργεντινής και Νοτίου Αμερικής Λάζαρος. 18-04-1980.
  Έδρα Μπουένος Άυρες.

Επίσκοποι

 1. Ο Ζυρίχης Σεραφείμ. 19-12-1971.
  Έδρα Ζυρίχη.

 2. Ο Ντύσελντορφ Λογγίνος. 11-10-1981.
  Έδρα Ντύσελντορφ.

 3. Ο Βρυξελλών και Βελγίου (χηρεύει).
  Έδρα Βρυξέλλες.

 4. Ο Βάδης και Βαυαρίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βιέννης Ειρηναίος.
  Έδρα Μόναχο.

 5. Ο Χερσονήσου (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ροστόβου Βλαδίμηρος.
  Έδρα Παρίσι.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Σερπουχώβου Κλήμης. 08-08-1982.
  Η.Π.Α.

 2. Ο Σολνετσνογκόρσκ Σέργιος. 30-01-1983.
  Γενεύη.

 3. Ο Ζβενιγκορόδου Νικόλαος. 21-07-1985.
  Δαμασκός.

ιε) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Πένζας και Σαράνσκ Πολύκαρπος. 19-07-1957.

 2. Ο π. Γιαροσλάβου και Ροστόβου Ιωάννης. 28-12-1958.

 3. Ο π. Βολυνίας και Ροβνό Δαμιανός. 02-04-1961. (Παραίτηση 30-12-1986).

 4. Ο π. Βερολίνου και Κεντρώας Ευρώπης Κυπριανός. 06-08-1961.

 5. Ο π. Πέρμης και Σολικάμσκ Νίκων. 26-08-1962.

 6. Ο π. Σβερδλόβου και Κουργάν Κλήμης. 23-10-1966. (+ 14-05-1986).

 7. Ο π. Μοζάισκ Νικόλαος. 10-12-1967. (Παραίτηση 25-12-1986).

 8. Ο π. Λαδόγκας Μάρκος. 02-02-1969.

ιστ) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Μητροπολίτης

   Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Βασιγκτώνος και Μητροπολίτης Αμερικής και Καναδά Θεοδόσιος. 06-05-1967.
Έδρα Ουάσιγκτον.

Επίσκοποι

 1. Ο Πιτσμπούργου και Δυτικής Πενσυλβανίας Κύριλλος. 09-08-1964.
  Έδρα Πίτσμπουργκ.
  Σημείωση: Ο Πιτσμπούργου Κύριλλος διοικεί ταυτόχρονα και την Βουλγαρόφωνη Επισκοπή.

 2. Ο Νέας Υόρκης και Νέας Ιερεσέης Πέτρος. 12-09-1968.
  Έδρα Νέα Υόρκη.

 3. Ο Ντάλας και Νοτίου Αμερικής Δημήτριος. 22-06-1969.
  Έδρα Ντάλας.

 4. Ο Φιλαδελφείας και Ανατολικής Πενσυλβανίας Γερμανός. 10-02-1973.
  Έδρα Φιλαδέλφεια.

 5. Ο Σίτκας και Αλάσκας Γρηγόριος. 13-05-1973.
  Έδρα Σίτκα.

 6. Ο Σικάγου και Κεντρώας Αμερικής Βόρις. 11-11-1978.
  Έδρα Σικάγο.

 7. Ο Ντητρόιτ Ναθαναήλ. 15-11-1980.
  Έδρα Ντητρόιτ (Ρουμανόφωνη Επισκοπή).

 8. Ο Χάρτφορδ και Νέας Αγγλίας Ιώβ. 29-01-1983.
  Έδρα Χάρτφορδ Κονέκτικατ.

 9. Ο Μοντρεάλης και Καναδά  (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βασιγκτώνος Θεοδόσιος.
  Έδρα Μόντρεαλ.

 10. Ο Βοστώνης-Αλβανόφωνου Επισκοπής (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βασιγκτώνος Θεοδόσιος.
  Έδρα Βοστώνη.

 11. Ο Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Χάρτφορδ Ιώβ.
  Έδρα Άγιος Φραγκίσκος.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Φορτ Λαουντερντέηλ Μάρκος. 10-11-1979.
  Βοηθός της Επισκοπής Ντάλας.

Σχολάζοντες Αρχιερείς

 1. Ο π. Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Ιωάννης. 11-05-1947.

 2. Ο π. Μοντρεάλης και Καναδά Σίλβεστρος. 27-04-1952.

 3. Ο π. Ντητρόιτ Βαλεριανός. 27-04-1952.

 4. Ο π. Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Βλαδίμηρος. 14-10-1962.

 5. Ο π. Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Βασίλειος. 12-01-1980.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.